كنارتخته

قبولی های کنکور سراسری سال 93 شهر كنارتخته

ويسى بهرام

ويسى بهرام

مهندسي مكانيك -دانشگاه خليج فارس -بوشهر-روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

ریاضی
مومنى ميلاد

مومنى ميلاد

مهندسي شيمي -دانشگاه فردوسي مشهد-روزانه

2سال کانونی / 29 آزمون

ریاضی
نورى

نورى

علوم مهندسي -دانشگاه سلمان فارسي -كازرون-شبانه

2سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
6/3/2023 6:52:28 PM
Menu