جيرفت

قبولی های کنکور سراسری سال 93 شهر جيرفت

احمدى مازيار

احمدى مازيار

مهندسي عمران -دانشگاه شهيدباهنر-كرمان-شبانه

8سال کانونی / 112 آزمون

ریاضی
مشايخى ساردوئى نرگس

مشايخى ساردوئى نرگس

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي كرمان-روزانه

7سال کانونی / 102 آزمون

تجربی
مسلمى مهنى يحيى

مسلمى مهنى يحيى

اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي كرمان-روزانه

7سال کانونی / 102 آزمون

تجربی
كمالى ناهيد

كمالى ناهيد

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي زاهدان-روزانه

8سال کانونی / 100 آزمون

تجربی
رستمى نژاد محمدتقى

رستمى نژاد محمدتقى

مهندسي برق -دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي -تهران-روزانه

6سال کانونی / 87 آزمون

ریاضی
موسوى نسب

موسوى نسب

علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي رفسنجان-روزانه

6سال کانونی / 87 آزمون

تجربی
كريمى افشار محسن

كريمى افشار محسن

مهندسي نفت -دانشگاه تهران-روزانه

5سال کانونی / 83 آزمون

ریاضی
طاهرى سروتمين ميلاد

طاهرى سروتمين ميلاد

دامپزشكي -دانشگاه فردوسي مشهد-روزانه

6سال کانونی / 80 آزمون

تجربی
فاريابى

فاريابى

علوم كامپيوتر-دانشگاه شهيدباهنر-كرمان-روزانه

5سال کانونی / 79 آزمون

ریاضی
مقبلى محدثه

مقبلى محدثه

علوم تغذيه -دانشگاه علوم پزشكي كرمان-روزانه-بومي استان كرمان

6سال کانونی / 78 آزمون

تجربی
حاجبى مرضيه

حاجبى مرضيه

مهندسي برق -دانشگاه تهران-روزانه

4سال کانونی / 76 آزمون

ریاضی
مسلمى زاده

مسلمى زاده

مديريت جهانگردي -مجتمع اموزش عالي بم-شبانه

5سال کانونی / 73 آزمون

انسانی
سرحدى امجز امين رضا

سرحدى امجز امين رضا

علوم قضايي -دانشگاه علوم قضايي وخدمات اداري دادگستري-روزانه

4سال کانونی / 72 آزمون

تجربی
مقبلى مهنى محمدرضا

مقبلى مهنى محمدرضا

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي رفسنجان-روزانه

4سال کانونی / 71 آزمون

تجربی
جهانشاهى ساعده

جهانشاهى ساعده

هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي بندرعباس-روزانه

5سال کانونی / 70 آزمون

تجربی
كريمى افشار

كريمى افشار

علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام سجاد/ع /بيرجند-تربيت معلم-بومي استان كرمان

4سال کانونی / 69 آزمون

تجربی
يعقوبى

يعقوبى

مهندسي برق -موسسه غيرانتفاعي بعثت -كرمان-غيرانتفاعي

5سال کانونی / 67 آزمون

ریاضی
حيدريان محمدبشير

حيدريان محمدبشير

فيزيوتراپي -دانشگاه علوم پزشكي مشهد-روزانه

4سال کانونی / 65 آزمون

تجربی
افشارى پور مهلا

افشارى پور مهلا

كارشناسي ساخت پروتزهاي دنداني -دانشگاه علوم پزشكي يزد-روزانه

4سال کانونی / 64 آزمون

تجربی
مجا زى

مجا زى

مهندسي عمران -دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان-شبانه

6سال کانونی / 64 آزمون

ریاضی
مشايخى ساردو

مشايخى ساردو

دامپزشكي -دانشگاه شهيدباهنر-كرمان-شبانه

5سال کانونی / 64 آزمون

تجربی
افشارمنش فاطمه

افشارمنش فاطمه

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي كرمان-روزانه

4سال کانونی / 61 آزمون

تجربی
صديقى دريجانى محمدرضا

صديقى دريجانى محمدرضا

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي تهران-مجازي و بين الملل

6سال کانونی / 61 آزمون

تجربی
ابراهيمى عرفان

ابراهيمى عرفان

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي ايران-مجازي و بين الملل-محل تحصيل كرج

4سال کانونی / 61 آزمون

تجربی
گروهى ساردو محمد امين

گروهى ساردو محمد امين

مهندسي برق -دانشگاه شاهرود-روزانه

6سال کانونی / 61 آزمون

ریاضی
اسحاقى

اسحاقى

علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام سجاد/ع /بيرجند-تربيت معلم-بومي استان كرمان

3سال کانونی / 59 آزمون

تجربی
سالاركريمى سعيده

سالاركريمى سعيده

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي كرمان-روزانه

3سال کانونی / 58 آزمون

تجربی
ميرمحمودى

ميرمحمودى

مامايي -دانشگاه علوم پزشكي جيرفت-روزانه-بومي استان كرمان

3سال کانونی / 58 آزمون

تجربی
قاسمى پور دهبكرى هديه

قاسمى پور دهبكرى هديه

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي مشهد-روزانه-نيمسال اول

3سال کانونی / 56 آزمون

تجربی
قاسمى بهراسمان سبحان

قاسمى بهراسمان سبحان

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي كرمان-روزانه

4سال کانونی / 56 آزمون

تجربی
گيلانى عمار

گيلانى عمار

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه صنعتي اميركبير-تهران-روزانه

4سال کانونی / 55 آزمون

ریاضی
اميرى قنات سامان

اميرى قنات سامان

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي جيرفت-روزانه-بومي استان كرمان

3سال کانونی / 55 آزمون

تجربی
سيدى مرغكى

سيدى مرغكى

مهندسي بهداشت حرفه اي -دانشكده علوم پزشكي بم-روزانه-بومي استان كرمان

4سال کانونی / 54 آزمون

تجربی
گروهى ساردو مهيا

گروهى ساردو مهيا

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي جيرفت-مجازي و بين الملل

3سال کانونی / 53 آزمون

تجربی
آذرشب عادله

آذرشب عادله

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي مشهد-روزانه-نيمسال دوم

3سال کانونی / 52 آزمون

تجربی
افشارى پور هانيه

افشارى پور هانيه

علوم تغذيه -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان-روزانه-نيمسال اول

