ايذه

قبولی های کنکور سراسری سال 93 شهر ايذه

اوركى فرزاد

اوركى فرزاد

تربيت دبيرزبان انگليسي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمدرس ايلام-تربيت معلم-بومي خوزستان

4سال کانونی / 67 آزمون

زبان
خسروى

خسروى

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه صنعتي سيرجان-روزانه

4سال کانونی / 66 آزمون

ریاضی
محمدپور

محمدپور

علوم ازمايشگاهي -دانشكده علوم پزشكي ابادان-روزانه

5سال کانونی / 65 آزمون

تجربی
عابدى فر زهرا

عابدى فر زهرا

مهندسي عمران -دانشگاه صنعتي جندي شاپور-دزفول-روزانه

4سال کانونی / 61 آزمون

ریاضی
كيانى هفت لنگ فروتن

كيانى هفت لنگ فروتن

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي دزفول-روزانه

4سال کانونی / 60 آزمون

تجربی
جمشيدى فر

جمشيدى فر

شيمي -دانشگاه صنعتي خاتم الانبيا/ص /-بهبهان-روزانه

4سال کانونی / 60 آزمون

تجربی
عالى محمدى پير افشاهى

عالى محمدى پير افشاهى

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه ايلام-روزانه

3سال کانونی / 56 آزمون

ریاضی
كيانيان مريم

كيانيان مريم

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي لرستان -خرم اباد-روزانه-نيمسال دوم

3سال کانونی / 52 آزمون

تجربی
محمودى بردزردى سمانه

محمودى بردزردى سمانه

مهندسي عمران -دانشگاه صنعتي جندي شاپور-دزفول-روزانه

4سال کانونی / 49 آزمون

ریاضی
رستگار

رستگار

مهندسي بهداشت حرفه اي -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور-اهواز-روزانه

3سال کانونی / 49 آزمون

تجربی
سروى فاطمه

سروى فاطمه

علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي لرستان -خرم اباد-روزانه-نيمسال اول

3سال کانونی / 47 آزمون

تجربی
خسروى

خسروى

شيمي -دانشگاه ياسوج-روزانه

3سال کانونی / 46 آزمون

تجربی
جلاليان لركى ليلا

جلاليان لركى ليلا

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي ايران-مجازي و بين الملل-محل تحصيل كرج

3سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
حسن زاده

حسن زاده

شيمي -دانشگاه صنعتي خاتم الانبيا/ص /-بهبهان-روزانه

2سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
مهرى دهنو حسين

مهرى دهنو حسين

مهندسي عمران -دانشگاه صنعتي جندي شاپور-دزفول-روزانه

4سال کانونی / 41 آزمون

ریاضی
شيخ ميرى نويد

شيخ ميرى نويد

پزشكي -دانشكده علوم پزشكي ابادان-روزانه

3سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
مقصودى

مقصودى

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور-اهواز-روزانه

2سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
امينى پور

امينى پور

كارشناسي بهداشت عمومي -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور-اهواز-روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
البرزى سيبك ميلاد

البرزى سيبك ميلاد

مهندسي مكانيك -دانشگاه شهيدچمران -اهواز-روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

ریاضی
احمدى بنفشه

احمدى بنفشه

گفتاردرماني -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور-اهواز-روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
صادقى

صادقى

علوم سياسي -دانشگاه ايت اله بروجردي -بروجرد-روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

انسانی
شهولى كوه شورى

شهولى كوه شورى

روانشناسي -موسسه غيرانتفاعي جهاددانشگاهي -خوزستان-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
مومنى

مومنى

مهندسي معماري -موسسه غيرانتفاعي جهاددانشگاهي -خوزستان-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 32 آزمون

ریاضی
كيانى ده كيان

كيانى ده كيان

مهندسي عمران -دانشگاه لرستان -خرم اباد-روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

ریاضی
طاهرى

طاهرى

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور-اهواز-روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
اسكندرى

اسكندرى

مهندسي بهداشت حرفه اي -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور-اهواز-روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
فرجام

فرجام

رياضيات وكاربردها-دانشگاه رازي -كرمانشاه-روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

