سلماس

قبولی های کنکور سراسری سال 92 شهر سلماس

اسمعيل زاده تازه شهري صفا

اسمعيل زاده تازه شهري صفا

اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-روزانه

7سال کانونی / 100 آزمون

تجربی
عسگرزاده صدقيانى

عسگرزاده صدقيانى

مهندسي فناوري اطلاعات -موسسه غيرانتفاعي معراج -سلماس-غيرانتفاعي

7سال کانونی / 100 آزمون

ریاضی
دلشادقره قشلاقي سحر

دلشادقره قشلاقي سحر

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اردبيل-روزانه

5سال کانونی / 79 آزمون

تجربی
قوى پنجه

قوى پنجه

علوم تربيتي -پرديس علامه طباطبايي -اروميه-تربيت معلم

4سال کانونی / 72 آزمون

تجربی
روشن بلخكانلو جعفر

روشن بلخكانلو جعفر

مهندسي عمران -دانشگاه اروميه-روزانه

3سال کانونی / 59 آزمون

ریاضی
جلى باقو

جلى باقو

علوم تربيتي -پرديس شهيدمدرس -سنندج-تربيت معلم

3سال کانونی / 56 آزمون

تجربی
جاليزى

جاليزى

مهندسي برق -موسسه غيرانتفاعي كمال -اروميه-غيرانتفاعي

3سال کانونی / 52 آزمون

ریاضی
يوسفى كنگرلوئى

يوسفى كنگرلوئى

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه صنعتي اروميه-شبانه

3سال کانونی / 48 آزمون

ریاضی
ديسناد سيدعمران

ديسناد سيدعمران

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-روزانه

3سال کانونی / 47 آزمون

تجربی
صادقى فر

صادقى فر

علوم تربيتي -پرديس علامه طباطبايي -اروميه-تربيت معلم

3سال کانونی / 47 آزمون

تجربی
كرمي قره قشلاقي رسول

كرمي قره قشلاقي رسول

علوم تربيتي -پرديس شهيدرجايي -اروميه-تربيت معلم

2سال کانونی / 46 آزمون

انسانی
عالى نژاد

عالى نژاد

علوم ومهندسي اب -دانشگاه تبريز-روزانه

3سال کانونی / 45 آزمون

ریاضی
احرارى قره قشلاقى

احرارى قره قشلاقى

مهندسي بهداشت محيط-دانشگاه علوم پزشكي اروميه-روزانه

2سال کانونی / 45 آزمون

تجربی
نعمتي تمر امين

نعمتي تمر امين

مهندسي شيمي -دانشگاه تهران-روزانه

2سال کانونی / 43 آزمون

ریاضی
وطنى

وطنى

دبيري شيمي -پرديس شهيدباهنر-همدان-تربيت معلم

3سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
نريمانى

نريمانى

زيست شناسي سلولي مولكولي -دانشگاه مراغه-روزانه

3سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
وطنى

وطنى

مهندسي بهداشت حرفه اي -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-روزانه

3سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
محمدى ايروانلو

محمدى ايروانلو

هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي اروميه-روزانه

3سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
نجومي سارا

نجومي سارا

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-روزانه

3سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
عزيززاده مجتبي

عزيززاده مجتبي

علوم تربيتي -پرديس شهيدرجايي -اروميه-تربيت معلم

2سال کانونی / 39 آزمون

ریاضی
سبزى كارى

سبزى كارى

علوم تربيتي -پرديس علامه طباطبايي -اروميه-تربيت معلم

5سال کانونی / 39 آزمون

ریاضی
قهرماني حبشي رقيه

قهرماني حبشي رقيه

علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-روزانه

3سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
نورمحمدى

نورمحمدى

علوم تربيتي -پرديس شهيدمدرس -سنندج-تربيت معلم

2سال کانونی / 36 آزمون

ریاضی
عبادى يالقوز آغاجى

عبادى يالقوز آغاجى

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل-روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

ریاضی
رنجبر على بلاغى

رنجبر على بلاغى

زيست شناسي سلولي مولكولي -موسسه غيرانتفاعي ربع رشيدي -تبريز-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
قنديلي قره قشلاقي فاطمه

