بهبهان

قبولی های کنکور سراسری سال 93 شهر بهبهان

ارجمندى ميلاد

ارجمندى ميلاد

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي-روزانه

8سال کانونی / 137 آزمون

تجربی
محبى

محبى

مهندسي عمران -موسسه غيرانتفاعي دانش پژوهان -اصفهان-غيرانتفاعي

6سال کانونی / 111 آزمون

ریاضی
فرهمند پور رضا

فرهمند پور رضا

مهندسي شيمي -دانشگاه سمنان-روزانه

8سال کانونی / 109 آزمون

ریاضی
بحرينى پور آرش

بحرينى پور آرش

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-روزانه-نيمسال دوم

6سال کانونی / 108 آزمون

تجربی
محسنى مهدى

محسنى مهدى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-مجازي و بين الملل-محل تحصيل شهرك صدرا

7سال کانونی / 98 آزمون

تجربی
كارگربهبهانى

كارگربهبهانى

پرستاري -دانشكده علوم پزشكي بهبهان-روزانه

5سال کانونی / 95 آزمون

تجربی
فخرى  فريناز

فخرى فريناز

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-مجازي و بين الملل-محل تحصيل شهرك صدرا

6سال کانونی / 94 آزمون

تجربی
رحمانى محمد جواد

رحمانى محمد جواد

علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس حضرت رسول اكرم /ص /اهواز-تربيت معلم-بومي استان خوزستان

7سال کانونی / 92 آزمون

ریاضی
نجار مهدى

نجار مهدى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور-اهواز-روزانه-نيمسال اول

5سال کانونی / 87 آزمون

تجربی
عزيزان مرتضوى سيد على

عزيزان مرتضوى سيد على

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي دزفول-روزانه

7سال کانونی / 86 آزمون

تجربی
رحيمى مقدم فرنوش

رحيمى مقدم فرنوش

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي-مجازي و بين الملل

6سال کانونی / 85 آزمون

تجربی
آوندى شهرام

آوندى شهرام

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-مجازي و بين الملل-محل تحصيل شهرك صدرا

5سال کانونی / 85 آزمون

تجربی
نخعى حسين

نخعى حسين

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي-روزانه-نيمسال دوم

5سال کانونی / 84 آزمون

تجربی
عباسى مقدم

عباسى مقدم

كارشناسي تكنولوژي پرتوشناسي -دانشگاه علوم پزشكي لرستان -خرم اباد-روزانه

6سال کانونی / 84 آزمون

تجربی
ساداتى  فرناز

ساداتى فرناز

زيست شناسي سلولي مولكولي -دانشگاه شهيدچمران -اهواز-روزانه

6سال کانونی / 83 آزمون

تجربی
آوندى پدرام

آوندى پدرام

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي ايلام-روزانه

5سال کانونی / 83 آزمون

تجربی
سيد نژاد سيد سامان

سيد نژاد سيد سامان

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور-اهواز-روزانه

6سال کانونی / 80 آزمون

تجربی
موسايى امامى محبت

موسايى امامى محبت

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور-اهواز-روزانه

4سال کانونی / 77 آزمون

تجربی
ويسى زهرا

ويسى زهرا

بينايي سنجي -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي-روزانه

5سال کانونی / 77 آزمون

تجربی
شهرويى حسين

شهرويى حسين

مهندسي مكانيك -دانشگاه رازي -كرمانشاه-روزانه

4سال کانونی / 75 آزمون

ریاضی
جعفرى مقدم فاطمه

جعفرى مقدم فاطمه

هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي همدان-روزانه

4سال کانونی / 74 آزمون

تجربی
موسويون

موسويون

مهندسي عمران -دانشگاه صنعتي خاتم الانبيا/ص /-بهبهان-روزانه

6سال کانونی / 74 آزمون

ریاضی
جهشانى عادل

جهشانى عادل

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي قزوين-مجازي و بين الملل

4سال کانونی / 73 آزمون

تجربی
ديانى مرضيه

ديانى مرضيه

علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي دزفول-روزانه

4سال کانونی / 72 آزمون

تجربی
ابوعلى درويش طاهرى آرش

ابوعلى درويش طاهرى آرش

مهندسي عمران -دانشگاه تهران-روزانه

4سال کانونی / 70 آزمون

ریاضی
ابول زاده

ابول زاده

مهندسي هوافضا-دانشگاه صنعتي مالك اشتر-شبانه-محل تحصيل اصفهان- شاهين شهر

5سال کانونی / 69 آزمون

ریاضی
خرم شادى

خرم شادى

اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان-روزانه

3سال کانونی / 66 آزمون

تجربی
قنبرى

قنبرى

هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي دزفول-روزانه

3سال کانونی / 65 آزمون

تجربی
مخلصى

مخلصى

كارشناسي بهداشت عمومي -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور-اهواز-روزانه

