ماكو

قبولی های کنکور سراسری سال 92 شهر ماكو

بابازاده

بابازاده

مهندسي كشاورزي -علوم وصنايع غذايي -موسسه غيرانتفاعي افاق -اروميه-غيرانتفاعي

6سال کانونی / 96 آزمون

تجربی
ريحاني دنيا

ريحاني دنيا

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اروميه-روزانه

5سال کانونی / 89 آزمون

تجربی
محرم زاده گجوتي بيتا

محرم زاده گجوتي بيتا

كارشناسي تكنولوژي پرتوشناسي -دانشگاه علوم پزشكي اروميه-روزانه

5سال کانونی / 83 آزمون

تجربی
رسول زاده

رسول زاده

علوم تربيتي -پرديس شهيدرجايي -اروميه-تربيت معلم

5سال کانونی / 81 آزمون

تجربی
برگ نيى

برگ نيى

علوم تربيتي -پرديس علامه طباطبايي -اروميه-تربيت معلم

6سال کانونی / 79 آزمون

تجربی
اسداله زاده

اسداله زاده

علوم تربيتي -پرديس شهيدرجايي -اروميه-تربيت معلم

6سال کانونی / 75 آزمون

تجربی
اسماعيل پور مهدي

اسماعيل پور مهدي

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-روزانه

4سال کانونی / 67 آزمون

تجربی
زينال زاده

زينال زاده

هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي اروميه-روزانه

4سال کانونی / 67 آزمون

تجربی
محمدي اصل عليرضا

محمدي اصل عليرضا

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-روزانه

4سال کانونی / 66 آزمون

تجربی
باقرنژاد افسون

باقرنژاد افسون

علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي اروميه-روزانه

3سال کانونی / 66 آزمون

تجربی
محرم زاده

محرم زاده

علوم تربيتي -پرديس علامه طباطبايي -اروميه-تربيت معلم

4سال کانونی / 66 آزمون

تجربی
جليل زاده

جليل زاده

علوم تربيتي -پرديس علامه طباطبايي -اروميه-تربيت معلم

4سال کانونی / 63 آزمون

ریاضی
ايرجي سجاد

ايرجي سجاد

كارشناسي تكنولوژي پرتوشناسي -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-روزانه

4سال کانونی / 61 آزمون

تجربی
عبداله زاده دانالويى

عبداله زاده دانالويى

علوم اقتصادي -دانشگاه اروميه-نيمه حضوري

3سال کانونی / 54 آزمون

تجربی
اقازاده رضا

اقازاده رضا

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اروميه-روزانه

3سال کانونی / 53 آزمون

تجربی
قوي پنجه انيس

قوي پنجه انيس

علوم تربيتي -پرديس بنت الهدي صدر-قزوين-تربيت معلم

3سال کانونی / 49 آزمون

تجربی
توفيقي محمد

توفيقي محمد

مهندسي شهرسازي -دانشگاه اروميه-روزانه

3سال کانونی / 47 آزمون

ریاضی
مختارزاده مرادلويى

مختارزاده مرادلويى

مامايي -دانشگاه علوم پزشكي اروميه-روزانه

3سال کانونی / 47 آزمون

تجربی
محمد عليزاده

محمد عليزاده

مهندسي كشاورزي -علوم دامي -دانشگاه اروميه-روزانه

4سال کانونی / 47 آزمون

تجربی
حسن زاده عليرضا

حسن زاده عليرضا

مهندسي عمران -دانشگاه تبريز-روزانه

3سال کانونی / 45 آزمون

ریاضی
نبي زاده صادق

نبي زاده صادق

حقوق -دانشگاه مراغه-روزانه

3سال کانونی / 44 آزمون

انسانی
مدني سعيد

مدني سعيد

مديريت مالي -دانشگاه علوم اقتصادي-روزانه

3سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
حسين زاده

حسين زاده

علوم تربيتي -پرديس شهيدرجايي -اروميه-تربيت معلم

2سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
فرهنگي قلعه جوقي فريد

فرهنگي قلعه جوقي فريد

مهندسي برق -دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل-روزانه

2سال کانونی / 43 آزمون

ریاضی
افشارنيا

افشارنيا

شيمي -دانشگاه اروميه-شبانه

2سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
حسين پور

حسين پور

مامايي -دانشگاه علوم پزشكي اروميه-روزانه

4سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
محبعلى زاده

محبعلى زاده

زيست شناسي سلولي مولكولي -موسسه غيرانتفاعي ربع رشيدي -تبريز-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
موسى زاده

موسى زاده

مهندسي مكانيك -دانشگاه تبريز-روزانه

2سال کانونی / 41 آزمون

ریاضی
اكبرپور طيبه

اكبرپور طيبه

مهندسي برق -دانشگاه تبريز-روزانه

2سال کانونی / 40 آزمون

ریاضی
علي زاده اصل سيما

علي زاده اصل سيما

كارشناسي تكنولوژي پرتوشناسي -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-روزانه

2سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
صادقي بازرگاني سما

صادقي بازرگاني سما

هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-روزانه

4سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
مبارك خلج

مبارك خلج

ژئومورفولوژي -دانشگاه تبريز-روزانه

2سال کانونی / 38 آزمون

انسانی
جديدى

جديدى

مهندسي عمران -مركزاموزش عالي گناباد-شبانه

2سال کانونی / 36 آزمون

ریاضی
شيرى

شيرى

علوم ومهندسي اب -دانشگاه اروميه-روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

