لواسانات

قبولی های کنکور سراسری سال 93 شهر لواسانات

زارع طناز

زارع طناز

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي ايران-روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 48 آزمون

تجربی
خاكشيرى

خاكشيرى

مهندسي عمران -دانشگاه شمال امل /غيرانتفاعي /-غيرانتفاعي

3سال کانونی / 47 آزمون

ریاضی
كردى

كردى

مهندسي صنايع -دانشگاه علم وهنر/غيرانتفاعي /-غيرانتفاعي-محل تحصيل يزد

3سال کانونی / 44 آزمون

ریاضی
صنيع پور صميم

صنيع پور صميم

علوم اقتصادي -دانشگاه علامه طباطبايي -تهران-روزانه

2سال کانونی / 40 آزمون

ریاضی
نعنايى مهدى

نعنايى مهدى

مهندسي كشاورزي -گياه پزشكي -دانشگاه تهران-روزانه-محل تحصيل كرج

3سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
زمانيان

زمانيان

مديريت بازرگاني -دانشگاه گيلان -رشت-روزانه

3سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
زمانيان اسماء

زمانيان اسماء

مديريت صنعتي -دانشگاه علامه طباطبايي -تهران-شبانه

3سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
احمدى

احمدى

مهندسي عمران -دانشگاه علم وفناوري مازندران -بهشهر-شبانه

2سال کانونی / 37 آزمون

ریاضی
جعفر لواسانى

جعفر لواسانى

مهندسي معماري -موسسه غيرانتفاعي كار-غيرانتفاعي-محل تحصيل قزوين

2سال کانونی / 37 آزمون

ریاضی
بنكدارى دانيال

بنكدارى دانيال

مهندسي برق -دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران-روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

ریاضی
طاهرى على

طاهرى على

مهندسي برق -دانشگاه صنعتي قم-روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

ریاضی
روزبيگى سپهر

روزبيگى سپهر

مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعتي بابل-روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

ریاضی
يونسى

يونسى

مهندسي برق -موسسه غيرانتفاعي اديبان -گرمسار-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 33 آزمون

ریاضی
ميراقاسى

ميراقاسى

مهندسي كامپيوتر-موسسه غيرانتفاعي ايوانكي-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 32 آزمون

ریاضی
توابع قوامى

توابع قوامى

مهندسي مكانيك -موسسه غيرانتفاعي علامه دهخدا-قزوين-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 31 آزمون

ریاضی
حاجى شمس على

حاجى شمس على

مهندسي معماري -موسسه غيرانتفاعي ميرعماد-قزوين-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 31 آزمون

ریاضی
سهرابى پدرام

سهرابى پدرام

مهندسي برق -دانشگاه سمنان-روزانه

2سال کانونی / 29 آزمون

ریاضی
عليرضاى لواسانى امين

عليرضاى لواسانى امين

اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي بابل-روزانه

2سال کانونی / 28 آزمون

تجربی
سيدعبداللهى

سيدعبداللهى

مهندسي كامپيوتر-موسسه غيرانتفاعي دارالفنون -قزوين-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
ايران منش

ايران منش

مهندسي عمران -موسسه غيرانتفاعي حكمت -قم-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
صفرى مرجان

صفرى مرجان

ژئومورفولوژي -دانشگاه دامغان-روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

انسانی
عقاقيرى يزدان

عقاقيرى يزدان

مهندسي صنايع -دانشگاه تهران-روزانه-محل تحصيل پرديس فومن گيلان

2سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
هاشمى

هاشمى

حسابداري -موسسه غيرانتفاعي علوم وتوسعه پايداراريا-گرمسار-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
رمضان آقايى

رمضان آقايى

مهندسي برق -دانشگاه علم وفناوري مازندران -بهشهر-روزانه

2سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
ميراقاسى رودكى ندا سادات

ميراقاسى رودكى ندا سادات

مهندسي شهرسازي -موسسه غيرانتفاعي معماري وهنرپارس -تهران-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
شاه دوستى

شاه دوستى

مهندسي صنايع -موسسه غيرانتفاعي فن ودانش -ساوه-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
كربلايى محمدميگونى

كربلايى محمدميگونى

مهندسي منابع طبيعي -شيلات -دانشگاه صنعتي خاتم الانبيا/ص /-بهبهان-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
كابلى عليرضا

كابلى عليرضا

مهندسي صنايع -دانشگاه اراك-روزانه

2سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
مداحى

مداحى

مهندسي صنايع -دانشگاه علم وفناوري مازندران -بهشهر-روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
خندان

خندان

رياضيات وكاربردها-دانشگاه شاهرود-روزانه

2سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
مسلمى

مسلمى

علوم اقتصادي -دانشگاه علامه طباطبايي -تهران-روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
عباسى

عباسى

مهندسي عمران -موسسه غيرانتفاعي پويش -قم-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
آدابى نيكى

آدابى نيكى

مهندسي معماري -موسسه غيرانتفاعي معماري وهنرپارس -تهران-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
نصرآبادى

نصرآبادى

اموزش زبان انگليسي -دانشگاه كوثر-بجنورد-روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

زبان
ميرزايى

ميرزايى

مهندسي عمران -موسسه غيرانتفاعي دارالفنون -قزوين-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
يونسى

يونسى

مهندسي نفت -موسسه غيرانتفاعي كاوش -محموداباد-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
سلطانى

سلطانى

زيست شناسي -دانشگاه شهيدباهنر-كرمان-شبانه

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
ديباج

ديباج

مديريت صنعتي -موسسه غيرانتفاعي خزر-محموداباد-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
متين گو

متين گو

مترجمي زبان انگليسي -دانشگاه مفيد-قم /غيرانتفاعي /-نيمه حضوري

1سال کانونی / 8 آزمون

زبان
فرهمند

فرهمند

مترجمي زبان انگليسي -دانشگاه مفيد-قم /غيرانتفاعي /-نيمه حضوري

1سال کانونی / 5 آزمون

زبان
6/1/2023 5:43:48 AM
Menu