آزادشهر

قبولی های کنکور سراسری سال 93 شهر آزادشهر

فرهادى فرزاد

فرهادى فرزاد

علوم تغذيه -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور-اهواز-روزانه

6سال کانونی / 93 آزمون

تجربی
فروتن

فروتن

مهندسي عمران -دانشكده كشاورزي ودامپروري تربت جام-روزانه

5سال کانونی / 74 آزمون

ریاضی
مختارى محمد

مختارى محمد

مهندسي برق -دانشگاه علم وفناوري مازندران -بهشهر-روزانه

5سال کانونی / 69 آزمون

ریاضی
ميرعرب رضى مبينا

ميرعرب رضى مبينا

فيزيوتراپي -دانشگاه علوم پزشكي بابل-روزانه

3سال کانونی / 65 آزمون

تجربی
صابرى فاطمه

صابرى فاطمه

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي گلستان -گرگان-روزانه

3سال کانونی / 55 آزمون

تجربی
راه دارى امين

راه دارى امين

دامپزشكي -دانشگاه سمنان-روزانه

3سال کانونی / 55 آزمون

تجربی
قره خانى

قره خانى

كارشناسي بهداشت عمومي -دانشگاه علوم پزشكي شاهرود-روزانه

3سال کانونی / 54 آزمون

تجربی
مالكى نيا فاطمه

مالكى نيا فاطمه

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي گلستان -گرگان-روزانه-نيمسال اول

3سال کانونی / 52 آزمون

تجربی
جاهدى

جاهدى

زيست شناسي -دانشگاه گلستان -گرگان-شبانه

3سال کانونی / 52 آزمون

تجربی
كوهساريان

كوهساريان

دبيري زيست شناسي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد-تربيت معلم-بومي گلستان

4سال کانونی / 49 آزمون

تجربی
قره داغلى فاطمه

قره داغلى فاطمه

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي گلستان -گرگان-روزانه

3سال کانونی / 48 آزمون

تجربی
سميعى پاقلعه

سميعى پاقلعه

باستانشناسي -دانشگاه بيرجند-شبانه

3سال کانونی / 47 آزمون

هنر
خاصه

خاصه

مديريت بيمه -دانشگاه گنبد-روزانه-محل تحصيل آزادشهر

2سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
گنجى مريم

گنجى مريم

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي شاهرود-روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
سرگزى حبيب الله

سرگزى حبيب الله

مهندسي عمران -دانشگاه صنعتي بابل-شبانه

2سال کانونی / 37 آزمون

ریاضی
اصلى

اصلى

مهندسي بهداشت محيط-دانشگاه علوم پزشكي بقيه الله /عج /-تهران-روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
قره داغلى

قره داغلى

مهندسي برق -مجتمع اموزش عالي فني ومهندسي اسفراين-روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

ریاضی
سديدى مهسا

سديدى مهسا

مهندسي شيمي -دانشگاه گلستان -گرگان-روزانه-محل تحصيل علي آبادكتول

2سال کانونی / 32 آزمون

ریاضی
رودينى منصوره

رودينى منصوره

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي گلستان -گرگان-روزانه

5سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
شهركى رضا

شهركى رضا

دبيري فيزيك -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدچمران تهران-تربيت معلم-بومي استان گلستان

2سال کانونی / 31 آزمون

ریاضی
مجيدى

مجيدى

مهندسي عمران -دانشگاه شمال امل /غيرانتفاعي /-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 31 آزمون

ریاضی
سميعى

سميعى

مهندسي كشاورزي -زراعت واصلاح نباتات -دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع طبيعي ساري-روزانه

3سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
گلوى

گلوى

مهندسي كشاورزي -علوم دامي -دانشگاه گنبد-روزانه

2سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
كوهسارى طاهره

كوهسارى طاهره

حقوق -دانشگاه حضرت معصومه /ع /-ويژه خواهران -قم-روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

انسانی
صادقى زاده زهرا

صادقى زاده زهرا

دبيري رياضي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس بنت الهدي صدررشت-تربيت معلم-بومي استان گلستان

1سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
نصيرى

نصيرى

مهندسي برق -دانشگاه گلستان -گرگان-شبانه-محل تحصيل علي آبادكتول

1سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
سميعى پاقلعه

سميعى پاقلعه

روانشناسي -دانشگاه مازندران -بابلسر-روزانه

2سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
ملايى

ملايى

مهندسي بهداشت محيط-دانشگاه علوم پزشكي بابل-روزانه

2سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
عامريان

عامريان

علوم ومهندسي صنايع غذايي /كشاورزي /-موسسه غيرانتفاعي تجن -قائمشهر-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
خزائى

