شوشتر

قبولی های کنکور سراسری سال 93 شهر شوشتر

فرج نژادى امير رضا

فرج نژادى امير رضا

مهندسي شيمي -دانشگاه صنعت نفت-روزانه-محل تحصيل اهواز

5سال کانونی / 98 آزمون

ریاضی
محمدى  نازنين

محمدى نازنين

علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي لرستان -خرم اباد-روزانه-نيمسال اول

5سال کانونی / 98 آزمون

تجربی
تقى زاده

تقى زاده

مامايي -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور-اهواز-روزانه

5سال کانونی / 93 آزمون

تجربی
قماش باف زاده مژده

قماش باف زاده مژده

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور-اهواز-روزانه

5سال کانونی / 92 آزمون

تجربی
عوض پور شيخ محمد

عوض پور شيخ محمد

كارشناسي بهداشت عمومي -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور-اهواز-روزانه

6سال کانونی / 86 آزمون

تجربی
اكبرى آناهيتا

اكبرى آناهيتا

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور-اهواز-مجازي و بين الملل-محل تحصيل آبادان - اهواز

5سال کانونی / 85 آزمون

تجربی
رنجبر راضيه

رنجبر راضيه

مهندسي شيمي -دانشگاه صنعتي اصفهان-روزانه

5سال کانونی / 83 آزمون

ریاضی
حاتمى مهسا

حاتمى مهسا

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور-اهواز-مجازي و بين الملل-محل تحصيل آبادان - اهواز

4سال کانونی / 81 آزمون

تجربی
اسد پور حسين

اسد پور حسين

مهندسي مكانيك -دانشگاه شهيدچمران -اهواز-شبانه

5سال کانونی / 76 آزمون

ریاضی
ارجمندى  على

ارجمندى على

كارشناسي تكنولوژي پرتوشناسي -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور-اهواز-روزانه

5سال کانونی / 76 آزمون

تجربی
ولى يارى اسكندرى  سينا

ولى يارى اسكندرى سينا

مهندسي نفت -دانشگاه صنعت نفت-روزانه-محل تحصيل اهواز

6سال کانونی / 75 آزمون

ریاضی
نوذريان باورصاد درنا

نوذريان باورصاد درنا

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور-اهواز-روزانه

5سال کانونی / 72 آزمون

تجربی
قناد شكوفه

قناد شكوفه

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور-اهواز-روزانه-نيمسال دوم

5سال کانونی / 72 آزمون

تجربی
بنده زاده ناظر على

بنده زاده ناظر على

دامپزشكي -دانشگاه شيراز-روزانه

5سال کانونی / 70 آزمون

تجربی
تركالكى صديقه

تركالكى صديقه

مهندسي برق -دانشگاه اصفهان-روزانه

4سال کانونی / 69 آزمون

ریاضی
رضايى مصطفى

رضايى مصطفى

فيزيوتراپي -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان-روزانه

5سال کانونی / 69 آزمون

تجربی
توحيدى وحيد

توحيدى وحيد

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور-اهواز-مجازي و بين الملل-محل تحصيل آبادان - اهواز

4سال کانونی / 69 آزمون

تجربی
حامدى شوشترى

حامدى شوشترى

مهندسي عمران -دانشگاه صنعتي جندي شاپور-دزفول-روزانه

5سال کانونی / 67 آزمون

ریاضی
گرشاسبى محمد امين

گرشاسبى محمد امين

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان-مجازي و بين الملل

5سال کانونی / 66 آزمون

تجربی
عباسى زاده ميلاد

عباسى زاده ميلاد

مهندسي برق -دانشگاه لرستان -خرم اباد-روزانه

5سال کانونی / 65 آزمون

ریاضی
رضايى

رضايى

مهندسي منابع طبيعي -مهندسي چوب وكاغذ-دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران-روزانه-بومي استان خوزستان

4سال کانونی / 65 آزمون

تجربی
معتمدپور عذرا

معتمدپور عذرا

دبيري شيمي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدصدوقي كرمانشاه-تربيت معلم-بومي خوزستان

