مس سرچشمه

قبولی های کنکور سراسری سال 93 شهر مس سرچشمه

خالويى

خالويى

شيمي -دانشگاه شهيدباهنر-كرمان-شبانه

3سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
سميع زاده امير محمد

سميع زاده امير محمد

مهندسي مكانيك -دانشگاه شيراز-روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
سعادتى فاطمه

سعادتى فاطمه

كارشناسي فرش -دانشگاه شهيدباهنر-كرمان-روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

هنر
نورى

نورى

زيست شناسي -دانشگاه جيرفت-روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

تجربی
5/30/2023 3:32:26 PM
Menu