3سال کانونی / 52 آزمون

تجربی
پرنگ متين

پرنگ متين

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي كرمان-روزانه

3سال کانونی / 51 آزمون

تجربی
جلالى آب برده فاطمه

جلالى آب برده فاطمه

دبيري زبان وادبيات عرب -دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام سجاد/ع /بيرجند-تربيت معلم-بومي استان كرمان

3سال کانونی / 51 آزمون

انسانی
مشايخى فاطمه

مشايخى فاطمه

دبيري زيست شناسي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدهاشمي نژادمشهد-تربيت معلم-بومي استان كرمان

3سال کانونی / 51 آزمون

تجربی
رستمى پور دولت اباد هانيه

رستمى پور دولت اباد هانيه

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي كرمان-مجازي و بين الملل

4سال کانونی / 51 آزمون

تجربی
سيدى

سيدى

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي جيرفت-روزانه

4سال کانونی / 51 آزمون

تجربی
اسفنديارى

اسفنديارى

فيزيك مهندسي -دانشگاه دامغان-روزانه

5سال کانونی / 51 آزمون

ریاضی
حاتمى مسكونى ناهيد

حاتمى مسكونى ناهيد

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي بندرعباس-روزانه

3سال کانونی / 50 آزمون

تجربی
سالارى اميرمحمد

سالارى اميرمحمد

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي رفسنجان-روزانه

3سال کانونی / 50 آزمون

تجربی
شاهرخى رئيسى هانيه

شاهرخى رئيسى هانيه

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي جيرفت-روزانه

3سال کانونی / 50 آزمون

تجربی
افشارى پور محمدحسين

افشارى پور محمدحسين

مهندسي دريا-دانشگاه صنعتي شريف -تهران-روزانه

3سال کانونی / 49 آزمون

ریاضی
شريفى لر

شريفى لر

مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعتي سيرجان-روزانه

3سال کانونی / 49 آزمون

ریاضی
ملايى سربيژن

ملايى سربيژن

علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس ايت اله كمالوندخرم اباد-تربيت معلم-بومي استان كرمان

4سال کانونی / 49 آزمون

تجربی
پهلوان درينى ستار

پهلوان درينى ستار

مهندسي برق -دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران-روزانه-بومي استان كرمان

3سال کانونی / 48 آزمون

ریاضی
گروهى

گروهى

مهندسي برق -دانشگاه جيرفت-شبانه

4سال کانونی / 48 آزمون

ریاضی
توان

توان

علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام سجاد/ع /بيرجند-تربيت معلم-بومي استان كرمان

4سال کانونی / 48 آزمون

تجربی
مهاجرى

مهاجرى

مهندسي معماري -موسسه غيرانتفاعي بعثت -كرمان-غيرانتفاعي

4سال کانونی / 48 آزمون

ریاضی
جهانبخش گروهى مانا

جهانبخش گروهى مانا

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي كرمان-مجازي و بين الملل

4سال کانونی / 47 آزمون

تجربی
شاهرخى رضا

شاهرخى رضا

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي كرمان-روزانه

3سال کانونی / 46 آزمون

تجربی
بيدشكى رسول

بيدشكى رسول

پزشكي -دانشكده علوم پزشكي بم-روزانه

3سال کانونی / 46 آزمون

تجربی
شاهرخى ساردو عادل

شاهرخى ساردو عادل

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي تهران-مجازي و بين الملل

3سال کانونی / 46 آزمون

تجربی
فاريابى مهديس

فاريابى مهديس

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي كرمان-مجازي و بين الملل

3سال کانونی / 46 آزمون

تجربی
مشايخى شكيبا

مشايخى شكيبا

حقوق -دانشگاه فردوسي مشهد-روزانه

2سال کانونی / 45 آزمون

انسانی
حقانى فر زهرا

حقانى فر زهرا

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-روزانه-نيمسال اول

3سال کانونی / 45 آزمون

تجربی
سالارى مقدم محمد جواد

سالارى مقدم محمد جواد

حقوق -دانشگاه زابل-روزانه

3سال کانونی / 45 آزمون

انسانی
رستمى نژاددولت آباد

رستمى نژاددولت آباد

مهندسي عمران -دانشگاه زابل-روزانه

3سال کانونی / 45 آزمون

ریاضی
شريفى

شريفى

مهندسي عمران -دانشگاه جيرفت-روزانه

3سال کانونی / 45 آزمون

ریاضی
محمدى سليمانى

محمدى سليمانى

علوم ومهندسي اب -دانشگاه جيرفت-روزانه

4سال کانونی / 45 آزمون

ریاضی
كرمشاهى

كرمشاهى

علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس خواجه نصيرالدين طوسي كرمان-تربيت معلم-بومي استان كرمان

3سال کانونی / 45 آزمون

تجربی
نيك سرشت هديه

نيك سرشت هديه

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-روزانه-نيمسال دوم

3سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
كريمى افشار عطيه

كريمى افشار عطيه

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي كرمان-روزانه

3سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
آلپلو فاطمه

آلپلو فاطمه

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي كرمان-روزانه-محل تحصيل رازي

3سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
برخورى مهنى كيوان

برخورى مهنى كيوان

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي جيرفت-روزانه

5سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
سليمانى دامنه

سليمانى دامنه

اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي كرمان-روزانه

3سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
كمالى نژاد

كمالى نژاد

مديريت بازرگاني -دانشگاه شهيدباهنر-كرمان-مناطق محروم-بومي شهرستانهاي جنوب استان كرمان

4سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
افشارى پور

افشارى پور

علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس ايت اله كمالوندخرم اباد-تربيت معلم-بومي استان كرمان

3سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
مسلمى دولت اباد محمد

مسلمى دولت اباد محمد

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي كرمان-روزانه

2سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
ميرزائى نژاد پاريزى نيلوفر

ميرزائى نژاد پاريزى نيلوفر

دبيري شيمي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدهاشمي نژادمشهد-تربيت معلم-بومي استان كرمان

2سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
ستائى مختارى

ستائى مختارى

علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام سجاد/ع /بيرجند-تربيت معلم-بومي استان كرمان

3سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
كريمى افشار

كريمى افشار

علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس ايت اله كمالوندخرم اباد-تربيت معلم-بومي استان كرمان

3سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
ملائى سربيژن

ملائى سربيژن

علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس ايت اله كمالوندخرم اباد-تربيت معلم-بومي استان كرمان

3سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
واحدى محمدجواد

واحدى محمدجواد

مهندسي عمران -دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان-روزانه

2سال کانونی / 41 آزمون

ریاضی
كريمى نمچ محمدرسول

كريمى نمچ محمدرسول

مهندسي عمران -دانشگاه صنعتي اراك-روزانه

3سال کانونی / 41 آزمون

ریاضی
تكاور مهشيد

تكاور مهشيد

دبيري زبان وادبيات عرب -دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام سجاد/ع /بيرجند-تربيت معلم-بومي استان كرمان

3سال کانونی / 40 آزمون

انسانی
مقبلى مهنى اباذر

مقبلى مهنى اباذر

مهندسي عمران -دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان-روزانه

2سال کانونی / 40 آزمون

ریاضی
محمدى فرد

محمدى فرد

علوم اجتماعي -دانشگاه شهيدباهنر-كرمان-شبانه

3سال کانونی / 40 آزمون

انسانی
انجم روز امين

انجم روز امين

مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعتي شريف -تهران-روزانه

2سال کانونی / 39 آزمون

ریاضی
افرا كيميا

افرا كيميا

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي مشهد-روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
سالاررحيمى سارا

سالاررحيمى سارا

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي رفسنجان-روزانه

4سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
گنجعلى پور على

گنجعلى پور على

علوم كامپيوتر-دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان-روزانه

3سال کانونی / 39 آزمون

ریاضی
ميجانى محمدحسن

ميجانى محمدحسن

الهيات ومعارف اسلامي -فقه ومباني حقوق اسلامي -دانشگاه هرمزگان -بندرعباس-روزانه

2سال کانونی / 39 آزمون

انسانی
بدخشان

بدخشان

علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام سجاد/ع /بيرجند-تربيت معلم-بومي استان كرمان

3سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
اميرى خشكرود

اميرى خشكرود

شيمي -دانشگاه جيرفت-شبانه

4سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
كمالى مسكونى محمدصالح

كمالى مسكونى محمدصالح

مهندسي برق -دانشگاه صنعتي اصفهان-روزانه

2سال کانونی / 38 آزمون

ریاضی
سالارى مهنى زهرا

سالارى مهنى زهرا

حقوق -دانشگاه حضرت معصومه /ع /-ويژه خواهران -قم-روزانه

3سال کانونی / 38 آزمون

انسانی
دلفاردى سعيد

دلفاردى سعيد

مهندسي عمران -دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان-روزانه

2سال کانونی / 38 آزمون

ریاضی
رفيعى سربيژن نسب سمانه

رفيعى سربيژن نسب سمانه

دبيري رياضي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدهاشمي نژادمشهد-تربيت معلم-بومي استان کرمان

2سال کانونی / 38 آزمون

ریاضی
بيگ زاده بحرآسمان

بيگ زاده بحرآسمان

زيست شناسي سلولي مولكولي -دانشگاه شهيدباهنر-كرمان-روزانه

3سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
محمدى سليمانى

محمدى سليمانى

مهندسي معدن -دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان-روزانه-محل تحصيل خاش

3سال کانونی / 38 آزمون

ریاضی
سالارى

سالارى

شيمي -دانشگاه شهيدباهنر-كرمان-روزانه

3سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
توان

توان

علوم اقتصادي -دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان-روزانه

4سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
بهروج زهرا

بهروج زهرا

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي كرمان-روزانه

3سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
آزادآور اميررضا

آزادآور اميررضا

تربيت دبيرزبان انگليسي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس خواجه نصيرالدين طوسي كرمان-تربيت معلم-بومي استان كرمان

2سال کانونی / 37 آزمون

زبان
مقبلى هنزاء زهره

مقبلى هنزاء زهره

علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي مشهد-روزانه

3سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
احمديوسفى سرحدى

احمديوسفى سرحدى

مهندسي منابع طبيعي -محيطزيست -دانشگاه جيرفت-روزانه

3سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
سنجرى بنستانى سعيد

سنجرى بنستانى سعيد

حقوق -دانشگاه شيراز-روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

انسانی
گيلانى ابوالفضل

گيلانى ابوالفضل

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي تهران-مجازي و بين الملل

4سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
سيدى نفيسه

سيدى نفيسه

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي كرمان-مجازي و بين الملل

3سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
محمدى سليمانى

محمدى سليمانى

علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام سجاد/ع /بيرجند-تربيت معلم-بومي استان كرمان

2سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
محمدرضاخانى

محمدرضاخانى

علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام سجاد/ع /بيرجند-تربيت معلم-بومي استان كرمان

2سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
ميرشكارى ضياالدين

ميرشكارى ضياالدين

مهندسي برق -دانشگاه شهيدبهشتي -تهران-روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

ریاضی
اقتدارى

اقتدارى

دبيري زيست شناسي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس خواجه نصيرالدين طوسي كرمان-تربيت معلم-بومي استان كرمان

2سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
بازرگان

بازرگان

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي جيرفت-روزانه-بومي استان كرمان

2سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
اسكندرى نسب سياهكوه

اسكندرى نسب سياهكوه

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه زابل-روزانه

3سال کانونی / 35 آزمون

ریاضی
بدخش محمدحسين

بدخش محمدحسين

مهندسي برق -دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران-روزانه-بومي استان كرمان