3سال کانونی / 64 آزمون

تجربی
مولى زاده حجت اله

مولى زاده حجت اله

مهندسي شيمي -دانشگاه شهيدباهنر-كرمان-شبانه

4سال کانونی / 63 آزمون

ریاضی
باقرى كوثر

باقرى كوثر

علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور-اهواز-روزانه

3سال کانونی / 61 آزمون

تجربی
حسين پور

حسين پور

مهندسي معماري -موسسه غيرانتفاعي جهاددانشگاهي -خوزستان-غيرانتفاعي

4سال کانونی / 60 آزمون

ریاضی
جورى فر

جورى فر

مهندسي كشاورزي -اقتصادكشاورزي -دانشگاه سيدجمال الدين اسدابادي -اسدابادهمدان-شبانه

3سال کانونی / 59 آزمون

تجربی
عسكرپور همايون

عسكرپور همايون

مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعتي جندي شاپور-دزفول-روزانه

3سال کانونی / 58 آزمون

ریاضی
زمانى احمد محمودى پروين

زمانى احمد محمودى پروين

علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي مازندران -ساري-روزانه

3سال کانونی / 58 آزمون

تجربی
رعيت پور هادى

رعيت پور هادى

مهندسي برق -دانشگاه لرستان -خرم اباد-روزانه

3سال کانونی / 57 آزمون

ریاضی
موسى زاده

موسى زاده

اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور-اهواز-روزانه

3سال کانونی / 56 آزمون

تجربی
احمدى فالحى امير

احمدى فالحى امير

مهندسي مواد-دانشگاه اراك-روزانه-نيمسال دوم

3سال کانونی / 55 آزمون

ریاضی
دهدشتيان

دهدشتيان

زيست شناسي سلولي مولكولي -موسسه غيرانتفاعي نوردانش -ميمه-غيرانتفاعي

3سال کانونی / 54 آزمون

تجربی
جلودار شوشترى

جلودار شوشترى

زيست شناسي -دانشگاه بيرجند-شبانه

4سال کانونی / 53 آزمون

تجربی
توكلى

توكلى

مامايي -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور-اهواز-روزانه

3سال کانونی / 52 آزمون

تجربی
عبدالهى آرپناهى على

عبدالهى آرپناهى على

مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعتي جندي شاپور-دزفول-روزانه

4سال کانونی / 51 آزمون

ریاضی
بورد فاطمه

بورد فاطمه

مهندسي نفت -دانشگاه صنعت نفت-روزانه-محل تحصيل اهواز

3سال کانونی / 50 آزمون

ریاضی
شامصرى كاوه

شامصرى كاوه

مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعتي جندي شاپور-دزفول-روزانه

4سال کانونی / 50 آزمون

ریاضی
قنبرى فردين

قنبرى فردين

مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعت نفت-روزانه-محل تحصيل اهواز

5سال کانونی / 49 آزمون

ریاضی
جمالپور مصطفى

جمالپور مصطفى

مهندسي برق -دانشگاه لرستان -خرم اباد-روزانه

3سال کانونی / 49 آزمون

ریاضی
راسخ عليرضا

راسخ عليرضا

مهندسي مكانيك -دانشگاه شهيدچمران -اهواز-روزانه

3سال کانونی / 48 آزمون

ریاضی
عبدى نژاديان

عبدى نژاديان

مهندسي بهداشت حرفه اي -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور-اهواز-روزانه

3سال کانونی / 47 آزمون

تجربی
فتيان پور فريماه

فتيان پور فريماه

مهندسي شيمي -دانشگاه فردوسي مشهد-روزانه

2سال کانونی / 42 آزمون

ریاضی
افشارى

افشارى

مهندسي پزشكي -موسسه غيرانتفاعي علوم وفناوري سپاهان -اصفهان-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 42 آزمون

