شهرك مهاجران

قبولی های کنکور سراسری سال 94 شهر شهرك مهاجران

محمدحسين آرمان فرد

محمدحسين آرمان فرد

مهندسي شيمي -دانشگاه صنعتي اصفهان-روزانه

8سال کانونی / 127 آزمون

ریاضی
فاطمه فرهادى

فاطمه فرهادى

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي تهران-روزانه

3سال کانونی / 66 آزمون

تجربی
پرهام صفتى

پرهام صفتى

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه صنعتي كرمانشاه-روزانه

4سال کانونی / 63 آزمون

ریاضی
غزل غلامى

غزل غلامى

هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي اراك-روزانه

3سال کانونی / 59 آزمون

تجربی
زهرا نجفى

زهرا نجفى

روانشناسي -موسسه غيرانتفاعي راهبردشمال -رشت-غيرانتفاعي

3سال کانونی / 49 آزمون

تجربی
فهيمه قرخار

فهيمه قرخار

مهندسي صنايع -دانشگاه اراك-نوبت دوم

2سال کانونی / 41 آزمون

ریاضی
على مستعلى

على مستعلى

مهندسي عمران -دانشگاه اراك-نوبت دوم

2سال کانونی / 36 آزمون

ریاضی
محسن زاهدى فر

محسن زاهدى فر

مهندسي عمران -موسسه غيرانتفاعي دانش پژوهان پيشرو-اصفهان-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 36 آزمون

ریاضی
شادى معصومى

شادى معصومى

مهندسي صنايع -دانشگاه تفرش-نوبت دوم

2سال کانونی / 35 آزمون

ریاضی
الهه اندى

الهه اندى

مهندسي مكانيك بيوسيستم /كشاورزي /-دانشگاه اراك-روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

ریاضی
يونس كريمى

يونس كريمى

مهندسي مكانيك -دانشگاه اراك-نوبت دوم

2سال کانونی / 34 آزمون

ریاضی
مينا روستايى

مينا روستايى

حسابداري -دانشگاه خوارزمي -تهران-روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
فاطمه ابراهيمى

فاطمه ابراهيمى

مامايي -دانشگاه علوم پزشكي اراك-روزانه

2سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
مبين ربيعى

مبين ربيعى

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه صنعتي همدان-روزانه

2سال کانونی / 27 آزمون

ریاضی
محدثه مقدسى

محدثه مقدسى

شيمي -دانشگاه اراك-روزانه

1سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
مليكا رمزى عراقى

مليكا رمزى عراقى

زبان وادبيات انگليسي -دانشگاه اراك-روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

زبان
زهرا امرايى

زهرا امرايى

كارشناسي بهداشت عمومي -دانشگاه علوم پزشكي ايلام-روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
مهدى زراعتى

مهدى زراعتى

مهندسي مكانيك -دانشگاه تفرش-نوبت دوم

1سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
كيميا عامرى

كيميا عامرى

مهندسي صنايع -دانشگاه فناوريهاي نوين سبزوار-حضرت زينب /س //ويژه خواهران /-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
امير دولت خواه

امير دولت خواه

مهندسي دريا-دانشگاه خليج فارس -بوشهر-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
پرستو ذوالفقار

پرستو ذوالفقار

فيزيك مهندسي -دانشگاه اراك-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
محمد زارعى

محمد زارعى

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه لرستان -خرم اباد-روزانه

2سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
محمدحسين غلامى

محمدحسين غلامى

زيست شناسي -دانشگاه اراك-نوبت دوم

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
سعيد خليلى چغازالى

سعيد خليلى چغازالى

مهندسي برق -دانشگاه تفرش-روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
5/30/2023 10:45:50 AM
Menu