2سال کانونی / 34 آزمون

ریاضی
سالمى اشكان

سالمى اشكان

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي-مجازي و بين الملل-نيمسال اول

2سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
اميرى كچمى رسول

اميرى كچمى رسول

مهندسي برق -دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان-روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

ریاضی
سالارى

سالارى

رياضيات وكاربردها-دانشگاه صنعتي سيرجان-روزانه

3سال کانونی / 34 آزمون

ریاضی
سنجرى

سنجرى

زيست شناسي سلولي مولكولي -موسسه غيرانتفاعي انديشه سازان -نكا-غيرانتفاعي

3سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
رئيسى پور فرزاد

رئيسى پور فرزاد

دامپزشكي -دانشگاه شيراز-روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
صنعتى راين ثمين

صنعتى راين ثمين

دامپزشكي -دانشگاه شهيدباهنر-كرمان-روزانه

4سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
مشايخى مزار

مشايخى مزار

مهندسي برق -دانشگاه جيرفت-شبانه

2سال کانونی / 33 آزمون

ریاضی
اسماعيل زاده

اسماعيل زاده

مهندسي معدن -مجتمع اموزش عالي زرند-روزانه

3سال کانونی / 33 آزمون

ریاضی
اميرى

اميرى

كاردرماني -دانشگاه علوم پزشكي همدان-روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
حاتمى گروه

حاتمى گروه

هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي جيرفت-روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
نخعى

نخعى

جغرافياوبرنامه ريزي شهري -دانشگاه شهيدباهنر-كرمان-شبانه

2سال کانونی / 32 آزمون

انسانی
اسكندرى نسب

اسكندرى نسب

مهندسي معدن -مجتمع اموزش عالي زرند-شبانه

3سال کانونی / 32 آزمون

ریاضی
مشايخى

مشايخى

مهندسي برق -موسسه غيرانتفاعي علوم وفناوري سپاهان -اصفهان-غيرانتفاعي

3سال کانونی / 32 آزمون

ریاضی
برخورى مهنى صالح

برخورى مهنى صالح

مهندسي برق -دانشگاه تهران-روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

ریاضی
مهدوى ماهان

مهدوى ماهان

مهندسي پزشكي -دانشگاه اصفهان-روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

ریاضی
سعيدى گراغانى

سعيدى گراغانى

هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي جيرفت-روزانه

3سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
نجفى نيا محمدعلى

نجفى نيا محمدعلى

مهندسي مكانيك -دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران-روزانه-بومي استان كرمان

2سال کانونی / 30 آزمون

ریاضی
تهال جاويد

تهال جاويد

علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس خواجه نصيرالدين طوسي كرمان-تربيت معلم-بومي استان كرمان

2سال کانونی / 30 آزمون

انسانی
محمدرضاخانى

محمدرضاخانى

مهندسي عمران -دانشگاه جيرفت-شبانه

3سال کانونی / 30 آزمون

ریاضی
حكمت نيا

حكمت نيا

بهداشت موادغذايي -دانشگاه ايلام-شبانه

3سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
آبكار

آبكار

مهندسي عمران -موسسه غيرانتفاعي كرمان-غيرانتفاعي

3سال کانونی / 30 آزمون

ریاضی
سعيدى گراغانى رسول

سعيدى گراغانى رسول

مهندسي مكانيك -دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران-روزانه-بومي استان كرمان

2سال کانونی / 29 آزمون

ریاضی
بدخش مهدى

بدخش مهدى

مهندسي برق -دانشگاه دريانوردي وعلوم دريايي چابهار-روزانه

3سال کانونی / 29 آزمون

ریاضی
سالارى افشين

سالارى افشين

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي اردبيل-مجازي و بين الملل

2سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
وحيدى نيا

وحيدى نيا

علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام سجاد/ع /بيرجند-تربيت معلم-بومي استان كرمان

2سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
سالارعلى ابادى

سالارعلى ابادى

فيزيك -دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان-روزانه

2سال کانونی / 29 آزمون

ریاضی
سالارى منظرى

سالارى منظرى

زيست شناسي -دانشگاه جيرفت-روزانه

2سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
مارانى مجتبى

مارانى مجتبى

تربيت دبيرزبان انگليسي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس خواجه نصيرالدين طوسي كرمان-تربيت معلم-بومي استان كرمان

2سال کانونی / 28 آزمون

زبان
ابراهيمى پور

ابراهيمى پور

مامايي -دانشگاه علوم پزشكي كرمان-روزانه

2سال کانونی / 28 آزمون

تجربی
توبك

توبك

رياضيات وكاربردها-دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار-روزانه

2سال کانونی / 28 آزمون

ریاضی
صالحى نژاد اسما

صالحى نژاد اسما

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي كرمان-روزانه

2سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
سعيدى گراغانى مجيد

سعيدى گراغانى مجيد

مهندسي برق -دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران-روزانه-بومي استان كرمان

2سال کانونی / 27 آزمون

ریاضی
عباس نژاد

عباس نژاد

حسابداري -موسسه غيرانتفاعي خاتم -تهران-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
دبير

دبير

علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام سجاد/ع /بيرجند-تربيت معلم-بومي استان كرمان

2سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
منزلى

منزلى

علوم ازمايشگاهي -دانشكده علوم پزشكي سيرجان-روزانه

2سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
سرحدى سربيژن

سرحدى سربيژن

علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام سجاد/ع /بيرجند-تربيت معلم-بومي استان كرمان

2سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
كريمى نمچ اميررضا

كريمى نمچ اميررضا

مهندسي شيمي -دانشگاه تهران-روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
سادات حسينى سعيده

سادات حسينى سعيده

زبان وادبيات فارسي -دانشگاه شهيدباهنر-كرمان-روزانه

2سال کانونی / 25 آزمون

انسانی
بدوئى دلفارد كيوان

بدوئى دلفارد كيوان

مهندسي مكانيك -دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران-روزانه-بومي استان كرمان

1سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
مهنى اسفندقه

مهنى اسفندقه

علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي رفسنجان-روزانه

2سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
سالارى

سالارى

مهندسي برق -دانشگاه مهندسي فناوري هاي نوين -قوچان-شبانه

1سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
خواجه

خواجه

دبيري شيمي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس خواجه نصيرالدين طوسي كرمان-تربيت معلم-بومي استان كرمان

2سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
شمس الدين لر معصومه

شمس الدين لر معصومه

دبيري الهيات ومعارف اسلامي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام سجاد/ع /بيرجند-تربيت معلم-بومي استان كرمان

3سال کانونی / 24 آزمون

انسانی
خواجه بهرامى فاطمه

خواجه بهرامى فاطمه

فقه وحقوق اسلامي -دانشگاه يزد-روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

انسانی
مشايخى مزار

مشايخى مزار

علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس خواجه نصيرالدين طوسي كرمان-تربيت معلم-بومي استان كرمان

2سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
جهانى

جهانى

زبان وادبيات فارسي -دانشگاه زابل-شبانه

2سال کانونی / 24 آزمون

انسانی
بهروز

بهروز

مديريت خدمات بهداشتي درماني -دانشگاه علوم پزشكي زابل-روزانه

2سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
محمدرضاخانى طهرودى

محمدرضاخانى طهرودى

شيمي -دانشگاه جيرفت-روزانه

2سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
حيدرى

حيدرى

زيست شناسي -دانشگاه زابل-روزانه

3سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
رستگار فهيمه

رستگار فهيمه

حقوق -دانشگاه يزد-روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

انسانی
سمندرى جشارى يوسف

سمندرى جشارى يوسف

راهنمايي ومشاوره -دانشگاه فرهنگيان -پرديس خواجه نصيرالدين طوسي كرمان-تربيت معلم-بومي استان كرمان

2سال کانونی / 23 آزمون

انسانی
سالارى على

سالارى على

حقوق -دانشگاه شاهد-تهران-روزانه

2سال کانونی / 23 آزمون

انسانی
سمندرى جشارى

سمندرى جشارى

علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام سجاد/ع /بيرجند-تربيت معلم-بومي استان كرمان

1سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
اميرمحمودى

اميرمحمودى

تاريخ -دانشگاه شهيدباهنر-كرمان-شبانه

1سال کانونی / 23 آزمون

انسانی
سالارى شبنم

سالارى شبنم

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي كرمان-روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
بابائى راينى نيلوفر

بابائى راينى نيلوفر

راهنمايي ومشاوره -دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام سجاد/ع /بيرجند-تربيت معلم-بومي استان كرمان

1سال کانونی / 22 آزمون

انسانی
كريمى بهراسمان فاطمه

كريمى بهراسمان فاطمه

دبيري الهيات ومعارف اسلامي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام سجاد/ع /بيرجند-تربيت معلم-بومي استان كرمان

2سال کانونی / 22 آزمون

انسانی
افشارزاده كوثر

افشارزاده كوثر

روانشناسي -دانشگاه شهيدباهنر-كرمان-شبانه

1سال کانونی / 22 آزمون

انسانی
قاسمى پورامجزى

قاسمى پورامجزى

تاريخ -دانشگاه شهيدباهنر-كرمان-روزانه

3سال کانونی / 22 آزمون

انسانی
سعيدى گراغانى

سعيدى گراغانى

مهندسي بهداشت محيط-دانشكده علوم پزشكي ايرانشهر-روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
رفيعى سربيژن

رفيعى سربيژن

شيمي -دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان-شبانه

1سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
امير محمودى نسرين

امير محمودى نسرين

حقوق -دانشگاه شهيدبهشتي -تهران-روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

انسانی
حيدرى بهناز

حيدرى بهناز

مديريت بازرگاني -دانشگاه شهيدباهنر-كرمان-روزانه

2سال کانونی / 21 آزمون

انسانی
كاظمى نژاد محمدصالح

كاظمى نژاد محمدصالح

دبيري فيزيك -دانشگاه فرهنگيان -پرديس خواجه نصيرالدين طوسي كرمان-تربيت معلم-بومي استان کرمان

2سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
محمدى سعيد

محمدى سعيد

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه سيدجمال الدين اسدابادي -اسدابادهمدان-روزانه

2سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
رئيسى رودبارى

رئيسى رودبارى

كارشناسي تكنولوژي پرتوشناسي -دانشگاه علوم پزشكي رفسنجان-روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
اسمعيلى

اسمعيلى

دبيري الهيات ومعارف اسلامي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدپاك نژاديزد-تربيت معلم-بومي استان كرمان

2سال کانونی / 21 آزمون

انسانی
كمالى

كمالى

هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي كرمان-روزانه

3سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
سيدى مرغكى

سيدى مرغكى

علوم ومهندسي اب -دانشگاه شهيدباهنر-كرمان-شبانه

1سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
صبورى

صبورى

مهندسي معماري -موسسه غيرانتفاعي بعثت -كرمان-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
سعيدى گراغانى

سعيدى گراغانى

مهندسي فضاي سبز-دانشگاه هرمزگان -بندرعباس-روزانه-محل تحصيل ميناب

1سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
شمس الدينى دزدان كاظم

شمس الدينى دزدان كاظم

هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي جيرفت-روزانه

2سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
سالارى ايوب

سالارى ايوب

مهندسي مكانيك -دانشگاه سمنان-روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
سليمانى ساردو رضا

سليمانى ساردو رضا

تربيت دبيرزبان انگليسي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس خواجه نصيرالدين طوسي كرمان-تربيت معلم-بومي استان كرمان

1سال کانونی / 20 آزمون

زبان
شاهرخى ساردو حافظ

شاهرخى ساردو حافظ

علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس خواجه نصيرالدين طوسي كرمان-تربيت معلم-بومي استان کرمان

1سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
مقبلى دامنه

مقبلى دامنه

علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس ايت اله كمالوندخرم اباد-تربيت معلم-بومي استان كرمان

2سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
گزوئى

گزوئى

جغرافياوبرنامه ريزي شهري -دانشگاه زابل-روزانه

3سال کانونی / 20 آزمون

انسانی
پردلى

پردلى

مهندسي بهداشت محيط-دانشكده علوم پزشكي ايرانشهر-روزانه

2سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
بلوچ بحراسمانى

بلوچ بحراسمانى

رياضيات وكاربردها-دانشگاه جيرفت-شبانه

1سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
احمد پور سودابه

احمد پور سودابه

كارشناسي ارشدپيوسته معارف اسلامي وحقوق -دانشگاه شهيدباهنر-كرمان-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
برخورى مهنى سعادت

برخورى مهنى سعادت

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي كرمان-روزانه

2سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
مشايخى ساردو سارا

مشايخى ساردو سارا

شنوايي شناسي -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
سرحدى ساردوئى على

سرحدى ساردوئى على

مهندسي معدن -دانشگاه صنعتي اميركبير-تهران-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
سلندرى اسما

سلندرى اسما

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي كرمان-روزانه-محل تحصيل رازي

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
منظرى توكلى ليلا

منظرى توكلى ليلا

دبيري زيست شناسي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدهاشمي نژادمشهد-تربيت معلم-بومي استان كرمان

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
اميرى بهرامى

اميرى بهرامى

علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام سجاد/ع /بيرجند-تربيت معلم-بومي استان كرمان

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
شاهرخى

شاهرخى

علوم ومهندسي اب -دانشگاه شهيدباهنر-كرمان-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
ميركهنوج

ميركهنوج

حسابداري -دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان-شبانه

2سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
كاظمى نژاد سيف آباد

كاظمى نژاد سيف آباد

مديريت جهانگردي -مجتمع اموزش عالي بم-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
على زاده باب كيكى حبيبه

على زاده باب كيكى حبيبه

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي كرمان-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
رستمى فاطمه

رستمى فاطمه

دبيري تاريخ -دانشگاه فرهنگيان -پرديس نسيبه تهران-تربيت معلم-بومي استان كرمان

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
عسكرى تنگانى زينب

عسكرى تنگانى زينب

مهندسي برق -دانشگاه صنعتي شيراز-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
كامرانى مهنى سعيده

كامرانى مهنى سعيده

دبيري شيمي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدهاشمي نژادمشهد-تربيت معلم-بومي استان كرمان

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
خالصى محمدرضا

خالصى محمدرضا

مهندسي دريا-دانشگاه صنعتي اميركبير-تهران-روزانه-محل تحصيل بندرعباس

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
شهدادى ماريكى مينا

شهدادى ماريكى مينا

زيست شناسي سلولي مولكولي -دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
مسلمى مهنى

مسلمى مهنى

جغرافياوبرنامه ريزي شهري -دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
حمزه

حمزه

جغرافياوبرنامه ريزي روستايي -دانشگاه زابل-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
سالارى دوبنه

سالارى دوبنه

علوم اقتصادي -دانشگاه شهيدباهنر-كرمان-شبانه

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
كمالى

كمالى

ژئومورفولوژي -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
رئيسى

رئيسى

كارشناسي بهداشت عمومي -دانشگاه علوم پزشكي رفسنجان-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
شيروانى

شيروانى

مهندسي كشاورزي -علوم دامي -دانشگاه جيرفت-شبانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
محبى پور فهيمه

محبى پور فهيمه

كارشناسي ارشدپيوسته معارف اسلامي وحقوق -دانشگاه شهيدباهنر-كرمان-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
مغوئى نژاد فائزه

مغوئى نژاد فائزه

علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام سجاد/ع /بيرجند-تربيت معلم-بومي استان كرمان

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
اميررضايى نفيسه

اميررضايى نفيسه

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي كرمان-مجازي و بين الملل

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
اميرى حيدرى رسول

اميرى حيدرى رسول

علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس خواجه نصيرالدين طوسي كرمان-تربيت معلم-بومي استان کرمان

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
سيدى

سيدى

علوم ازمايشگاهي -دانشكده علوم پزشكي سيرجان-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
سعادت آبادى

سعادت آبادى

دامپزشكي -دانشگاه شهيدباهنر-كرمان-شبانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
رفيعى

رفيعى

علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس خواجه نصيرالدين طوسي كرمان-تربيت معلم-بومي استان كرمان

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
سعيدى گراغانى

سعيدى گراغانى

علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس خواجه نصيرالدين طوسي كرمان-تربيت معلم-بومي استان كرمان

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
سنجرى نژاد

سنجرى نژاد

الهيات ومعارف اسلامي -فلسفه وكلام اسلامي -دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان-شبانه

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
برخورى مهنى

برخورى مهنى

زيست شناسي سلولي مولكولي -دانشگاه علم وهنر/غيرانتفاعي /-غيرانتفاعي-محل تحصيل يزد

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
رئيسى سربيژن

رئيسى سربيژن

تفسيرقران مجيد-دانشگاه علوم ومعارف قران كريم -سازمان اوقاف وامورخيريه -قم-روزانه-محل تحصيل زابل

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
فدائى

فدائى

مديريت بازرگاني -دانشگاه شهيدباهنر-كرمان-مناطق محروم-بومي شهرستانهاي جنوب استان كرمان

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
جعفرى مسكونى سامان

جعفرى مسكونى سامان

علوم قضايي -دانشگاه علوم قضايي وخدمات اداري دادگستري-روزانه

2سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
بهراسمانى مهدى

بهراسمانى مهدى

مهندسي برق -دانشگاه صنعتي اراك-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
نعيمى على

نعيمى على

كارشناسي بهداشت عمومي -دانشگاه علوم پزشكي ياسوج-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
ملايى امجز فرهاد

ملايى امجز فرهاد

علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس ايت اله خامنه اي گرگان-تربيت معلم-بومي استان کرمان

2سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
شمس الدينى لرى

شمس الدينى لرى

اقتصاداسلامي -دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
هابيلى

هابيلى

كارشناسي بهداشت عمومي -دانشگاه علوم پزشكي كرمان-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
شبانى نژاد

شبانى نژاد

فيزيك -دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان-روزانه

2سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
سليمانى ساردو

سليمانى ساردو

مهندسي معدن -مجتمع اموزش عالي زرند-شبانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
اميرى دومارى

اميرى دومارى

كتابداري درشاخه پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي زاهدان-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
مصطفوى زاده

مصطفوى زاده

مهندسي برق -مجتمع اموزش عالي گناباد-روزانه

2سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
شهدادنژاد

شهدادنژاد

مهندسي كشاورزي -علوم دامي -دانشگاه جيرفت-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
عبدالله زاده

عبدالله زاده

رياضيات وكاربردها-دانشگاه جيرفت-شبانه

2سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
شجاع الدينى

شجاع الدينى

شيمي -دانشگاه جيرفت-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
سرحدى

سرحدى

تربيت معلم قران مجيد-دانشگاه علوم ومعارف قران كريم -سازمان اوقاف وامورخيريه -قم-روزانه-محل تحصيل بجنورد

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
لاله زارى سجاد

لاله زارى سجاد

دبيري زبان وادبيات عرب -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد-تربيت معلم-بومي استان كرمان

2سال کانونی / 15 آزمون

انسانی
حسينى نسب زهرا السادات

حسينى نسب زهرا السادات

دبيري رياضي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدهاشمي نژادمشهد-تربيت معلم-بومي استان کرمان

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
سالارى سميه

سالارى سميه

علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام سجاد/ع /بيرجند-تربيت معلم-بومي استان كرمان

1سال کانونی / 15 آزمون

انسانی
سنجرى نيا سجاد

سنجرى نيا سجاد

اموزش زبان وادبيات فارسي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمفتح شهرري-تربيت معلم-بومي استان كرمان

1سال کانونی / 15 آزمون

انسانی
شهريارى سرحدى

شهريارى سرحدى

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه صنعتي سيرجان-روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
رحمانى زاده

رحمانى زاده

مهندسي كشاورزي -زراعت واصلاح نباتات -دانشگاه شهيدباهنر-كرمان-شبانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
محمودى

محمودى

علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام سجاد/ع /بيرجند-تربيت معلم-بومي استان كرمان

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
زمانى زاده

زمانى زاده

كارشناسي بهداشت عمومي -دانشگاه علوم پزشكي كرمان-روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
كمالى

كمالى

مهندسي منابع طبيعي -شيلات -دانشگاه جيرفت-شبانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
صالح پور على

صالح پور على

مهندسي دريا-دانشگاه صنعتي شريف -تهران-روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
اميرى سرمشك موحد

اميرى سرمشك موحد

مهندسي برق -دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران-روزانه-بومي استان كرمان

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
رحيمى ساردو

رحيمى ساردو

كارشناسي تكنولوژي پرتوشناسي -دانشگاه علوم پزشكي كرمان-روزانه

2سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
اقتدارنژاد

اقتدارنژاد

مهندسي دريا-دانشگاه علوم وفنون دريايي خرمشهر-روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
شيبانى

شيبانى

مهندسي مكانيك بيوسيستم /كشاورزي /-دانشگاه شهيدباهنر-كرمان-روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
درجهانگير

درجهانگير

مهندسي برق -دانشگاه زابل-روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
صالحى سربيژن

صالحى سربيژن

علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام سجاد/ع /بيرجند-تربيت معلم-بومي استان كرمان

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
نبوى راينى

نبوى راينى

علوم ومهندسي اب -دانشگاه شهيدباهنر-كرمان-روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
كردستانى

كردستانى

مهندسي پزشكي -موسسه غيرانتفاعي راغب اصفهاني -اصفهان-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
تيرگرى

تيرگرى

مهندسي معدن -مجتمع اموزش عالي زرند-شبانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
باسره

باسره

كارشناسي بهداشت عمومي -دانشكده علوم پزشكي بم-روزانه-بومي استان كرمان

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
آذرپيكر

آذرپيكر

علوم ومهندسي اب -دانشگاه جيرفت-روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
بلوچى

بلوچى

مهندسي منابع طبيعي -مرتع وابخيزداري -دانشگاه جيرفت-روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
مرسلپور

مرسلپور

مهندسي منابع طبيعي -مرتع وابخيزداري -دانشگاه جيرفت-روزانه

3سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
زمانى

زمانى

علوم ومهندسي صنايع غذايي /كشاورزي /-موسسه غيرانتفاعي خرد-بوشهر-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
صادقى اميرى حسين

صادقى اميرى حسين

كارشناسي ارشدپيوسته معارف اسلامي وحقوق -دانشگاه شهيدباهنر-كرمان-روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

انسانی
ميجانى

ميجانى

زبان وادبيات انگليسي -دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان-روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

زبان
شيخ

شيخ

مامايي -دانشگاه علوم پزشكي كرمان-روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
افشارمنش

افشارمنش

علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس ايت اله كمالوندخرم اباد-تربيت معلم-بومي استان كرمان

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
مظفرى

مظفرى

مديريت صنعتي -دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان-روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
تركستانى كهوروئيه

تركستانى كهوروئيه

كتابداري درشاخه پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي زاهدان-روزانه

2سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
خاجوى نسب

خاجوى نسب

علوم اقتصادي -دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان-روزانه

2سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
سالارى نژاد

سالارى نژاد

تربيت معلم قران مجيد-دانشگاه علوم ومعارف قران كريم -سازمان اوقاف وامورخيريه -قم-روزانه-محل تحصيل زابل

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
براهويى عباس

براهويى عباس

علوم قضايي -دانشگاه علوم قضايي وخدمات اداري دادگستري-روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

