قم

قبولی های کنکور سراسری سال 93 شهر قم

رئوفى راد زهرا

رئوفى راد زهرا

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي تهران-روزانه

5سال کانونی / 99 آزمون

تجربی
ميراحمدى سيدمحمدصادق

ميراحمدى سيدمحمدصادق

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي ايران-روزانه-نيمسال دوم

5سال کانونی / 99 آزمون

تجربی
خاكفرجى

خاكفرجى

روانشناسي -موسسه غيرانتفاعي علامه فيض كاشاني -كاشان-غيرانتفاعي

5سال کانونی / 83 آزمون

تجربی
فقيهى

فقيهى

حسابداري -دانشگاه حضرت معصومه /ع /-ويژه خواهران -قم-روزانه

4سال کانونی / 73 آزمون

تجربی
ناظمى پور

ناظمى پور

علوم اقتصادي -دانشگاه مفيد-قم /غيرانتفاعي /-غيرانتفاعي

4سال کانونی / 73 آزمون

تجربی
صراف

صراف

اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي قم-روزانه

4سال کانونی / 72 آزمون

تجربی
حاجى شعبانى

حاجى شعبانى

مهندسي كشاورزي -علوم باغباني -دانشگاه تهران-روزانه-محل تحصيل پاكدشت

3سال کانونی / 69 آزمون

تجربی
قاسمى

قاسمى

روانشناسي -موسسه غيرانتفاعي نواوران -كوهدشت لرستان-غيرانتفاعي

4سال کانونی / 69 آزمون

تجربی
مطلبى فشاركى

مطلبى فشاركى

روانشناسي -موسسه غيرانتفاعي علامه فيض كاشاني -كاشان-غيرانتفاعي

5سال کانونی / 68 آزمون

تجربی
وفا

وفا

كارشناسي تكنولوژي پرتوشناسي -دانشگاه علوم پزشكي مازندران -ساري-روزانه

3سال کانونی / 67 آزمون

تجربی
احمدى

احمدى

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي قم-روزانه

3سال کانونی / 67 آزمون

تجربی
موسوى

موسوى

مهندسي منابع طبيعي -شيلات -دانشگاه گيلان -رشت-روزانه-محل تحصيل صومعه سرا

4سال کانونی / 67 آزمون

تجربی
مهديزاده

مهديزاده

زيست شناسي -دانشگاه شهيدبهشتي -تهران-روزانه

4سال کانونی / 65 آزمون

تجربی
محفوظى مهكامه

محفوظى مهكامه

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي لرستان -خرم اباد-روزانه

4سال کانونی / 64 آزمون

تجربی
كاردى بيدگلى  فاطمه سادات

كاردى بيدگلى فاطمه سادات

دامپزشكي -دانشگاه تهران-روزانه

6سال کانونی / 64 آزمون

تجربی
ربانى عاطفه

ربانى عاطفه

مامايي -دانشگاه علوم پزشكي جيرفت-روزانه

3سال کانونی / 62 آزمون

تجربی
زرنگار پريسا

زرنگار پريسا

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي كاشان-روزانه

4سال کانونی / 61 آزمون

تجربی
يعقوبى

يعقوبى

مديريت بازرگاني -دانشگاه حضرت معصومه /ع /-ويژه خواهران -قم-روزانه

3سال کانونی / 61 آزمون

تجربی
جدا سيدمصطفى

جدا سيدمصطفى

زيست شناسي سلولي مولكولي -دانشگاه شيراز-روزانه

4سال کانونی / 60 آزمون

تجربی
شبرنگ مريدانى

شبرنگ مريدانى

علوم تربيتي -دانشكده غيرانتفاعي رفاه -تهران /ويژه خواهران /-غيرانتفاعي

3سال کانونی / 60 آزمون

تجربی
فهيمى سپيده

فهيمى سپيده

كارشناسي تكنولوژي پرتوشناسي -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي-روزانه

3سال کانونی / 59 آزمون

تجربی
خانچرلى عليرضا

خانچرلى عليرضا

علوم تغذيه -دانشگاه علوم پزشكي كاشان-روزانه

3سال کانونی / 59 آزمون

تجربی
خالقى محدثه

خالقى محدثه

كاردرماني -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان-روزانه

3سال کانونی / 59 آزمون

تجربی
فرخ

فرخ

شيمي -دانشگاه قم-روزانه

3سال کانونی / 59 آزمون

تجربی
فيض فاطمه سادات

فيض فاطمه سادات

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان-مجازي و بين الملل

3سال کانونی / 57 آزمون

تجربی
صحرانورد

صحرانورد

كتابداري درشاخه پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي ايران-روزانه

4سال کانونی / 57 آزمون

تجربی
شريفى زهرا

شريفى زهرا

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي-روزانه-نيمسال دوم

3سال کانونی / 56 آزمون

تجربی
چراغى

چراغى

دبيري شيمي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدچمران تهران-تربيت معلم-بومي استان قم

3سال کانونی / 56 آزمون

تجربی
مهاجرنيا

مهاجرنيا

مهندسي كشاورزي -گياه پزشكي -دانشگاه زنجان-روزانه

3سال کانونی / 55 آزمون

تجربی
موسوى موناسادات

موسوى موناسادات

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي كاشان-مجازي و بين الملل-محل تحصيل آران وبيدگل

3سال کانونی / 54 آزمون

تجربی
سليمانى يزدى

سليمانى يزدى

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي قم-روزانه

3سال کانونی / 54 آزمون

تجربی
ميردار

ميردار

مامايي -دانشگاه علوم پزشكي بابل-روزانه

3سال کانونی / 54 آزمون

تجربی
ميرزائى

ميرزائى

دبيري شيمي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدچمران تهران-تربيت معلم-بومي استان قم

3سال کانونی / 54 آزمون

تجربی
گلستانى مبين

گلستانى مبين

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي قم-روزانه

3سال کانونی / 53 آزمون

تجربی
پوررحيمى متينه

پوررحيمى متينه

علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي ايران-روزانه

3سال کانونی / 53 آزمون

تجربی
محسنى مائده

محسنى مائده

گفتاردرماني -دانشگاه علوم بهزيستي وتوانبخشي -تهران-روزانه

3سال کانونی / 53 آزمون

تجربی
رمضانعلى

رمضانعلى

اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي مازندران -ساري-روزانه

3سال کانونی / 53 آزمون

تجربی
شاطريان محمدى

شاطريان محمدى

مهندسي كشاورزي -زراعت واصلاح نباتات -دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع طبيعي گرگان-روزانه

3سال کانونی / 53 آزمون

تجربی
فريس آبادى

فريس آبادى

حسابداري -موسسه غيرانتفاعي راغب اصفهاني -اصفهان-غيرانتفاعي

3سال کانونی / 53 آزمون

تجربی
جبارى

جبارى

زيست شناسي سلولي مولكولي -موسسه غيرانتفاعي صبا-اروميه-غيرانتفاعي

3سال کانونی / 52 آزمون

تجربی
ايروانى امير

ايروانى امير

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي قم-روزانه

3سال کانونی / 51 آزمون

تجربی
گندمى فائزه

گندمى فائزه

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي همدان-روزانه-نيمسال دوم

3سال کانونی / 51 آزمون

تجربی
خاتمى سيدحسام الدين

خاتمى سيدحسام الدين

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي ايران-روزانه-نيمسال دوم

3سال کانونی / 51 آزمون

تجربی
مرادى فاطمه

مرادى فاطمه

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي كاشان-مجازي و بين الملل-محل تحصيل آران وبيدگل

