سوادكوه

قبولی های کنکور سراسری سال 94 شهر سوادكوه

امير حسين برزگر كليجى

امير حسين برزگر كليجى

مهندسي عمران -دانشگاه مازندران -بابلسر-نوبت دوم

5سال کانونی / 107 آزمون

ریاضی
مهدى رستمى

مهدى رستمى

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي-روزانه

4سال کانونی / 86 آزمون

تجربی
فرشيد قلى پور فرامرزى

فرشيد قلى پور فرامرزى

مهندسي شيمي -دانشگاه صنعتي بابل-نوبت دوم

5سال کانونی / 84 آزمون

ریاضی
زهرا صباغى دهكلانى

زهرا صباغى دهكلانى

مهندسي شيمي -دانشگاه صنعتي بابل-روزانه

6سال کانونی / 84 آزمون

ریاضی
ابوالفضل محمودى

ابوالفضل محمودى

مهندسي برق -دانشگاه صنعتي بابل-نوبت دوم

3سال کانونی / 67 آزمون

ریاضی
مطهره چاوله

مطهره چاوله

علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي مازندران -ساري-روزانه

3سال کانونی / 63 آزمون

تجربی
شكيبا محمودى

شكيبا محمودى

كارشناسي بهداشت عمومي -دانشگاه علوم پزشكي سمنان-روزانه

3سال کانونی / 61 آزمون

تجربی
محمد جواد چاوله

محمد جواد چاوله

مهندسي برق -دانشگاه صنعتي بابل-روزانه

3سال کانونی / 60 آزمون

ریاضی
وحيد شهريارى آريمى

وحيد شهريارى آريمى

مهندسي مكانيك -دانشگاه مازندران -بابلسر-روزانه

3سال کانونی / 59 آزمون

ریاضی
ساجده حسينقلى نژاد

ساجده حسينقلى نژاد

كارشناسي فناوري اطلاعات سلامت -دانشگاه علوم پزشكي مازندران -ساري-روزانه

4سال کانونی / 57 آزمون

تجربی
نگار اسدى تپه سرى

نگار اسدى تپه سرى

مهندسي معماري -دانشگاه مازندران -بابلسر-روزانه

3سال کانونی / 48 آزمون

ریاضی
على دادگر نمينى

على دادگر نمينى

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه سيدجمال الدين اسدابادي -اسدابادهمدان-نوبت دوم

2سال کانونی / 40 آزمون

ریاضی
مائده السادات بازدان

مائده السادات بازدان

حسابداري -دانشگاه شمال امل -غيرانتفاعي

2سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
محمد محمدى كالى

محمد محمدى كالى

مهندسي برق -دانشگاه مازندران -بابلسر-روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

ریاضی
فاطمه عزيزى

فاطمه عزيزى

مديريت جهانگردي -دانشگاه مازندران -بابلسر-روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

انسانی
معصومه جعفرى خانقاهى

معصومه جعفرى خانقاهى

زيست شناسي -دانشگاه بيرجند-روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
فرشاد حبيبى كرمانى

فرشاد حبيبى كرمانى

مهندسي برق -دانشگاه علم وفناوري مازندران -بهشهر-روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

ریاضی
زهرا نادرى رجه

زهرا نادرى رجه

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه فرزانگان سمنان /ويژه خواهران /-روزانه

3سال کانونی / 34 آزمون

ریاضی
افشين سراج

افشين سراج

پرستاري -دانشكده علوم پزشكي لارستان-روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
معصومه اصغرى آلاشتى

معصومه اصغرى آلاشتى

كارشناسي فناوري اطلاعات سلامت -دانشگاه علوم پزشكي مازندران -ساري-روزانه

2سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
فاطمه رضائى آلاشتى

فاطمه رضائى آلاشتى

كارشناسي فناوري اطلاعات سلامت -دانشگاه علوم پزشكي مازندران -ساري-روزانه

2سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
ميلاد رضائى

ميلاد رضائى

مهندسي برق -دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران-روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
نسترن محرابى فرد

نسترن محرابى فرد

حقوق -دانشگاه مازندران -بابلسر-روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

انسانی
هانيه خبيرى

هانيه خبيرى

زيست شناسي سلولي ومولكولي -دانشگاه مازندران -بابلسر-روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
حسن بابائى

حسن بابائى

مهندسي كشاورزي -زراعت واصلاح نباتات -دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع طبيعي ساري-روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
محمد محمدى رئيسى

محمد محمدى رئيسى

مهندسي كشاورزي -زراعت واصلاح نباتات -دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع طبيعي ساري-روزانه

2سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
پيمان قلى نژاد كمرپشتى

پيمان قلى نژاد كمرپشتى

مهندسي شيمي -دانشگاه علم وفناوري مازندران -بهشهر-نوبت دوم

2سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
سجاد عباسى مرزيدره

سجاد عباسى مرزيدره

فيزيك -دانشگاه مازندران -بابلسر-روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
حسين خدادى

حسين خدادى

مهندسي عمران -دانشگاه مازندران -بابلسر-نوبت دوم

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
على پژوم

على پژوم

مهندسي برق -دانشگاه علم وفناوري مازندران -بهشهر-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
آرزو دوستكام

آرزو دوستكام

شيمي -دانشگاه مازندران -بابلسر-نوبت دوم

2سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
سيدمجيد اسماعيل نژاد

سيدمجيد اسماعيل نژاد

زبان وادبيات عربي -دانشگاه مازندران -بابلسر-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
محمدمهدى رامى

محمدمهدى رامى

مهندسي برق -دانشگاه علم وفناوري مازندران -بهشهر-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
مرضيه قلى پور بورخيلى

مرضيه قلى پور بورخيلى

مهندسي كشاورزي -گياه پزشكي -دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع طبيعي ساري-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
مهدى واحدى اساسى

مهدى واحدى اساسى

زيست شناسي سلولي ومولكولي -موسسه غيرانتفاعي سنا-ساري-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
محبوبه محمدى

محبوبه محمدى

مهندسي منابع طبيعي شيلات -دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع طبيعي ساري-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
سجاد پوررحمان

سجاد پوررحمان

زيست شناسي سلولي ومولكولي -موسسه غيرانتفاعي سنا-ساري-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
مژده خانلرى

مژده خانلرى

مهندسي صنايع -دانشگاه مهندسي فناوري هاي نوين -قوچان-روزانه

2سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
محمدصالح اكبرى خانقاهى

محمدصالح اكبرى خانقاهى

مهندسي شيمي -دانشگاه مهندسي فناوري هاي نوين -قوچان-روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
امين فرزاديان

امين فرزاديان

حقوق -موسسه غيرانتفاعي فروردين -قائمشهر-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 12 آزمون

انسانی
رضا رشيدى

رضا رشيدى

زيست شناسي سلولي ومولكولي -موسسه غيرانتفاعي سنا-ساري-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
مراد مرادى

مراد مرادى

مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعتي بيرجند-نوبت دوم

1سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
زهرا ملكى سرابگردانى

زهرا ملكى سرابگردانى

مهندسي بهداشت حرفه اي -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي-روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
زهره خادمى شورمستى

زهره خادمى شورمستى

مهندسي عمران -موسسه غيرانتفاعي عمران وتوسعه -همدان-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 7 آزمون

ریاضی
رضا نقى پور بارنگنانى

رضا نقى پور بارنگنانى

مهندسي برق -دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران-روزانه

1سال کانونی / 6 آزمون

ریاضی
6/11/2023 12:29:24 AM
Menu