زيدون

قبولی های کنکور سراسری سال 92 شهر زيدون

مرادي منير

مرادي منير

كارشناسي تكنولوژي پرتوشناسي -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-روزانه

3سال کانونی / 61 آزمون

تجربی
رجبى

رجبى

كارشناسي بهداشت عمومي -دانشگاه علوم پزشكي ايلام-روزانه

3سال کانونی / 58 آزمون

تجربی
آقاجرى

آقاجرى

مديريت بازرگاني -دانشگاه خليج فارس -بوشهر-روزانه

3سال کانونی / 58 آزمون

تجربی
كوهى

كوهى

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه بين المللي امام رضا/ع /-غيرانتفاعي

3سال کانونی / 53 آزمون

ریاضی
رعيت مريم

رعيت مريم

مديريت بازرگاني -دانشگاه لرستان -خرم اباد-روزانه

2سال کانونی / 41 آزمون

انسانی
حسيني سيدجلاالدين

حسيني سيدجلاالدين

كارشناسي تكنولوژي پرتوشناسي -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپوراهواز-روزانه

3سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
زري نژاد رامين

زري نژاد رامين

مهندسي برق -دانشگاه لرستان -خرم اباد-روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

ریاضی
رضايى

رضايى

مهندسي مكانيك -مركزاموزش عالي فيروزاباد-روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

ریاضی
معتمدى نژاد

معتمدى نژاد

فيزيك -دانشگاه شهيدچمران -اهواز-روزانه

2سال کانونی / 28 آزمون

ریاضی
فرجي ميلاد

فرجي ميلاد

زمين شناسي -دانشگاه اصفهان-روزانه

2سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
گشتاسبي فروغ

گشتاسبي فروغ

اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپوراهواز-روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
آقاجرى نژاد

آقاجرى نژاد

مهندسي معماري -دانشگاه ايلام-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
قنواتى

قنواتى

علم اطلاعات ودانش شناسي -دانشگاه شهيدچمران -اهواز-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
ستوده قربانى

ستوده قربانى

پرستاري -دانشكده علوم پزشكي ابادان-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
چوپانى

چوپانى

مهندسي برق -موسسه غيرانتفاعي پاسارگاد-شيراز-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
ارام محمدرضا

ارام محمدرضا

حقوق -دانشگاه ايت اله بروجردي -بروجرد-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
گناوه مريم

گناوه مريم

حسابداري -دانشگاه ايلام-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
احمدى

احمدى

كارشناسي بهداشت عمومي -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپوراهواز-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
غلامى مقدم

غلامى مقدم

مهندسي برق -دانشگاه تربت حيدريه-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
موسوى

موسوى

مديريت بازرگاني -دانشگاه لرستان -خرم اباد-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
موسوي صادق

موسوي صادق

مهندسي برق -دانشگاه شهيدچمران -اهواز-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
شهبازي مژده

شهبازي مژده

علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
زمانى زاده

زمانى زاده

مهندسي برق -مركزاموزش عالي فيروزاباد-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
موسوى

موسوى

مهندسي منابع طبيعي -محيطزيست -دانشگاه صنعتي خاتم الانبيا/ص /بهبهان-روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
كشت زر اسما

كشت زر اسما

حقوق -دانشگاه لرستان -خرم اباد-روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

انسانی
محمدپور

محمدپور

حسابداري -دانشگاه شهيدچمران -اهواز-روزانه

1سال کانونی / 6 آزمون

تجربی
5/30/2023 9:21:05 AM
Menu