ریاضی
قربانى

قربانى

فيزيك -دانشگاه اروميه-شبانه

2سال کانونی / 32 آزمون

ریاضی
سلطانى

سلطانى

مهندسي معدن -دانشگاه اروميه-شبانه

2سال کانونی / 30 آزمون

ریاضی
محمدي پرين

محمدي پرين

روانشناسي -دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل-روزانه

2سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
اكبرزاده

اكبرزاده

مهندسي فناوري اطلاعات -موسسه غيرانتفاعي سراج -تبريز-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 28 آزمون

ریاضی
قلى زاده

قلى زاده

مهندسي برق -موسسه غيرانتفاعي سراج -تبريز-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 27 آزمون

ریاضی
صبا لك

صبا لك

زيست شناسي -موسسه غيرانتفاعي ربع رشيدي -تبريز-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
جعفرقلى زاده كشمش تپه

جعفرقلى زاده كشمش تپه

مهندسي برق -موسسه غيرانتفاعي رشديه -تبريز-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
على نژاد

على نژاد

زيست شناسي -دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز-روزانه

2سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
قلى زاده

قلى زاده

زيست شناسي -دانشگاه اروميه-روزانه

2سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
هاشم زاده قلعه جوق زهره

هاشم زاده قلعه جوق زهره

علوم تربيتي -پرديس علامه طباطبايي -اروميه-تربيت معلم

1سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
رجب زاده

رجب زاده

مطالعات خانواده -دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز-روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

انسانی
اسمعيلى

اسمعيلى

مهندسي فضاي سبز-دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل-روزانه

2سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
شتاب

شتاب

علوم تربيتي -پرديس علامه طباطبايي -اروميه-تربيت معلم

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
قندكانلو

قندكانلو

علوم تربيتي -پرديس شهيدرجايي -اروميه-تربيت معلم

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
ابراهيم زاده قلى ديزجى

ابراهيم زاده قلى ديزجى

مهندسي كشاورزي -علوم وصنايع غذايي -دانشگاه تبريز-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
يلدايي ياسمين

يلدايي ياسمين

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه صنعتي اميركبير-تهران-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
عمرپورمصركانلو شاهين

عمرپورمصركانلو شاهين

مديريت بازرگاني -دانشگاه اروميه-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
عليپور جنكانلو

عليپور جنكانلو

راهنمايي ومشاوره -دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
اكبرى

اكبرى

مهندسي كامپيوتر-موسسه غيرانتفاعي سراج -تبريز-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
نجف زاده

نجف زاده

مهندسي فضاي سبز-دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل-شبانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
عارفي وحيد

عارفي وحيد

علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي اروميه-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
رزم پور

رزم پور

زيست شناسي -دانشگاه اروميه-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
محمدزاده

محمدزاده

مهندسي بهداشت حرفه اي -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
همت زاده علي

همت زاده علي

مهندسي مكانيك -دانشگاه بناب-روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
همت زاده

همت زاده

مهندسي برق -دانشگاه بناب-روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
رسولى

رسولى

علوم تربيتي -پرديس شهيدمدرس -سنندج-تربيت معلم

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
هاشمى

هاشمى

علوم اقتصادي -دانشگاه اروميه-نيمه حضوري

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
رضاپور شادلوى سفلى

رضاپور شادلوى سفلى

مهندسي توليدات گياهي -گياهان دارويي ومعطر-دانشگاه اروميه-شبانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
بهاري بلخكانلو محمد

بهاري بلخكانلو محمد

مهندسي عمران -دانشگاه مراغه-روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
عباسعلى زاده

عباسعلى زاده

مهندسي مواد-دانشگاه مراغه-شبانه

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
آمادين زاده

آمادين زاده

اب وهواشناسي -دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل-روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

انسانی
اوهنده شبنم

اوهنده شبنم

روانشناسي -دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل-روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

انسانی
قلي نژاد امين

قلي نژاد امين

علوم تربيتي -پرديس شهيدرجايي -اروميه-تربيت معلم

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
رسولى قزلباش

رسولى قزلباش

علوم تربيتي -پرديس شهيدرجايي -اروميه-تربيت معلم

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
معتمدي قندكانلو محمد

معتمدي قندكانلو محمد

دبيري زبان وادبيات فارسي -پرديس شهيدرجايي -قزوين-تربيت معلم

1سال کانونی / 11 آزمون

انسانی
طالوني احد

طالوني احد

دبيري علوم اجتماعي -پرديس شهيدرجايي -اروميه-تربيت معلم

1سال کانونی / 10 آزمون

انسانی
آغال

آغال

جغرافياوبرنامه ريزي گردشگري -دانشگاه اروميه-روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

انسانی
فاطمى

فاطمى

سنجش ازدوروسيستم اطلاعات جغرافيايي -دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل-روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

انسانی
بايرام زاده

بايرام زاده

مهندسي صنايع -موسسه غيرانتفاعي سراج -تبريز-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 7 آزمون

ریاضی
بروكى ميلان

بروكى ميلان

مهندسي عمران -موسسه غيرانتفاعي علم وفن -اروميه-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 7 آزمون

ریاضی
علي نژاد فاضل

علي نژاد فاضل

مهندسي معماري -دانشگاه اروميه-روزانه

1سال کانونی / 5 آزمون

ریاضی
اسمعيل زاده

اسمعيل زاده

زيست شناسي سلولي مولكولي -دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل-روزانه

1سال کانونی / 5 آزمون

تجربی
ابراهيم زاده

ابراهيم زاده

مهندسي برق -موسسه غيرانتفاعي رشديه -تبريز-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 5 آزمون

ریاضی
6/7/2023 7:05:58 AM
Menu