گتوند

قبولی های کنکور سراسری سال 92 شهر گتوند

اكبرى نيا

اكبرى نيا

زيست شناسي -دانشگاه صنعتي خاتم الانبيا/ص /بهبهان-روزانه

5سال کانونی / 69 آزمون

تجربی
هادي زاده اكرم

هادي زاده اكرم

دبيري زبان وادبيات عرب -پرديس حضرت معصومه (س )-قم-تربيت معلم

3سال کانونی / 63 آزمون

انسانی
الياسى گمارى

الياسى گمارى

كارشناسي بهداشت عمومي -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپوراهواز-روزانه

3سال کانونی / 61 آزمون

تجربی
بازيارى

بازيارى

كارشناسي فناوري اطلاعات سلامت -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپوراهواز-روزانه

3سال کانونی / 58 آزمون

تجربی
باقرى

باقرى

مهندسي بهداشت حرفه اي -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپوراهواز-روزانه

3سال کانونی / 54 آزمون

تجربی
حسينى تبار

حسينى تبار

علوم تربيتي -پرديس فاطمه الزهرا/س /-اهواز-تربيت معلم

3سال کانونی / 53 آزمون

تجربی
مهدوى

مهدوى

حسابداري -دانشگاه ايلام-روزانه

3سال کانونی / 46 آزمون

تجربی
اسكندري زهرا

اسكندري زهرا

علوم تربيتي -پرديس فاطمه الزهرا/س /-اهواز-تربيت معلم

2سال کانونی / 42 آزمون

ریاضی
عسكرپور

عسكرپور

زمين شناسي -دانشگاه شهيدچمران -اهواز-روزانه

2سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
شاهمرادي اشكان

شاهمرادي اشكان

مهندسي مكانيك -دانشگاه اصفهان-روزانه

2سال کانونی / 41 آزمون

ریاضی
آل حسن

آل حسن

حسابداري -دانشگاه شهيدچمران -اهواز-روزانه

3سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
بهزادى

بهزادى

علوم تربيتي -پرديس فاطمه الزهرا/س /-اهواز-تربيت معلم

2سال کانونی / 36 آزمون

ریاضی
اسدى پور

اسدى پور

رياضيات وكاربردها-دانشگاه شهيدچمران -اهواز-روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

ریاضی
بليوند

بليوند

حسابداري -موسسه غيرانتفاعي راغب اصفهاني -اصفهان-غيرانتفاعي

3سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
صالحي زاده رضا

صالحي زاده رضا

علوم قضايي -دانشگاه علوم قضايي وخدمات اداري وابسته به قوه قضاييه-روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

انسانی
كلانتر رشيدى

كلانتر رشيدى

كارشناسي بهداشت عمومي -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپوراهواز-روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
جعفرى آزاد

جعفرى آزاد

دبيري علوم اجتماعي -پرديس علامه طباطبايي -بوشهر-تربيت معلم

2سال کانونی / 32 آزمون

انسانی
جعفرى

جعفرى

حسابداري -موسسه غيرانتفاعي جهاددانشگاهي -خوزستان-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
گتوندي پريسا

گتوندي پريسا

مهندسي عمران -دانشگاه صنعتي جندي شاپوردزفول-روزانه

2سال کانونی / 28 آزمون

ریاضی
عيدى

عيدى

زبان وادبيات فارسي -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار-شبانه

1سال کانونی / 26 آزمون

انسانی
كريمى

كريمى

علوم تربيتي -پرديس فاطمه الزهرا/س /-اهواز-تربيت معلم

1سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
رضايى پور

رضايى پور

علوم تربيتي -پرديس فاطمه الزهرا/س /-اهواز-تربيت معلم

1سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
خدابخشى آقا محلى

خدابخشى آقا محلى

مهندسي فناوري اطلاعات -موسسه غيرانتفاعي پويش -قم-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
احمدنژاد فاطمه

احمدنژاد فاطمه

دبيري الهيات ومعارف اسلامي -پرديس ايت اله كمال وند-خرم اباد-تربيت معلم

1سال کانونی / 20 آزمون

انسانی
روشنايي مصطفي

روشنايي مصطفي

مهندسي برق -دانشگاه صنعتي خاتم الانبيا/ص /بهبهان-روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
احساني مجتبي

