ايذه

قبولی های کنکور سراسری سال 92 شهر ايذه

كوراوندبردپاره نازيلا

كوراوندبردپاره نازيلا

علوم تغذيه -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-روزانه

5سال کانونی / 100 آزمون

تجربی
كيانى

كيانى

مهندسي بهداشت حرفه اي -دانشگاه علوم پزشكي لرستان -خرم اباد-روزانه

5سال کانونی / 93 آزمون

تجربی
سلحشور

سلحشور

علوم تربيتي -پرديس فاطمه الزهرا/س /-اهواز-تربيت معلم

5سال کانونی / 77 آزمون

تجربی
كاوسي قافي اسماعيل

كاوسي قافي اسماعيل

مهندسي برق -دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران-روزانه

3سال کانونی / 56 آزمون

ریاضی
سواري پرستو

سواري پرستو

علوم تربيتي -پرديس فاطمه الزهرا/س /-اهواز-تربيت معلم

3سال کانونی / 56 آزمون

تجربی
بنداني پرديس

بنداني پرديس

علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپوراهواز-روزانه

3سال کانونی / 52 آزمون

تجربی
حسيني زهرا

حسيني زهرا

فيزيوتراپي -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپوراهواز-روزانه

3سال کانونی / 50 آزمون

تجربی
مومني نواب

مومني نواب

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-روزانه

3سال کانونی / 46 آزمون

تجربی
واحديان اميد

واحديان اميد

مهندسي ايمني -دانشگاه صنعت نفت-روزانه

3سال کانونی / 43 آزمون

ریاضی
عالى محمودى چنارستانى

عالى محمودى چنارستانى

زيست شناسي -دانشگاه علوم وفنون دريايي خرمشهر-شبانه

3سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
سبزواري زهرا

سبزواري زهرا

دبيري شيمي -پرديس فاطمه الزهرا/س /-يزد-تربيت معلم

3سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
اسدي ده ميراحمدي صديقه

اسدي ده ميراحمدي صديقه

دبيري رياضي -پرديس شهيدباهنر-همدان-تربيت معلم

3سال کانونی / 40 آزمون

ریاضی
نوشادى پيانى

نوشادى پيانى

علوم تربيتي -پرديس فاطمه الزهرا/س /-اهواز-تربيت معلم

3سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
اميدي نورابادي محمدمهدي

اميدي نورابادي محمدمهدي

پزشكي -دانشكده علوم پزشكي ابادان-روزانه

3سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
نوذريان شادي

نوذريان شادي

علوم تغذيه -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپوراهواز-روزانه

2سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
حسيني شه پريان عيسي

حسيني شه پريان عيسي

مهندسي پزشكي -دانشگاه صنعتي اميركبير-تهران-روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

ریاضی
كاوسي زينب

كاوسي زينب

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپوراهواز-روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
شهولي كوه شوري پيمان

شهولي كوه شوري پيمان

دبيري زبان وادبيات فارسي -پرديس حضرت رسول اكرم /ص /-اهواز-تربيت معلم

2سال کانونی / 36 آزمون

انسانی
خواجوي سپهر

خواجوي سپهر

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي ايلام-روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
فرضعلي وند ناديا

فرضعلي وند ناديا

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپوراهواز-روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
كياني ده كياني مجتبي

كياني ده كياني مجتبي

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي بقيه الله-روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
موسوي محبوبه

موسوي محبوبه

مامايي -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپوراهواز-روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
حيدرى

حيدرى

علوم تربيتي -پرديس فاطمه الزهرا/س /-اهواز-تربيت معلم

2سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
كريمي الهام

كريمي الهام

فيزيوتراپي -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپوراهواز-روزانه

3سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
قريشوندي كول جازي فريد

قريشوندي كول جازي فريد

مهندسي مكانيك -دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي تهران-روزانه

3سال کانونی / 32 آزمون

ریاضی
چهرازي عبدالله

چهرازي عبدالله

مهندسي برق -دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران-روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