خزائى

كارشناسي بهداشت عمومي -دانشگاه علوم پزشكي گلستان -گرگان-روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
ربيبى

ربيبى

مهندسي عمران -موسسه غيرانتفاعي لامعي گرگاني -گرگان-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
نوروزى

نوروزى

زبان فرانسه -دانشگاه فردوسي مشهد-روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

زبان
حسينى

حسينى

مهندسي بهداشت حرفه اي -دانشگاه علوم پزشكي شاهرود-روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
بذرافشان

بذرافشان

مهندسي عمران -مجتمع اموزش عالي فني ومهندسي اسفراين-شبانه

1سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
توكلى پلرم

توكلى پلرم

حقوق -موسسه غيرانتفاعي اشراق -بجنورد-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 20 آزمون

انسانی
نوروزى

نوروزى

زيست شناسي سلولي مولكولي -موسسه غيرانتفاعي انديشه سازان -نكا-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
غفارى توران فاطمه

غفارى توران فاطمه

مهندسي شيمي -دانشگاه فردوسي مشهد-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
محمدى

محمدى

دبيري شيمي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد-تربيت معلم-بومي گلستان

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
يازرلو

يازرلو

مهندسي كشاورزي -گياه پزشكي -موسسه غيرانتفاعي بهاران -گرگان-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
غفارى توران

غفارى توران

فيزيك -دانشگاه دامغان-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
فروتن سهيل

فروتن سهيل

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي گلستان -گرگان-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
سنچولى

سنچولى

زمين شناسي -دانشگاه گلستان -گرگان-شبانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
قزلجه آزاده

قزلجه آزاده

كارشناسي فرش -دانشگاه سمنان-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

هنر
وجدانى

وجدانى

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي بيرجند-روزانه-محل تحصيل فردوس

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
ميرعرب رضى

ميرعرب رضى

مهندسي بهداشت حرفه اي -دانشگاه علوم پزشكي شاهرود-روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
محمدى فر

محمدى فر

مهندسي كشاورزي -گياه پزشكي -دانشگاه گيلان -رشت-روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
بولاغى

بولاغى

مهندسي منابع طبيعي -شيلات -دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع طبيعي گرگان-روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
ميرانى گرمابسفلى پريسا

ميرانى گرمابسفلى پريسا

كارشناسي فرش -دانشگاه سمنان-روزانه

3سال کانونی / 12 آزمون

هنر
كوهسارىان سحر

كوهسارىان سحر

علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام جعفرصادق /ع /بجنورد-تربيت معلم-بومي گلستان

1سال کانونی / 12 آزمون

انسانی
وجدانى‌وحيدى

وجدانى‌وحيدى

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي مازندران -ساري-روزانه-محل تحصيل بهشهر

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
حسن پور

حسن پور

مهندسي بهداشت محيط-دانشگاه علوم پزشكي مازندران -ساري-روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
محمد زاده محدثه

محمد زاده محدثه

دبيري تاريخ -دانشگاه فرهنگيان -پرديس نسيبه تهران-تربيت معلم-بومي گلستان

1سال کانونی / 9 آزمون

انسانی
ميرعرب رضى

ميرعرب رضى

اموزش زبان انگليسي -دانشگاه كوثر-بجنورد-روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

زبان
ارغيده محمد

ارغيده محمد

مهندسي منابع طبيعي -شيلات -دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع طبيعي گرگان-روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
كامدل يازتپه

كامدل يازتپه

زمين شناسي -دانشگاه گلستان -گرگان-روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

تجربی
همت پور عاطفه

همت پور عاطفه

مديريت دولتي -دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان-روزانه

1سال کانونی / 6 آزمون

انسانی
نوروزى فاطمه

نوروزى فاطمه

فقه وحقوق اسلامي -دانشگاه گنبد-روزانه

1سال کانونی / 6 آزمون

انسانی
نورى قره تكن زهرا

نورى قره تكن زهرا

الهيات ومعارف اسلامي -فقه ومباني حقوق اسلامي -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار-روزانه

1سال کانونی / 5 آزمون

انسانی
6/8/2023 12:35:39 PM
Menu