بندر کنگ و چارک

قبولی های کنکور سراسری سال 93 شهر بندر کنگ و چارک

بحرينى  فاطمه

بحرينى فاطمه

كارشناسي تكنولوژي پرتوشناسي -دانشگاه علوم پزشكي بندرعباس-روزانه

6سال کانونی / 118 آزمون

تجربی
طالبان احمد

طالبان احمد

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه جهرم-روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
ابدى

ابدى

كارشناسي تكنولوژي پرتوشناسي -دانشگاه علوم پزشكي بندرعباس-روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
خورى نژاد

خورى نژاد

مامايي -دانشگاه علوم پزشكي بندرعباس-روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
رهروان محبوبه

رهروان محبوبه

زبان فرانسه -دانشگاه تهران-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

زبان
صالحى

صالحى

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي بندرعباس-روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
پابرجا

پابرجا

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه هرمزگان -بندرعباس-شبانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
ضعيف نژاد

ضعيف نژاد

مهندسي منابع طبيعي -شيلات -دانشگاه هرمزگان -بندرعباس-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
عبداللهى فاطمه

عبداللهى فاطمه

مهندسي شهرسازي -مركزاموزش عالي لار-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
فتحى

فتحى

رياضيات وكاربردها-دانشگاه هرمزگان -بندرعباس-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
پوريوسف

پوريوسف

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي بندرعباس-روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
فخرايى

فخرايى

مهندسي منابع طبيعي -مرتع وابخيزداري -دانشگاه هرمزگان -بندرعباس-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
مجيدى نهال

مجيدى نهال

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي بندرعباس-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
سدر سارا

سدر سارا

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي بندرعباس-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
حميدى لنگه مكيه

حميدى لنگه مكيه

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي بندرعباس-مجازي و بين الملل

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
سهيلى عامر

سهيلى عامر

علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي بندرعباس-تربيت معلم-بومي استان هرمزگان

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
انورى

انورى

علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي بندرعباس-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
زمزم نژاد

زمزم نژاد

علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي بندرعباس-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
پيشه ور

پيشه ور

شيمي -دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
زارع

زارع

علوم اقتصادي -مجتمع اموزش عالي سراوان-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
درسخوان

درسخوان

مهندسي كشاورزي -گياه پزشكي -دانشگاه زابل-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
محمدى

محمدى

مهندسي منابع طبيعي -شيلات -دانشگاه هرمزگان -بندرعباس-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
فارابى محمد امين

فارابى محمد امين

مهندسي برق -دانشگاه هرمزگان -بندرعباس-شبانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
خدايار مريم

خدايار مريم

كاردرماني -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
قاضى زاده افنان

قاضى زاده افنان

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي بندرعباس-مجازي و بين الملل

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
ملاحى

ملاحى

مهندسي برق -دانشگاه جيرفت-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
صحراگرد

صحراگرد

زبان وادبيات عربي -دانشگاه شيراز-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
داموغى

داموغى

هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي بندرعباس-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
شمسى

شمسى

علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام سجاد/ع /بيرجند-تربيت معلم-بومي هرمزگان

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
برسم

برسم

مهندسي بهداشت حرفه اي -دانشگاه علوم پزشكي بندرعباس-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
رفيعى

رفيعى

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي بندرعباس-روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
دربين

دربين

مهندسي معماري -موسسه غيرانتفاعي ارم -شيراز-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
فاريابى

فاريابى

زيست شناسي سلولي مولكولي -دانشگاه علم وهنر/غيرانتفاعي /-غيرانتفاعي-محل تحصيل يزد

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
رافعى احمد

رافعى احمد

مهندسي برق -دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان-روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
هاشمى

هاشمى

علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي بندرعباس-روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
پشتو

پشتو

مهندسي مكانيك -مجتمع اموزش عالي فني ومهندسي اسفراين-روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
بيانى

بيانى

مهندسي مكانيك -دانشگاه زابل-روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
بشويى

بشويى

مهندسي برق -دانشگاه ولايت -ايرانشهر-روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
فاخرى

فاخرى

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي بندرعباس-روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
پيرا

پيرا

مهندسي برق -مجتمع اموزش عالي سراوان-روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
خردمند

خردمند

مترجمي زبان انگليسي -موسسه غيرانتفاعي زنددانش گستر-شيراز-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 15 آزمون

زبان
ابتهاج هاجر

ابتهاج هاجر

مرمت واحياي بناهاي تاريخي -دانشگاه هنرشيراز-روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

هنر
رئيسى عبدالله

رئيسى عبدالله

علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه طباطبائي بوشهر-تربيت معلم-بومي استان هرمزگان

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
محمديان

محمديان

علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي بندرعباس-تربيت معلم-بومي هرمزگان

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
خواجوى

خواجوى

مهندسي برق -مجتمع اموزش عالي سراوان-روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
طاهونچى

طاهونچى

مهندسي برق -دانشگاه غيرانتفاعي صنعتي سجاد-مشهد-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
پاسلار فائزه

پاسلار فائزه

صنايع دستي -دانشگاه الزهرا/س /-تهران-روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

هنر
محبى محمد

محبى محمد

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي بندرعباس-روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
كاظمى محمد

كاظمى محمد

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي بندرعباس-روزانه-بومي استان هرمزگان

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
عبداله پور عباسى

عبداله پور عباسى

علوم قران وحديث -دانشگاه هرمزگان -بندرعباس-روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

