سامان

قبولی های کنکور سراسری سال 93 شهر سامان

ايمانى فاطمه

ايمانى فاطمه

علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي يزد-روزانه

5سال کانونی / 92 آزمون

تجربی
نادرى سامانى شكوفه

نادرى سامانى شكوفه

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي شهركرد-روزانه

6سال کانونی / 88 آزمون

تجربی
محمدى سامانى محسن

محمدى سامانى محسن

مهندسي برق -دانشگاه تهران-روزانه

3سال کانونی / 58 آزمون

ریاضی
آقاابراهيمى سامانى سينا

آقاابراهيمى سامانى سينا

مهندسي نفت -دانشگاه صنعت نفت-روزانه-محل تحصيل آبادان

3سال کانونی / 57 آزمون

ریاضی
آقاابراهيمى سامانى فاطمه

آقاابراهيمى سامانى فاطمه

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي لرستان -خرم اباد-روزانه-نيمسال دوم

3سال کانونی / 56 آزمون

تجربی
رياحى چلوانى

رياحى چلوانى

روانشناسي -موسسه غيرانتفاعي امين -فولادشهراصفهان-غيرانتفاعي

3سال کانونی / 53 آزمون

تجربی
دهقانى سامانى سارا

دهقانى سامانى سارا

كاردرماني -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-روزانه

3سال کانونی / 47 آزمون

تجربی
سامانى مهيار

سامانى مهيار

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه صنعتي شريف -تهران-روزانه

2سال کانونی / 44 آزمون

ریاضی
رمضانى سامانى

رمضانى سامانى

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه لرستان -خرم اباد-روزانه-محل تحصيل الشتر

2سال کانونی / 39 آزمون

ریاضی
شيخ سامانى نرگس

شيخ سامانى نرگس

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه كاشان-شبانه

3سال کانونی / 38 آزمون

ریاضی
ايزدى پريا

ايزدى پريا

مهندسي شيمي -دانشگاه كاشان-روزانه

3سال کانونی / 37 آزمون

ریاضی
يزدانى چمزينى آذر

يزدانى چمزينى آذر

مهندسي صنايع -دانشگاه صنعتي شيراز-روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

ریاضی
كارگر سامانى رها

كارگر سامانى رها

مهندسي شيمي -دانشگاه اردكان-روزانه

3سال کانونی / 34 آزمون

ریاضی
اسلامى سامانى

اسلامى سامانى

حسابداري -موسسه غيرانتفاعي نورهدايت -شهركرد-غيرانتفاعي

3سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
شيخ سامانى حسين

شيخ سامانى حسين

مهندسي مكانيك -دانشگاه شهركرد-روزانه

3سال کانونی / 31 آزمون

ریاضی
بهرامى سامانى

بهرامى سامانى

مهندسي برق -دانشگاه شيخ بهايي اصفهان /غيرانتفاعي /-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
محمد على زاده

محمد على زاده

مهندسي كشاورزي -گياه پزشكي -دانشگاه شهركرد-روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
بابايى سامانى محمد رضا

بابايى سامانى محمد رضا

كارشناسي تكنولوژي پرتوشناسي -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
مظاهرى چم چنگى

مظاهرى چم چنگى

رياضيات وكاربردها-دانشگاه شهركرد-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
مقصودى شورابى زهرا

مقصودى شورابى زهرا

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي ايران-مجازي و بين الملل-محل تحصيل كرج

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
اسعد سامانى

اسعد سامانى

مهندسي منابع طبيعي -محيطزيست -دانشگاه صنعتي اصفهان-روزانه

2سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
درخشان هوره

درخشان هوره

علوم ومهندسي اب -دانشگاه هرمزگان -بندرعباس-روزانه-محل تحصيل ميناب

2سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
عرب زاده الهام

عرب زاده الهام

مهندسي برق -دانشگاه شهركرد-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
بهارى هوره

بهارى هوره

فيزيك -دانشگاه بوعلي سينا-همدان-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
صحرانشين سامانى

صحرانشين سامانى

مهندسي مكانيك -موسسه غيرانتفاعي فرزانگان -اصفهان-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
اعرابى سامانى

اعرابى سامانى

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه شيخ بهايي اصفهان /غيرانتفاعي /-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
عرب زاده سامانى

عرب زاده سامانى

اب وهواشناسي -دانشگاه يزد-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
اميرى

اميرى

مهندسي پزشكي -دانشگاه شيخ بهايي اصفهان /غيرانتفاعي /-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
عليمردانى دشتى

عليمردانى دشتى

مهندسي مواد-دانشگاه شهركرد-روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
بهرامى

بهرامى

حسابداري -موسسه غيرانتفاعي نورهدايت -شهركرد-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
بزرگپور سوادجانى

بزرگپور سوادجانى

مهندسي مكانيك بيوسيستم /كشاورزي /-دانشگاه اراك-شبانه

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
جعفرى سامانى

جعفرى سامانى

مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعتي اميركبير-تهران-مجازي و بين الملل

1سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
صحرانشين سامانى

صحرانشين سامانى

الهيات ومعارف اسلامي -اديان وعرفان -دانشگاه سمنان-روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

انسانی
بهالو هوره

بهالو هوره

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه شيخ بهايي اصفهان /غيرانتفاعي /-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 10 آزمون

ریاضی
اسعد سامانى

اسعد سامانى

مهندسي مكانيك -موسسه غيرانتفاعي جهاددانشگاهي -اصفهان-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 10 آزمون

ریاضی
اسعد سامانى

اسعد سامانى

مهندسي منابع طبيعي -شيلات -دانشگاه شهركرد-روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
نوربخش شورابى سيدمعصومه

نوربخش شورابى سيدمعصومه

سينما-موسسه غيرانتفاعي سپهر-اصفهان-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 7 آزمون

هنر
عليمردانى دشتى

عليمردانى دشتى

حسابداري -موسسه غيرانتفاعي هشت بهشت -اصفهان-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 7 آزمون

تجربی
محمدعليزاده

محمدعليزاده

حسابداري -دانشگاه غيرانتفاعي شهيداشرفي اصفهاني -اصفهان-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 6 آزمون

ریاضی
سلطانى سامانى

سلطانى سامانى

مهندسي مكانيك -موسسه غيرانتفاعي جهاددانشگاهي -اصفهان-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 6 آزمون

ریاضی
5/29/2023 5:50:16 AM
Menu