ايوانكي

قبولی های کنکور سراسری سال 94 شهر ايوانكي

زهره مرشدى

زهره مرشدى

اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي شاهرود-روزانه

2سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
فاطمه قلى مرشدى

فاطمه قلى مرشدى

علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي سمنان-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
شميم مشيرى

شميم مشيرى

مديريت بازرگاني -موسسه غيرانتفاعي مولوي -ايوانكي-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
مريم مشيرى

مريم مشيرى

الهيات ومعارف اسلامي -اديان وعرفان -دانشگاه سمنان-روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

انسانی
5/30/2023 7:35:23 AM
Menu