عنبرآباد

قبولی های کنکور سراسری سال 94 شهر عنبرآباد

مهدى رئيسى

مهدى رئيسى

علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس خواجه نصيرالدين طوسي كرمان-تربيت معلم

3سال کانونی / 55 آزمون

تجربی
حجت افشارى

حجت افشارى

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي رفسنجان-روزانه

3سال کانونی / 46 آزمون

تجربی
رويا حجتى پور

رويا حجتى پور

حسابداري -مجتمع اموزش عالي سراوان-روزانه

4سال کانونی / 46 آزمون

انسانی
دانيال شهريارى نيا

دانيال شهريارى نيا

مهندسي دريا-دانشگاه دريانوردي وعلوم دريايي چابهار-روزانه

4سال کانونی / 45 آزمون

ریاضی
فاطمه احمدى امجزى

فاطمه احمدى امجزى

علوم تربيتي -دانشگاه شهيدباهنر-كرمان-نوبت دوم

2سال کانونی / 42 آزمون

انسانی
محمدحسن خالصى

محمدحسن خالصى

علوم اجتماعي -دانشگاه يزد-روزانه

2سال کانونی / 39 آزمون

انسانی
منصور مشايخى

منصور مشايخى

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان-روزانه

3سال کانونی / 36 آزمون

ریاضی
رحمان خنامانى

رحمان خنامانى

مهندسي عمران -دانشگاه جيرفت-نوبت دوم

3سال کانونی / 34 آزمون

ریاضی
فرحناز محمودى نسب

فرحناز محمودى نسب

باستان شناسي -دانشگاه جيرفت-نوبت دوم

4سال کانونی / 32 آزمون

انسانی
هانيه تام نيا

هانيه تام نيا

علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنركرمان-تربيت معلم

2سال کانونی / 29 آزمون

ریاضی
بهزاد گروهى ساردو

بهزاد گروهى ساردو

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان-روزانه

3سال کانونی / 29 آزمون

ریاضی
اميرحسين شكفته

اميرحسين شكفته

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي رفسنجان-روزانه

3سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
مصطفى برخورى مهنى

مصطفى برخورى مهنى

مهندسي عمران -دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان-روزانه

2سال کانونی / 27 آزمون

ریاضی
فاطمه ميرانى

فاطمه ميرانى

حسابداري -دانشگاه ولايت -ايرانشهر-روزانه

1سال کانونی / 26 آزمون

انسانی
زينب على توكلى

زينب على توكلى

الهيات ومعارف اسلامي -علوم قران وحديث -دانشگاه قم-روزانه

1سال کانونی / 26 آزمون

انسانی
محمدامين محمدى ساردوئى

محمدامين محمدى ساردوئى

مهندسي معدن -دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان-روزانه

2سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
سلمان دانشگر

سلمان دانشگر

شيمي -دانشگاه شهيدباهنر-كرمان-روزانه

2سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
فاطمه رحيميان

فاطمه رحيميان

تاريخ -دانشگاه ولايت -ايرانشهر-روزانه

2سال کانونی / 21 آزمون

انسانی
فرزانه آموسى

فرزانه آموسى

الهيات ومعارف اسلامي -فقه ومباني حقوق اسلامي -دانشگاه هرمزگان -بندرعباس-روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

انسانی
رضا خداداديان

رضا خداداديان

جغرافياوبرنامه ريزي شهري -دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان-روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

انسانی
زهرا احمدپور امجزى

زهرا احمدپور امجزى

زبان وادبيات عربي -دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان-روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

انسانی
آسيه دارچين

آسيه دارچين

الهيات ومعارف اسلامي -علوم قران وحديث -دانشگاه ايت اله حايري -ميبد-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
حديث ساسان

حديث ساسان

اموزش زبان وادبيات فارسي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرشيراز-تربيت معلم

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
محمدرضا جبالبارزى

محمدرضا جبالبارزى

دبيري تاريخ -دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه طباطبائي خرم اباد-تربيت معلم