ریاضی
بنداني سوسن فرهاد

بنداني سوسن فرهاد

مهندسي برق -دانشگاه صنعتي كرمانشاه-روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

ریاضی
موسوي ده شيخ هانيه

موسوي ده شيخ هانيه

مهندسي معماري -دانشگاه صنعتي جندي شاپوردزفول-شبانه

2سال کانونی / 30 آزمون

ریاضی
مرادى

مرادى

كارشناسي بهداشت عمومي -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
مومنى بيد زرد

مومنى بيد زرد

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپوراهواز-روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
طهماسبي مهشيد

طهماسبي مهشيد

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي تهران-روزانه

2سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
پيرفلك ناهيد

پيرفلك ناهيد

علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي لرستان -خرم اباد-روزانه

3سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
ميريان

ميريان

مهندسي رباتيك -دانشگاه صنعتي سيرجان-روزانه

2سال کانونی / 27 آزمون

ریاضی
اروميشي زهرا

اروميشي زهرا

علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپوراهواز-روزانه

2سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
بختياري نژاد راضيه

بختياري نژاد راضيه

دبيري علوم اجتماعي -پرديس زينبيه -پيشوا-تربيت معلم

1سال کانونی / 26 آزمون

انسانی
كياني شاهوندي سميه

كياني شاهوندي سميه

علوم ازمايشگاهي -دانشكده علوم پزشكي دزفول-روزانه

2سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
شيخى سركون

شيخى سركون

تاريخ -دانشگاه شهيدچمران -اهواز-روزانه

1سال کانونی / 26 آزمون

انسانی
صادقى نعل كنان

صادقى نعل كنان

كارشناسي بهداشت عمومي -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپوراهواز-روزانه

2سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
مهرى

مهرى

پرستاري -دانشكده علوم پزشكي ابادان-روزانه

2سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
خواجوى

خواجوى

علوم اقتصادي -دانشگاه ايلام-روزانه

2سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
بزرگ زيبا

بزرگ زيبا

كارشناسي تكنولوژي پرتوشناسي -دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه-روزانه

2سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
مرادى نوروزى

مرادى نوروزى

مهندسي بهداشت حرفه اي -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپوراهواز-روزانه

2سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
نوروزى

نوروزى

كارشناسي بهداشت عمومي -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپوراهواز-روزانه

2سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
ال گودرزي شيرين

ال گودرزي شيرين

دامپزشكي -دانشگاه شهيدچمران -اهواز-روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
احمدى

احمدى

كارشناسي تكنولوژي پرتوشناسي -دانشكده علوم پزشكي بهبهان-روزانه

2سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
عباسي سحر

عباسي سحر

راهنمايي ومشاوره -پرديس فاطمه الزهرا/س /-اهواز-تربيت معلم

1سال کانونی / 22 آزمون

انسانی
اسمعيل وندي لوايي مهرناز

اسمعيل وندي لوايي مهرناز

روانشناسي -دانشگاه لرستان -خرم اباد-روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

انسانی
لجم اورك صفرپور

لجم اورك صفرپور

ژئومورفولوژي -دانشگاه لرستان -خرم اباد-روزانه

2سال کانونی / 22 آزمون

انسانی
موسوي ده موردي سيده عذرا

موسوي ده موردي سيده عذرا

جغرافياوبرنامه ريزي شهري -دانشگاه تهران-روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

انسانی
اسماعيل زاده

اسماعيل زاده

رياضيات وكاربردها-دانشگاه رازي -كرمانشاه-روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
كاوسي قافي بهناز

كاوسي قافي بهناز

مهندسي برق -دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي -تهران-روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
سعيدي مريم

سعيدي مريم

راهنمايي ومشاوره -پرديس فاطمه الزهرا/س /-اهواز-تربيت معلم

1سال کانونی / 20 آزمون

انسانی
حبيبي مريم

حبيبي مريم

علوم تربيتي -پرديس فاطمه الزهرا/س /-اهواز-تربيت معلم

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
موسوى هاشمى

موسوى هاشمى

مترجمي زبان عربي -دانشگاه بين المللي امام خميني /ره /قزوين-روزانه

2سال کانونی / 20 آزمون

انسانی
كيانى شاهوندى

كيانى شاهوندى

فيزيك -دانشگاه ايلام-روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
فتحى