ریاضی
باطنى سرور السادات

باطنى سرور السادات

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه شهيدچمران -اهواز-روزانه

3سال کانونی / 41 آزمون

ریاضی
باقرى نيك

باقرى نيك

اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور-اهواز-روزانه

3سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
منجزى پور

منجزى پور

مهندسي كشاورزي -گياه پزشكي -دانشگاه شهيدچمران -اهواز-روزانه

3سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
پورمطر

پورمطر

روانشناسي -موسسه غيرانتفاعي جهاددانشگاهي -خوزستان-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 41 آزمون

انسانی
زاده كرمى

زاده كرمى

حسابداري -موسسه غيرانتفاعي جهاددانشگاهي -خوزستان-غيرانتفاعي

3سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
سخاوت پيشه محمد مهدى

سخاوت پيشه محمد مهدى

مهندسي پزشكي -دانشگاه اصفهان-روزانه

2سال کانونی / 40 آزمون

ریاضی
پاپهن مرضيه

پاپهن مرضيه

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور-اهواز-مجازي و بين الملل-محل تحصيل آبادان - اهواز

2سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
عبدى زاده رضوان

عبدى زاده رضوان

مهندسي برق -دانشگاه صنعتي اراك-روزانه

2سال کانونی / 40 آزمون

ریاضی
پور قاسم زاده محمد

پور قاسم زاده محمد

مهندسي عمران -دانشگاه صنعتي خاتم الانبيا/ص /-بهبهان-روزانه

3سال کانونی / 40 آزمون

ریاضی
هوشمندى

هوشمندى

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور-اهواز-روزانه

3سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
اسدى سكينه

اسدى سكينه

مترجمي زبان انگليسي -دانشگاه حضرت معصومه /ع /-ويژه خواهران -قم-روزانه

2سال کانونی / 39 آزمون

زبان
سلمان زاده

سلمان زاده

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي دزفول-روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
پولادى باغ بادران

پولادى باغ بادران

مهندسي بهداشت محيط-دانشگاه علوم پزشكي لرستان -خرم اباد-روزانه

2سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
ميرزايى مرضيه

ميرزايى مرضيه

مهندسي شيمي -دانشگاه صنعتي همدان-روزانه

2سال کانونی / 38 آزمون

ریاضی
مردان زاده

مردان زاده

هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي دزفول-روزانه

2سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
مهدى پور

مهدى پور

علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس حضرت رسول اكرم /ص /اهواز-تربيت معلم-بومي خوزستان

2سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
منجزى

منجزى

مهندسي كشاورزي -گياه پزشكي -دانشگاه شهيدچمران -اهواز-روزانه

2سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
ممبينى

ممبينى

شيمي -دانشگاه ياسوج-روزانه-محل تحصيل گچساران

2سال کانونی / 36 آزمون

ریاضی
كهوازى زاده مريم

كهوازى زاده مريم

مهندسي مواد-دانشگاه شهيدچمران -اهواز-روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

ریاضی
حاجى زاده محمد

حاجى زاده محمد

مهندسي برق -دانشگاه ملاير-روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

ریاضی
سنگبرزاده

سنگبرزاده

فيزيك مهندسي -دانشگاه صنعتي كرمانشاه-روزانه

3سال کانونی / 35 آزمون

ریاضی
امير

امير

زيست شناسي سلولي مولكولي -موسسه غيرانتفاعي اروندان -خرمشهر-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
عليدادى

عليدادى

دامپزشكي -دانشگاه شهيدچمران -اهواز-شبانه

2سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
گرجى نژاد

گرجى نژاد

زبان وادبيات عربي -دانشگاه اراك-روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

انسانی
ساداتى

ساداتى

علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس حضرت رسول اكرم /ص /اهواز-تربيت معلم-بومي خوزستان

2سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
چهار محالى

چهار محالى

مهندسي شيمي -موسسه غيرانتفاعي جامي -نجف اباد-غيرانتفاعي

3سال کانونی / 33 آزمون

ریاضی
قاسمى پرنيان

قاسمى پرنيان

تربيت دبيرزبان انگليسي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس ايت اله كمالوندخرم اباد-تربيت معلم-بومي خوزستان

