سروستان شيراز

قبولی های کنکور سراسری سال 93 شهر سروستان شيراز

هدايتى تزنگى پويا

هدايتى تزنگى پويا

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
مصلح

مصلح

مهندسي منابع طبيعي -شيلات -دانشگاه غيرانتفاعي علامه محدث نوري -نور-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
سليمى كوچى مجتبى

سليمى كوچى مجتبى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي بندرعباس-مجازي و بين الملل

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
عليرضايى

عليرضايى

مهندسي صنايع -موسسه غيرانتفاعي اپادانا-شيراز-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
كريمى كوچى محمد

كريمى كوچى محمد

علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس حضرت رسول اكرم /ص /اهواز-تربيت معلم-بومي فارس

1سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
شريفى تزنگى عليرضا

شريفى تزنگى عليرضا

مهندسي عمران -دانشگاه ياسوج-روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
احمدى

احمدى

حسابداري -دانشگاه شهيدباهنر-كرمان-شبانه-پذيرش از داوطلبان بومي- محل تحصيل بافت

1سال کانونی / 15 آزمون

انسانی
رضايى هانيه

رضايى هانيه

حقوق -دانشگاه لرستان -خرم اباد-روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

انسانی
شفيعى سروستانى محمدرضا

شفيعى سروستانى محمدرضا

مهندسي مكانيك -دانشگاه فسا-روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
مهدى زاده تزنگى

مهدى زاده تزنگى

شيمي -دانشگاه ياسوج-شبانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
كمالى سروستانى

كمالى سروستانى

زيست شناسي سلولي مولكولي -موسسه غيرانتفاعي نوردانش -ميمه-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
پورشايق زهرا

پورشايق زهرا

مهندسي هوافضا-دانشگاه صنعتي شريف -تهران-روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
باقرى محمدرضا

باقرى محمدرضا

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي بوشهر-روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
هادى پور فاطمه

هادى پور فاطمه

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 7 آزمون

تجربی
5/30/2023 2:24:48 PM
Menu