4سال کانونی / 62 آزمون

تجربی
شباهنگ

شباهنگ

مهندسي برق -مركزاموزش عالي اقليد-روزانه

3سال کانونی / 60 آزمون

ریاضی
رجايى بهبهانى

رجايى بهبهانى

زيست شناسي -دانشگاه صنعتي خاتم الانبيا/ص /-بهبهان-روزانه

3سال کانونی / 60 آزمون

تجربی
قائدى نگار

قائدى نگار

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي مازندران -ساري-روزانه

4سال کانونی / 58 آزمون

تجربی
مداوا ياسمن

مداوا ياسمن

پزشكي -دانشكده علوم پزشكي ابادان-روزانه

4سال کانونی / 58 آزمون

تجربی
حكيمى عليرضا

حكيمى عليرضا

پرستاري -دانشكده علوم پزشكي بهبهان-روزانه

3سال کانونی / 58 آزمون

تجربی
شجاعى

شجاعى

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه صنعتي سيرجان-روزانه

7سال کانونی / 58 آزمون

ریاضی
امينى بهبهانى سيدمهدى

امينى بهبهانى سيدمهدى

مهندسي عمران -دانشگاه اصفهان-روزانه

3سال کانونی / 57 آزمون

ریاضی
خشوعى

خشوعى

پرستاري -دانشكده علوم پزشكي ابادان-روزانه

3سال کانونی / 57 آزمون

تجربی
سياهى اسما

سياهى اسما

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور-اهواز-روزانه-نيمسال دوم

3سال کانونی / 56 آزمون

تجربی
ارجمندى نوشين

ارجمندى نوشين

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور-اهواز-روزانه

3سال کانونی / 56 آزمون

تجربی
شريعت زاده

شريعت زاده

مديريت بازرگاني -دانشگاه شهيدچمران -اهواز-روزانه

3سال کانونی / 56 آزمون

تجربی
قاسمپور قنواتى

قاسمپور قنواتى

مترجمي زبان انگليسي -موسسه غيرانتفاعي جهاددانشگاهي -خوزستان-غيرانتفاعي

4سال کانونی / 55 آزمون

زبان
فروزان

فروزان

مهندسي عمران -موسسه غيرانتفاعي اپادانا-شيراز-غيرانتفاعي

4سال کانونی / 54 آزمون

ریاضی
صادقى زهرا

صادقى زهرا

بينايي سنجي -دانشگاه علوم پزشكي مشهد-روزانه

3سال کانونی / 53 آزمون

تجربی
سالميان پور ساناز

سالميان پور ساناز

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي جيرفت-روزانه

3سال کانونی / 52 آزمون

تجربی
عبدالله نژاد سروش

عبدالله نژاد سروش

مهندسي نفت -دانشكده فني ومهندسي گرمسار-روزانه

4سال کانونی / 51 آزمون

ریاضی
مودت اعظم

مودت اعظم

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي بندرعباس-مجازي و بين الملل

3سال کانونی / 51 آزمون

تجربی
كرمى

كرمى

مهندسي منابع طبيعي -شيلات -دانشگاه صنعتي خاتم الانبيا/ص /-بهبهان-روزانه

3سال کانونی / 51 آزمون

تجربی
مرادى سعيد

مرادى سعيد

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور-اهواز-روزانه-نيمسال اول

3سال کانونی / 50 آزمون

تجربی
مرتضوى شيوا

مرتضوى شيوا

علوم تغذيه -دانشگاه علوم پزشكي ياسوج-روزانه

4سال کانونی / 50 آزمون

تجربی
زارع

زارع

مهندسي منابع طبيعي -محيطزيست -دانشگاه علوم وفنون دريايي خرمشهر-روزانه

5سال کانونی / 50 آزمون

تجربی
زارعى سپيده

زارعى سپيده

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي بوشهر-روزانه

3سال کانونی / 49 آزمون

تجربی
شريفى پور نيلوفر

شريفى پور نيلوفر

مهندسي معماري -دانشگاه صنعتي جندي شاپور-دزفول-روزانه

4سال کانونی / 48 آزمون

ریاضی
خردمندپور مژگان

خردمندپور مژگان

كارشناسي تكنولوژي پرتوشناسي -دانشكده علوم پزشكي بهبهان-روزانه

3سال کانونی / 48 آزمون

تجربی
امينى بهبهانى

امينى بهبهانى

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي دزفول-روزانه-نيمسال اول

3سال کانونی / 48 آزمون

تجربی
كدخدا

كدخدا

زيست شناسي سلولي مولكولي -موسسه غيرانتفاعي اروندان -خرمشهر-غيرانتفاعي

3سال کانونی / 48 آزمون

تجربی
صيفى كارىان آرش

صيفى كارىان آرش

مهندسي برق -دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي -تهران-روزانه

3سال کانونی / 47 آزمون

ریاضی
دارابى سارا

دارابى سارا

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي لرستان -خرم اباد-روزانه-نيمسال دوم

3سال کانونی / 47 آزمون

تجربی
فرخ نژاد مينا

فرخ نژاد مينا

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور-اهواز-مجازي و بين الملل-محل تحصيل آبادان - اهواز

3سال کانونی / 47 آزمون

تجربی
عطوفت

عطوفت

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور-اهواز-روزانه

3سال کانونی / 47 آزمون

تجربی
آصفى

آصفى

زيست شناسي سلولي مولكولي -دانشگاه شهيدچمران -اهواز-روزانه

3سال کانونی / 47 آزمون

تجربی
اشرف مدرس الهه

اشرف مدرس الهه

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور-اهواز-روزانه-نيمسال اول

3سال کانونی / 46 آزمون

تجربی
رادى

رادى

مهندسي شيمي -دانشگاه ياسوج-شبانه

3سال کانونی / 46 آزمون

ریاضی
مهرانيان

مهرانيان

مهندسي معماري -موسسه غيرانتفاعي جهاددانشگاهي -خوزستان-غيرانتفاعي

6سال کانونی / 46 آزمون

ریاضی
سلامتى مهسا

سلامتى مهسا

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي تهران-مجازي و بين الملل

3سال کانونی / 45 آزمون

تجربی
جوانى معصومه

جوانى معصومه

مهندسي عمران -دانشگاه صنعتي جندي شاپور-دزفول-روزانه

4سال کانونی / 45 آزمون

ریاضی
درخشنده

درخشنده

علوم ومهندسي اب -دانشگاه رازي -كرمانشاه-روزانه

3سال کانونی / 45 آزمون

ریاضی
شهرويى

شهرويى

مديريت بازرگاني -دانشگاه لرستان -خرم اباد-روزانه-محل تحصيل نوراباد دلفان

3سال کانونی / 44 آزمون

ریاضی
رادمان طوبى

رادمان طوبى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي-روزانه-نيمسال اول

3سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
مبانى على

مبانى على

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور-اهواز-روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
نشاطى

نشاطى

اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه-روزانه

3سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
الهى پرست

الهى پرست

هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي بقيه الله /عج /-تهران-روزانه

3سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
زارعى

زارعى

رياضيات وكاربردها-دانشگاه صنعتي خاتم الانبيا/ص /-بهبهان-روزانه

2سال کانونی / 43 آزمون

ریاضی
درم گزين سعيد

درم گزين سعيد

علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي گلستان -گرگان-روزانه

4سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
پژهان

پژهان

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور-اهواز-روزانه

3سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
صالح نيا

صالح نيا

مهندسي عمران -دانشگاه صنعتي خاتم الانبيا/ص /-بهبهان-روزانه

3سال کانونی / 41 آزمون

ریاضی
ارم شهريار

ارم شهريار

دبيري رياضي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنراصفهان-تربيت معلم-بومي استان خوزستان

2سال کانونی / 40 آزمون

ریاضی
مديح مهشيد

مديح مهشيد

مهندسي عمران -دانشگاه صنعتي جندي شاپور-دزفول-روزانه

3سال کانونی / 40 آزمون

ریاضی
شادانى

شادانى

زيست شناسي سلولي مولكولي -دانشگاه علم وهنر/غيرانتفاعي /-غيرانتفاعي-محل تحصيل يزد

3سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
بيدارى

بيدارى

شيمي -دانشگاه لرستان -خرم اباد-روزانه

3سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
اخلاقى حسن

اخلاقى حسن

مهندسي برق -دانشگاه شيراز-روزانه

2سال کانونی / 39 آزمون

ریاضی
افراسيابى

افراسيابى

مهندسي برق -دانشگاه صنعتي خاتم الانبيا/ص /-بهبهان-روزانه

4سال کانونی / 39 آزمون

ریاضی
عباسى

عباسى

اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور-اهواز-روزانه

2سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
مدادى

مدادى

مهندسي شيمي -دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان-روزانه

2سال کانونی / 39 آزمون

ریاضی
رحيمى زاده زهره

رحيمى زاده زهره

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي دزفول-روزانه

3سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
آقاجرى حسين

آقاجرى حسين

مهندسي برق -دانشگاه شهيدچمران -اهواز-روزانه

2سال کانونی / 38 آزمون

ریاضی
شجاعى

شجاعى

مخابرات والكترونيك دريايي -دانشگاه علوم وفنون دريايي خرمشهر-روزانه

2سال کانونی / 38 آزمون

ریاضی
قدرى شيوا

قدرى شيوا

حسابداري -دانشگاه رازي -كرمانشاه-روزانه-محل تحصيل جوانرود

3سال کانونی / 37 آزمون

انسانی
افشارى نژاد سپيده

افشارى نژاد سپيده

علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور-اهواز-روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
حسين زاده محمد

حسين زاده محمد

مهندسي عمران -دانشگاه صنعتي خاتم الانبيا/ص /-بهبهان-روزانه

3سال کانونی / 37 آزمون

ریاضی
مرتضوى

مرتضوى

مهندسي نفت -موسسه غيرانتفاعي مهراروند-ابادان-غيرانتفاعي

3سال کانونی / 37 آزمون

ریاضی
نيكرو مسعود

نيكرو مسعود

مهندسي برق -دانشگاه شهيدبهشتي -تهران-روزانه

3سال کانونی / 36 آزمون

ریاضی
صفار كوثر

صفار كوثر

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي كردستان-روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
شمس محمدرضا

شمس محمدرضا

مهندسي برق -دانشگاه شهيدچمران -اهواز-روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

ریاضی
روحى پور سجاد

روحى پور سجاد

مهندسي مكانيك -دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران-روزانه-بومي استان خوزستان

2سال کانونی / 36 آزمون

ریاضی
مطهرى مژگان

مطهرى مژگان

دامپزشكي -دانشگاه شهيدچمران -اهواز-روزانه

3سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
عباسپور

عباسپور

علوم ازمايشگاهي -دانشكده علوم پزشكي ابادان-روزانه

4سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
اساتيد

اساتيد

علوم كامپيوتر-دانشگاه مازندران -بابلسر-روزانه

3سال کانونی / 36 آزمون

ریاضی
سورى

سورى

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي دزفول-روزانه-نيمسال دوم

3سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
نوروزيان

نوروزيان

مهندسي كامپيوتر-مركزاموزش عالي لار-روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

ریاضی
ركابى

ركابى

زيست شناسي -دانشگاه صنعتي خاتم الانبيا/ص /-بهبهان-روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
اصغرى پرى سيده فاطمه

اصغرى پرى سيده فاطمه

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان-روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
مهيارى الهه

مهيارى الهه

علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس كوثرياسوج-تربيت معلم-بومي خوزستان

2سال کانونی / 35 آزمون

انسانی
قاسمى پريسا

قاسمى پريسا

مهندسي كشاورزي -گياه پزشكي -دانشگاه شهيدچمران -اهواز-روزانه

3سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
آقاجرى

آقاجرى

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور-اهواز-روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
مظفرى

مظفرى

مهندسي مكانيك -مجتمع اموزش عالي بم-روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

ریاضی
شاكرى اميرالمومنين

شاكرى اميرالمومنين

رياضيات وكاربردها-دانشگاه صنعتي خاتم الانبيا/ص /-بهبهان-روزانه

3سال کانونی / 35 آزمون

ریاضی
احمديانى

احمديانى

زيست شناسي -دانشگاه صنعتي خاتم الانبيا/ص /-بهبهان-روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
آبسالان مريم

