سده اقليد

قبولی های کنکور سراسری سال 93 شهر سده اقليد

كريمى پريوش

كريمى پريوش

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي يزد-مجازي و بين الملل-محل تحصيل احمدآباد مشير

3سال کانونی / 49 آزمون

تجربی
راد

راد

زيست شناسي -دانشگاه ياسوج-روزانه

3سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
مرادى سحر

مرادى سحر

زبان وادبيات فارسي -دانشگاه سلمان فارسي -كازرون-روزانه

3سال کانونی / 39 آزمون

انسانی
مرادى

مرادى

علوم ومهندسي صنايع غذايي /كشاورزي /-موسسه غيرانتفاعي خرد-بوشهر-غيرانتفاعي

3سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
احمدى

احمدى

مهندسي صنايع -دانشگاه دامغان-شبانه

2سال کانونی / 26 آزمون

ریاضی
جعفرى

جعفرى

مهندسي مكانيك بيوسيستم /كشاورزي /-دانشگاه شيراز-روزانه

2سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
شرفى

شرفى

كارشناسي بهداشت عمومي -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان-روزانه

2سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
قاسمى مهسا

قاسمى مهسا

علوم سياسي -دانشگاه شيراز-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
شريفى

شريفى

حسابداري -موسسه غيرانتفاعي حافظ-شيراز-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
محمدى مجتبى

محمدى مجتبى

كاردرماني -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
نعمتى عباس

نعمتى عباس

مهندسي صنايع -دانشگاه خليج فارس -بوشهر-روزانه-محل تحصيل جم

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
ارجمند

ارجمند

مديريت بازرگاني -دانشگاه شيراز-روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
صادقى بوگر

صادقى بوگر

علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس حضرت رسول اكرم /ص /اهواز-تربيت معلم-بومي استان فارس

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
ميرزايى

ميرزايى

مهندسي بهداشت محيط-دانشگاه علوم پزشكي بيرجند-روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
دهقانى

دهقانى

مهندسي مكانيك -دانشگاه ولايت -ايرانشهر-روزانه

2سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
نامجو

نامجو

زيست شناسي -دانشگاه زابل-روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
مختارى آرزو

مختارى آرزو

مهندسي صنايع -دانشگاه هرمزگان -بندرعباس-روزانه-محل تحصيل ميناب

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
يوسفى

يوسفى

مديريت خدمات بهداشتي درماني -دانشكده علوم پزشكي بم-روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
بهادرى

بهادرى

مهندسي شيمي -دانشگاه صنعتي سيرجان-روزانه

1سال کانونی / 6 آزمون

ریاضی
5/29/2023 9:37:29 AM
Menu