شهرجديد هشتگرد

قبولی های کنکور سراسری سال 93 شهر شهرجديد هشتگرد

سرعتى محمدصادق

سرعتى محمدصادق

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي-روزانه

3سال کانونی / 48 آزمون

تجربی
سلطانيان يحيى

سلطانيان يحيى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي تهران-روزانه

2سال کانونی / 47 آزمون

تجربی
برخى مرضيه

برخى مرضيه

مهندسي كامپيوتر-دانشكده فني وحرفه اي دختران تهران -دكترشريعتي-روزانه

2سال کانونی / 46 آزمون

ریاضی
حسينى نوشين

حسينى نوشين

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي زنجان-روزانه

2سال کانونی / 45 آزمون

تجربی
مير سيد حسن سيد امير

مير سيد حسن سيد امير

مهندسي برق -دانشگاه تفرش-روزانه

2سال کانونی / 40 آزمون

ریاضی
اسماعيليان سامان

اسماعيليان سامان

مهندسي شيمي -دانشگاه تفرش-روزانه

3سال کانونی / 40 آزمون

ریاضی
مير سيد حسن سيد على

مير سيد حسن سيد على

مهندسي مكانيك -دانشگاه زنجان-روزانه

2سال کانونی / 39 آزمون

ریاضی
مهرانى

مهرانى

شيمي -دانشگاه سمنان-روزانه

3سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
پارسانيا نيما

پارسانيا نيما

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شاهرود-روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
نيايى يونس

نيايى يونس

مهندسي مكانيك -دانشگاه تفرش-روزانه

2سال کانونی / 29 آزمون

ریاضی
معبودى

معبودى

علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرهمدان-تربيت معلم-بومي البرز

2سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
امين سادات

امين سادات

مترجمي زبان انگليسي -موسسه غيرانتفاعي كار-غيرانتفاعي-محل تحصيل قزوين

1سال کانونی / 24 آزمون

زبان
سليمانى

سليمانى

مترجمي زبان انگليسي -موسسه غيرانتفاعي كار-غيرانتفاعي-محل تحصيل قزوين

1سال کانونی / 23 آزمون

زبان
رجا

رجا

مهندسي عمران -موسسه غيرانتفاعي البرز-قزوين-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
نادعلى عليرضا

نادعلى عليرضا

حقوق -دانشگاه تهران-روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

انسانی
محامدى غزاله

محامدى غزاله

شيمي -دانشگاه تهران-روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
حسين زاده گوهرى

حسين زاده گوهرى

مهندسي مكانيك -دانشگاه دامغان-شبانه

1سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
مقامى

مقامى

مديريت مالي -موسسه غيرانتفاعي البرز-قزوين-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
سليمانى

سليمانى

علوم كامپيوتر-دانشگاه سمنان-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
افضلى

افضلى

مهندسي بهداشت حرفه اي -دانشگاه علوم پزشكي قم-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
خودسوز

خودسوز

روانشناسي -موسسه غيرانتفاعي نيكان -تاكستان-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
درى مهدى

درى مهدى

مهندسي برق -دانشگاه سمنان-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
نخبه دهقان

نخبه دهقان

حسابداري -موسسه غيرانتفاعي سهروردي -قزوين-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
كريمى

كريمى

رياضيات وكاربردها-دانشگاه گلستان -گرگان-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
رحمانى

رحمانى

حسابداري -موسسه غيرانتفاعي بصير-ابيك-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
نخبه

نخبه

اتاق عمل -دانشكده علوم پزشكي تربت حيدريه-روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
زينلى ملينا

زينلى ملينا

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي تهران-مجازي و بين الملل

1سال کانونی / 5 آزمون

تجربی
6/8/2023 10:11:45 PM
Menu