گزبرخوار

قبولی های کنکور سراسری سال 92 شهر گزبرخوار

بصيري جزي نيلوفر

بصيري جزي نيلوفر

شيمي -دانشگاه اصفهان-روزانه

4سال کانونی / 79 آزمون

ریاضی
محمدي رويا

محمدي رويا

مهندسي صنايع -دانشگاه صنعتي اصفهان-روزانه

3سال کانونی / 60 آزمون

ریاضی
عرفانى

عرفانى

مهندسي كشاورزي -علوم دامي -دانشگاه صنعتي اصفهان-روزانه

3سال کانونی / 58 آزمون

تجربی
سليمى جزى

سليمى جزى

مهندسي كشاورزي -علوم باغباني -دانشگاه صنعتي اصفهان-روزانه

2سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
خسروى

خسروى

فيزيك -دانشگاه يزد-روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

ریاضی
عنايت جزى

عنايت جزى

مهندسي مواد-موسسه غيرانتفاعي نقش جهان -اصفهان-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 36 آزمون

ریاضی
زمانپور

زمانپور

مهندسي معماري -موسسه غيرانتفاعي دانش پژوهان -اصفهان-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
حيدرپور جزى

حيدرپور جزى

مهندسي مواد-مركزاموزش عالي گناباد-شبانه

1سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
كنعانى جزى

كنعانى جزى

رياضيات وكاربردها-دانشگاه سمنان-شبانه

1سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
رمضانى

رمضانى

مهندسي صنايع -دانشگاه تربت حيدريه-روزانه

2سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
مرادمند جزى

مرادمند جزى

مهندسي معماري -موسسه غيرانتفاعي راغب اصفهاني -اصفهان-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
مولويان جزى

مولويان جزى

مهندسي كشاورزي -علوم دامي -دانشگاه صنعتي اصفهان-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
ذكاوتمند جزى

ذكاوتمند جزى

علوم تربيتي -پرديس شهيدباهنر-اصفهان-تربيت معلم

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
احمدى كتايونچه

احمدى كتايونچه

زيست شناسي سلولي مولكولي -موسسه غيرانتفاعي نوردانش -ميمه-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
حاتم پور جزى

حاتم پور جزى

مهندسي كامپيوتر-مركزاموزش عالي شهرضا-شبانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
6/2/2023 3:14:12 PM
Menu