فتحى

علوم اجتماعي -دانشگاه ايلام-شبانه

1سال کانونی / 20 آزمون

انسانی
اسمعيل وند

اسمعيل وند

مهندسي عمران -موسسه غيرانتفاعي جهاددانشگاهي -خوزستان-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
لركى

لركى

شيمي -دانشگاه صنعتي جندي شاپوردزفول-روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
طاهرى بيد زرد

طاهرى بيد زرد

مهندسي مكانيك -موسسه غيرانتفاعي علامه ناييني -نايين-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
بندانى

بندانى

مهندسي برق -موسسه غيرانتفاعي علامه فيض كاشاني -كاشان-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
عالي محمدي سرابي ايوب

عالي محمدي سرابي ايوب

مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعتي جندي شاپوردزفول-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
چراغي اصل ليلا

چراغي اصل ليلا

دبيري الهيات ومعارف اسلامي -پرديس ايت اله كمال وند-خرم اباد-تربيت معلم

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
محبت قهفرخي سيده زهرا

محبت قهفرخي سيده زهرا

روانشناسي -دانشگاه رازي -كرمانشاه-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
مهري زهرا

مهري زهرا

علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپوراهواز-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
انداوه زاده سمانه

انداوه زاده سمانه

پرستاري -دانشكده علوم پزشكي دزفول-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
حسيني مجتبي

حسيني مجتبي

علوم كامپيوتر-دانشگاه شهيدچمران -اهواز-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
نوروزانگنايي مهدي

نوروزانگنايي مهدي

جغرافياوبرنامه ريزي شهري -دانشگاه شهيدچمران -اهواز-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
فرهى

فرهى

مامايي -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپوراهواز-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
ممبني منير

ممبني منير

كارشناسي تكنولوژي پرتودرماني /راديوتراپي /-دانشگاه علوم پزشكي بابل-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
مرادى سعيد

مرادى سعيد

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه ايلام-روزانه

2سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
سروى

سروى

علوم تربيتي -پرديس فاطمه الزهرا/س /-اهواز-تربيت معلم

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
سبزوارى

سبزوارى

مهندسي مكانيك -موسسه غيرانتفاعي دانش پژوهان -اصفهان-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
رحمانى

رحمانى

پرستاري -دانشكده علوم پزشكي ابادان-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
بندانى ترشكى

بندانى ترشكى

اماروكاربردها-دانشگاه لرستان -خرم اباد-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
فرجى

فرجى

مهندسي كشاورزي -زراعت واصلاح نباتات -دانشگاه ايلام-روزانه

2سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
رضايى نسب

رضايى نسب

مهندسي كشاورزي -علوم خاك -دانشگاه شهيدچمران -اهواز-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
امانى پور

امانى پور

مهندسي كشاورزي -علوم باغباني -دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع طبيعي رامين -اهواز-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
عالى محمدى

عالى محمدى

زيست شناسي -دانشگاه شهيدچمران -اهواز-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
حاتمى

حاتمى

مهندسي منابع طبيعي -جنگلداري -دانشگاه صنعتي خاتم الانبيا/ص /بهبهان-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
حيدرى

حيدرى

شيمي -دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز-مجازي و بين الملل

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
درويش فالحي محمد

درويش فالحي محمد

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپوراهواز-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
اكبرزاده داوديان مجتبي

اكبرزاده داوديان مجتبي

مهندسي عمران -دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي تهران-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
اسدي پور ارمان

اسدي پور ارمان

مهندسي مكانيك -دانشگاه ايت اله بروجردي -بروجرد-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
احمدى

احمدى

مهندسي شيمي -مركزاموزش عالي لامرد-شبانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
يوسفى

يوسفى

علوم تربيتي -پرديس فاطمه الزهرا/س /-اهواز-تربيت معلم

2سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
موسوى لب رودى

موسوى لب رودى

علوم اجتماعي -دانشگاه شهيدچمران -اهواز-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
نوروزى