احساني مجتبي

دبيري زبان وادبيات فارسي -پرديس حضرت رسول اكرم /ص /-اهواز-تربيت معلم

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
عبدي فروغ

عبدي فروغ

دبيري الهيات ومعارف اسلامي -پرديس ايت اله كمال وند-خرم اباد-تربيت معلم

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
سلامي زهرا

سلامي زهرا

دبيري زبان وادبيات عرب -پرديس حضرت معصومه (س )-قم-تربيت معلم

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
برزگر

برزگر

مهندسي بهداشت محيط-دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپوراهواز-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
عباسي زاده بابك

عباسي زاده بابك

دبيري زبان وادبيات فارسي -پرديس حضرت رسول اكرم /ص /-اهواز-تربيت معلم

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
صفري پوريا

صفري پوريا

دبيري زبان وادبيات فارسي -پرديس حضرت رسول اكرم /ص /-اهواز-تربيت معلم

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
رضايى

رضايى

مهندسي كشاورزي -علوم خاك -دانشگاه شهيدچمران -اهواز-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
حسيني فداله سيده فاطمه

حسيني فداله سيده فاطمه

راهنمايي ومشاوره -دانشگاه شهيدچمران -اهواز-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
اسماعيلي غلامرضا

اسماعيلي غلامرضا

دبيري زبان وادبيات عرب -پرديس ايت اله طالقاني -قم-تربيت معلم

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
معتمدپور زينب

معتمدپور زينب

علوم تربيتي -دانشگاه شهيدچمران -اهواز-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
عبدالعلى زاده

عبدالعلى زاده

علوم تربيتي -پرديس فاطمه الزهرا/س /-اهواز-تربيت معلم

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
بليوندپور

بليوندپور

كارشناسي بهداشت عمومي -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپوراهواز-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
سيلاوى

سيلاوى

دبيري شيمي -پرديس شهيدرجايي -شيراز-تربيت معلم

2سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
گله مرادي مهتاب

گله مرادي مهتاب

مهندسي شيمي -دانشگاه صنعتي جندي شاپوردزفول-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
خدادادى

خدادادى

علوم تربيتي -پرديس حضرت رسول اكرم /ص /-اهواز-تربيت معلم

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
سلطانى كاظمى

سلطانى كاظمى

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه بيرجند-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
رضايى پور

رضايى پور

شيمي -دانشگاه لرستان -خرم اباد-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
بهادرى

بهادرى

علوم تربيتي -پرديس حضرت رسول اكرم /ص /-اهواز-تربيت معلم

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
قنبرى

قنبرى

علوم تربيتي -پرديس حضرت رسول اكرم /ص /-اهواز-تربيت معلم

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
شير محمدى

شير محمدى

علوم اقتصادي -دانشگاه شهيدچمران -اهواز-روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
اسكندرى زاد

اسكندرى زاد

علوم تربيتي -پرديس فاطمه الزهرا/س /-اهواز-تربيت معلم

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
مهدوي ميترا

مهدوي ميترا

مهندسي مكانيك -دانشگاه شهيدچمران -اهواز-روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
جعفرپور پريسا

جعفرپور پريسا

زبان وادبيات انگليسي -دانشگاه لرستان -خرم اباد-روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

زبان
رخشنده رحمان

رخشنده رحمان

دامپزشكي -دانشگاه شهيدچمران -اهواز-روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
نجف زاده

نجف زاده

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه ايلام-روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
سلطان محمدى

سلطان محمدى

حسابداري -دانشگاه شهيدچمران -اهواز-روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
شعباني پور رضا

شعباني پور رضا

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي تهران-روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
قنبري گله پروانه

قنبري گله پروانه

علوم تربيتي -پرديس فاطمه الزهرا/س /-اهواز-تربيت معلم

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
رئيسى

رئيسى

علوم تربيتي -پرديس فاطمه الزهرا/س /-اهواز-تربيت معلم

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
زنگنه

زنگنه

حسابداري -موسسه غيرانتفاعي هشت بهشت -اصفهان-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
بيدكانى بختياروند

بيدكانى بختياروند

علوم تربيتي -پرديس فاطمه الزهرا/س /-اهواز-تربيت معلم

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
حسينى احمد فداله

حسينى احمد فداله

رياضيات وكاربردها-دانشگاه صنعتي جندي شاپوردزفول-روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

ریاضی
جمشيدى

جمشيدى

كارشناسي فناوري اطلاعات سلامت -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپوراهواز-روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
اسكندرى

اسكندرى

مهندسي برق -موسسه غيرانتفاعي راغب اصفهاني -اصفهان-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 8 آزمون

ریاضی
حسانى

حسانى

زمين شناسي -دانشگاه شهيدچمران -اهواز-روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

تجربی
6/7/2023 5:29:31 AM
Menu