ریاضی
موسوى هاشمى

موسوى هاشمى

فيزيك -دانشگاه سلمان فارسي -كازرون-روزانه

2سال کانونی / 29 آزمون

ریاضی
نوروزى

نوروزى

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه صنعتي خاتم الانبيا/ص /-بهبهان-روزانه

2سال کانونی / 28 آزمون

ریاضی
احمد پور اعظم

احمد پور اعظم

مهندسي عمران -دانشگاه ايلام-روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
باورساد

باورساد

زمين شناسي -دانشگاه شهيدچمران -اهواز-روزانه

2سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
نوروزى

نوروزى

مهندسي منابع طبيعي -محيطزيست -دانشگاه شمال امل /غيرانتفاعي /-غيرانتفاعي

3سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
كاوسى پروين

كاوسى پروين

دبيري رياضي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدصدوقي كرمانشاه-تربيت معلم-بومي استان خوزستان

1سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
فرهادى

فرهادى

مامايي -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور-اهواز-روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
كيانى ده كيان

كيانى ده كيان

مهندسي برق -دانشگاه مهندسي فناوري هاي نوين -قوچان-روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
شاه ولى كوه شورى على

شاه ولى كوه شورى على

مهندسي شيمي -دانشگاه صنعتي سيرجان-روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
اسكندرى سعيد

اسكندرى سعيد

مهندسي برق -دانشگاه صنعتي قم-روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
موسوى ده موردى كوثر

موسوى ده موردى كوثر

مهندسي عمران -دانشگاه صنعتي خاتم الانبيا/ص /-بهبهان-روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
اسكندرى سميرا

اسكندرى سميرا

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي كاشان-مجازي و بين الملل-محل تحصيل آران وبيدگل

2سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
ناصرى لير سياه

ناصرى لير سياه

علوم تربيتي -دانشگاه لرستان -خرم اباد-روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

انسانی
مرادى

مرادى

مهندسي بهداشت حرفه اي -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان-روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
بهادرى

بهادرى

ژئومورفولوژي -دانشگاه لرستان -خرم اباد-روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

انسانی
صالحى

صالحى

مهندسي بهداشت محيط-دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور-اهواز-روزانه

2سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
زمانزاده

زمانزاده

مهندسي بهداشت محيط-دانشگاه علوم پزشكي سمنان-روزانه-محل تحصيل دامغان

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
حسينى چمنى

حسينى چمنى

رياضيات وكاربردها-دانشگاه ياسوج-شبانه

2سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
سعيديان زهرا

سعيديان زهرا

پزشكي -دانشكده علوم پزشكي ابادان-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
سعيدى سر قلعه رضا

سعيدى سر قلعه رضا

مهندسي مكانيك -دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران-روزانه-بومي استان خوزستان

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
حسينى جدولكان فاطمه

حسينى جدولكان فاطمه

علوم تربيتي -دانشگاه شهيدچمران -اهواز-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
صالحى يگائى رويا

صالحى يگائى رويا

جغرافياوبرنامه ريزي شهري -دانشگاه شهيدچمران -اهواز-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
بويرى ميلاد

بويرى ميلاد

مهندسي برق -دانشگاه شهركرد-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
غلامپور عصمت

غلامپور عصمت

مامايي -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
دوركى الهام

دوركى الهام

جغرافياوبرنامه ريزي شهري -دانشگاه اصفهان-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
طهماسبى سر قلى نوتركى سحر

طهماسبى سر قلى نوتركى سحر

علوم اجتماعي -دانشگاه شهيدچمران -اهواز-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
نوذر اصل مهسا

نوذر اصل مهسا

دامپزشكي -دانشگاه لرستان -خرم اباد-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
خدابخشى كرلائى داريوش

خدابخشى كرلائى داريوش

دبيري جغرافيا-دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدچمران تهران-تربيت معلم-بومي خوزستان

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
عيدى پور پروانه

عيدى پور پروانه

علوم اجتماعي -دانشگاه شهيدچمران -اهواز-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
كرد مصطفى

كرد مصطفى

دبيري زيست شناسي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنراصفهان-تربيت معلم-بومي خوزستان

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
دوركى

دوركى

تاريخ -دانشگاه شهيدچمران -اهواز-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
محمودى

