فيروزكوه

قبولی های کنکور سراسری سال 93 شهر فيروزكوه

بنار ابوالفضل

بنار ابوالفضل

علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي-روزانه

3سال کانونی / 55 آزمون

تجربی
كيا

كيا

دامپزشكي -دانشگاه تهران-شبانه

3سال کانونی / 55 آزمون

تجربی
حيدرنژاد زهرا

حيدرنژاد زهرا

مهندسي برق -دانشگاه سمنان-روزانه

3سال کانونی / 49 آزمون

ریاضی
حسينى

حسينى

مهندسي عمران -موسسه غيرانتفاعي طبري -بابل-غيرانتفاعي

3سال کانونی / 49 آزمون

ریاضی
محمودى

محمودى

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه علوم وفنون مازندران -بابل /غيرانتفاعي /-غيرانتفاعي

3سال کانونی / 49 آزمون

ریاضی
غرقابى محمد

غرقابى محمد

مهندسي مواد-دانشگاه صنعتي اميركبير-تهران-روزانه

2سال کانونی / 44 آزمون

ریاضی
شجاع

شجاع

فيزيك -دانشگاه سمنان-روزانه

3سال کانونی / 44 آزمون

ریاضی
سنگسرى محسن

سنگسرى محسن

حقوق -دانشگاه سمنان-روزانه

3سال کانونی / 43 آزمون

انسانی
درويش متولى

درويش متولى

اماروكاربردها-دانشگاه سمنان-شبانه

2سال کانونی / 40 آزمون

ریاضی
تقوى دهكلانى

تقوى دهكلانى

زيست شناسي سلولي مولكولي -دانشگاه دامغان-روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
كمندى حسن

كمندى حسن

مهندسي شيمي -دانشگاه تهران-روزانه-محل تحصيل پرديس فومن گيلان

2سال کانونی / 35 آزمون

ریاضی
كريمى فراز

كريمى فراز

الهيات ومعارف اسلامي -فقه ومباني حقوق اسلامي -دانشگاه سمنان-روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

انسانی
يوسفيان

يوسفيان

مهندسي فضاي سبز-دانشگاه علم وفرهنگ /غيرانتفاعي /-غيرانتفاعي-محل تحصيل كاشمر

4سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
عندليب خواه

عندليب خواه

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه گلستان -گرگان-روزانه-محل تحصيل علي آبادكتول

2سال کانونی / 31 آزمون

ریاضی
وطنى

وطنى

مهندسي برق -موسسه غيرانتفاعي امل-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 30 آزمون

ریاضی
افشارى

افشارى

رياضيات وكاربردها-دانشگاه سمنان-شبانه

3سال کانونی / 29 آزمون

ریاضی
شهرآشوب

شهرآشوب

مهندسي برق -دانشگاه علم وفناوري مازندران -بهشهر-شبانه

3سال کانونی / 28 آزمون

ریاضی
اسفنديار

اسفنديار

علوم اجتماعي -دانشگاه علامه طباطبايي -تهران-شبانه

2سال کانونی / 28 آزمون

انسانی
حجازى

حجازى

شيمي -دانشگاه شاهرود-روزانه

2سال کانونی / 28 آزمون

تجربی
سراج

سراج

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه فناوريهاي نوين سبزوار-روزانه

3سال کانونی / 27 آزمون

ریاضی
عرب

عرب

زيست شناسي سلولي مولكولي -موسسه غيرانتفاعي انديشه سازان -نكا-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
حيدرى مجيد

حيدرى مجيد

جغرافياي سياسي /امايش ومديريت سياسي فضا/-دانشگاه تهران-روزانه

2سال کانونی / 25 آزمون

انسانی
يزدانى الاصل

يزدانى الاصل

مهندسي بهداشت حرفه اي -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي-روزانه-محل تشكيل كلاسها دانشكده سلامت ايمني و محيط زيست

2سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
صوفى فاطمه

صوفى فاطمه

زبان وادبيات انگليسي -دانشگاه سمنان-روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

زبان
اسفنديار

اسفنديار

مهندسي شهرسازي -دانشگاه شمال امل /غيرانتفاعي /-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
درخشانى مريم

درخشانى مريم

حقوق -دانشگاه سمنان-روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

انسانی
رضايى

رضايى

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه فرزانگان سمنان /ويژه خواهران /-روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
باطبى

باطبى

شيمي -دانشگاه سمنان-روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
حسينى انيس السادات

حسينى انيس السادات

معماري داخلي -دانشگاه علم وفرهنگ /غيرانتفاعي /-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
هرانده

هرانده

مديريت خدمات بهداشتي درماني -دانشگاه علوم پزشكي تهران-روزانه

2سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
نيكفر

نيكفر

فيزيك -دانشگاه سمنان-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
حسينى هراندهى

حسينى هراندهى

اب وهواشناسي -دانشگاه تهران-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
رضائى فرحناز

رضائى فرحناز

روانشناسي -دانشگاه اراك-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
زيارى

زيارى

علوم ومهندسي اب -دانشگاه شاهرود-روزانه-محل تحصيل شاهرود

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
سراج

سراج

فيزيك مهندسي -دانشگاه دامغان-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
اسفنديار

اسفنديار

كارشناسي فناوري اطلاعات سلامت -دانشگاه علوم پزشكي ايران-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
محمدپور

محمدپور

مهندسي برق -موسسه غيرانتفاعي غياث الدين جمشيدكاشاني -ابيك-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
حاجى مزدارانى محدثه

حاجى مزدارانى محدثه

فيزيك مهندسي -دانشگاه تهران-روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
حسينى

حسينى

زبان وادبيات فارسي -دانشگاه خوارزمي -تهران-روزانه-محل تحصيل كرج

1سال کانونی / 15 آزمون

انسانی
نام آور

نام آور

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه فرزانگان سمنان /ويژه خواهران /-روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
ميرزايى

ميرزايى

زبان وادبيات فارسي -دانشگاه سمنان-شبانه

1سال کانونی / 15 آزمون

انسانی
ايلكا

ايلكا

فيزيك -دانشگاه سمنان-روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
باطبى ناديا

باطبى ناديا

حقوق -موسسه غيرانتفاعي ال طه -تهران-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 13 آزمون

انسانی
فخرآور

فخرآور

مهندسي معماري -موسسه غيرانتفاعي رشددانش -سمنان-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
درويش متولى مرضيه

درويش متولى مرضيه

باستانشناسي -دانشگاه مازندران -بابلسر-روزانه-محل تحصيل نوشهر

1سال کانونی / 11 آزمون

انسانی
شجاع فرشته

شجاع فرشته

مهندسي شيمي -دانشگاه علم وفناوري مازندران -بهشهر-روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

ریاضی
جعفرى على

جعفرى على

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه شاهرود-روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

ریاضی
جهانگيرى راد

جهانگيرى راد

علوم ومهندسي صنايع غذايي /كشاورزي /-موسسه غيرانتفاعي تجن -قائمشهر-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 7 آزمون

تجربی
كتال

كتال

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه علوم وفنون مازندران -بابل /غيرانتفاعي /-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 6 آزمون

ریاضی
6/10/2023 4:12:40 AM
Menu