قنديلي قره قشلاقي فاطمه

راهنمايي ومشاوره -پرديس بنت الهدي صدر-قزوين-تربيت معلم

2سال کانونی / 35 آزمون

انسانی
سيدوليلو ميرحسين

سيدوليلو ميرحسين

كاردرماني -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
رشادت بهيك ارمان

رشادت بهيك ارمان

كارشناسي تكنولوژي پرتوشناسي -دانشگاه علوم پزشكي اروميه-روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
كيميائى كهنه شهرى

كيميائى كهنه شهرى

مهندسي بهداشت حرفه اي -دانشگاه علوم پزشكي اردبيل-روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
دلائى ميلان

دلائى ميلان

حسابداري -دانشگاه كردستان -سنندج-روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
رزمى

رزمى

مهندسي كشاورزي -مكانيك ماشينهاي كشاورزي -دانشگاه اروميه-روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

ریاضی
صادقى

صادقى

زيست شناسي سلولي مولكولي -موسسه غيرانتفاعي ربع رشيدي -تبريز-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
ايران نژادمغانجوقي هانيه

ايران نژادمغانجوقي هانيه

كارشناسي تكنولوژي پرتوشناسي -دانشگاه علوم پزشكي اروميه-روزانه

4سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
رستمى بگجوانى

رستمى بگجوانى

مهندسي بهداشت محيط-دانشگاه علوم پزشكي تبريز-روزانه

3سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
زينالى مغانجوقى

زينالى مغانجوقى

زيست شناسي سلولي مولكولي -موسسه غيرانتفاعي ربع رشيدي -تبريز-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
معصومى شيخ كانلو

معصومى شيخ كانلو

مهندسي معدن -دانشگاه صنعتي اروميه-روزانه

2سال کانونی / 28 آزمون

ریاضی
حق نظري كهنه شهري ليلا

حق نظري كهنه شهري ليلا

فقه وحقوق اسلامي -دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز-شبانه

2سال کانونی / 26 آزمون

انسانی
يزدانى

يزدانى

حسابداري -دانشگاه اروميه-روزانه

2سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
رستمى

رستمى

زيست شناسي سلولي مولكولي -موسسه غيرانتفاعي ربع رشيدي -تبريز-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
صادق نوه سى

صادق نوه سى

رياضيات وكاربردها-دانشگاه اروميه-روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
يوسفى زولا

يوسفى زولا

زيست شناسي سلولي مولكولي -موسسه غيرانتفاعي ربع رشيدي -تبريز-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
بنفشه كهنه شهرى

بنفشه كهنه شهرى

زيست شناسي سلولي مولكولي -موسسه غيرانتفاعي ربع رشيدي -تبريز-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
شيخكانلو شيرزاد

شيخكانلو شيرزاد

هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي اروميه-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
اميري سيما

اميري سيما

فقه وحقوق اسلامي -دانشگاه اروميه-شبانه

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
فرنود پويا

فرنود پويا

راهنمايي ومشاوره -پرديس شهيدرجايي -اروميه-تربيت معلم

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
عليپور حمزه كندى

عليپور حمزه كندى

اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي اروميه-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
اطمانى حقويران

اطمانى حقويران

مهندسي فناوري اطلاعات -دانشگاه تبريز-روزانه

2سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
جهانگيرزاده سوره

جهانگيرزاده سوره

فيزيك -دانشگاه اروميه-شبانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
سليمانى قزلجه

سليمانى قزلجه

علوم اقتصادي -دانشگاه اروميه-نيمه حضوري

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
معصومى

معصومى

مهندسي كشاورزي -علوم خاك -دانشگاه اروميه-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
كريمى

كريمى

مهندسي كشاورزي -ترويج واموزش كشاورزي -دانشگاه اروميه-شبانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
امان زاده

امان زاده

علوم اقتصادي -دانشگاه اروميه-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
موحدى

موحدى

مهندسي كشاورزي -علوم دامي -دانشگاه اروميه-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
حاتمي كانرش نادر

حاتمي كانرش نادر

حقوق -دانشگاه تبريز-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
قاسمي زادتمر پريسا