محمودى

مهندسي عمران -موسسه غيرانتفاعي جهاددانشگاهي -خوزستان-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
حاتمى

حاتمى

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه ايلام-شبانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
زندى

زندى

مهندسي بهداشت حرفه اي -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور-اهواز-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
چراغى فر

چراغى فر

مهندسي بهداشت محيط-دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور-اهواز-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
اسماعيلوندى

اسماعيلوندى

علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس حضرت رسول اكرم /ص /اهواز-تربيت معلم-بومي خوزستان

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
قريشوندى كول جازى

قريشوندى كول جازى

كارشناسي بهداشت عمومي -دانشگاه علوم پزشكي شهركرد-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
شيخ زاده تكابى

شيخ زاده تكابى

كارشناسي بهداشت عمومي -دانشكده علوم پزشكي لارستان-روزانه-محل تحصيل شهرستان اوز

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
قريشوندى

قريشوندى

مهندسي كشاورزي -علوم باغباني -دانشگاه شهيدچمران -اهواز-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
امير خانى آب زهلى

امير خانى آب زهلى

مهندسي منابع طبيعي -مرتع وابخيزداري -دانشگاه صنعتي خاتم الانبيا/ص /-بهبهان-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
محمدى مريم

محمدى مريم

علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس كوثرياسوج-تربيت معلم-بومي خوزستان

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
اسماعيل وندى شهرام

اسماعيل وندى شهرام

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران-روزانه-بومي استان خوزستان

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
بندرى نرگس

بندرى نرگس

فيزيوتراپي -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
حسينى سيد امين

حسينى سيد امين

مهندسي مكانيك -دانشگاه ايت اله بروجردي -بروجرد-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
كيانى شاهوندى حامد

كيانى شاهوندى حامد

شيمي -دانشگاه صنعتي خاتم الانبيا/ص /-بهبهان-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
سلحشور زاده پروانه

سلحشور زاده پروانه

جغرافياوبرنامه ريزي شهري -دانشگاه شهيدچمران -اهواز-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
بنى شريف دهكردى

بنى شريف دهكردى

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه ملاير-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
لجم اورك

لجم اورك

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي دزفول-روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
آل محمدى جه جه

آل محمدى جه جه

جغرافياوبرنامه ريزي شهري -دانشگاه بزرگمهر-قائنات-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
مرادى سرميدانى

مرادى سرميدانى

مهندسي بهداشت حرفه اي -دانشگاه علوم پزشكي همدان-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
مرادى چل سياه

مرادى چل سياه

مهندسي منابع طبيعي -محيطزيست -دانشگاه صنعتي اصفهان-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
داودى

داودى

مهندسي كشاورزي -گياه پزشكي -دانشگاه لرستان -خرم اباد-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
فرجى درازنوى

فرجى درازنوى

مهندسي كشاورزي -علوم باغباني -دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع طبيعي رامين -ملاثاني اهواز-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
كيانى شاهوندى جهانبخش

كيانى شاهوندى جهانبخش

مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعتي اراك-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
باران پور بندانى زينب

باران پور بندانى زينب

كارشناسي تكنولوژي پرتوشناسي -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور-اهواز-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
نجفى نژاد

نجفى نژاد

دامپزشكي -دانشگاه شهيدچمران -اهواز-شبانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
پرچمى

پرچمى

زيست شناسي سلولي مولكولي -دانشگاه شهركرد-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
لرستانى

لرستانى

رياضيات وكاربردها-دانشگاه صنعتي جندي شاپور-دزفول-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
محمودى

محمودى

مهندسي عمران -موسسه غيرانتفاعي جهاددانشگاهي -خوزستان-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
بداغى گله

بداغى گله

كارشناسي بهداشت عمومي -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور-اهواز-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
موسوى ده موردى

موسوى ده موردى

شيمي -دانشگاه شهيدچمران -اهواز-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
عبدالهى

عبدالهى

مهندسي كامپيوتر-مجتمع اموزش عالي بم-شبانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
كيانى

كيانى

شيمي -دانشگاه دامغان-شبانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
شاپورى اصل على

شاپورى اصل على

علوم اجتماعي -دانشگاه شهيدچمران -اهواز-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
عليزاده آماج

