كوچصفهان

قبولی های کنکور سراسری سال 93 شهر كوچصفهان

حسينى نژاد سيد حميد

حسينى نژاد سيد حميد

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه گيلان -رشت-روزانه

8سال کانونی / 115 آزمون

ریاضی
مطلبى سمانه

مطلبى سمانه

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي گيلان -رشت-روزانه

3سال کانونی / 59 آزمون

تجربی
باكمال ويشكايى

باكمال ويشكايى

مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعتي سيرجان-روزانه

2سال کانونی / 47 آزمون

ریاضی
ممتازويشكايى

ممتازويشكايى

مهندسي كشاورزي -زراعت واصلاح نباتات -دانشگاه گيلان -رشت-روزانه

2سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
قوامى كتيك لاهيجانى

قوامى كتيك لاهيجانى

مهندسي منابع طبيعي -جنگلداري -دانشگاه گيلان -رشت-روزانه-محل تحصيل صومعه سرا

2سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
عاشورى كنارسرى

عاشورى كنارسرى

مهندسي مكانيزاسيون كشاورزي -دانشگاه گيلان -رشت-روزانه

2سال کانونی / 38 آزمون

ریاضی
بشارتى معصومه

بشارتى معصومه

روانشناسي -دانشگاه گيلان -رشت-روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

انسانی
ميرزايى شيرايه

ميرزايى شيرايه

زبان وادبيات فارسي -دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل-شبانه-محل تحصيل نمين

2سال کانونی / 28 آزمون

انسانی
احمدپور كالمرزى

احمدپور كالمرزى

مهندسي مكانيزاسيون كشاورزي -دانشگاه گيلان -رشت-روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
عباسى مژدهى امير محمد

عباسى مژدهى امير محمد

مهندسي عمران -موسسه غيرانتفاعي احرار-رشت-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
صفرى نژاد گيلوائى

صفرى نژاد گيلوائى

مهندسي مكانيك -موسسه غيرانتفاعي احرار-رشت-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
بخشى پوربركادهى زهرا

بخشى پوربركادهى زهرا

علوم سياسي -دانشگاه گيلان -رشت-روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

انسانی
شعبانى ويشكائى

شعبانى ويشكائى

حسابداري -موسسه غيرانتفاعي راهبردشمال -رشت-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
امينى ويشكائى

امينى ويشكائى

حسابداري -موسسه غيرانتفاعي راهبردشمال -رشت-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
خادمى پيربستى

خادمى پيربستى

علوم سياسي -دانشگاه گيلان -رشت-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
فرهبد رودباركى

فرهبد رودباركى

علوم اجتماعي -دانشگاه گيلان -رشت-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
صديقى كنارسرى

صديقى كنارسرى

مهندسي عمران -موسسه غيرانتفاعي احرار-رشت-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
اقبالى رودكلى

اقبالى رودكلى

مهندسي عمران -موسسه غيرانتفاعي كادوس -رشت-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
كاوش رشت آبادى

كاوش رشت آبادى

زيست شناسي -دانشگاه گيلان -رشت-روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
احمدى سدهى

احمدى سدهى

مهندسي برق -موسسه غيرانتفاعي احرار-رشت-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
5/30/2023 4:07:56 AM
Menu