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
الناز احمديوسفى

الناز احمديوسفى

الهيات ومعارف اسلامي -فقه ومباني حقوق اسلامي -دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
على محمدى ساردوى

على محمدى ساردوى

مهندسي معدن -دانشگاه صنعتي بيرجند-نوبت دوم

2سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
هانيه قادرى

هانيه قادرى

علوم كامپيوتر-مجتمع اموزش عالي بم-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
كيميا كريمى راد

كيميا كريمى راد

علوم قران وحديث -دانشكده علوم انساني حضرت نرجس /س /-رفسنجان /ويژه خواهران /-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
مرضيه احمديوسفى سرحدى

مرضيه احمديوسفى سرحدى

مهندسي بهداشت محيط-دانشگاه علوم پزشكي كرمان-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
فاطمه تركى

فاطمه تركى

شيمي -دانشگاه زابل-روزانه

3سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
عليرضا پرستار

عليرضا پرستار

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي كرمان-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
فاطمه احمديوسفى

فاطمه احمديوسفى

مامايي -دانشگاه علوم پزشكي كرمان-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
ايمان پيرا

ايمان پيرا

علوم قضايي -دانشگاه علوم قضايي وخدمات اداري دادگستري-روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

انسانی
محمدرضا پاليده

محمدرضا پاليده

دبيري جغرافيا-دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمطهري زاهدان-تربيت معلم

1سال کانونی / 15 آزمون

انسانی
مهسا زارع قطب آبادى

مهسا زارع قطب آبادى

حسابداري -دانشگاه شهيدباهنر-كرمان-نوبت دوم

1سال کانونی / 15 آزمون

انسانی
ام البنين حسين زاده گرمى

ام البنين حسين زاده گرمى

علوم ومهندسي اب -دانشگاه جيرفت-روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
فاطمه رستمى بامرى

فاطمه رستمى بامرى

علوم ومهندسي خاك -دانشگاه جيرفت-روزانه

2سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
اميرحسين احمديوسفى گيومرد

اميرحسين احمديوسفى گيومرد

مهندسي رباتيك -دانشگاه صنعتي سيرجان-روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
فاطمه قاعدى فرد

فاطمه قاعدى فرد

اماروكاربردها-دانشگاه زابل-روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
مهشيد اقتدارى

مهشيد اقتدارى

زبان وادبيات عربي -دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان-روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

انسانی
آرمان درينى

آرمان درينى

فيزيك -دانشگاه شهيدباهنر-كرمان-روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
رضا ديمه

رضا ديمه

زبان وادبيات فارسي -دانشگاه جيرفت-روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

انسانی
مهديه قاعدى

مهديه قاعدى

مهندسي كشاورزي -گياه پزشكي -دانشگاه جيرفت-روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
شقايق مختارى

شقايق مختارى

مهندسي توليدات گياهي -گياهان دارويي ومعطر-موسسه غيرانتفاعي كرمان-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
فاطمه داورى

فاطمه داورى

فيزيك -دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان-نوبت دوم

1سال کانونی / 10 آزمون

ریاضی
زهرا نظم الدينى

زهرا نظم الدينى

مهندسي منابع طبيعي -محيطزيست -دانشگاه جيرفت-روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
حديث قادرى

حديث قادرى

علوم كامپيوتر-مجتمع اموزش عالي بم-روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

ریاضی
آسيه ميرشكارى

آسيه ميرشكارى

حسابداري -دانشگاه كوثر-بجنورد/ويژه خواهران /-روزانه

1سال کانونی / 6 آزمون

انسانی
نرگس خالصى

نرگس خالصى

علوم اجتماعي -دانشگاه شهيدباهنر-كرمان-روزانه

1سال کانونی / 6 آزمون

انسانی
حميرا هوشمند

حميرا هوشمند

شيمي -دانشگاه شهيدباهنر-كرمان-روزانه

1سال کانونی / 6 آزمون

تجربی
6/8/2023 11:18:16 AM
Menu