دورود

قبولی های کنکور سراسری سال 93 شهر دورود

ورمزيارى وحيد

ورمزيارى وحيد

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان-روزانه

5سال کانونی / 99 آزمون

تجربی
احوالپرس محبوبه

احوالپرس محبوبه

علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس ايت اله كمالوندخرم اباد-تربيت معلم-بومي لرستان

5سال کانونی / 83 آزمون

تجربی
رازانى  محمد

رازانى محمد

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان-روزانه-نيمسال اول

5سال کانونی / 79 آزمون

تجربی
احمدى على

احمدى على

مهندسي برق -دانشگاه لرستان -خرم اباد-روزانه

4سال کانونی / 75 آزمون

ریاضی
نيك بخت مصطفى

نيك بخت مصطفى

دامپزشكي -دانشگاه شهيدچمران -اهواز-روزانه

4سال کانونی / 74 آزمون

تجربی
درخشى

درخشى

مهندسي منابع طبيعي -مهندسي چوب وكاغذ-دانشگاه صنعتي خاتم الانبيا/ص /-بهبهان-روزانه

5سال کانونی / 73 آزمون

تجربی
ماهروبختيارى جواد

ماهروبختيارى جواد

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي-مجازي و بين الملل

5سال کانونی / 65 آزمون

تجربی
كاظمى مهديه

كاظمى مهديه

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان-روزانه-نيمسال دوم

3سال کانونی / 63 آزمون

تجربی
يوسفى محدثه

يوسفى محدثه

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اراك-روزانه-نيمسال دوم

3سال کانونی / 63 آزمون

تجربی
پاپى محمد

پاپى محمد

مهندسي اپتيك وليزر-دانشگاه صنعتي مالك اشتر-روزانه-محل تحصيل اصفهان_ شاهين شهر

3سال کانونی / 59 آزمون

ریاضی
بساك مينا

بساك مينا

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان-مجازي و بين الملل

3سال کانونی / 57 آزمون

تجربی
رحمانى

رحمانى

علوم ومهندسي صنايع غذايي /كشاورزي /-دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع طبيعي رامين -ملاثاني اهواز-روزانه

4سال کانونی / 57 آزمون

تجربی
احوالپرس

احوالپرس

رياضيات وكاربردها-دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار-روزانه

5سال کانونی / 56 آزمون

ریاضی
ساكى

ساكى

حسابداري -موسسه غيرانتفاعي رجا-قزوين-غيرانتفاعي

3سال کانونی / 55 آزمون

تجربی
حسينى

حسينى

علوم سياسي -دانشگاه ايت اله بروجردي -بروجرد-روزانه

3سال کانونی / 54 آزمون

انسانی
پولادوند

پولادوند

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي لرستان -خرم اباد-روزانه-محل تحصيل اليگودرز

3سال کانونی / 52 آزمون

تجربی
توكلى زهرا

توكلى زهرا

علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس ايت اله كمالوندخرم اباد-تربيت معلم-بومي لرستان

3سال کانونی / 49 آزمون

انسانی
پور آذين

پور آذين

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه لرستان -خرم اباد-روزانه

3سال کانونی / 43 آزمون

ریاضی
محبت

محبت

علوم اقتصادي -دانشگاه ايت اله بروجردي -بروجرد-روزانه

3سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
رازانى فاطمه

رازانى فاطمه

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور-اهواز-روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
حسينى زهرا

حسينى زهرا

علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس ايت اله كمالوندخرم اباد-تربيت معلم-بومي لرستان

3سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
روستايى

روستايى

مديريت مالي -دانشگاه الزهرا/س /-تهران-روزانه

2سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
نيك آبادى

نيك آبادى

مديريت بازرگاني -دانشگاه شهيدچمران -اهواز-روزانه

3سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
بوالحسنى

بوالحسنى

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور-اهواز-روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
نادرى

نادرى

فيزيك -دانشگاه ايت اله بروجردي -بروجرد-شبانه

2سال کانونی / 37 آزمون

ریاضی
خدايى

خدايى

مديريت بازرگاني -دانشگاه لرستان -خرم اباد-روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
بيرانوند

بيرانوند

رياضيات وكاربردها-دانشگاه ولايت -ايرانشهر-روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

ریاضی
صادقى محمد

صادقى محمد

شيمي -دانشگاه صنعتي اصفهان-روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
شيخى

شيخى

علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي لرستان -خرم اباد-روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
درميانى

درميانى

علوم اقتصادي -دانشگاه علوم وفنون دريايي خرمشهر-شبانه

2سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
پورمهر

پورمهر

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي لرستان -خرم اباد-روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
مهدى فرد ريحانه