3سال کانونی / 32 آزمون

زبان
نبى پور نرگس

نبى پور نرگس

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه صنعتي جندي شاپور-دزفول-روزانه

3سال کانونی / 32 آزمون

ریاضی
شبگرد

شبگرد

مهندسي بهداشت حرفه اي -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور-اهواز-روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
سبزوارى

سبزوارى

زيست شناسي سلولي مولكولي -دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان-روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
حميد

حميد

مهندسي كشاورزي -زيست فناوري /بيوتكنولوژي /كشاورزي -دانشگاه صنعتي اصفهان-روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
مميز

مميز

رياضيات وكاربردها-دانشگاه بزرگمهر-قائنات-روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

ریاضی
خرم روز

خرم روز

علوم اجتماعي -دانشگاه شهيدچمران -اهواز-شبانه

2سال کانونی / 30 آزمون

انسانی
ميرزاده مرعشى

ميرزاده مرعشى

مهندسي صنايع -موسسه غيرانتفاعي دانش پژوهان -اصفهان-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 30 آزمون

ریاضی
ساعدى پور

ساعدى پور

مهندسي كشاورزي -ترويج واموزش كشاورزي -دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع طبيعي ساري-روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
كوره پزى مجيد

كوره پزى مجيد

مهندسي معماري -دانشگاه صنعتي جندي شاپور-دزفول-روزانه

2سال کانونی / 29 آزمون

ریاضی
بقال پور نويد

بقال پور نويد

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي-مجازي و بين الملل

3سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
الهيارى زاده

الهيارى زاده

اماروكاربردها-دانشگاه شهيدچمران -اهواز-روزانه

3سال کانونی / 29 آزمون

ریاضی
كريمى

كريمى

مهندسي كامپيوتر-موسسه غيرانتفاعي كارون -اهواز-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 28 آزمون

ریاضی
شياسى محمد

شياسى محمد

مهندسي شيمي -دانشگاه كردستان -سنندج-روزانه

2سال کانونی / 27 آزمون

ریاضی
خدادادى كريموند ايلناز

خدادادى كريموند ايلناز

مهندسي شيمي -دانشگاه صنعتي اصفهان-روزانه

2سال کانونی / 27 آزمون

ریاضی
تاج

تاج

علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور-اهواز-روزانه

2سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
مظهرى فرزانه

مظهرى فرزانه

زيست شناسي سلولي مولكولي -دانشگاه تهران-روزانه

2سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
مرعشى سيده نجمه

مرعشى سيده نجمه

علوم تغذيه -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور-اهواز-روزانه

2سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
رمضانى پروانه

رمضانى پروانه

مرمت واحياي بناهاي تاريخي -دانشگاه صنعتي جندي شاپور-دزفول-روزانه

2سال کانونی / 26 آزمون

هنر
داربر

داربر

شيمي -دانشگاه دامغان-روزانه

1سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
پيرايى رضوان

پيرايى رضوان

مهندسي معماري -دانشگاه شهيدچمران -اهواز-روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
دهداروند

دهداروند

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور-اهواز-روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
داروغه زاده

داروغه زاده

علوم ومهندسي اب -دانشگاه شهيدچمران -اهواز-شبانه

2سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
بهداروند

بهداروند

علوم اقتصادي -دانشگاه شهيدچمران -اهواز-روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
مالكى نژاد

مالكى نژاد

مهندسي معدن -مجتمع اموزش عالي زرند-شبانه

1سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
محمد زاده محمد

محمد زاده محمد

مهندسي شيمي -دانشگاه صنعتي سهند-تبريز-روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
ناصرى خاص

ناصرى خاص

كارشناسي بهداشت عمومي -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور-اهواز-روزانه

2سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
باطنى سيده شكوفه

باطنى سيده شكوفه

مترجمي زبان انگليسي -دانشگاه شهيدچمران -اهواز-شبانه

1سال کانونی / 23 آزمون

زبان
عليزاده محمد

عليزاده محمد

مهندسي مكانيك -دانشگاه ايت اله بروجردي -بروجرد-روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
سيلاوى