3سال کانونی / 51 آزمون

تجربی
عباسى

عباسى

علوم تغذيه -دانشگاه علوم پزشكي بقيه الله /عج /-تهران-روزانه

3سال کانونی / 51 آزمون

تجربی
رضايى

رضايى

كارشناسي فناوري اطلاعات سلامت -دانشگاه علوم پزشكي ايران-روزانه

3سال کانونی / 51 آزمون

تجربی
حيدرى

حيدرى

مهندسي كشاورزي -علوم باغباني -دانشگاه اراك-روزانه

3سال کانونی / 50 آزمون

تجربی
آقاميرى سيدمهدى

آقاميرى سيدمهدى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي قم-روزانه

3سال کانونی / 49 آزمون

تجربی
مرادى خوشبخت محمد

مرادى خوشبخت محمد

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي البرز-كرج-روزانه

3سال کانونی / 49 آزمون

تجربی
رضائى احمدآبادى اميرحسين

رضائى احمدآبادى اميرحسين

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-مجازي و بين الملل-محل تحصيل منطقه آزاد ارس جلفا

3سال کانونی / 49 آزمون

تجربی
احمدگل محمدكاظم

احمدگل محمدكاظم

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي قم-روزانه

3سال کانونی / 48 آزمون

تجربی
حميدى محمود رضا

حميدى محمود رضا

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي قم-روزانه

2سال کانونی / 48 آزمون

تجربی
مهدوى پور محمد رضا

مهدوى پور محمد رضا

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اراك-روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 48 آزمون

تجربی
فرزانه كاجانى يوسف

فرزانه كاجانى يوسف

گفتاردرماني -دانشگاه علوم پزشكي ايران-روزانه

3سال کانونی / 48 آزمون

تجربی
عالى پور فاطمه

عالى پور فاطمه

شيمي -دانشگاه تهران-روزانه

3سال کانونی / 48 آزمون

تجربی
برزگر

برزگر

حسابداري -موسسه غيرانتفاعي شهاب دانش -قم-غيرانتفاعي

3سال کانونی / 48 آزمون

تجربی
داوريانى پور محمد

داوريانى پور محمد

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 47 آزمون

تجربی
نوش آبادى زهرا

نوش آبادى زهرا

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي قم-روزانه

3سال کانونی / 47 آزمون

تجربی
دهقانى

دهقانى

زيست شناسي سلولي مولكولي -دانشگاه علم وهنر/غيرانتفاعي /-غيرانتفاعي-محل تحصيل يزد

4سال کانونی / 47 آزمون

تجربی
جبارى محمد

جبارى محمد

علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي قم-روزانه

3سال کانونی / 47 آزمون

تجربی
صادقى شكيبا

صادقى شكيبا

علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي قم-روزانه

3سال کانونی / 47 آزمون

تجربی
خادم

خادم

مديريت دولتي -دانشگاه تهران-روزانه-محل تحصيل قم

3سال کانونی / 47 آزمون

تجربی
خادمى مژگان

خادمى مژگان

دندانپزشكي -دانشگاه شاهد-تهران-روزانه

2سال کانونی / 46 آزمون

تجربی
عليزاده

عليزاده

حسابداري -موسسه غيرانتفاعي هشت بهشت -اصفهان-غيرانتفاعي

3سال کانونی / 46 آزمون

تجربی
دهقان محمد مهدى

دهقان محمد مهدى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي-روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 45 آزمون

تجربی
محمدى على اصغر

محمدى على اصغر

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي كاشان-روزانه

2سال کانونی / 45 آزمون

تجربی
فهيمى فاطمه

فهيمى فاطمه

كارشناسي تكنولوژي پرتودرماني /راديوتراپي /-دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي-روزانه

2سال کانونی / 45 آزمون

تجربی
مطيع ابوالقاسم

مطيع ابوالقاسم

كارشناسي تكنولوژي پرتوشناسي -دانشگاه علوم پزشكي كاشان-روزانه

2سال کانونی / 45 آزمون

تجربی
تجويدى

تجويدى

اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي قم-روزانه

2سال کانونی / 45 آزمون

تجربی
حاتمى

حاتمى

علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدصدوقي كرمانشاه-تربيت معلم-بومي استان قم

2سال کانونی / 45 آزمون

تجربی
محمدابراهيمى

محمدابراهيمى

مديريت اموربانكي -موسسه غيرانتفاعي خاتم -تهران-غيرانتفاعي

3سال کانونی / 45 آزمون

تجربی
درودگر ميلاد

درودگر ميلاد

فيزيوتراپي -دانشگاه علوم پزشكي ايران-روزانه

2سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
جرودى على

جرودى على

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي قم-روزانه

2سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
رضائى حسام الدين

رضائى حسام الدين

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اراك-روزانه-نيمسال اول

3سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
افضلى

افضلى

مديريت بازرگاني -موسسه غيرانتفاعي ال طه -تهران-غيرانتفاعي

3سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
آمره طاهره

آمره طاهره

تفسيرقران مجيد-دانشگاه علوم ومعارف قران كريم -سازمان اوقاف وامورخيريه -قم-روزانه-محل تحصيل قم

3سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
دهپرورفرد

دهپرورفرد

علوم اقتصادي -دانشگاه مفيد-قم /غيرانتفاعي /-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
مرادى نسب ابوالفضل

مرادى نسب ابوالفضل

فيزيوتراپي -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان-روزانه

2سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
شاپورى مهسا

شاپورى مهسا

علوم تغذيه -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي-مجازي و بين الملل

3سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
شادمان سجاد

شادمان سجاد

روانشناسي -دانشگاه شاهد-تهران-روزانه

3سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
خوشرو

خوشرو

مديريت بازرگاني -دانشگاه حضرت معصومه /ع /-ويژه خواهران -قم-روزانه

2سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
هاشمى الهام سادات

هاشمى الهام سادات

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي ايران-روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
قاسمى زاديان مريم

قاسمى زاديان مريم

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي تهران-روزانه

2سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
معين آبادى بيدگلى كسرى

معين آبادى بيدگلى كسرى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي-روزانه-نيمسال اول

3سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
موجانى سيدعليرضا

موجانى سيدعليرضا

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي ايران-روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
حاجى على محمداحسان

حاجى على محمداحسان

هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي-روزانه

2سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
كيائى ريحانه سادات

كيائى ريحانه سادات

علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي قم-روزانه

2سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
عبادى زاده رقيه

عبادى زاده رقيه

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي قم-روزانه

2سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
محمد زاده محسن

محمد زاده محسن

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اراك-روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
رمضانى

رمضانى

روانشناسي -دانشگاه اردكان-روزانه

2سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
اكبرى اردبيلى سروش

اكبرى اردبيلى سروش

دامپزشكي -دانشگاه اروميه-شبانه-نيمسال دوم

3سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
شفيعى

شفيعى

علوم ومهندسي صنايع غذايي /كشاورزي /-دانشگاه تهران-روزانه-محل تحصيل كرج

2سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
كاشى

كاشى

شيمي -دانشگاه الزهرا/س /-تهران-روزانه

2سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
كريمى

كريمى

علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس ايت اله طالقاني قم-تربيت معلم-بومي استان قم

2سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
حاتم پور محمد

حاتم پور محمد

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان-روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
رضايى فاطمه