آبسالان مريم

پزشكي -دانشكده علوم پزشكي ابادان-روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
چوبينه زهرا

چوبينه زهرا

مهندسي صنايع -دانشگاه سمنان-روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

ریاضی
حقيقت مهشيد

حقيقت مهشيد

اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
صباغان سعيد

صباغان سعيد

كارشناسي تكنولوژي پرتوشناسي -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور-اهواز-روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
دلاويز

دلاويز

علوم ومهندسي صنايع غذايي /كشاورزي /-دانشگاه بوعلي سينا-همدان-شبانه-محل تحصيل بهار

2سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
شرافت انيس

شرافت انيس

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور-اهواز-روزانه

3سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
داسى الهام

داسى الهام

علوم تغذيه -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور-اهواز-روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
لسانى

لسانى

مهندسي شيمي -دانشگاه ياسوج-شبانه

2سال کانونی / 33 آزمون

ریاضی
مشكى نگار

مشكى نگار

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور-اهواز-مجازي و بين الملل-محل تحصيل آبادان - اهواز

2سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
درخشانى اسما

درخشانى اسما

علوم اجتماعي -دانشگاه شهيدچمران -اهواز-روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

انسانی
ارتزاق فاطمه السادات

ارتزاق فاطمه السادات

مهندسي معماري -دانشگاه صنعتي جندي شاپور-دزفول-روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

ریاضی
صادقى مقدم

صادقى مقدم

مهندسي عمران -موسسه غيرانتفاعي اپادانا-شيراز-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 32 آزمون

ریاضی
بيگدلى سارا

بيگدلى سارا

مهندسي شيمي -دانشگاه صنعت نفت-روزانه-محل تحصيل اهواز

3سال کانونی / 31 آزمون

ریاضی
زارع زهرا

زارع زهرا

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي لرستان -خرم اباد-روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
نيك پور

نيك پور

مهندسي عمران -دانشگاه صنعتي جندي شاپور-دزفول-روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

ریاضی
قنبرنسب

قنبرنسب

فيزيك -دانشگاه سلمان فارسي -كازرون-روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

ریاضی
محمدى خراسانى فاطمه

محمدى خراسانى فاطمه

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور-اهواز-روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
حسنى اشكان

حسنى اشكان

مهندسي برق -دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل-روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

ریاضی
كاميار

كاميار

مهندسي برق -مركزاموزش عالي فيروزاباد-روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

ریاضی
موسوى نسب

موسوى نسب

مهندسي عمران -دانشگاه لرستان -خرم اباد-روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

ریاضی
صباغى بهبهانى

صباغى بهبهانى

مديريت دولتي -دانشگاه ولايت -ايرانشهر-روزانه

3سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
رضانژاد سجاد

رضانژاد سجاد

مهندسي برق -دانشگاه صنعتي خاتم الانبيا/ص /-بهبهان-روزانه

2سال کانونی / 29 آزمون

ریاضی
بابلى محمد

بابلى محمد

زيست شناسي سلولي مولكولي -دانشگاه شهيدچمران -اهواز-روزانه

3سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
آرميده نفيسه

آرميده نفيسه

علوم سياسي -دانشگاه شهيدچمران -اهواز-روزانه

2سال کانونی / 29 آزمون

انسانی
عبدالله زارع مينا

عبدالله زارع مينا

تاريخ -دانشگاه خليج فارس -بوشهر-روزانه

2سال کانونی / 29 آزمون

انسانی
عظيمى فاطمه

عظيمى فاطمه

زيست شناسي سلولي مولكولي -دانشگاه شهيدچمران -اهواز-روزانه

2سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
باستانى

باستانى

مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعتي هويزه -سوسنگرد-روزانه

3سال کانونی / 29 آزمون

ریاضی
على پور

على پور

مهندسي برق -دانشگاه لرستان -خرم اباد-روزانه

2سال کانونی / 29 آزمون

ریاضی
سورى نژاد سپيده

سورى نژاد سپيده

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور-اهواز-روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 28 آزمون

تجربی
پرواز اميرحسين

پرواز اميرحسين

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور-اهواز-روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 28 آزمون

تجربی
جلوپور رويا

جلوپور رويا

الهيات ومعارف اسلامي -فقه ومباني حقوق اسلامي -دانشگاه شهيدچمران -اهواز-روزانه

2سال کانونی / 28 آزمون

انسانی
ساختمانى پويا

ساختمانى پويا

دبيري زيست شناسي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنراصفهان-تربيت معلم-بومي خوزستان

3سال کانونی / 28 آزمون

تجربی
رحيمى

رحيمى

مهندسي برق -دانشگاه صنعتي خاتم الانبيا/ص /-بهبهان-شبانه

3سال کانونی / 28 آزمون

ریاضی
افروشه

افروشه

فيزيك -دانشگاه جهرم-روزانه

2سال کانونی / 28 آزمون

ریاضی
آرامى پويا

آرامى پويا

علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس حضرت رسول اكرم /ص /اهواز-تربيت معلم-بومي خوزستان

2سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
رسولى اصل

رسولى اصل

پرستاري -دانشكده علوم پزشكي ابادان-روزانه

2سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
خوشخوى

خوشخوى

زيست شناسي -دانشگاه صنعتي خاتم الانبيا/ص /-بهبهان-روزانه

3سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
شجاعى

شجاعى

مهندسي مكانيك -موسسه غيرانتفاعي جهاددانشگاهي -اصفهان-غيرانتفاعي

3سال کانونی / 27 آزمون

ریاضی
كجكلاهى

كجكلاهى

علوم ومهندسي اب -دانشگاه لرستان -خرم اباد-روزانه

2سال کانونی / 27 آزمون

ریاضی
قيصى پور داود

قيصى پور داود

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي ايران-روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
خزاعى زهره

