چورزق طارم

قبولی های کنکور سراسری سال 94 شهر چورزق طارم

مريم محمدى

مريم محمدى

مهندسي برق -دانشگاه صنعتي اميركبير-تهران-روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

ریاضی
امير وقف چى

امير وقف چى

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي زنجان-روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
سعيده محمدى

سعيده محمدى

اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي زنجان-روزانه

2سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
معصومه اسكندرى

معصومه اسكندرى

هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي زنجان-روزانه

2سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
على نصيرى

على نصيرى

مديريت بازرگاني -دانشگاه زنجان-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
رضا كرمى

رضا كرمى

مهندسي پليمر-دانشگاه بناب-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
رضا خلخالى

رضا خلخالى

مهندسي كشاورزي -زراعت واصلاح نباتات -دانشگاه زنجان-روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
سكينه حسامى

سكينه حسامى

مهندسي كشاورزي -گياه پزشكي -دانشگاه زنجان-روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
زهرا حسنلو

زهرا حسنلو

رياضيات وكاربردها-دانشگاه علم وفناوري مازندران -بهشهر-روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
زينب رضائى

زينب رضائى

حقوق -دانشگاه شهيدبهشتي -تهران-روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

انسانی
سيده زهرا ميركريمى

سيده زهرا ميركريمى

شيمي -دانشگاه زنجان-روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
رقيه شهبازى

رقيه شهبازى

مهندسي كشاورزي -گياه پزشكي -موسسه غيرانتفاعي ديلمان -لاهيجان-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
غزاله مرادى

غزاله مرادى

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي زنجان-روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
مينا حسينى

مينا حسينى

اموزش زبان وادبيات فارسي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه طباطبائي اروميه-تربيت معلم

1سال کانونی / 8 آزمون

انسانی
نگين لختى كار

نگين لختى كار

راهنمايي ومشاوره -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرهمدان-تربيت معلم

1سال کانونی / 8 آزمون

انسانی
فاطمه قنبرى

فاطمه قنبرى

روانشناسي -موسسه غيرانتفاعي نيكان -تاكستان-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 6 آزمون

تجربی
مريم انبارلوئى

مريم انبارلوئى

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي زنجان-تعهد وزارت بهداشت

1سال کانونی / 5 آزمون

تجربی
6/3/2023 10:54:00 AM
Menu