رضايى فاطمه

كارشناسي ساخت پروتزهاي دنداني -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي-روزانه

2سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
شالباف حورا

شالباف حورا

شنوايي شناسي -دانشگاه علوم پزشكي ايران-روزانه

2سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
كردارشاد اميرحسين

كردارشاد اميرحسين

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اراك-روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
سعادتمندفر محمدمهدى

سعادتمندفر محمدمهدى

پزشكي -دانشكده علوم پزشكي ابادان-روزانه

3سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
ترابيان اكرم

ترابيان اكرم

كارشناسي تكنولوژي پرتوشناسي -دانشگاه علوم پزشكي كاشان-روزانه

2سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
صبارى مريم

صبارى مريم

روانشناسي -دانشگاه شهيدبهشتي -تهران-روزانه

3سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
حشمت شريف

حشمت شريف

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي قم-روزانه

2سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
دريايى

دريايى

مديريت خدمات بهداشتي درماني -دانشگاه علوم پزشكي ايران-روزانه

3سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
اصفهانيان مقدم

اصفهانيان مقدم

هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي قم-روزانه

2سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
رجبى

رجبى

علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدصدوقي كرمانشاه-تربيت معلم-بومي استان قم

2سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
يعقوبلو

يعقوبلو

شيمي -دانشگاه قم-روزانه

2سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
نامدار

نامدار

حسابداري -موسسه غيرانتفاعي شهاب دانش -قم-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
رفيعى طاهره

رفيعى طاهره

شيمي -دانشگاه صنعتي شريف -تهران-روزانه

2سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
داورى محمدحسين

داورى محمدحسين

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي سبزوار-روزانه

2سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
سروى همپا سعيد

سروى همپا سعيد

دامپزشكي -دانشگاه شهركرد-روزانه

2سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
اميغ

اميغ

علوم اقتصادي -دانشگاه مفيد-قم /غيرانتفاعي /-غيرانتفاعي

3سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
حاجى ناظرى

حاجى ناظرى

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي قم-روزانه

2سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
قراجه داغى

قراجه داغى

شيمي -دانشگاه قم-روزانه

2سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
شياسى

شياسى

حسابداري -موسسه غيرانتفاعي شهاب دانش -قم-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
احمدى آشتيانى

احمدى آشتيانى

زيست شناسي -دانشگاه اراك-شبانه

2سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
نيك زاده

نيك زاده

مهندسي بهداشت محيط-دانشگاه علوم پزشكي قم-روزانه

2سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
حسينى هاشمى سيده فاطمه زهرا

حسينى هاشمى سيده فاطمه زهرا

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي دزفول-روزانه

2سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
سجادى سيد ابوالحسن

سجادى سيد ابوالحسن

كارشناسي فناوري اطلاعات سلامت -دانشگاه علوم پزشكي تهران-روزانه

2سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
نعمت نژاد محمدصادق

نعمت نژاد محمدصادق

كاردرماني -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي-روزانه

2سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
صدفى منورى

صدفى منورى

اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي قم-روزانه

2سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
مقدمى

مقدمى

هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي قم-روزانه

2سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
نوروزى

نوروزى

مهندسي بهداشت حرفه اي -دانشگاه علوم پزشكي قم-روزانه

2سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
منجمى

منجمى

حسابداري -موسسه غيرانتفاعي طلوع مهر-قم-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
اسماعيلى

اسماعيلى

شيمي -دانشگاه اروميه-روزانه

2سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
ميرزائى

ميرزائى

كتابداري درشاخه پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي بوشهر-روزانه

2سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
اشرفى

اشرفى

حسابداري -موسسه غيرانتفاعي شهاب دانش -قم-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
رمضانى

رمضانى

شيمي -دانشگاه قم-روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
نعمتى

نعمتى

علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس ايت اله طالقاني قم-تربيت معلم-بومي استان قم

2سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
على دوست زهرا

على دوست زهرا

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي قم-روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
نصيرى

نصيرى

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي قم-روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
سويلى

سويلى

علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدصدوقي كرمانشاه-تربيت معلم-بومي استان قم

2سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
مهدوى

مهدوى

تفسيرقران مجيد-دانشگاه علوم ومعارف قران كريم -سازمان اوقاف وامورخيريه -قم-روزانه-محل تحصيل قم

2سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
فيروزى آروين

فيروزى آروين

دبيري شيمي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدچمران تهران-تربيت معلم-بومي استان قم

2سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
زارعيان زهرا

زارعيان زهرا

شيمي -دانشگاه قم-روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
عباسى حسين

عباسى حسين

گفتاردرماني -دانشگاه علوم پزشكي ايران-روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
حسين آبادى هدى

حسين آبادى هدى

مامايي -دانشگاه علوم پزشكي بندرعباس-روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
فلاحتى

فلاحتى

علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدصدوقي كرمانشاه-تربيت معلم-بومي استان قم

2سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
تشكرى

تشكرى

مهندسي كشاورزي -زراعت واصلاح نباتات -دانشگاه تهران-روزانه-محل تحصيل كرج

2سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
حاج باقريان

حاج باقريان

تفسيرقران مجيد-دانشگاه علوم ومعارف قران كريم -سازمان اوقاف وامورخيريه -قم-روزانه-محل تحصيل قم

2سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
رافع كهكى

رافع كهكى

مهندسي كشاورزي -علوم دامي -دانشگاه تهران-روزانه-محل تحصيل پاكدشت

2سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
كاركوب زاده ابوالفضل

كاركوب زاده ابوالفضل

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اراك-روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
فلاح پورخوشدل محمدمهدى

فلاح پورخوشدل محمدمهدى

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي مشهد-روزانه

3سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
رسولى زهراسادات

رسولى زهراسادات

علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان-روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
يارى فرزانه

يارى فرزانه

شيمي -دانشگاه تهران-روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
بختيارى زاده

بختيارى زاده

زيست شناسي -دانشگاه شهيدبهشتي -تهران-روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
ساجدى

ساجدى

علوم ومهندسي صنايع غذايي /كشاورزي /-دانشگاه سمنان-روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
شير بياتى

شير بياتى

زيست شناسي -دانشگاه قم-روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
سليمى

سليمى

شيمي -دانشگاه قم-روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
رضويان

رضويان

علوم حديث -دانشگاه قران وحديث -قم /غيرانتفاعي /-مجازي و بين الملل

2سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
صادقى

صادقى

علوم اقتصادي -دانشگاه مفيد-قم /غيرانتفاعي /-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
سرورى منش فائزه

سرورى منش فائزه

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي قم-روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
عليدوست زهرا

عليدوست زهرا

زيست شناسي -دانشگاه تهران-روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
رستمى

رستمى

علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدصدوقي كرمانشاه-تربيت معلم-بومي استان قم

2سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
حسنى

حسنى

شيمي -دانشگاه قم-روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
عليزاده

عليزاده

زيست شناسي سلولي مولكولي -دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز-روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
اعتمادى

اعتمادى

شيمي -دانشگاه قم-روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
مهپور

مهپور

علوم ومهندسي صنايع غذايي /كشاورزي /-دانشگاه بوعلي سينا-همدان-روزانه-محل تحصيل تويسركان

2سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
خان بابايى

خان بابايى

علوم اقتصادي -دانشگاه مفيد-قم /غيرانتفاعي /-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
مقدم