خزاعى زهره

راهنمايي ومشاوره -دانشگاه شهيدچمران -اهواز-روزانه

1سال کانونی / 26 آزمون

انسانی
داسى محمدرضا

داسى محمدرضا

مهندسي مكانيك -دانشگاه شهيدچمران -اهواز-روزانه

1سال کانونی / 26 آزمون

ریاضی
طهماسبى نژاد

طهماسبى نژاد

اتاق عمل -دانشكده علوم پزشكي بهبهان-روزانه

1سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
آباديانى

آباديانى

پرستاري -دانشكده علوم پزشكي ابادان-روزانه

1سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
تركى زاده

تركى زاده

شيمي -دانشگاه ياسوج-شبانه-محل تحصيل گچساران

2سال کانونی / 26 آزمون

ریاضی
درويش نژاد مريم

درويش نژاد مريم

حقوق -دانشگاه شهيدچمران -اهواز-روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

انسانی
سيف السادات سيدنويد

سيف السادات سيدنويد

مهندسي برق -دانشگاه شيراز-روزانه

2سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
سيدنژاد سيده ثمين

سيدنژاد سيده ثمين

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور-اهواز-مجازي و بين الملل-محل تحصيل آبادان - اهواز

2سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
نيكزاد

نيكزاد

كارشناسي بهداشت عمومي -دانشگاه علوم پزشكي همدان-روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
اسمى زاده

اسمى زاده

زمين شناسي -دانشگاه شيراز-روزانه

2سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
بابلى نيا سميرا

بابلى نيا سميرا

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه شهيدچمران -اهواز-روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
مسيح پور

مسيح پور

زبان وادبيات انگليسي -دانشگاه ايلام-شبانه

2سال کانونی / 24 آزمون

زبان
چنگلوايى

چنگلوايى

مهندسي برق -دانشگاه صنعتي جندي شاپور-دزفول-روزانه

2سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
سروش

سروش

مهندسي عمران -دانشگاه صنعتي جندي شاپور-دزفول-روزانه

2سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
طيبى

طيبى

مهندسي معدن -مجتمع اموزش عالي زرند-شبانه

2سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
ايرانى

ايرانى

زبان وادبيات انگليسي -دانشگاه ملاير-شبانه

1سال کانونی / 23 آزمون

زبان
صائب

صائب

مهندسي برق -دانشگاه صنعتي جندي شاپور-دزفول-روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
طيبى

طيبى

علوم كامپيوتر-دانشگاه كردستان -سنندج-روزانه-محل تحصيل بيجار

2سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
درويشى على

درويشى على

فيزيك -دانشگاه صنعتي شريف -تهران-روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
سينا مهدى

سينا مهدى

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور-اهواز-روزانه

3سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
اقسام سميرا

اقسام سميرا

مهندسي برق -دانشگاه صنعتي خاتم الانبيا/ص /-بهبهان-روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
شهرويى

شهرويى

مهندسي برق -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار-روزانه

2سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
شريعت جعفرى

شريعت جعفرى

زيست شناسي سلولي مولكولي -دانشگاه علم وهنر/غيرانتفاعي /-غيرانتفاعي-محل تحصيل يزد

2سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
مولودى شيرازى

مولودى شيرازى

مهندسي مكانيك -دانشگاه بزرگمهر-قائنات-روزانه

2سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
مستحق

مستحق

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه لرستان -خرم اباد-روزانه-محل تحصيل پلدختر

2سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
امانت

امانت

شيمي -دانشگاه ياسوج-شبانه-محل تحصيل گچساران

2سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
داسى

داسى

مهندسي معماري -دانشگاه علم وهنر/غيرانتفاعي /-غيرانتفاعي-محل تحصيل اردكان

1سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
يوسفان

يوسفان

علوم ومهندسي صنايع غذايي /كشاورزي /-موسسه غيرانتفاعي بهاران -گرگان-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
معمارى مهدخت

معمارى مهدخت

پزشكي -دانشكده علوم پزشكي ابادان-روزانه

2سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
رضازاده شهاب

رضازاده شهاب

مهندسي معماري -دانشگاه بوعلي سينا-همدان-روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
حجت نيا فرزانه

حجت نيا فرزانه

علوم سياسي -دانشگاه لرستان -خرم اباد-روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

انسانی
طواف حكيمه

طواف حكيمه

علوم قران وحديث -دانشگاه شهركرد-روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

انسانی
طيبى

طيبى

مهندسي شهرسازي -دانشگاه لرستان -خرم اباد-روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
رضايى زارع

رضايى زارع

پرستاري -دانشكده علوم پزشكي بهبهان-روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
فاضلى

فاضلى

زيست شناسي سلولي مولكولي -موسسه غيرانتفاعي اروندان -خرمشهر-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
غفورى عادل

غفورى عادل

مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعت نفت-روزانه-محل تحصيل اهواز

1سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
چوپان امين

چوپان امين

مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعتي جندي شاپور-دزفول-روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
تقارب

تقارب

مهندسي معماري -دانشگاه ايلام-روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
فرخى

فرخى

مهندسي مكانيك -دانشگاه ايت اله بروجردي -بروجرد-روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
تقى نژاد

تقى نژاد

مهندسي نفت -موسسه غيرانتفاعي مهراروند-ابادان-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
نخبه اميرحسين

نخبه اميرحسين

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي بقيه الله /عج /-تهران-روزانه

2سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
نوربخش فاطمه

نوربخش فاطمه

علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور-اهواز-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
ويسى

ويسى

زيست شناسي سلولي مولكولي -دانشگاه شهيدچمران -اهواز-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
افراز

افراز

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور-اهواز-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
آذرنيا

