پلدختر

قبولی های کنکور سراسری سال 94 شهر پلدختر

مرضيه امرايى

مرضيه امرايى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي لرستان -خرم اباد-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد

3سال کانونی / 54 آزمون

تجربی
ميلاد نوريان

ميلاد نوريان

فيزيوتراپي -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور-اهواز-استان هاي محروم

3سال کانونی / 52 آزمون

تجربی
شكو فه سليمانى

شكو فه سليمانى

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-روزانه

5سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
سيدشيما حسينى

سيدشيما حسينى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي لرستان -خرم اباد-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد

2سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
محمد برخوردارى

محمد برخوردارى

مهندسي صنايع -دانشگاه رازي -كرمانشاه-روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

ریاضی
محمد احسانى فر

محمد احسانى فر

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه صنعتي كرمانشاه-روزانه

2سال کانونی / 28 آزمون

ریاضی
ساحل بازوند

ساحل بازوند

علوم تربيتي -دانشگاه لرستان -خرم اباد-روزانه

3سال کانونی / 26 آزمون

انسانی
فاطمه عالى پور

فاطمه عالى پور

كارشناسي تكنولوژي پرتودرماني -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي-روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
شيما محمدى فرد

شيما محمدى فرد

علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي لرستان -خرم اباد-روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
شكوفه نصيرى

شكوفه نصيرى

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور-اهواز-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
زهره مهرنيا

زهره مهرنيا

مهندسي بهداشت حرفه اي -دانشگاه علوم پزشكي اراك-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
عارف ايمانى

عارف ايمانى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور-اهواز-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
پوريا عزيزى پور

پوريا عزيزى پور

مهندسي شيمي -دانشگاه كردستان -سنندج-استان هاي محروم

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
شيرين حسينى

شيرين حسينى

كارشناسي بهداشت عمومي -دانشگاه علوم پزشكي قم-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
رضا قربانى

رضا قربانى

اماروكاربردها-دانشگاه لرستان -خرم اباد-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
رضا ميرانپور

رضا ميرانپور

مهندسي بهداشت حرفه اي -دانشگاه علوم پزشكي قم-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
شيما حيدرى

شيما حيدرى

هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي لرستان -خرم اباد-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
مهدى رحمتى

مهدى رحمتى

مهندسي برق -دانشگاه تربت حيدريه-روزانه

2سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
پرستو دريكوندى

پرستو دريكوندى

كارشناسي بهداشت عمومي -دانشگاه علوم پزشكي لرستان -خرم اباد-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
محمد ناصرى

محمد ناصرى

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه لرستان -خرم اباد-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
نگين ساجدى فر

نگين ساجدى فر

علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي لرستان -خرم اباد-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
امين هادى پور

امين هادى پور

مهندسي عمران -موسسه غيرانتفاعي مهراروند-ابادان-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
فاطمه كلانترى

فاطمه كلانترى

مهندسي كشاورزي -علوم باغباني -دانشگاه لرستان -خرم اباد-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
اميررضا باباخانى

اميررضا باباخانى

مهندسي برق -مجتمع اموزش عالي فني ومهندسي اسفراين-روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
سارا ميردريكوند

سارا ميردريكوند

كارشناسي بهداشت عمومي -دانشگاه علوم پزشكي همدان-روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
سعيد چراغى نيا

سعيد چراغى نيا

علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه طباطبائي خرم اباد-تربيت معلم

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
كوثر رضايى

كوثر رضايى

فيزيك مهندسي -دانشگاه صنعتي كرمانشاه-روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
سپيده سليمانى

سپيده سليمانى

رياضيات وكاربردها-دانشگاه لرستان -خرم اباد-روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
محمد نجفى

محمد نجفى

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي البرز-كرج-روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
امين رحمتى

امين رحمتى

مهندسي برق -دانشگاه نيشابور-روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
شادى حاتمى

شادى حاتمى

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه لرستان -خرم اباد-روزانه

2سال کانونی / 9 آزمون

ریاضی
بهروز سپهوند

بهروز سپهوند

مهندسي شهرسازي -موسسه غيرانتفاعي دانش پژوهان پيشرو-اصفهان-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 5 آزمون

ریاضی