مقدم

مهندسي كشاورزي -گياه پزشكي -موسسه غيرانتفاعي مهرگان -محلات-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
صالحى فاطمه

صالحى فاطمه

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي ايلام-روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
شيخ حسينى فاطمه

شيخ حسينى فاطمه

علوم تغذيه -دانشگاه علوم پزشكي كاشان-روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
مدبرچهاربرج

مدبرچهاربرج

كارشناسي تكنولوژي پرتوشناسي -دانشگاه علوم پزشكي اردبيل-روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
تلخابى

تلخابى

علوم اقتصادي -دانشگاه مفيد-قم /غيرانتفاعي /-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
كريمى ثابت

كريمى ثابت

مهندسي كشاورزي -علوم دامي -دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع طبيعي گرگان-روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
سعادت وند آتنا

سعادت وند آتنا

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اراك-روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
ساريخانى محمدجواد

ساريخانى محمدجواد

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي قم-روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
خان احمدى نرگس

خان احمدى نرگس

روانشناسي -دانشگاه الزهرا/س /-تهران-روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
حميدى

حميدى

دبيري شيمي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس بنت الهدي صدررشت-تربيت معلم-بومي استان قم

2سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
شهبازى

شهبازى

هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي اردبيل-روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
پاشايى

پاشايى

مامايي -دانشكده علوم پزشكي بم-روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
عبداللهى

عبداللهى

حسابداري -موسسه غيرانتفاعي شهاب دانش -قم-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
صبورى فخار

صبورى فخار

حسابداري -موسسه غيرانتفاعي علامه قزويني -قزوين-غيرانتفاعي

3سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
سلامى مينا

سلامى مينا

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي كاشان-مجازي و بين الملل-محل تحصيل آران وبيدگل

2سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
ميرقيصرى ساراسادات

ميرقيصرى ساراسادات

دامپزشكي -دانشگاه رازي -كرمانشاه-روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
خرقانى

خرقانى

علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدصدوقي كرمانشاه-تربيت معلم-بومي استان قم

2سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
طباطبايى

طباطبايى

حسابداري -موسسه غيرانتفاعي طلوع مهر-قم-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
خان احمدى مريم

خان احمدى مريم

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي تهران-مجازي و بين الملل

2سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
نادرى

نادرى

علوم اقتصادي -دانشگاه علوم اقتصادي-روزانه

2سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
هاشمى

هاشمى

علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدصدوقي كرمانشاه-تربيت معلم-بومي استان قم

2سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
كرمانى

كرمانى

زيست شناسي -دانشگاه اراك-شبانه

2سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
احمدى

احمدى

مديريت جهانگردي -دانشگاه مازندران -بابلسر-روزانه-محل تحصيل نوشهر

2سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
رشيدى شايگان

رشيدى شايگان

حسابداري -موسسه غيرانتفاعي شهاب دانش -قم-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
على عرب

على عرب

مهندسي فضاي سبز-موسسه غيرانتفاعي مهرگان -محلات-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
مهرعليپور مهديه

مهرعليپور مهديه

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي قم-مجازي و بين الملل

2سال کانونی / 28 آزمون

تجربی
جوهرى نگين

جوهرى نگين

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-مجازي و بين الملل-محل تحصيل شهرك صدرا

2سال کانونی / 28 آزمون

تجربی
خردمند

خردمند

روانشناسي -موسسه غيرانتفاعي المهدي /عج /-اصفهان-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 28 آزمون

تجربی
قدرتى عطيه

قدرتى عطيه

زيست شناسي -دانشگاه تهران-روزانه

2سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
ميرمهدى راضيه سادات

ميرمهدى راضيه سادات

علوم وصنايع غذايي -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي-روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
بهشتى منفرد

بهشتى منفرد

روانشناسي -موسسه غيرانتفاعي علامه فيض كاشاني -كاشان-غيرانتفاعي

3سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
ياسينى

ياسينى

مديريت بازرگاني -دانشگاه شيراز-روزانه

2سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
ابوالقاسمى زاده

ابوالقاسمى زاده

تفسيرقران مجيد-دانشگاه علوم ومعارف قران كريم -سازمان اوقاف وامورخيريه -قم-روزانه-محل تحصيل قم

2سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
عزتى فاطمه

عزتى فاطمه

پزشكي -دانشگاه شاهد-تهران-روزانه

1سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
يعقوبيان على

يعقوبيان على

كارشناسي تكنولوژي پرتوشناسي -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي-روزانه

2سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
سيدصالحى نعيمه سادات

سيدصالحى نعيمه سادات

دبيري شيمي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس بنت الهدي صدررشت-تربيت معلم-بومي استان قم

1سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
طويلى رسول

طويلى رسول

زيست شناسي -دانشگاه قم-روزانه

1سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
ظاهرى على

ظاهرى على

حسابداري -دانشگاه علامه طباطبايي -تهران-روزانه

2سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
مخبر زهراسادات

مخبر زهراسادات

دبيري شيمي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس بنت الهدي صدررشت-تربيت معلم-بومي استان قم

2سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
بارانى

بارانى

مامايي -دانشگاه علوم پزشكي زابل-روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
الطافى

الطافى

شيمي -دانشگاه مازندران -بابلسر-روزانه

2سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
فرع شيرازى

فرع شيرازى

كارشناسي بهداشت عمومي -دانشگاه علوم پزشكي قم-روزانه

1سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
كريمى گورجى

كريمى گورجى

زيست شناسي -دانشگاه دامغان-روزانه

1سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
يارجانلى

يارجانلى

حسابداري -موسسه غيرانتفاعي شهاب دانش -قم-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
باكويى زهرا

باكويى زهرا

كارشناسي تكنولوژي پرتوشناسي -دانشگاه علوم پزشكي تهران-روزانه

2سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
عباسى زينب

عباسى زينب

مامايي -دانشگاه علوم پزشكي تهران-روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
باقرمنش شايسته سادات

باقرمنش شايسته سادات

كارشناسي تكنولوژي پرتوشناسي -دانشگاه علوم پزشكي ايران-روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
كوچك زاده

كوچك زاده

مهندسي كشاورزي -علوم دامي -دانشگاه سمنان-شبانه

2سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
زين العابدينى قمى

زين العابدينى قمى

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي قم-روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
بختياريان ربابه

بختياريان ربابه

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي قم-روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
زارعى

زارعى

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي قم-روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
قاسميان

قاسميان

هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي زنجان-روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
گنجيان

گنجيان

علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدصدوقي كرمانشاه-تربيت معلم-بومي استان قم

1سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
پايانى فر

پايانى فر

علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدصدوقي كرمانشاه-تربيت معلم-بومي استان قم

1سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
خير خواه علوى

خير خواه علوى

مهندسي بهداشت محيط-دانشگاه علوم پزشكي قم-روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
جوادى حسينى

جوادى حسينى

مهندسي بهداشت حرفه اي -دانشگاه علوم پزشكي قم-روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
لطفى

لطفى

حسابداري -موسسه غيرانتفاعي شهاب دانش -قم-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
لبافان خوش

لبافان خوش

مهندسي بهداشت محيط-دانشگاه علوم پزشكي قم-روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
شهبازى

شهبازى

علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس ايت اله طالقاني قم-تربيت معلم-بومي استان قم

2سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
رجبى

رجبى

مهندسي كشاورزي -ترويج واموزش كشاورزي -دانشگاه تهران-روزانه-محل تحصيل كرج

1سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
شكوهيان

شكوهيان

علوم ومهندسي صنايع غذايي /كشاورزي /-دانشگاه بوعلي سينا-همدان-شبانه-محل تحصيل تويسركان

1سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
حسينى

حسينى

حسابداري -موسسه غيرانتفاعي شهاب دانش -قم-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
موسوى

موسوى

حسابداري -موسسه غيرانتفاعي طلوع مهر-قم-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
قاسمى سورك مبينا

قاسمى سورك مبينا

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي-روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
محمدى سميه

محمدى سميه

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي قم-روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
بصيريان مهدى

بصيريان مهدى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي كرمان-روزانه

2سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
شيرى مريم

شيرى مريم

اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي تهران-روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
عهدنوآلانق هادى

عهدنوآلانق هادى

كارشناسي تكنولوژي پرتوشناسي -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي-روزانه

2سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
خالقى

خالقى

هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي قم-روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
برزگران

برزگران

مامايي -دانشگاه علوم پزشكي همدان-روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
موسوى مهر

موسوى مهر

كارشناسي بهداشت عمومي -دانشگاه علوم پزشكي قم-روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
شوبكلائى

شوبكلائى

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي مازندران -ساري-روزانه-محل تحصيل آمل-نيمسال دوم

1سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
محمدى

محمدى

مهندسي كشاورزي -علوم باغباني -دانشگاه گيلان -رشت-روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
كلهرى

كلهرى

مديريت بازرگاني -دانشگاه حضرت معصومه /ع /-ويژه خواهران -قم-روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
على محمدى زاده

على محمدى زاده

علوم اقتصادي -دانشگاه مفيد-قم /غيرانتفاعي /-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
شكوهى

شكوهى

علم اطلاعات ودانش شناسي -دانشگاه علامه طباطبايي -تهران-شبانه

1سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
حدادى

حدادى

مهندسي كشاورزي -گياه پزشكي -دانشگاه تهران-روزانه-محل تحصيل پاكدشت

1سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
كاظمى معين فاطمه

كاظمى معين فاطمه

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي قم-روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
جعفرى فاطمه

جعفرى فاطمه

مامايي -دانشگاه علوم پزشكي زنجان-روزانه

2سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
محمدميرزايى

محمدميرزايى

دبيري شيمي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس بنت الهدي صدررشت-تربيت معلم-بومي استان قم

1سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
محمودى

محمودى

مديريت بازرگاني -دانشگاه شهيدباهنر-كرمان-شبانه-پذيرش از داوطلبان بومي محل تحصيل بافت

2سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
جعفرى

جعفرى

حسابداري -دانشگاه حضرت معصومه /ع /-ويژه خواهران -قم-روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
مغانلو

مغانلو

حسابداري -دانشگاه حضرت معصومه /ع /-ويژه خواهران -قم-روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
حيدرى يگانه

حيدرى يگانه

دبيري شيمي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدچمران تهران-تربيت معلم-بومي استان قم

1سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
باستان

باستان

دبيري زيست شناسي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدچمران تهران-تربيت معلم-بومي استان قم

2سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
خدايى

خدايى

حسابداري -دانشگاه حضرت معصومه /ع /-ويژه خواهران -قم-روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
محمدخانى

محمدخانى

حسابداري -دانشگاه حضرت معصومه /ع /-ويژه خواهران -قم-روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
زمانى چهره نيا

زمانى چهره نيا

شيمي -دانشگاه بوعلي سينا-همدان-روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
ضميرى

ضميرى

مهندسي بهداشت محيط-دانشگاه علوم پزشكي سمنان-روزانه-محل تحصيل گرمسار

1سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
تقى زاده فرد

تقى زاده فرد

علوم اقتصادي -دانشگاه قم-روزانه

2سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
زارعى متين فائزه

زارعى متين فائزه

دامپزشكي -دانشگاه اروميه-روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
اسلاميان

اسلاميان

شيمي -دانشگاه دامغان-شبانه

1سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
الماسى سميه

الماسى سميه

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي قم-روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
مشرف

مشرف

زيست شناسي سلولي مولكولي -دانشگاه مازندران -بابلسر-شبانه

1سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
اخضرى مبصر

اخضرى مبصر

شيمي -دانشگاه قم-روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
پورموسوى

پورموسوى

مديريت بازرگاني -دانشگاه تهران-روزانه-محل تحصيل قم

1سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
دل آذر

دل آذر

روانشناسي -موسسه غيرانتفاعي علامه فيض كاشاني -كاشان-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
محمدرضائى

محمدرضائى

علوم ومهندسي صنايع غذايي /كشاورزي /-دانشگاه تبريز-روزانه-محل تحصيل اهر

1سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
حسينى

حسينى

علوم اقتصادي -دانشگاه علامه طباطبايي -تهران-روزانه

2سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
نظرى

نظرى

زيست شناسي -دانشگاه دامغان-شبانه

2سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
نعمتى

نعمتى

حسابداري -موسسه غيرانتفاعي شهاب دانش -قم-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
زارعى محدثه

زارعى محدثه

هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي قم-روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
ابراهيم زاده فاطمه

ابراهيم زاده فاطمه

دامپزشكي -دانشگاه شهيدباهنر-كرمان-روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
سلطانى على رضا

سلطانى على رضا

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي بندرعباس-روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
آزادى پور جواد

آزادى پور جواد

زيست شناسي سلولي مولكولي -دانشگاه شاهد-تهران-روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
چراغى آرزو

چراغى آرزو

كاردرماني -دانشگاه علوم پزشكي ايران-روزانه

2سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
محمودى ميمند

محمودى ميمند

علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي قم-روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
صفرى

صفرى

كارشناسي فناوري اطلاعات سلامت -دانشگاه علوم پزشكي تهران-روزانه

2سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
حسن نصراله

حسن نصراله

كارشناسي فناوري اطلاعات سلامت -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان-روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
زكى

زكى

مديريت بازرگاني -دانشگاه تهران-روزانه-محل تحصيل قم

1سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
اكبرى

اكبرى

زيست شناسي سلولي مولكولي -دانشگاه مراغه-روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
محمدى

محمدى

مهندسي بهداشت حرفه اي -دانشگاه علوم پزشكي لرستان -خرم اباد-روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
افشارى

افشارى

علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدصدوقي كرمانشاه-تربيت معلم-بومي استان قم

1سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
ملامحمدى

ملامحمدى

تفسيرقران مجيد-دانشگاه علوم ومعارف قران كريم -سازمان اوقاف وامورخيريه -قم-روزانه-محل تحصيل قم

1سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
ميرعبادى

ميرعبادى

علوم اقتصادي -دانشگاه مفيد-قم /غيرانتفاعي /-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
جبارى

جبارى

معارف اسلامي -موسسه اموزشي وپژوهشي امام خميني /ره /-قم-مجازي و بين الملل

2سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
اميرى پور جواد

اميرى پور جواد

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي قم-روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
مرعشى اسراسادات

مرعشى اسراسادات

مهندسي كشاورزي -علوم باغباني -دانشگاه تهران-روزانه-محل تحصيل كرج

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
بياضى خديجه

بياضى خديجه

دامپزشكي -دانشگاه فردوسي مشهد-شبانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
رضايى نرگس

رضايى نرگس

زيست شناسي سلولي مولكولي -دانشگاه شاهد-تهران-روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
شفيعى