آذرنيا

مهندسي شيمي -دانشگاه صنعتي سيرجان-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
بازدار

بازدار

كارشناسي بهداشت عمومي -دانشگاه علوم پزشكي ياسوج-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
رحيمى

رحيمى

مهندسي عمران -موسسه غيرانتفاعي اپادانا-شيراز-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
افراز

افراز

كارشناسي بهداشت عمومي -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور-اهواز-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
قاسمى

قاسمى

حسابداري -دانشگاه لرستان -خرم اباد-روزانه-محل تحصيل نوراباددلفان

2سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
مرفوع

مرفوع

مهندسي منابع طبيعي -محيطزيست -دانشگاه صنعتي خاتم الانبيا/ص /-بهبهان-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
باغى پور

باغى پور

مديريت جهانگردي -مجتمع اموزش عالي بم-شبانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
صفائى عليرضا

صفائى عليرضا

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور-اهواز-روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
نجاتى پريسا

نجاتى پريسا

مديريت صنعتي -دانشگاه شيراز-روزانه

2سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
دالمن عليرضا

دالمن عليرضا

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه صنعتي خاتم الانبيا/ص /-بهبهان-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
مبارك ماب

مبارك ماب

فيزيك مهندسي -دانشگاه صنعتي جندي شاپور-دزفول-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
كوكى نژاد

كوكى نژاد

مهندسي صنايع -دانشگاه هرمزگان -بندرعباس-روزانه-محل تحصيل ميناب

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
رئيس زاده موسويان

رئيس زاده موسويان

مهندسي شيمي -مركزاموزش عالي لار-شبانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
رئيس زاده موسويان

رئيس زاده موسويان

مهندسي شيمي -مركزاموزش عالي لار-شبانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
محموديان

محموديان

مهندسي معماري -موسسه غيرانتفاعي سپهر-اصفهان-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
طاهرى

طاهرى

رياضيات وكاربردها-دانشگاه ياسوج-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
عسكرپور

عسكرپور

علوم ومهندسي صنايع غذايي /كشاورزي /-دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع طبيعي رامين -ملاثاني اهواز-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
محسنى

محسنى

مهندسي عمران -موسسه غيرانتفاعي جهاددانشگاهي -خوزستان-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
رهروان

رهروان

مهندسي منابع طبيعي -جنگلداري -دانشگاه صنعتي خاتم الانبيا/ص /-بهبهان-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
ابراهيمى پور

ابراهيمى پور

زيست شناسي سلولي مولكولي -موسسه غيرانتفاعي نوردانش -ميمه-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
طيب صاحب

طيب صاحب

مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعتي اميركبير-تهران-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
شفيعى محمد

شفيعى محمد

مهندسي عمران -دانشگاه صنعتي اميركبير-تهران-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
سيروس سيدسلمان

سيروس سيدسلمان

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي ياسوج-روزانه-بومي استان كهگيلويه و بويراحمد

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
بقاليان سحر

بقاليان سحر

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي ياسوج-روزانه

2سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
فرازمند فرنوش

فرازمند فرنوش

مهندسي معماري -دانشگاه ايلام-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
ارتفاعات امين

ارتفاعات امين

علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي دزفول-روزانه

2سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
سه دهى

سه دهى

مهندسي برق -دانشگاه صنعتي جندي شاپور-دزفول-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
پورگير

پورگير

مهندسي مواد-دانشگاه رازي -كرمانشاه-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
راسخ

راسخ

مهندسي شيمي -مركزاموزش عالي لار-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
عليپور

عليپور

مهندسي عمران -دانشكده كشاورزي ودامپروري تربت جام-روزانه

2سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
خندانى

خندانى

مديريت بازرگاني -دانشگاه شهيدچمران -اهواز-شبانه

2سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
چنگلوايى

چنگلوايى

مهندسي صنايع -مجتمع اموزش عالي بم-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
نصيرپور

نصيرپور

مهندسي منابع طبيعي -محيطزيست -دانشگاه صنعتي خاتم الانبيا/ص /-بهبهان-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
پورحاجى

پورحاجى

مهندسي مكانيك بيوسيستم /كشاورزي /-دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع طبيعي رامين -ملاثاني اهواز-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
اسكانى كزازى

اسكانى كزازى

مهندسي منابع طبيعي -مرتع وابخيزداري -دانشگاه صنعتي خاتم الانبيا/ص /-بهبهان-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
آقاجرى

آقاجرى

اماروكاربردها-دانشگاه صنعتي خاتم الانبيا/ص /-بهبهان-روزانه

2سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
طاعتى

طاعتى

زيست شناسي سلولي مولكولي -موسسه غيرانتفاعي اروندان -خرمشهر-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
روان خواه پرديس

روان خواه پرديس

تربيت دبيرزبان انگليسي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس ايت اله كمالوندخرم اباد-تربيت معلم-بومي خوزستان

1سال کانونی / 16 آزمون

زبان
باج كلثوم

باج كلثوم

حقوق -دانشگاه ايت اله بروجردي -بروجرد-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
اشتهار نيلوفر

اشتهار نيلوفر

مديريت صنعتي -دانشگاه خليج فارس -بوشهر-شبانه

1سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
شريعت جعفرى مينا

شريعت جعفرى مينا

علوم تربيتي -دانشگاه شهيدچمران -اهواز-شبانه

1سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
احمدى آناهيتا

احمدى آناهيتا

مهندسي شهرسازي -دانشگاه مازندران -بابلسر-شبانه

2سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
مرادى

مرادى

مهندسي عمران -دانشگاه صنعتي خاتم الانبيا/ص /-بهبهان-شبانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
هوشمند

هوشمند

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه لرستان -خرم اباد-روزانه-محل تحصيل پلدختر