انسانی
اسكندرى مژگان

اسكندرى مژگان

اقتصاداسلامي -دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان-روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

انسانی
اسفنديارى مهنى

اسفنديارى مهنى

مهندسي معدن -دانشگاه شهيدباهنر-كرمان-روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
رئيسى

رئيسى

مهندسي عمران -مجتمع اموزش عالي سراوان-روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
محمدى سليمانى

محمدى سليمانى

حسابداري -دانشگاه شهيدباهنر-كرمان-مناطق محروم-بومي شهرستانهاي جنوب استان كرمان

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
اميريان كچمى

اميريان كچمى

زبان وادبيات فارسي -دانشگاه جيرفت-شبانه

1سال کانونی / 12 آزمون

انسانی
جوزاك سينا

جوزاك سينا

دامپزشكي -دانشگاه فردوسي مشهد-روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
سيفى طاهره

سيفى طاهره

علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام سجاد/ع /بيرجند-تربيت معلم-بومي استان كرمان

1سال کانونی / 11 آزمون

انسانی
مشايخى

مشايخى

علوم اجتماعي -دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان-روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

انسانی
افشارى

افشارى

علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام سجاد/ع /بيرجند-تربيت معلم-بومي استان كرمان

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
پورحاجبى

پورحاجبى

زيست شناسي -دانشگاه جيرفت-شبانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
صباحى گراغانى

صباحى گراغانى

دامپزشكي -دانشگاه شهيدباهنر-كرمان-شبانه

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
كمالى مسكونى

كمالى مسكونى

زبان وادبيات انگليسي -دانشگاه شهيدباهنر-كرمان-شبانه

3سال کانونی / 10 آزمون

زبان
شريفى

شريفى

مهندسي معدن -دانشگاه شهيدباهنر-كرمان-شبانه

1سال کانونی / 10 آزمون

ریاضی
داوودى گراغانى

داوودى گراغانى

تفسيرقران مجيد-دانشگاه علوم ومعارف قران كريم -سازمان اوقاف وامورخيريه -قم-روزانه-محل تحصيل دولت آباد اصفهان

1سال کانونی / 10 آزمون

انسانی
سنجرى پور

سنجرى پور

علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس خواجه نصيرالدين طوسي كرمان-تربيت معلم-بومي استان كرمان

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
بدخشان

بدخشان

باستانشناسي -دانشگاه جيرفت-شبانه

1سال کانونی / 10 آزمون

انسانی
اسماعيلى راينى سامان

اسماعيلى راينى سامان

دبيري الهيات ومعارف اسلامي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد-تربيت معلم-بومي استان كرمان

1سال کانونی / 9 آزمون

انسانی
محمدى نژاد اسما

محمدى نژاد اسما

اموزش زبان وادبيات فارسي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام سجاد/ع /بيرجند-تربيت معلم-بومي استان كرمان

1سال کانونی / 9 آزمون

انسانی
ذوالاحسان زرندى

ذوالاحسان زرندى

فيزيك مهندسي -دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان-روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

ریاضی
اميرحيدرى سرلرد

اميرحيدرى سرلرد

حسابداري -دانشگاه ولايت -ايرانشهر-شبانه

1سال کانونی / 9 آزمون

انسانی
پلاشى

پلاشى

زبان وادبيات فارسي -دانشگاه جيرفت-شبانه

1سال کانونی / 9 آزمون

انسانی
اميرى

اميرى

مهندسي مكانيك بيوسيستم /كشاورزي /-دانشگاه جيرفت-شبانه

1سال کانونی / 9 آزمون

ریاضی
مجازى دلفارد

مجازى دلفارد

فقه وحقوق اماميه -دانشگاه مذاهب اسلامي-روزانه-محل تحصيل سنندج

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
سنجرى على اكبر

سنجرى على اكبر

حسابداري -موسسه غيرانتفاعي حافظ-شيراز-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 8 آزمون

انسانی
كريمى مسكونى

كريمى مسكونى

علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس خواجه نصيرالدين طوسي كرمان-تربيت معلم-بومي استان كرمان

1سال کانونی / 8 آزمون

انسانی
سعيدى گراغانى

سعيدى گراغانى

مهندسي بهداشت محيط-دانشگاه علوم پزشكي تبريز-روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
مجاز

مجاز

مهندسي معدن -مجتمع اموزش عالي گناباد-روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

ریاضی
شكيبايى

شكيبايى

مهندسي كشاورزي -علوم باغباني -دانشگاه جيرفت-روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
محبى پور

محبى پور

كارشناسي بهداشت عمومي -دانشكده علوم پزشكي بم-روزانه-بومي استان كرمان

1سال کانونی / 7 آزمون

تجربی
مهنى نسب سربيژن

مهنى نسب سربيژن

مهندسي برق -موسسه غيرانتفاعي بعثت -كرمان-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 7 آزمون

ریاضی
درج

درج

راهنمايي ومشاوره -دانشگاه فرهنگيان -پرديس خواجه نصيرالدين طوسي كرمان-تربيت معلم-بومي استان كرمان

1سال کانونی / 6 آزمون

انسانی
سرحدى رودبارى

سرحدى رودبارى

اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي رفسنجان-روزانه

1سال کانونی / 6 آزمون

تجربی
فاريابى

فاريابى

علوم سياسي -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار-روزانه

1سال کانونی / 5 آزمون

انسانی
بندئى حميد

بندئى حميد

مرمت اثارتاريخي -دانشگاه زابل-روزانه

1سال کانونی / 5 آزمون

هنر
عارفى مسكونى

عارفى مسكونى

علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس خواجه نصيرالدين طوسي كرمان-تربيت معلم-بومي استان كرمان

1سال کانونی / 5 آزمون

انسانی
سالارى زارعى سرجاز

سالارى زارعى سرجاز

مهندسي مكانيك بيوسيستم /كشاورزي /-دانشگاه جيرفت-شبانه

1سال کانونی / 5 آزمون

ریاضی
5/28/2023 7:32:35 AM