شفيعى

شيمي -دانشگاه قم-روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
مرادى

مرادى

شيمي -دانشگاه زنجان-روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
فارغ

فارغ

شيمي -دانشگاه قم-روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
راست رو

راست رو

مديريت صنعتي -دانشگاه قم-روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
رضائى

رضائى

حسابداري -دانشگاه شاهرود-روزانه

2سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
عبدى

عبدى

مديريت دولتي -دانشگاه تهران-روزانه-محل تحصيل قم

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
پاكزدان

پاكزدان

علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدصدوقي كرمانشاه-تربيت معلم-بومي استان قم

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
برقرارى

برقرارى

زيست شناسي -دانشگاه اراك-روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
خوبرو

خوبرو

علوم اقتصادي -دانشگاه مفيد-قم /غيرانتفاعي /-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
ميرقيصرى

ميرقيصرى

شيمي -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار-روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
يعقوبى فر

يعقوبى فر

علم اطلاعات ودانش شناسي -دانشگاه قم-روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
سرورى

سرورى

زيست شناسي -دانشگاه قم-روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
حاجى پور

حاجى پور

شيمي -دانشگاه زابل-شبانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
خانكى

خانكى

علوم اقتصادي -دانشگاه مفيد-قم /غيرانتفاعي /-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
تحويل دار

تحويل دار

مهندسي توليدات گياهي -گياهان دارويي ومعطر-دانشگاه سيدجمال الدين اسدابادي -اسدابادهمدان-شبانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
زارع

زارع

علوم اقتصادي -دانشگاه مفيد-قم /غيرانتفاعي /-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
سهل آبادى

سهل آبادى

علوم اقتصادي -دانشگاه مفيد-قم /غيرانتفاعي /-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
رضوان طلب

رضوان طلب

زمين شناسي -دانشگاه دامغان-روزانه

2سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
رسولى

رسولى

زيست شناسي -موسسه غيرانتفاعي مهرگان -محلات-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
عرب بافرانى مليكا

عرب بافرانى مليكا

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي تهران-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
خرمى سپيده

خرمى سپيده

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي مازندران -ساري-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
رهقيان محمد

رهقيان محمد

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور-اهواز-روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
ابراهيم پور مريم

ابراهيم پور مريم

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي تهران-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
موحدى زهرا

موحدى زهرا

هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي قم-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
رنجبر مينا

رنجبر مينا

هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي قم-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
درخشان فاطمه

درخشان فاطمه

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي قم-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
سهيلى حسنى

سهيلى حسنى

مامايي -دانشگاه علوم پزشكي همدان-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
رسولى اصل

رسولى اصل

شيمي -دانشگاه شهيدبهشتي -تهران-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
موسوى

موسوى

مديريت مالي -دانشگاه الزهرا/س /-تهران-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
قاسمى

قاسمى

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي كاشان-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
كوثرى

كوثرى

علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدصدوقي كرمانشاه-تربيت معلم-بومي استان قم

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
يزدانى رهبر

يزدانى رهبر

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي سبزوار-روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
هاتفى

هاتفى

كارشناسي بهداشت عمومي -دانشگاه علوم پزشكي قم-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
تفقدخباز

تفقدخباز

زمين شناسي -دانشگاه خوارزمي -تهران-روزانه-محل تحصيل كرج

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
گيلكى

گيلكى

علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدصدوقي كرمانشاه-تربيت معلم-بومي استان قم

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
هزامى

هزامى

علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس ايت اله طالقاني قم-تربيت معلم-بومي استان قم

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
مرادى

مرادى

شيمي -دانشگاه اروميه-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
نعيمى موحد

نعيمى موحد

مهندسي كشاورزي -علوم باغباني -دانشگاه تهران-روزانه-محل تحصيل پاكدشت

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
امينى زاده

امينى زاده

حسابداري -موسسه غيرانتفاعي شهاب دانش -قم-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
سركشى كيان

سركشى كيان

علوم اقتصادي -دانشگاه مفيد-قم /غيرانتفاعي /-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
چراغى توفيق

چراغى توفيق

مهندسي كشاورزي -زراعت واصلاح نباتات -دانشگاه اروميه-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
زاهدى

زاهدى

حسابداري -موسسه غيرانتفاعي طلوع مهر-قم-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
كشاورزيان

كشاورزيان

حسابداري -مجتمع اموزش عالي سراوان-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
سائلى

سائلى

مهندسي كشاورزي -زراعت واصلاح نباتات -دانشگاه زنجان-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
بيطرفان خجسته

بيطرفان خجسته

حسابداري -موسسه غيرانتفاعي حكيم ناصرخسرو-ساوه-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
حبيبى خاوه

حبيبى خاوه

حسابداري -موسسه غيرانتفاعي طلوع مهر-قم-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
ابراهيمى فرد زينب

ابراهيمى فرد زينب

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي ايران-روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
ياسمى مقدم فاطمه

ياسمى مقدم فاطمه

علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدصدوقي كرمانشاه-تربيت معلم-بومي استان قم

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
پاك بين فائزه

پاك بين فائزه

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي جيرفت-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
فاضل مهديه

فاضل مهديه

علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي قم-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
يزديان فاطمه

يزديان فاطمه

مامايي -دانشگاه علوم پزشكي كاشان-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
سرآبادانى سمانه

سرآبادانى سمانه

علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي قم-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
حسينى جبلى

حسينى جبلى

روانشناسي -دانشگاه سمنان-روزانه-محل تحصيل مهدي شهر

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
عسگرپور

عسگرپور

اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي قم-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
ميرى

ميرى

كارشناسي بهداشت عمومي -دانشگاه علوم پزشكي قم-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
ابراهيمى

ابراهيمى

مهندسي بهداشت حرفه اي -دانشگاه علوم پزشكي قم-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
اكبرى

اكبرى

حسابداري -دانشگاه حضرت معصومه /ع /-ويژه خواهران -قم-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
مختارى

مختارى

كارشناسي بهداشت عمومي -دانشگاه علوم پزشكي قم-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
اعظمى

اعظمى

علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدصدوقي كرمانشاه-تربيت معلم-بومي استان قم

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
غلامى

غلامى

علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدصدوقي كرمانشاه-تربيت معلم-بومي استان قم

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
حيدرى ثابت

حيدرى ثابت

اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي بقيه الله /عج /-تهران-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
شمسيان

شمسيان

شيمي -دانشگاه اراك-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
امينى

امينى

شيمي -دانشگاه دامغان-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
تقى پور

تقى پور

مهندسي منابع طبيعي -شيلات -دانشگاه صنعتي اصفهان-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
غفورى ورزنه

غفورى ورزنه

هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي قم-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
فرهادى فرد

فرهادى فرد

زيست شناسي سلولي مولكولي -موسسه غيرانتفاعي نوردانش -ميمه-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
نظرى

نظرى

شيمي -دانشگاه جيرفت-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
حقيقت

حقيقت

حسابداري -موسسه غيرانتفاعي شهاب دانش -قم-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
سلمانيون

سلمانيون

حسابداري -موسسه غيرانتفاعي طلوع مهر-قم-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
محمدى ساعدى

محمدى ساعدى

حسابداري -موسسه غيرانتفاعي رضويه -ساوه-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
هاشم زاده

هاشم زاده

زيست شناسي -موسسه غيرانتفاعي مهرگان -محلات-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
عيسى آبادى مهدى