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
ملتفت

ملتفت

مهندسي صنايع -مركزاموزش عالي فيروزاباد-شبانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
محبوبيان

محبوبيان

شيمي -دانشگاه ياسوج-شبانه-محل تحصيل گچساران

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
غلامزاده قنواتى

غلامزاده قنواتى

مهندسي كشاورزي -گياه پزشكي -دانشگاه شهيدچمران -اهواز-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
داستانى

داستانى

زيست شناسي -دانشگاه اروميه-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
جعفرى برزيان

جعفرى برزيان

مهندسي منابع طبيعي -علوم وصنايع چوب وكاغذ-دانشگاه صنعتي خاتم الانبيا/ص /-بهبهان-شبانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
جانبازى

جانبازى

مهندسي برق -موسسه غيرانتفاعي راغب اصفهاني -اصفهان-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
گلدوست مهرنوش

گلدوست مهرنوش

سينما-دانشگاه هنر-تهران-روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

هنر
ابوعلى زاده رضوان

ابوعلى زاده رضوان

مهندسي ايمني -دانشگاه صنعت نفت-روزانه-محل تحصيل آبادان

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
رامول اعظم

رامول اعظم

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي ياسوج-روزانه-بومي استان كهگيلويه و بويراحمد

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
اندرخور سميرا

اندرخور سميرا

حقوق -دانشگاه رازي -كرمانشاه-روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

انسانی
جاوريانى فردين

جاوريانى فردين

جغرافياوبرنامه ريزي شهري -دانشگاه شهيدچمران -اهواز-روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

انسانی
شجاعى

شجاعى

حسابداري -دانشگاه شهيدچمران -اهواز-شبانه

1سال کانونی / 15 آزمون

انسانی
قنواتى فرشته

قنواتى فرشته

علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه-روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
بهادرى مريم

بهادرى مريم

مهندسي معماري -دانشگاه صنعتي جندي شاپور-دزفول-روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
طباطبايى نژاد

طباطبايى نژاد

مهندسي برق -دانشگاه ياسوج-شبانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
شجاعى

شجاعى

مهندسي بهداشت حرفه اي -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور-اهواز-روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
بلادى موسوى

بلادى موسوى

مهندسي معماري -موسسه غيرانتفاعي حافظ-شيراز-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
رضايى مطهر

رضايى مطهر

زيست شناسي -موسسه غيرانتفاعي سنا-ساري-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
تقيانى زهرا

تقيانى زهرا

تاريخ -دانشگاه شهيدچمران -اهواز-روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

انسانی
ابوعلى زاده راضيه

ابوعلى زاده راضيه

شيمي -دانشگاه شهيدچمران -اهواز-روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
بهادرى زهرا

بهادرى زهرا

دبيري زيست شناسي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدصدوقي كرمانشاه-تربيت معلم-بومي خوزستان

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
خيبر

خيبر

زيست شناسي سلولي مولكولي -دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان-روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
باستانى

باستانى

مهندسي مكانيك -مجتمع اموزش عالي فني ومهندسي اسفراين-روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
قاسمى

قاسمى

علوم اقتصادي -دانشگاه ايت اله بروجردي -بروجرد-روزانه

2سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
معمارى

معمارى

مهندسي شيمي -مجتمع اموزش عالي گناباد-روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
طيبى

طيبى

مهندسي منابع طبيعي -محيطزيست -دانشگاه صنعتي خاتم الانبيا/ص /-بهبهان-روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
مربوطى

مربوطى

مهندسي نفت -موسسه غيرانتفاعي مهراروند-ابادان-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
كريمى خشاب

كريمى خشاب

فقه وحقوق اماميه -دانشگاه مذاهب اسلامي-روزانه-محل تحصيل تهران

2سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
درويش حسينى

درويش حسينى

مهندسي كشاورزي -علوم دامي -موسسه غيرانتفاعي تجن -قائمشهر-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
دهدشتى مقدم

دهدشتى مقدم

شيمي -موسسه غيرانتفاعي خرد-بوشهر-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
قرائى غزاله

قرائى غزاله

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي زاهدان-روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
زمانى بهبهانى فاطمه

زمانى بهبهانى فاطمه

زيست شناسي سلولي مولكولي -دانشگاه شهيدچمران -اهواز-روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
مصدر محمدعلى

مصدر محمدعلى

مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعتي خاتم الانبيا/ص /-بهبهان-روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
پريزاد

پريزاد

مهندسي عمران -دانشگاه صنعتي خاتم الانبيا/ص /-بهبهان-روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
لدنى

لدنى

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه صنعتي خاتم الانبيا/ص /-بهبهان-شبانه

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
صحرائى

صحرائى

شيمي -دانشگاه صنعتي جندي شاپور-دزفول-روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
مهذب

مهذب

مهندسي كشاورزي -گياه پزشكي -دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع طبيعي رامين -ملاثاني اهواز-روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
سيدى پور

سيدى پور

زيست شناسي سلولي مولكولي -دانشگاه علم وهنر/غيرانتفاعي /-غيرانتفاعي-محل تحصيل يزد

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
كرمى

كرمى

علوم ومهندسي خاك -دانشگاه رازي -كرمانشاه-روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
رميلى

رميلى

حسابداري -موسسه غيرانتفاعي جهاددانشگاهي -خوزستان-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
محمدى مهدى

محمدى مهدى

مهندسي مكانيك -دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران-روزانه-بومي استان خوزستان

2سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
اصل تقى پور

اصل تقى پور

كارشناسي بهداشت عمومي -دانشگاه علوم پزشكي ياسوج-روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
شجاعى

شجاعى

مهندسي منابع طبيعي -جنگلداري -دانشگاه صنعتي خاتم الانبيا/ص /-بهبهان-روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
قنواتيان