عليزاده آماج

مهندسي عمران -دانشگاه بزرگمهر-قائنات-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
كيانى شاهوندى

كيانى شاهوندى

مهندسي مكانيك بيوسيستم /كشاورزي /-دانشگاه شهيدچمران -اهواز-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
بندانى سوسن

بندانى سوسن

مامايي -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور-اهواز-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
كاوسى

كاوسى

مهندسي مكانيك بيوسيستم /كشاورزي /-دانشگاه شهيدچمران -اهواز-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
شيخ ميرى

شيخ ميرى

مديريت خدمات بهداشتي درماني -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور-اهواز-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
كيوان بروجنى گوهر

كيوان بروجنى گوهر

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور-اهواز-روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
بنى شريف دهكردى امير محمد

بنى شريف دهكردى امير محمد

مهندسي عمران -دانشگاه صنعتي جندي شاپور-دزفول-روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
جعفرى

جعفرى

علوم سياسي -دانشگاه شهيدچمران -اهواز-روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

انسانی
سعيدى

سعيدى

اتاق عمل -دانشكده علوم پزشكي بهبهان-روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
سليمانى

سليمانى

كارشناسي بهداشت عمومي -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور-اهواز-روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
كريمى اصل

كريمى اصل

زيست شناسي سلولي مولكولي -دانشگاه ملاير-روزانه

2سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
مرادى

مرادى

حسابداري -موسسه غيرانتفاعي جهاددانشگاهي -خوزستان-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
مهدى پور شيما

مهدى پور شيما

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان-مجازي و بين الملل

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
رفيعى ليلا

رفيعى ليلا

مترجمي زبان انگليسي -دانشگاه حضرت نرجس /س /-ويژه خواهران -رفسنجان-روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

زبان
بندانى ترشكى

بندانى ترشكى

علوم ازمايشگاهي -دانشكده علوم پزشكي ابادان-روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
رضايى بندانى

رضايى بندانى

زبان وادبيات عربي -دانشگاه لرستان -خرم اباد-روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

انسانی
سلحشور نيك

سلحشور نيك

علوم كامپيوتر-دانشگاه شهيدچمران -اهواز-روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
كيانى

كيانى

مهندسي بهداشت حرفه اي -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور-اهواز-روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
خواجه يار

خواجه يار

شيمي -دانشگاه ايلام-روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
مولائى پارده

مولائى پارده

مهندسي منابع طبيعي -مرتع وابخيزداري -دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع طبيعي رامين -ملاثاني اهواز-روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
سعيدى صديقه

سعيدى صديقه

روانشناسي -دانشگاه اصفهان-روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

انسانی
نظرى نازفر

نظرى نازفر

پزشكي -دانشكده علوم پزشكي ابادان-روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
كرد على

كرد على

مهندسي عمران -دانشگاه شهيدچمران -اهواز-روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
محمودى

محمودى

مهندسي عمران -مجتمع اموزش عالي گناباد-روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
خواجوى

خواجوى

علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس حضرت رسول اكرم /ص /اهواز-تربيت معلم-بومي خوزستان

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
بداغى

بداغى

اب وهواشناسي -دانشگاه لرستان -خرم اباد-روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

انسانی
حاجى وند

حاجى وند

شيمي -دانشگاه ايلام-روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
چهاربنيچه نقدى

چهاربنيچه نقدى

مهندسي منابع طبيعي -جنگلداري -دانشگاه صنعتي خاتم الانبيا/ص /-بهبهان-شبانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
علويان

علويان

علوم ومهندسي اب -دانشگاه ايلام-روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
كيانى كرى على

كيانى كرى على

زبان وادبيات عربي -دانشگاه شهيدچمران -اهواز-شبانه

1سال کانونی / 12 آزمون

انسانی
لموچى لاله

لموچى لاله

جغرافياوبرنامه ريزي شهري -دانشگاه شهيدچمران -اهواز-روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

انسانی
محمودى جاويد

محمودى جاويد

مهندسي عمران -دانشگاه رازي -كرمانشاه-روزانه-محل تحصيل اسلام آباد غرب

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
مرادى

مرادى

علوم اجتماعي -دانشگاه يزد-روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

