شفت

قبولی های کنکور سراسری سال 93 شهر شفت

خان پور درودخانى

خان پور درودخانى

علوم سياسي -دانشگاه گيلان -رشت-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
فرزانه نهزمى

فرزانه نهزمى

مهندسي صنايع -موسسه غيرانتفاعي كوشيار-رشت-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
نامى خسمخى

نامى خسمخى

مهندسي پزشكي -دانشگاه شيخ بهايي اصفهان /غيرانتفاعي /-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
6/4/2023 10:10:10 PM
Menu