مهدى فرد ريحانه

مديريت بازرگاني -دانشگاه شهيدچمران -اهواز-روزانه

2سال کانونی / 28 آزمون

انسانی
فرامرزى زهرا

فرامرزى زهرا

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي قم-مجازي و بين الملل

2سال کانونی / 28 آزمون

تجربی
حسينى

حسينى

علوم اقتصادي -دانشگاه ايت اله بروجردي -بروجرد-شبانه

2سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
ساكى زهرا

ساكى زهرا

مهندسي عمران -دانشگاه تهران-روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
دالوند محمد

دالوند محمد

علوم قضايي -دانشگاه علوم قضايي وخدمات اداري دادگستري-روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

انسانی
پيريايى اميرحسين

پيريايى اميرحسين

علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه طباطبائي خرم اباد-تربيت معلم-بومي استان لرستان

2سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
مولايى

مولايى

شيمي -دانشگاه لرستان -خرم اباد-روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
ساكى ابوالفضل

ساكى ابوالفضل

مهندسي مكانيك -دانشگاه شهيدچمران -اهواز-روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
رسائى

رسائى

مهندسي معماري -موسسه غيرانتفاعي صنعتي مازندران -بابل-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
قائدرحمتى

قائدرحمتى

مامايي -دانشگاه علوم پزشكي لرستان -خرم اباد-روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
مريدى محبوبه

مريدى محبوبه

حقوق -دانشگاه ايت اله بروجردي -بروجرد-روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

انسانی
نامدارى چكان حسين

نامدارى چكان حسين

علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه طباطبائي خرم اباد-تربيت معلم-بومي استان لرستان

2سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
كرنوكر

كرنوكر

فلسفه وحكمت اسلامي -دانشگاه خوارزمي -تهران-روزانه-محل تحصيل كرج

3سال کانونی / 21 آزمون

انسانی
آستركى على

آستركى على

دبيري فيزيك -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمقصودي همدان-تربيت معلم-بومي استان لرستان

1سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
اميدى

اميدى

علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي لرستان -خرم اباد-روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
خسروى

خسروى

اب وهواشناسي -دانشگاه لرستان -خرم اباد-روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

انسانی
ماهرو بختيارى

ماهرو بختيارى

رياضيات وكاربردها-دانشگاه يزد-روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
خاكباز

خاكباز

مهندسي شيمي -موسسه غيرانتفاعي جامي -نجف اباد-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
حكيمى فر

حكيمى فر

مهندسي فضاي سبز-دانشگاه ملاير-روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
پاپى

پاپى

علوم ومهندسي صنايع غذايي /كشاورزي /-موسسه غيرانتفاعي خرد-بوشهر-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
سالاروند زهرا

سالاروند زهرا

علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس ايت اله كمالوندخرم اباد-تربيت معلم-بومي لرستان

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
حكيمى مهدى

حكيمى مهدى

مهندسي عمران -دانشگاه لرستان -خرم اباد-روزانه

2سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
بلاليان نگار

بلاليان نگار

راهنمايي ومشاوره -دانشگاه لرستان -خرم اباد-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
سالاروند هانيه

سالاروند هانيه

فقه وحقوق اسلامي -دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
رازمند هانيه

رازمند هانيه

فيزيك -دانشگاه بوعلي سينا-همدان-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
بهادرى

بهادرى

علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه طباطبائي خرم اباد-تربيت معلم-بومي لرستان

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
دالوند

دالوند

زبان وادبيات انگليسي -دانشگاه لرستان -خرم اباد-روزانه-محل تحصيل کوهدشت

1سال کانونی / 19 آزمون

زبان
بختيارى

بختيارى

حقوق -دانشگاه ايت اله بروجردي -بروجرد-شبانه

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
كرنوكر

كرنوكر

حقوق -دانشگاه ايت اله بروجردي -بروجرد-شبانه

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
بهرامى

بهرامى

تربيت معلم قران مجيد-دانشگاه علوم ومعارف قران كريم -سازمان اوقاف وامورخيريه -قم-روزانه-محل تحصيل خرم آباد

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
هداوند

هداوند

فيزيك -دانشگاه ايت اله بروجردي -بروجرد-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
فرامرزى

فرامرزى

علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه طباطبائي خرم اباد-تربيت معلم-بومي لرستان

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
فولادى

فولادى

علوم اقتصادي -دانشگاه ايت اله بروجردي -بروجرد-شبانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
نباتى

نباتى

مهندسي كشاورزي -گياه پزشكي -موسسه غيرانتفاعي مهرگان -محلات-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
نيكو حنانه

نيكو حنانه

مهندسي رباتيك -دانشگاه صنعتي همدان-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
لشنى طيبه

لشنى طيبه

علوم تربيتي -دانشگاه شهيدچمران -اهواز-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
حسن پور گيتى

حسن پور گيتى

مهندسي برق -دانشگاه لرستان -خرم اباد-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
عاروان

عاروان

مهندسي عمران -دانشگاه ايت اله بروجردي -بروجرد-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
حسن پور

حسن پور

علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه طباطبائي خرم اباد-تربيت معلم-بومي لرستان