سيلاوى

مهندسي شيمي -دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان-روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
نصرايى پروين

نصرايى پروين

علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس كوثرياسوج-تربيت معلم-بومي خوزستان

1سال کانونی / 22 آزمون

انسانی
كهوازى رضوان

كهوازى رضوان

علوم كامپيوتر-دانشگاه شهيدچمران -اهواز-روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
كرملاچعب رسول

كرملاچعب رسول

مهندسي برق -دانشگاه صنعتي جندي شاپور-دزفول-روزانه

2سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
ركاب اسلامى محمدباقر

ركاب اسلامى محمدباقر

مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعتي جندي شاپور-دزفول-روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
ديلمى زاده اميد

ديلمى زاده اميد

علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس حضرت رسول اكرم /ص /اهواز-تربيت معلم-بومي استان خوزستان

1سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
لشكرى

لشكرى

مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعتي هويزه -سوسنگرد-شبانه

1سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
رمضانى فر

رمضانى فر

فيزيك مهندسي -دانشگاه صنعتي جندي شاپور-دزفول-روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
جهانگير رمه چر فرحناز

جهانگير رمه چر فرحناز

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي دزفول-روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
الهى نيا محسن

الهى نيا محسن

پزشكي -دانشكده علوم پزشكي ابادان-روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
چهار محالى فرناز

چهار محالى فرناز

اموزش زبان وادبيات فارسي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرشهركرد-تربيت معلم-بومي خوزستان

1سال کانونی / 20 آزمون

انسانی
صادقيان پور رويا

صادقيان پور رويا

دبيري شيمي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدصدوقي كرمانشاه-تربيت معلم-بومي خوزستان

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
قاصد مريم

قاصد مريم

مهندسي پليمر-دانشگاه لرستان -خرم اباد-روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
جمالى

جمالى

رياضيات وكاربردها-دانشگاه شهيدچمران -اهواز-روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
هادى عليجانوند

هادى عليجانوند

اماروكاربردها-دانشگاه بوعلي سينا-همدان-روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
مهدى آبادى

مهدى آبادى

مترجمي زبان انگليسي -موسسه غيرانتفاعي جهاددانشگاهي -خوزستان-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 20 آزمون

زبان
كوره پزى

كوره پزى

مديريت خدمات بهداشتي درماني -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
اعلائى

اعلائى

حسابداري -دانشگاه لرستان -خرم اباد-روزانه-محل تحصيل نوراباد دلفان

2سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
جنابى ابوالفضل

جنابى ابوالفضل

مهندسي برق -دانشگاه شهيدچمران -اهواز-روزانه

2سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
ميرى فاطمه

ميرى فاطمه

علوم ازمايشگاهي -دانشكده علوم پزشكي ابادان-روزانه

2سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
سادات ابراهيمى حسين

سادات ابراهيمى حسين

مهندسي برق -دانشگاه صنعتي جندي شاپور-دزفول-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
روايى فرزاد

روايى فرزاد

مهندسي عمران -دانشگاه صنعتي خاتم الانبيا/ص /-بهبهان-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
قائمى زاده شوشترى

قائمى زاده شوشترى

مهندسي شيمي -دانشگاه بناب-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
ميرداودى

ميرداودى

علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس حضرت رسول اكرم /ص /اهواز-تربيت معلم-بومي خوزستان

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
نوروزى پور

نوروزى پور

مهندسي دريا-دانشگاه علوم وفنون دريايي خرمشهر-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
حاجى زاده

حاجى زاده

مهندسي بهداشت حرفه اي -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور-اهواز-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
عسگر زاده

عسگر زاده

علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس حضرت رسول اكرم /ص /اهواز-تربيت معلم-بومي خوزستان

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
ذوالفقارى

ذوالفقارى

فيزيك -دانشگاه لرستان -خرم اباد-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
جعفرى

جعفرى

فيزيك -دانشگاه ايت اله بروجردي -بروجرد-شبانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
ممبينى

ممبينى

مهندسي انرژي -موسسه غيرانتفاعي پاسارگاد-شيراز-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
موسوى