عيسى آبادى مهدى

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي ايلام-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
خرم زهرا

خرم زهرا

فيزيوتراپي -دانشگاه علوم پزشكي سمنان-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
سلطان پور محمدرضا

سلطان پور محمدرضا

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي كاشان-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
اشتيانى سيد على اصغر

اشتيانى سيد على اصغر

فيزيوتراپي -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
ايرانى مهدى

ايرانى مهدى

دبيري شيمي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدچمران تهران-تربيت معلم-بومي استان قم

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
محمدبيگى نيا آناهيتا

محمدبيگى نيا آناهيتا

مامايي -دانشگاه علوم پزشكي تهران-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
عليرضالو ليلا

عليرضالو ليلا

كاردرماني -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
همراهى فاطمه

همراهى فاطمه

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي قم-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
قربانى

قربانى

اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي يزد-روزانه-محل تحصيل ابركوه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
خاتمى كاوردى

خاتمى كاوردى

زيست شناسي -دانشگاه اراك-شبانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
گلزار

گلزار

روانشناسي -دانشگاه علم وفرهنگ /غيرانتفاعي /-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
عارفى

عارفى

اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي قم-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
شاه حسينى

شاه حسينى

علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدصدوقي كرمانشاه-تربيت معلم-بومي استان قم

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
احمدآبادى

احمدآبادى

تفسيرقران مجيد-دانشگاه علوم ومعارف قران كريم -سازمان اوقاف وامورخيريه -قم-روزانه-محل تحصيل قم

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
صادقى

صادقى

علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس ايت اله طالقاني قم-تربيت معلم-بومي استان قم

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
نعمتى

نعمتى

زيست شناسي سلولي مولكولي -دانشگاه ملاير-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
آقاجان زاده

آقاجان زاده

شيمي -دانشگاه مازندران -بابلسر-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
رئوفى

رئوفى

شيمي -دانشگاه هرمزگان -بندرعباس-شبانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
آخوندزاده

آخوندزاده

مديريت بازرگاني -دانشگاه حضرت معصومه /ع /-ويژه خواهران -قم-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
صفرلو

صفرلو

زيست شناسي -دانشگاه اراك-شبانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
سخا

سخا

شيمي -دانشگاه شاهرود-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
سياح

سياح

شيمي -دانشگاه اراك-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
پارچه باف

پارچه باف

مهندسي كشاورزي -اقتصادكشاورزي -دانشگاه سيدجمال الدين اسدابادي -اسدابادهمدان-شبانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
پور متقى

پور متقى

حسابداري -موسسه غيرانتفاعي شهاب دانش -قم-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
گلابچى فرد

گلابچى فرد

حسابداري -موسسه غيرانتفاعي شهاب دانش -قم-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
محمودى

محمودى

زيست شناسي سلولي مولكولي -موسسه غيرانتفاعي نوردانش -ميمه-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
ذكى

ذكى

حسابداري -موسسه غيرانتفاعي شهاب دانش -قم-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
شكرى

شكرى

زيست شناسي سلولي مولكولي -موسسه غيرانتفاعي انديشه سازان -نكا-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
سيداسماعيلى

سيداسماعيلى

شيمي -دانشكده كشاورزي ودامپروري تربت جام-شبانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
نصرالهى

نصرالهى

زيست شناسي -موسسه غيرانتفاعي مهرگان -محلات-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
رسولى مهسا

رسولى مهسا

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي قم-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
واعظى حامد

واعظى حامد

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
سركشيكيان سيد محمد جواد

سركشيكيان سيد محمد جواد

كاردرماني -دانشگاه علوم پزشكي ايران-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
ميرجليلى عليرضا

ميرجليلى عليرضا

اعضاي مصنوعي -دانشگاه علوم پزشكي ايران-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
گطعاوى زاده

گطعاوى زاده

شيمي -دانشگاه گلستان -گرگان-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
عبدوى فهيمه

عبدوى فهيمه

گفتاردرماني -دانشگاه علوم بهزيستي وتوانبخشي -تهران-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
قربانى مطلق فاطمه

قربانى مطلق فاطمه

علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي قم-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
حسينى افرا سيدمحمد

حسينى افرا سيدمحمد

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي قم-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
خوش آمدى نگار

خوش آمدى نگار

دامپزشكي -دانشگاه شهيدچمران -اهواز-شبانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
انور كاظم

انور كاظم

علوم وصنايع غذايي -دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
تقيان نجمه

تقيان نجمه

مامايي -دانشگاه علوم پزشكي كاشان-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
نجفى قشلاقى

نجفى قشلاقى

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي قم-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
مهدوى

مهدوى

هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي قم-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
موسوى انالوجه

موسوى انالوجه

علوم ومهندسي صنايع غذايي /كشاورزي /-دانشگاه بوعلي سينا-همدان-روزانه-محل تحصيل بهار

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
موسوى

موسوى

مديريت صنعتي -دانشگاه قم-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
ايمانى

ايمانى

علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس ايت اله طالقاني قم-تربيت معلم-بومي استان قم

2سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
تهذيبى

تهذيبى

شيمي -دانشگاه بوعلي سينا-همدان-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
شيرزادى

شيرزادى

علوم ومهندسي صنايع غذايي /كشاورزي /-دانشگاه بوعلي سينا-همدان-روزانه-محل تحصيل تويسركان

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
ملك مكان

ملك مكان

علوم اقتصادي -دانشگاه مفيد-قم /غيرانتفاعي /-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
سيفى

سيفى

علوم ومهندسي صنايع غذايي /كشاورزي /-موسسه غيرانتفاعي تجن -قائمشهر-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
نظرى منيره

نظرى منيره

فيزيوتراپي -دانشگاه علوم پزشكي سمنان-روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
حاجى علو زرنقى ليلا

حاجى علو زرنقى ليلا

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي تهران-روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
امام يارى

امام يارى

زيست شناسي -دانشگاه اراك-روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
محمدى

محمدى

زيست شناسي -دانشگاه بيرجند-روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
چراغى فاطمه

چراغى فاطمه

كاردرماني -دانشگاه علوم پزشكي همدان-روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
ميرى محمدعلى

ميرى محمدعلى

علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي قم-روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
زند

زند

هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي قم-روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
سليمى

سليمى

مهندسي كشاورزي -گياه پزشكي -دانشگاه شاهرود-شبانه-محل تحصيل بسطام واقع در 7كيلومتري شاهرود

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
طباطبايى

طباطبايى

مديريت دولتي -دانشگاه تهران-روزانه

2سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
كيهانيان

كيهانيان

علوم ومهندسي صنايع غذايي /كشاورزي /-دانشگاه بوعلي سينا-همدان-روزانه-محل تحصيل بهار

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
رمضانى

رمضانى

مهندسي بهداشت حرفه اي -دانشگاه علوم پزشكي قم-روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
يوسف زاده

يوسف زاده

مهندسي بهداشت محيط-دانشگاه علوم پزشكي قم-روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
حيدرى

حيدرى

علوم اقتصادي -دانشگاه مفيد-قم /غيرانتفاعي /-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
سلطانيان

سلطانيان

معارف اسلامي -موسسه اموزشي وپژوهشي امام خميني /ره /-قم-مجازي و بين الملل

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
كوره پزان منفرد

كوره پزان منفرد

حسابداري -موسسه غيرانتفاعي طلوع مهر-قم-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
منصورنژاد مطهره