انسانی
هنرى

هنرى

مهندسي برق -مجتمع اموزش عالي فني ومهندسي اسفراين-شبانه

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
غلام پور

غلام پور

علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه طباطبائي بوشهر-تربيت معلم-بومي هرمزگان

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
جعفرى

جعفرى

رياضيات وكاربردها-دانشگاه ياسوج-روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
حسنى

حسنى

مهندسي شهرسازي -موسسه غيرانتفاعي اپادانا-شيراز-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
ميرشكارى فاطمه

ميرشكارى فاطمه

مهندسي برق -دانشگاه هرمزگان -بندرعباس-روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
حسن زاده شهلا

حسن زاده شهلا

علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام سجاد/ع /بيرجند-تربيت معلم-بومي هرمزگان

1سال کانونی / 12 آزمون

انسانی
خالقى آرش

خالقى آرش

علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه طباطبائي بوشهر-تربيت معلم-بومي هرمزگان

1سال کانونی / 12 آزمون

انسانی
ساربانى عاطفه

ساربانى عاطفه

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه هرمزگان -بندرعباس-روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
تموك

تموك

علوم اقتصادي -دانشگاه فردوسي مشهد-شبانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
حاجى زاده

حاجى زاده

علوم مهندسي -دانشگاه سلمان فارسي -كازرون-شبانه

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
آريانفر

آريانفر

مهندسي منابع طبيعي -مديريت مناطق خشك وبيابان -مجتمع اموزش عالي سراوان-روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
ملك زاده فرد

ملك زاده فرد

اماروكاربردها-دانشگاه ولايت -ايرانشهر-روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
دمى زاده

دمى زاده

زيست شناسي -دانشگاه گيلان -رشت-روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
فاضلى فر

فاضلى فر

مهندسي منابع طبيعي -شيلات -دانشگاه هرمزگان -بندرعباس-شبانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
رنجبر حبيب

رنجبر حبيب

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي بندرعباس-روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
حلوائى لنگه فاطمه

حلوائى لنگه فاطمه

علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام سجاد/ع /بيرجند-تربيت معلم-بومي هرمزگان

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
منفرد

منفرد

علوم ومهندسي اب -دانشگاه شيراز-روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
عالى پور

عالى پور

زبان وادبيات انگليسي -دانشگاه لرستان -خرم اباد-روزانه-محل تحصيل کوهدشت

1سال کانونی / 11 آزمون

زبان
پورمحمد

پورمحمد

هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي بندرعباس-روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
پور امين

پور امين

مهندسي صنايع -مجتمع اموزش عالي فني ومهندسي اسفراين-روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

ریاضی
رستمى پور

رستمى پور

علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام سجاد/ع /بيرجند-تربيت معلم-بومي هرمزگان

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
مقيمى

مقيمى

حسابداري -موسسه غيرانتفاعي زنددانش گستر-شيراز-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 9 آزمون

ریاضی
ابراهيمى

ابراهيمى

شيمي -دانشگاه هرمزگان -بندرعباس-روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
رسايى

رسايى

فيزيك -دانشگاه جهرم-شبانه

1سال کانونی / 9 آزمون

ریاضی
رحمانى

رحمانى

فيزيك -دانشگاه زابل-شبانه

1سال کانونی / 9 آزمون

ریاضی
راهدار مريم

راهدار مريم

روانشناسي -دانشگاه هرمزگان -بندرعباس-روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

انسانی
دامن افشان حميد

دامن افشان حميد

مهندسي عمران -دانشگاه هرمزگان -بندرعباس-روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

ریاضی
پرون

پرون

روانشناسي -دانشگاه هرمزگان -بندرعباس-شبانه

1سال کانونی / 8 آزمون

انسانی
صديقى

صديقى

رياضيات وكاربردها-دانشگاه شهيدباهنر-كرمان-روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

ریاضی
تسبيحى احمد

تسبيحى احمد

علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه طباطبائي بوشهر-تربيت معلم-بومي هرمزگان

1سال کانونی / 7 آزمون

انسانی
سلمانى ابراهيم

سلمانى ابراهيم

دامپزشكي -دانشگاه شيراز-روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

تجربی
هاشمى

هاشمى

مهندسي برق -دانشگاه زابل-روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

ریاضی
احمد زاده

احمد زاده

علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي بندرعباس-تربيت معلم-بومي هرمزگان

1سال کانونی / 7 آزمون

تجربی
منديلى

منديلى

رياضيات وكاربردها-دانشگاه هرمزگان -بندرعباس-روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

ریاضی
محمودى

محمودى

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي بندرعباس-روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 7 آزمون

تجربی
نغبودگان

نغبودگان

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي بندرعباس-روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 6 آزمون

تجربی
عالى نژاد عبدالله

عالى نژاد عبدالله

مهندسي عمران -دانشگاه هرمزگان -بندرعباس-شبانه

1سال کانونی / 5 آزمون

ریاضی
رستگار محمود

رستگار محمود

علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس حضرت رسول اكرم /ص /اهواز-تربيت معلم-بومي فارس

1سال کانونی / 5 آزمون

انسانی
على نيا فرد

على نيا فرد

مترجمي زبان انگليسي -موسسه غيرانتفاعي زنددانش گستر-شيراز-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 5 آزمون

زبان
6/5/2023 6:13:21 AM
Menu