انسانی
محمودى

محمودى

پرستاري -دانشكده علوم پزشكي ابادان-روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
حميدى ضمير

حميدى ضمير

علوم سياسي -دانشگاه شهيدچمران -اهواز-شبانه

1سال کانونی / 12 آزمون

انسانی
هاشمى فرد

هاشمى فرد

تفسيرقران مجيد-دانشگاه علوم ومعارف قران كريم -سازمان اوقاف وامورخيريه -قم-روزانه-محل تحصيل خرم آباد

1سال کانونی / 12 آزمون

انسانی
بارونيان

بارونيان

زيست شناسي -دانشگاه صنعتي خاتم الانبيا/ص /-بهبهان-روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
سازوارى

سازوارى

شيمي -دانشگاه ياسوج-شبانه-محل تحصيل گچساران

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
مير اوركى

مير اوركى

روانشناسي -موسسه غيرانتفاعي جهاددانشگاهي -خوزستان-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
رحمانى

رحمانى

مهندسي مكانيك -موسسه غيرانتفاعي دانش پژوهان -اصفهان-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
موسوى دهموردى

موسوى دهموردى

علوم ومهندسي خاك -دانشگاه كردستان -سنندج-روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
حسن پور

حسن پور

زيست شناسي سلولي مولكولي -موسسه غيرانتفاعي نوردانش -ميمه-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
كوراوند حسين

كوراوند حسين

مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعتي خاتم الانبيا/ص /-بهبهان-روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

ریاضی
صيدى اوندى

صيدى اوندى

علوم اجتماعي -دانشگاه يزد-روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

انسانی
شاكرى مهدى پور محمد

شاكرى مهدى پور محمد

مهندسي مكانيك -دانشگاه دامغان-روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

ریاضی
خواجوى اصل

خواجوى اصل

ژئومورفولوژي -دانشگاه لرستان -خرم اباد-روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

انسانی
خواجه لندى شيرين

خواجه لندى شيرين

جغرافياوبرنامه ريزي شهري -دانشگاه شهيدچمران -اهواز-روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

انسانی
سعيدى سرقلعه

سعيدى سرقلعه

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي دزفول-روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
مرادى

مرادى

دامپزشكي -دانشگاه شهيدچمران -اهواز-شبانه

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
لموچى

لموچى

اماروكاربردها-دانشگاه لرستان -خرم اباد-روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

ریاضی
احمدى

احمدى

كارشناسي فناوري اطلاعات سلامت -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور-اهواز-روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
درويش پور

درويش پور

مهندسي كشاورزي -زراعت واصلاح نباتات -دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع طبيعي رامين -ملاثاني اهواز-روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
كريمى سمانه

كريمى سمانه

راهنمايي ومشاوره -دانشگاه شهيدچمران -اهواز-روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

انسانی
مير مرقابى پيمان

مير مرقابى پيمان

مهندسي شيمي -دانشگاه صنعتي جندي شاپور-دزفول-روزانه

1سال کانونی / 6 آزمون

ریاضی
طاهرى عباس

طاهرى عباس

مهندسي برق -دانشگاه بناب-روزانه

1سال کانونی / 5 آزمون

ریاضی
زندى دره غريبى

زندى دره غريبى

مهندسي عمران -دانشگاه صنعتي جندي شاپور-دزفول-روزانه

1سال کانونی / 5 آزمون

ریاضی
لجم اورك عليزاده

لجم اورك عليزاده

مهندسي كشاورزي -گياه پزشكي -مجتمع اموزش عالي سراوان-روزانه

1سال کانونی / 5 آزمون

تجربی
داودى

داودى

مهندسي كشاورزي -زراعت واصلاح نباتات -دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع طبيعي رامين -ملاثاني اهواز-روزانه

1سال کانونی / 5 آزمون

تجربی
موسوى

موسوى

مهندسي منابع طبيعي -مرتع وابخيزداري -دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع طبيعي رامين -ملاثاني اهواز-روزانه

1سال کانونی / 5 آزمون

تجربی
6/2/2023 9:24:09 PM
Menu