نوروزى

علوم تربيتي -پرديس فاطمه الزهرا/س /-اهواز-تربيت معلم

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
حاتمى

حاتمى

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه جهرم-شبانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
سعيدى نژاد

سعيدى نژاد

فيزيك -مركزاموزش عالي استهبان-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
سعيدى

سعيدى

جغرافياوبرنامه ريزي شهري -دانشگاه شهيدچمران -اهواز-شبانه

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
رحمانى پيانى

رحمانى پيانى

الهيات ومعارف اسلامي -علوم قران وحديث -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار-شبانه

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
قريشوندى

قريشوندى

مهندسي كشاورزي -زراعت واصلاح نباتات -دانشگاه شهيدچمران -اهواز-روزانه

2سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
عالى پور

عالى پور

علوم تربيتي -دانشگاه شهيدچمران -اهواز-شبانه

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
قاسمى

قاسمى

مهندسي مكانيك -موسسه غيرانتفاعي جامي -نجف اباد-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
اسماعيل وندى

اسماعيل وندى

مهندسي كشاورزي -علوم باغباني -دانشگاه خليج فارس -بوشهر-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
كاظميان نگار

كاظميان نگار

سينما-دانشگاه هنرتهران-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

هنر
نوروزي اصل ندا

نوروزي اصل ندا

مهندسي پليمر-دانشگاه صنعتي اميركبير-تهران-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
عالي محمدي سرابي مهتاب

عالي محمدي سرابي مهتاب

راهنمايي ومشاوره -پرديس فاطمه الزهرا/س /-اهواز-تربيت معلم

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
داودي زينب

داودي زينب

مامايي -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
مرادى

مرادى

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپوراهواز-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
محمدى

محمدى

روانشناسي -دانشگاه شهيدچمران -اهواز-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
ابوليان

ابوليان

علوم اجتماعي -دانشگاه ايت اله بروجردي -بروجرد-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
نزد پور

نزد پور

مهندسي بهداشت حرفه اي -دانشگاه علوم پزشكي لرستان -خرم اباد-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
شيخ زاده تكابى

شيخ زاده تكابى

مهندسي بهداشت محيط-دانشگاه علوم پزشكي ايلام-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
محمدى

محمدى

بهداشت موادغذايي -دانشگاه ايلام-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
موسوى ركعتى

موسوى ركعتى

مهندسي كشاورزي -علوم دامي -دانشگاه شيراز-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
عالى محمودى

عالى محمودى

زيست شناسي -دانشگاه صنعتي خاتم الانبيا/ص /بهبهان-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
فرضعلى وند

فرضعلى وند

مهندسي كشاورزي -زراعت واصلاح نباتات -دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع طبيعي رامين -اهواز-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
مومني روزبه

مومني روزبه

مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعتي جندي شاپوردزفول-روزانه

2سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
عالي محمدي زهرا

عالي محمدي زهرا

علوم تربيتي -پرديس فاطمه الزهرا/س /-اهواز-تربيت معلم

1سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
موسوي سيده شيما

موسوي سيده شيما

علوم ازمايشگاهي -دانشكده علوم پزشكي دزفول-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
اورك چهارتنگى

اورك چهارتنگى

مهندسي برق -دانشگاه صنعتي جندي شاپوردزفول-شبانه

2سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
موسوى صالحى

موسوى صالحى

علم اطلاعات ودانش شناسي -دانشگاه شهيدچمران -اهواز-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
خسروى

خسروى

علوم تربيتي -پرديس فاطمه الزهرا/س /-اهواز-تربيت معلم

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
مولائى

مولائى

مهندسي منابع طبيعي -شيلات -دانشگاه صنعتي خاتم الانبيا/ص /بهبهان-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
مرادى

مرادى

مهندسي شهرسازي -موسسه غيرانتفاعي پرديسان -فريدونكنار-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
شاولي كوه شوري كوثر