قنواتيان

مهندسي صنايع -موسسه غيرانتفاعي زنددانش گستر-شيراز-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
بابايى آب الوان فاضله

بابايى آب الوان فاضله

علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي بقيه الله /عج /-تهران-روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
شاديان فرهاد

شاديان فرهاد

مهندسي برق -دانشگاه صنعتي شيراز-روزانه

2سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
گوهرى بهبهانى فاطمه

گوهرى بهبهانى فاطمه

مرمت واحياي بناهاي تاريخي -دانشگاه صنعتي جندي شاپور-دزفول-روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

هنر
داورى رقيه

داورى رقيه

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي مازندران -ساري-مجازي و بين الملل-محل تحصيل رامسر

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
پادام

پادام

اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور-اهواز-روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
اطيب

اطيب

مهندسي عمران -مجتمع اموزش عالي سراوان-روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
حق نويس

حق نويس

مهندسي عمران -موسسه غيرانتفاعي اپادانا-شيراز-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
مستقر

مستقر

رياضيات وكاربردها-دانشگاه صنعتي خاتم الانبيا/ص /-بهبهان-روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
مهرآريا

مهرآريا

مهندسي منابع طبيعي -شيلات -دانشگاه صنعتي خاتم الانبيا/ص /-بهبهان-روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
سروربخش فاطمه

سروربخش فاطمه

علوم تغذيه -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور-اهواز-روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
مبشرنژاد

مبشرنژاد

پرستاري -دانشكده علوم پزشكي بهبهان-روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
آبى

آبى

علوم كامپيوتر-دانشگاه فسا-روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

ریاضی
عبدى

عبدى

مهندسي كشاورزي -علوم باغباني -دانشگاه ولايت -ايرانشهر-روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
جواهرى مقدم زهرا

جواهرى مقدم زهرا

زبان وادبيات انگليسي -دانشگاه تهران-روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

زبان
باولى

باولى

علوم اجتماعي -دانشگاه ايت اله بروجردي -بروجرد-روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

انسانی
روانشادى حميدرضا

روانشادى حميدرضا

مهندسي برق -دانشگاه صنعتي جندي شاپور-دزفول-روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

ریاضی
كريمى بهبهانى زاده

كريمى بهبهانى زاده

هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي دزفول-روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
روانخواه

روانخواه

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه هرمزگان -بندرعباس-شبانه-محل تحصيل ميناب

1سال کانونی / 9 آزمون

ریاضی
موسويون

موسويون

مهندسي عمران -موسسه غيرانتفاعي جهاددانشگاهي -خوزستان-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 9 آزمون

ریاضی
خواجه پور

خواجه پور

مهندسي منابع طبيعي -محيطزيست -دانشگاه شمال امل /غيرانتفاعي /-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
حسينى پور بهبهانى فاطمه

حسينى پور بهبهانى فاطمه

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور-اهواز-روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
معنوى محمدمهدى

معنوى محمدمهدى

مهندسي معماري -دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران-روزانه-بومي استان خوزستان

1سال کانونی / 8 آزمون

ریاضی
جوانى

جوانى

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه رازي -كرمانشاه-روزانه-محل تحصيل اسلام آباد غرب

1سال کانونی / 8 آزمون

ریاضی
معماربهبهانى

معماربهبهانى

مهندسي برق -موسسه غيرانتفاعي جهاددانشگاهي -خوزستان-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 8 آزمون

ریاضی
فردين پور

فردين پور

مهندسي عمران -موسسه غيرانتفاعي خرد-بوشهر-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 8 آزمون

ریاضی
خليلى فاطمه

خليلى فاطمه

راهنمايي ومشاوره -دانشگاه شهيدچمران -اهواز-روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

انسانی
شاگردى پرديس

شاگردى پرديس

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي لرستان -خرم اباد-روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 7 آزمون

تجربی
گلابى

گلابى

شيمي -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار-شبانه

1سال کانونی / 7 آزمون

تجربی
مقدم

مقدم

مهندسي مكانيك -موسسه غيرانتفاعي صنعتي فولاد-فولادشهراصفهان-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 7 آزمون

ریاضی
شريعتى انيس

شريعتى انيس

حقوق -دانشگاه شهيدچمران -اهواز-روزانه

1سال کانونی / 6 آزمون

انسانی
احمالى امين الدين

احمالى امين الدين

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور-اهواز-مجازي و بين الملل-محل تحصيل آبادان - اهواز

1سال کانونی / 6 آزمون

تجربی
فرهادمنش

فرهادمنش

مهندسي منابع طبيعي -محيطزيست -دانشگاه صنعتي خاتم الانبيا/ص /-بهبهان-روزانه

1سال کانونی / 6 آزمون

تجربی
رزم خواه

رزم خواه

مهندسي معماري -موسسه غيرانتفاعي حافظ-شيراز-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 6 آزمون

ریاضی
جهانبخش

جهانبخش

علوم ومهندسي اب -دانشگاه جهرم-شبانه

1سال کانونی / 6 آزمون

ریاضی
زرعيان

زرعيان

مهندسي برق -موسسه غيرانتفاعي راغب اصفهاني -اصفهان-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 6 آزمون

ریاضی
رفيع

رفيع

علوم ومهندسي صنايع غذايي /كشاورزي /-موسسه غيرانتفاعي افاق -اروميه-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 6 آزمون

تجربی
على نژاد كوثر

على نژاد كوثر

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي تهران-مجازي و بين الملل

1سال کانونی / 5 آزمون

تجربی
شفيع پور صديقه

شفيع پور صديقه

مهندسي پزشكي -دانشگاه اصفهان-روزانه

1سال کانونی / 5 آزمون

ریاضی
6/1/2023 12:28:12 PM
Menu