صائين قلعه

قبولی های کنکور سراسری سال 94 شهر صائين قلعه

زهرا محبى

زهرا محبى

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي زنجان-روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
اميررضا غنيمتى

اميررضا غنيمتى

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي زنجان-روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
صابر جعفرى

صابر جعفرى

مهندسي مكانيك -دانشگاه مازندران -بابلسر-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
حسين محبى

حسين محبى

علوم ومهندسي اب -دانشگاه زنجان-روزانه

2سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
پريا فاضلى

پريا فاضلى

الهيات ومعارف اسلامي -تاريخ فرهنگ وتمدن ملل اسلامي -دانشگاه سيدجمال الدين اسدابادي -اسدابادهمدان-نوبت دوم

1سال کانونی / 14 آزمون

انسانی
6/4/2023 12:16:09 PM
Menu