موسوى

حسابداري -دانشگاه لرستان -خرم اباد-روزانه-محل تحصيل پلدختر

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
قربانى برام طوبى

قربانى برام طوبى

كارشناسي فرش -دانشگاه كاشان-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

هنر
زحمتى محمدرضا

زحمتى محمدرضا

مهندسي برق -دانشگاه صنعتي اراك-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
محمد زاده سارا

محمد زاده سارا

علوم تربيتي -دانشگاه شهيدچمران -اهواز-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
نصيرى سپيده

نصيرى سپيده

هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور-اهواز-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
عفيف

عفيف

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه صنعتي جندي شاپور-دزفول-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
مشهدى

مشهدى

هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي دزفول-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
حمدى

حمدى

مهندسي شيمي -دانشگاه مهندسي فناوري هاي نوين -قوچان-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
عوض نژاد

عوض نژاد

مهندسي مكانيك بيوسيستم /كشاورزي /-دانشگاه شهيدچمران -اهواز-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
فتحى زاده

فتحى زاده

فيزيك مهندسي -دانشگاه صنعتي جندي شاپور-دزفول-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
لرزانى

لرزانى

زيست شناسي سلولي مولكولي -دانشگاه ملاير-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
عيسى زاده

عيسى زاده

زيست شناسي سلولي مولكولي -موسسه غيرانتفاعي سنا-ساري-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
جامعى

جامعى

شيمي -دانشگاه ايلام-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
سليمانى مقدم

سليمانى مقدم

حسابداري -دانشگاه لرستان -خرم اباد-روزانه-محل تحصيل نوراباددلفان

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
سيد عطار

سيد عطار

مهندسي كامپيوتر-موسسه غيرانتفاعي جهاددانشگاهي -خوزستان-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
فتحعلى پور

فتحعلى پور

علم اطلاعات ودانش شناسي -دانشگاه خليج فارس -بوشهر-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
رحمانى

رحمانى

زيست شناسي سلولي مولكولي -موسسه غيرانتفاعي اروندان -خرمشهر-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
رحيمى محمد مهدى

رحيمى محمد مهدى

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه شهيدچمران -اهواز-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
قدم فرزاد

قدم فرزاد

مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعتي جندي شاپور-دزفول-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
نيسى

نيسى

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه صنعتي خاتم الانبيا/ص /-بهبهان-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
سردار زاده

سردار زاده

كارشناسي تكنولوژي پرتوشناسي -دانشكده علوم پزشكي بهبهان-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
آذر مهر

آذر مهر

علوم تربيتي -دانشگاه شهيدچمران -اهواز-شبانه

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
حمزه

حمزه

كارشناسي بهداشت عمومي -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور-اهواز-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
امامقلى زاده

امامقلى زاده

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور-اهواز-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
دهدشتيان مهدى

دهدشتيان مهدى

مهندسي برق -دانشگاه قم-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
عبداللهى مسلم اكبر

عبداللهى مسلم اكبر

مهندسي شيمي -دانشگاه ايلام-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
بهمنى علىجانوند زهرا

بهمنى علىجانوند زهرا

زيست شناسي -دانشگاه شهيدچمران -اهواز-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
عباسى راد

عباسى راد

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-روزانه-محل تحصيل لامرد

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
مندنى زاده

مندنى زاده

مهندسي بهداشت حرفه اي -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
عبدالهى

عبدالهى

شيمي -دانشگاه دامغان-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
احمدى كيا

احمدى كيا

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه امام رضا/ع /-مشهد/غيرانتفاعي /-غيرانتفاعي-محل تحصيل پرديس خواهران رضوان

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
فتح الدين

فتح الدين

روانشناسي -موسسه غيرانتفاعي جهاددانشگاهي -خوزستان-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
فتاحى ريحانه

فتاحى ريحانه

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي لرستان -خرم اباد-روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
اسماعيل زاده سيده عاليه

اسماعيل زاده سيده عاليه

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور-اهواز-مجازي و بين الملل-محل تحصيل آبادان - اهواز