منصورنژاد مطهره

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي كاشان-روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
بياتى مريم

بياتى مريم

فيزيوتراپي -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي-روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
هدائى زينب سادات

هدائى زينب سادات

روانشناسي -موسسه غيرانتفاعي المهدي /عج /-اصفهان-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
محصل آزادى دانيال

محصل آزادى دانيال

كاردرماني -دانشگاه علوم پزشكي ايران-روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
چراغى

چراغى

كارشناسي تكنولوژي پرتوشناسي -دانشگاه علوم پزشكي ارتش جمهوري اسلامي ايران-روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
شهريارى

شهريارى

هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي قم-روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
رضائى

رضائى

مديريت صنعتي -دانشگاه قم-روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
على بابائى

على بابائى

مهندسي كشاورزي -گياه پزشكي -دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع طبيعي ساري-روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
طلوعى

طلوعى

مهندسي منابع طبيعي -محيطزيست -دانشگاه اراك-روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
رفيع

رفيع

علم اطلاعات ودانش شناسي -دانشگاه قم-روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
محمدى

محمدى

حسابداري -موسسه غيرانتفاعي حكيم ناصرخسرو-ساوه-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
فاطمى مجاهد

فاطمى مجاهد

مهندسي كشاورزي -علوم دامي -دانشگاه بوعلي سينا-همدان-روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
دانژه

دانژه

علوم تربيتي -دانشكده غيرانتفاعي رفاه -تهران /ويژه خواهران /-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
سلمان مهديه

سلمان مهديه

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اراك-روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
قنبريان مقدم

قنبريان مقدم

حسابداري -موسسه عالي اموزش بانكداري ايران -تهران-روزانه

2سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
يوسفى

يوسفى

مديريت بازرگاني -دانشگاه قم-روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
محمدى فلاورجانى

محمدى فلاورجانى

روانشناسي -دانشگاه اراك-روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
هاشم زاده

هاشم زاده

حسابداري -دانشگاه سمنان-روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
نورى

نورى

زيست شناسي سلولي مولكولي -دانشگاه علم وهنر/غيرانتفاعي /-غيرانتفاعي-محل تحصيل يزد

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
شعبانى ابرقوئى

شعبانى ابرقوئى

مهندسي كشاورزي -علوم دامي -دانشگاه سمنان-روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
عبدالكريمى

عبدالكريمى

علوم اقتصادي -دانشگاه مفيد-قم /غيرانتفاعي /-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
سياحت معين وحيده

سياحت معين وحيده

روانشناسي -دانشگاه تهران-روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
عبدالحسين پور زهرا

عبدالحسين پور زهرا

اعضاي مصنوعي -دانشگاه علوم پزشكي ايران-روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
چشمهء

چشمهء

علوم ومهندسي خاك -دانشگاه شيراز-روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
ميرزائى اميرآباد

ميرزائى اميرآباد

هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي قم-روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
حجتى

حجتى

علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدصدوقي كرمانشاه-تربيت معلم-بومي استان قم

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
صادقى

صادقى

هوشبري -دانشكده علوم پزشكي ايرانشهر-روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
چوپانى

چوپانى

علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدصدوقي كرمانشاه-تربيت معلم-بومي استان قم

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
اشعرى

اشعرى

علوم حديث -دانشگاه قران وحديث -قم /غيرانتفاعي /-مجازي و بين الملل

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
شوهانى پور

شوهانى پور

علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدصدوقي كرمانشاه-تربيت معلم-بومي استان قم

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
اسمعيل زاده رهقى

اسمعيل زاده رهقى

دبيري زيست شناسي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدچمران تهران-تربيت معلم-بومي استان قم

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
قرنلى نيوشا

قرنلى نيوشا

كارشناسي تكنولوژي پرتوشناسي -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان-روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
سعيدى الهه سادات

سعيدى الهه سادات

كارشناسي ساخت پروتزهاي دنداني -دانشگاه علوم پزشكي سبزوار-روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
عطايى فاطمه

عطايى فاطمه

زيست شناسي سلولي مولكولي -دانشگاه كردستان -سنندج-روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
خاكى

خاكى

زيست شناسي سلولي مولكولي -موسسه غيرانتفاعي ال طه -تهران-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
عاقلى

عاقلى

مهندسي كشاورزي -علوم دامي -دانشگاه شهيدباهنر-كرمان-روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
فاضلى

فاضلى

مديريت بازرگاني -موسسه غيرانتفاعي تاكستان /استان قزوين /-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
جعفرى فائزه

جعفرى فائزه

كارشناسي ساخت پروتزهاي دنداني -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي-روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
عباسيان

عباسيان

علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي قم-روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
حيدرى

حيدرى

علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدصدوقي كرمانشاه-تربيت معلم-بومي استان قم

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
نجف زاده

نجف زاده

مهندسي بهداشت محيط-دانشگاه علوم پزشكي قم-روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
زند

زند

مهندسي منابع طبيعي -محيطزيست -اموزشكده محيطزيست كرج -سازمان حفاظت محيطزيست-روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
ميرزائى

ميرزائى

علم اطلاعات ودانش شناسي -دانشگاه قم-روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
توكليان

توكليان

زيست شناسي سلولي مولكولي -موسسه غيرانتفاعي اروندان -خرمشهر-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
معانى سما

معانى سما

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي-مجازي و بين الملل

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
موسوى

موسوى

اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي بقيه الله /عج /-تهران-روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
شريفى

شريفى

زيست شناسي -دانشگاه اراك-روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
رجبى

رجبى

روانشناسي -دانشكده غيرانتفاعي رفاه -تهران /ويژه خواهران /-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
كبيرى

كبيرى

مهندسي كشاورزي -علوم باغباني -دانشگاه تهران-روزانه-محل تحصيل پاكدشت

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
آقازيارتى فراهانى

آقازيارتى فراهانى

مديريت صنعتي -دانشگاه شاهد-تهران-روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
اشفعى

اشفعى

اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي قم-روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
موسوى فرد

موسوى فرد

كارشناسي فناوري اطلاعات سلامت -دانشگاه علوم پزشكي كاشان-روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
موسوى خورشيدى

موسوى خورشيدى

حسابداري -موسسه غيرانتفاعي لامعي گرگاني -گرگان-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
تاج زاده مريم

تاج زاده مريم

شيمي -دانشگاه قم-روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

تجربی
احسانى

احسانى

شيمي -دانشگاه قم-روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

تجربی
كاشانيان

كاشانيان

علوم اقتصادي -دانشگاه مفيد-قم /غيرانتفاعي /-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 7 آزمون

تجربی
رئيس ابراهيمى

رئيس ابراهيمى

كارشناسي بهداشت عمومي -دانشگاه علوم پزشكي قم-روزانه

1سال کانونی / 6 آزمون

تجربی
محمدى فاطمه

محمدى فاطمه

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي سمنان-مجازي و بين الملل

1سال کانونی / 5 آزمون

تجربی
ميرزاپور شفيعى

ميرزاپور شفيعى

علوم ازمايشگاهي دامپزشكي -دانشگاه تخصصي فناوري هاي نوين امل-روزانه

1سال کانونی / 5 آزمون

تجربی
پيل بالا

پيل بالا

مديريت جهانگردي -مجتمع اموزش عالي بم-روزانه

1سال کانونی / 5 آزمون

تجربی
6/9/2023 2:24:57 AM
Menu