قاسمي زادتمر پريسا

كارشناسي تكنولوژي پرتوشناسي -دانشگاه علوم پزشكي اروميه-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
طايفه حسينعلى

طايفه حسينعلى

زبان وادبيات فارسي -دانشگاه كردستان -سنندج-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
ثقفى

ثقفى

علوم تربيتي -پرديس شهيدرجايي -اروميه-تربيت معلم

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
محمودى

محمودى

مهندسي هوافضا-دانشگاه صنعتي اروميه-شبانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
باقرى بيك نژاد

باقرى بيك نژاد

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه بين المللي امام رضا/ع /-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
خمسه لويي سارا

خمسه لويي سارا

علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي اروميه-روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
لولو

لولو

مهندسي كشاورزي -علوم وصنايع غذايي -دانشگاه اروميه-شبانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
جلى باقو دلزى

جلى باقو دلزى

مهندسي فناوري اطلاعات -دانشگاه صنعتي اروميه-شبانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
ختايي خسروشاهي ثمين

ختايي خسروشاهي ثمين

دبيري زيست شناسي -پرديس فاطمه الزهرا/س /-ساري-تربيت معلم

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
ميرزايي اولقي افسانه

ميرزايي اولقي افسانه

علوم تربيتي -پرديس علامه طباطبايي -اروميه-تربيت معلم

1سال کانونی / 13 آزمون

انسانی
سلام زاده

سلام زاده

مديريت بازرگاني -دانشگاه اروميه-شبانه

1سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
رضايى

رضايى

زيست شناسي سلولي مولكولي -موسسه غيرانتفاعي ربع رشيدي -تبريز-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
ستاردباغي سارا

ستاردباغي سارا

مهندسي شيمي -دانشگاه صنعتي سهند-تبريز-روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

ریاضی
جليل زاده

جليل زاده

فيزيك -دانشگاه تبريز-روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

ریاضی
حسين پور اصل كلشانى

حسين پور اصل كلشانى

علم اطلاعات ودانش شناسي -دانشگاه تبريز-روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
طيبى

طيبى

مهندسي كشاورزي -علوم وصنايع غذايي -موسسه غيرانتفاعي صبا-اروميه-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
بابازاده سيلابي سارا

بابازاده سيلابي سارا

علوم تربيتي -پرديس علامه طباطبايي -اروميه-تربيت معلم

1سال کانونی / 9 آزمون

انسانی
قهرمان نژاد

قهرمان نژاد

علوم تربيتي -پرديس شهيدمدرس -سنندج-تربيت معلم

1سال کانونی / 9 آزمون

ریاضی
مرندى

مرندى

مهندسي معماري -موسسه غيرانتفاعي نبي اكرم /ص /تبريز-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 9 آزمون

ریاضی
فيض ياب يالقوزاغاجي هانيه

فيض ياب يالقوزاغاجي هانيه

علوم تربيتي -پرديس علامه طباطبايي -اروميه-تربيت معلم

1سال کانونی / 8 آزمون

انسانی
قاسمى

قاسمى

فيزيك -دانشگاه اروميه-روزانه

2سال کانونی / 8 آزمون

ریاضی
حلمى سلماسى

حلمى سلماسى

مهندسي برق -موسسه غيرانتفاعي كمال -اروميه-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 8 آزمون

ریاضی
مرزبان سرنقي ايمان

مرزبان سرنقي ايمان

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه تبريز-روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

ریاضی
عباسى بخشكندى

عباسى بخشكندى

علوم تربيتي -پرديس علامه طباطبايي -اروميه-تربيت معلم

1سال کانونی / 7 آزمون

ریاضی
كريمى حبشى

كريمى حبشى

علوم تربيتي -پرديس علامه طباطبايي -اروميه-تربيت معلم

1سال کانونی / 7 آزمون

تجربی
موسى زاده حمزه كندى

موسى زاده حمزه كندى

مهندسي كشاورزي -علوم وصنايع غذايي -موسسه غيرانتفاعي افاق -اروميه-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 7 آزمون

تجربی
6/1/2023 8:20:38 AM
Menu