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
ابريشم كار محمد حسين

ابريشم كار محمد حسين

مهندسي عمران -دانشگاه صنعتي خاتم الانبيا/ص /-بهبهان-روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
منجزى راد

منجزى راد

زيست شناسي سلولي مولكولي -موسسه غيرانتفاعي ربع رشيدي -تبريز-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
شهبازى

شهبازى

شيمي -دانشگاه زابل-شبانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
غلاميان

غلاميان

دامپزشكي -دانشگاه شهيدچمران -اهواز-شبانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
مهدى پور

مهدى پور

رياضيات وكاربردها-دانشگاه شهيدچمران -اهواز-روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
كيهانى

كيهانى

علوم ومهندسي خاك -دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع طبيعي رامين -ملاثاني اهواز-روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
ملائكه پور شوشترى اعظم سادات

ملائكه پور شوشترى اعظم سادات

حقوق -دانشگاه شهيدچمران -اهواز-روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

انسانی
داودى

داودى

مهندسي شيمي -دانشگاه صنعتي سيرجان-روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
آقاجانى

آقاجانى

مهندسي صنايع -موسسه غيرانتفاعي رهنما-اهواز-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
مهدى پور بيرگانى پرستو

مهدى پور بيرگانى پرستو

كارشناسي تكنولوژي پرتوشناسي -دانشكده علوم پزشكي بهبهان-روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
حسن بندى مهناز

حسن بندى مهناز

علوم تربيتي -دانشگاه شهيدچمران -اهواز-روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

انسانی
شمسى سعيد

شمسى سعيد

مهندسي برق -دانشكده فني ومهندسي گلپايگان-روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
ميرزايى غزل

ميرزايى غزل

علوم كامپيوتر-دانشگاه اصفهان-روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
شيرالى

شيرالى

شيمي -دانشگاه اراك-روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
ملائكه پور شوشترى سيد محبوبه

ملائكه پور شوشترى سيد محبوبه

كارشناسي فرش -دانشگاه هنرشيراز-روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

هنر
اسيوند

اسيوند

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي دزفول-روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
لارى

لارى

كارشناسي فناوري اطلاعات سلامت -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور-اهواز-روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
محمد على نژاد

محمد على نژاد

مهندسي كامپيوتر-موسسه غيرانتفاعي كارون -اهواز-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 10 آزمون

ریاضی
وزيرى ايستادگى

وزيرى ايستادگى

علوم ومهندسي اب -دانشكده كشاورزي ودامپروري تربت جام-شبانه

1سال کانونی / 10 آزمون

ریاضی
اديب نژاد الهام

اديب نژاد الهام

مرمت واحياي بناهاي تاريخي -دانشگاه صنعتي جندي شاپور-دزفول-روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

هنر
مردان زاده هومن

مردان زاده هومن

مهندسي مواد-دانشگاه صنعتي اميركبير-تهران-روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

ریاضی
عبدالهى آرپناهى آزيتا

عبدالهى آرپناهى آزيتا

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه شيراز-روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

ریاضی
فرضى كاهكش مجتبى

فرضى كاهكش مجتبى

مهندسي برق -دانشگاه صنعتي جندي شاپور-دزفول-روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

ریاضی
اهدايى فر محمد رضا

اهدايى فر محمد رضا

مهندسي برق -دانشگاه صنعتي جندي شاپور-دزفول-روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

ریاضی
عليزاده

عليزاده

شيمي -دانشگاه زابل-شبانه

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
چراغى پور محمد جواد

چراغى پور محمد جواد

دامپزشكي -دانشگاه شهيدچمران -اهواز-روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

تجربی
قلى زاده

قلى زاده

روانشناسي -موسسه غيرانتفاعي جهاددانشگاهي -خوزستان-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 7 آزمون

تجربی
بهرامى راد

بهرامى راد

زمين شناسي -دانشگاه شهيدباهنر-كرمان-شبانه

1سال کانونی / 6 آزمون

تجربی
6/11/2023 1:23:16 AM
Menu