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
ياراحمدى

ياراحمدى

زبان وادبيات فارسي -دانشگاه لرستان -خرم اباد-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
پريشانى

پريشانى

حسابداري -دانشگاه لرستان -خرم اباد-روزانه-محل تحصيل پلدختر

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
آستركى

آستركى

مهندسي كشاورزي -علوم دامي -دانشگاه ملاير-شبانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
بساك

بساك

مديريت جهانگردي -دانشگاه سمنان-شبانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
ساكى

ساكى

شيمي -موسسه غيرانتفاعي خرد-بوشهر-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
جودكى

جودكى

علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه طباطبائي خرم اباد-تربيت معلم-بومي لرستان

2سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
لريايى

لريايى

كارشناسي فناوري اطلاعات سلامت -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور-اهواز-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
تارات زينب

تارات زينب

راهنمايي ومشاوره -دانشگاه شهيدچمران -اهواز-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
قائدرحمتى مائده

قائدرحمتى مائده

مهندسي پليمر-دانشگاه صنعتي قم-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
چگنى

چگنى

شيمي -دانشگاه لرستان -خرم اباد-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
شعبانى

شعبانى

مديريت صنعتي -دانشگاه لرستان -خرم اباد-روزانه-محل تحصيل الشتر

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
فلاحى

فلاحى

علوم ومهندسي خاك -دانشگاه بيرجند-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
لرستانى نژاد هانيه

لرستانى نژاد هانيه

راهنمايي ومشاوره -دانشگاه لرستان -خرم اباد-روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

انسانی
فرج زاده

فرج زاده

مديريت بازرگاني -دانشگاه لرستان -خرم اباد-روزانه-محل تحصيل الشتر

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
ذوالفقارى ريحانه

ذوالفقارى ريحانه

زبان فرانسه -دانشگاه الزهرا/س /-تهران-روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

زبان
احمدوند

احمدوند

مهندسي عمران -دانشكده كشاورزي ودامپروري تربت جام-شبانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
پيامنى

پيامنى

علوم اقتصادي -دانشگاه مفيد-قم /غيرانتفاعي /-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
هداوند

هداوند

رياضيات وكاربردها-دانشگاه ايت اله بروجردي -بروجرد-شبانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
منصورى

منصورى

مهندسي كشاورزي -گياه پزشكي -موسسه غيرانتفاعي مهرگان -محلات-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
كاظمى راد معصومه

كاظمى راد معصومه

مهندسي هوافضا-دانشگاه صنعتي اميركبير-تهران-روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
جعفرى فر مجتبى

جعفرى فر مجتبى

علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه طباطبائي خرم اباد-تربيت معلم-بومي لرستان

1سال کانونی / 13 آزمون

انسانی
كريمى محمد

كريمى محمد

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي همدان-روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
دليخون

دليخون

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه ايت اله بروجردي -بروجرد-روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
بيرانوند

بيرانوند

مهندسي توليدات گياهي -گياهان دارويي ومعطر-مجتمع اموزش عالي دخترانه فاطميه نهاوند-روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
بهلولى

بهلولى

مامايي -دانشگاه علوم پزشكي لرستان -خرم اباد-روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
خديور

خديور

علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه طباطبائي خرم اباد-تربيت معلم-بومي لرستان

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
سالاروند

سالاروند

مهندسي كشاورزي -زراعت واصلاح نباتات -دانشگاه لرستان -خرم اباد-روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
حسينى

حسينى

علوم ومهندسي خاك -دانشگاه شهيدباهنر-كرمان-روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
على محمدى

على محمدى

علوم اجتماعي -دانشگاه ايت اله بروجردي -بروجرد-شبانه

1سال کانونی / 11 آزمون

انسانی
نهاوندى

نهاوندى

علوم ومهندسي صنايع غذايي /كشاورزي /-موسسه غيرانتفاعي بهاران -گرگان-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
بلبلوند

بلبلوند

مهندسي پليمر-دانشگاه لرستان -خرم اباد-روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

ریاضی
سالاروند

سالاروند

علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي لرستان -خرم اباد-روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
عبدالوند پور

عبدالوند پور

مهندسي پزشكي -موسسه غيرانتفاعي روزبهان -ساري-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 10 آزمون

ریاضی
بهاروندى فاطمه

بهاروندى فاطمه

راهنمايي ومشاوره -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدصدوقي كرمانشاه-تربيت معلم-بومي لرستان

1سال کانونی / 8 آزمون

انسانی
خسروپور حاجيوند

خسروپور حاجيوند

علوم اجتماعي -دانشگاه ايت اله بروجردي -بروجرد-روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

انسانی
ساكى

ساكى

مديريت بازرگاني -دانشگاه لرستان -خرم اباد-روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

تجربی
پولادوند

پولادوند

روانشناسي -موسسه غيرانتفاعي سمنگان -امل-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 6 آزمون

تجربی
6/3/2023 5:51:06 AM
Menu