كيش

قبولی های کنکور سراسری سال 93 شهر كيش

خسروداد

خسروداد

علوم تغذيه -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي-مجازي و بين الملل

2سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
روشناسان فريما

روشناسان فريما

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي بندرعباس-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
گودرزى كاميار

گودرزى كاميار

علوم سياسي -دانشگاه شيراز-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
سالمى نسب

سالمى نسب

زمين شناسي -دانشگاه هرمزگان -بندرعباس-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
غديرپور نگين

غديرپور نگين

صنايع دستي -دانشگاه الزهرا/س /-تهران-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

هنر
منشدى

منشدى

مهندسي پزشكي -دانشگاه شيخ بهايي اصفهان /غيرانتفاعي /-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
فتاحى عاطفه

فتاحى عاطفه

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي لرستان -خرم اباد-روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
يوسفى فاطمه

يوسفى فاطمه

زبان فرانسه -دانشگاه شهيدبهشتي -تهران-روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

زبان
عباس پور

عباس پور

مديريت هتلداري -دانشگاه شيراز-روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
گلعذار

گلعذار

حسابداري -موسسه غيرانتفاعي شانديز-مشهد-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
برزگر

برزگر

مهندسي معماري -موسسه غيرانتفاعي صفاهان -اصفهان-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 5 آزمون

ریاضی
6/8/2023 9:11:31 PM
Menu