خورموج

قبولی های کنکور سراسری سال 94 شهر خورموج

زهرا مصطفوى دزلى

زهرا مصطفوى دزلى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي قزوين-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد

4سال کانونی / 71 آزمون

تجربی
ابراهيم زارعى

ابراهيم زارعى

مهندسي كشاورزي -زراعت واصلاح نباتات -دانشگاه بيرجند-روزانه

3سال کانونی / 52 آزمون

تجربی
مهرداد طالب جود

مهرداد طالب جود

علوم تغذيه -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور-اهواز-روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
عليرضا محمدى

عليرضا محمدى

مهندسي برق -دانشگاه تهران-روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

ریاضی
معظمه بهمنى

معظمه بهمنى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي كاشان-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد

2سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
مهدى اميدوار

مهدى اميدوار

مهندسي برق -دانشگاه صنعتي كرمانشاه-روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

ریاضی
الهه علوى راد

الهه علوى راد

مهندسي بهداشت محيط-دانشگاه علوم پزشكي بوشهر-روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
امير كارگزارى

امير كارگزارى

مهندسي صنايع -دانشگاه خليج فارس -بوشهر-روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
نرجس هزيمتيان

نرجس هزيمتيان

مهندسي كشاورزي -زراعت واصلاح نباتات -دانشگاه خليج فارس -بوشهر-روزانه

2سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
حسن غلامى دشتى

حسن غلامى دشتى

مهندسي برق -دانشگاه خليج فارس -بوشهر-روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
زينب حيدرى

زينب حيدرى

مديريت صنعتي -دانشگاه خليج فارس -بوشهر-روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

انسانی
تهمينه حيدرى

تهمينه حيدرى

شيمي -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار-نوبت دوم

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
نسترن سميعى منفرد

نسترن سميعى منفرد

مهندسي شهرسازي -دانشگاه سلمان فارسي -كازرون-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
محمد صادق احمدى

محمد صادق احمدى

هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي ايلام-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
على بهرامى

على بهرامى

علوم اجتماعي -دانشگاه ياسوج-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
حسين اكبرى پور

حسين اكبرى پور

حقوق -دانشگاه زابل-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
فاطمه نجفى

فاطمه نجفى

حسابداري -دانشگاه خليج فارس -بوشهر-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
حميد مردانى

حميد مردانى

مهندسي عمران -دانشگاه خليج فارس -بوشهر-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
احسان زارع

احسان زارع

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي دزفول-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
مصطفى حيدرى

مصطفى حيدرى

مهندسي صنايع -دانشگاه خليج فارس -بوشهر-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
محمد خدرى

محمد خدرى

مهندسي منابع طبيعي شيلات -دانشگاه خليج فارس -بوشهر-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
هادى بردستانى

هادى بردستانى

مهندسي مكانيك -مركزاموزش عالي فيروزاباد-نوبت دوم

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
رقيه صفرپور

رقيه صفرپور

كارشناسي بهداشت عمومي -دانشكده علوم پزشكي لارستان-روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
فاطمه قادرى

فاطمه قادرى

مديريت جهانگردي -مجتمع اموزش عالي بم-روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
صديقه جاگيرو

صديقه جاگيرو

اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي بوشهر-روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
محمدرضا قاسمى

محمدرضا قاسمى

مهندسي شيمي -دانشگاه تهران-روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
محمد محمودى

محمد محمودى

مهندسي مكانيك -دانشگاه شهيدچمران -اهواز-روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
ايمان شادمان فرد

ايمان شادمان فرد

مهندسي مكانيك -دانشگاه خليج فارس -بوشهر-روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
محمد افروخته

محمد افروخته

مهندسي عمران -دانشگاه خليج فارس -بوشهر-روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
احمد ميركانى

احمد ميركانى

شيمي -دانشگاه خليج فارس -بوشهر-روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
اصغر پناهنده

اصغر پناهنده

علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه طباطبائي بوشهر-تربيت معلم

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
عباس كشاورز

عباس كشاورز

مهندسي پليمر-دانشگاه ياسوج-روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
عليرضا منصورى

عليرضا منصورى

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه خليج فارس -بوشهر-روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
مطهره هدايتى

مطهره هدايتى

علم اطلاعات ودانش شناسي -دانشگاه خليج فارس -بوشهر-روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

انسانی
على بردستانى

على بردستانى

مهندسي شيمي -دانشگاه خليج فارس -بوشهر-روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
فاضل بهمنى

فاضل بهمنى

علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه طباطبائي بوشهر-تربيت معلم

1سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
راحله خليفه

راحله خليفه

حسابداري -دانشگاه خليج فارس -بوشهر-روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

انسانی
سيد شجاع موسوى مقدم

سيد شجاع موسوى مقدم

شيمي -دانشگاه جيرفت-روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
حديث اسكندرى آزاد

حديث اسكندرى آزاد

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي بوشهر-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
بهزاد حيدرى

بهزاد حيدرى

مهندسي شيمي -دانشگاه مهندسي فناوري هاي نوين -قوچان-روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

ریاضی
سده حديث حسينى

سده حديث حسينى

هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي بوشهر-روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

تجربی
نعيم زارع زاده

نعيم زارع زاده

علوم اقتصادي -دانشگاه علوم وفنون دريايي خرمشهر-روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

تجربی
عليرضا احمدى نيا

عليرضا احمدى نيا

مهندسي صنايع -دانشگاه خليج فارس -بوشهر-روزانه

1سال کانونی / 6 آزمون

ریاضی
5/30/2023 9:53:41 PM
Menu