سميرم

قبولی های کنکور سراسری سال 93 شهر سميرم

طغرائى سميرمى مينا

طغرائى سميرمى مينا

كارشناسي تكنولوژي پرتوشناسي -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان-روزانه

3سال کانونی / 63 آزمون

تجربی
داودى سيده محبوبه

داودى سيده محبوبه

اعضاي مصنوعي -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان-روزانه

3سال کانونی / 46 آزمون

تجربی
براتپور

براتپور

دبيري فيزيك -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنراصفهان-تربيت معلم-بومي استان اصفهان

3سال کانونی / 46 آزمون

ریاضی
بهراميان

بهراميان

دبيري شيمي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنراصفهان-تربيت معلم-بومي اصفهان

3سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
نظرى فاطمه

نظرى فاطمه

علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرشهركرد-تربيت معلم-بومي استان اصفهان

2سال کانونی / 38 آزمون

ریاضی
سليمانى فر

سليمانى فر

رياضيات وكاربردها-دانشگاه ياسوج-روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

ریاضی
طائى

طائى

علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرشهركرد-تربيت معلم-بومي اصفهان

3سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
آصفى محمد جواد

آصفى محمد جواد

مهندسي شيمي -دانشگاه صنعت نفت-روزانه-محل تحصيل اهواز

2سال کانونی / 29 آزمون

ریاضی
مرادى

مرادى

مهندسي مكانيك -دانشكده كشاورزي ودامپروري تربت جام-روزانه

3سال کانونی / 28 آزمون

ریاضی
بهراميان

بهراميان

روانشناسي -موسسه غيرانتفاعي علامه فيض كاشاني -كاشان-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
پيرمراديان

پيرمراديان

مهندسي مكانيك -دانشگاه كاشان-شبانه

3سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
پناهى

پناهى

گفتاردرماني -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان-روزانه

2سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
آصفى

آصفى

مهندسي منابع طبيعي -مديريت مناطق خشك وبيابان -دانشگاه اردكان-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
نوروزى

نوروزى

حسابداري -موسسه غيرانتفاعي هشت بهشت -اصفهان-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
پيرمراديان مازيار

پيرمراديان مازيار

مهندسي مكانيك -دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان-روزانه

2سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
طايى

طايى

مديريت صنعتي -دانشگاه لرستان -خرم اباد-روزانه-محل تحصيل الشتر

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
مرادى

مرادى

حقوق -دانشگاه غيرانتفاعي شهيداشرفي اصفهاني -اصفهان-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 11 آزمون

انسانی
اميدى

اميدى

علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنراصفهان-تربيت معلم-بومي استان اصفهان

1سال کانونی / 9 آزمون

ریاضی
5/30/2023 2:08:07 PM
Menu