شاولي كوه شوري كوثر

دبيري رياضي -پرديس شهيدباهنر-همدان-تربيت معلم

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
مرادي فرزاد

مرادي فرزاد

مهندسي عمران -دانشگاه صنعتي جندي شاپوردزفول-روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
زيلايى

زيلايى

دبيري تاريخ -پرديس علامه طباطبايي -بوشهر-تربيت معلم

1سال کانونی / 15 آزمون

انسانی
فريدونى

فريدونى

علوم تربيتي -پرديس فاطمه الزهرا/س /-اهواز-تربيت معلم

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
كياني شاهوندي مريم

كياني شاهوندي مريم

علوم سياسي -دانشگاه لرستان -خرم اباد-روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

انسانی
احمدى

احمدى

علوم تربيتي -پرديس فاطمه الزهرا/س /-اهواز-تربيت معلم

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
زندى دره غريبى

زندى دره غريبى

شيمي -دانشگاه لرستان -خرم اباد-روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
خدابخشى

خدابخشى

اتاق عمل -دانشكده علوم پزشكي دزفول-روزانه

2سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
كيانى ده كيان

كيانى ده كيان

مهندسي كشاورزي -زراعت واصلاح نباتات -دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع طبيعي رامين -اهواز-روزانه

2سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
باقري ازيتا

باقري ازيتا

دامپزشكي -دانشگاه شهركرد-روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
مقصودى كارنجى

مقصودى كارنجى

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه ايلام-روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
حسينى چمنى

حسينى چمنى

مهندسي عمران -مجتمع اموزش عالي سراوان-شبانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
حسينى شه پيرى

حسينى شه پيرى

زيست شناسي -دانشگاه شهيدچمران -اهواز-روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
شيخ زاده اقدس

شيخ زاده اقدس

دبيري علوم اجتماعي -پرديس زينبيه -پيشوا-تربيت معلم

1سال کانونی / 13 آزمون

انسانی
خوشنويس افشين

خوشنويس افشين

مهندسي مكانيك -دانشگاه ايت اله بروجردي -بروجرد-روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
موسوى صالحى

موسوى صالحى

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه ايت اله بروجردي -بروجرد-روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
امانى

امانى

علوم كامپيوتر-دانشگاه شهركرد-روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
نوذر پور

نوذر پور

اماروكاربردها-دانشگاه لرستان -خرم اباد-روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
داودى

داودى

فيزيك -دانشگاه يزد-شبانه

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
مرداسى

مرداسى

علوم ازمايشگاهي -دانشكده علوم پزشكي ابادان-روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
مرادى

مرادى

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپوراهواز-روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
چراغى اصل

چراغى اصل

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپوراهواز-روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
احمدى

احمدى

بهداشت موادغذايي -دانشگاه ايلام-روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
شيرزادى

شيرزادى

مهندسي معدن -موسسه غيرانتفاعي جهاددانشگاهي -اصفهان-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
مولايى

مولايى

مهندسي كشاورزي -علوم خاك -دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع طبيعي رامين -اهواز-روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
بنداني ترشكي زينب

بنداني ترشكي زينب

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي ايلام-روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
احمد پور

احمد پور

علوم تربيتي -پرديس فاطمه الزهرا/س /-اهواز-تربيت معلم

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
اسمعيل وندى

اسمعيل وندى

دبيري شيمي -پرديس شهيدرجايي -شيراز-تربيت معلم

2سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
چراغى ليرى

چراغى ليرى

علوم تربيتي -دانشگاه شهيدچمران -اهواز-روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

انسانی
كيانى قلعه سردى

كيانى قلعه سردى

علوم اقتصادي -دانشگاه اصفهان-روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
نورى نوروزى

نورى نوروزى

اماروكاربردها-دانشگاه لرستان -خرم اباد-روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
عباسزاده

عباسزاده

پرستاري -دانشكده علوم پزشكي دزفول-روزانه

2سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
موسوى

موسوى

مهندسي كشاورزي -علوم دامي -دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع طبيعي رامين -اهواز-روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
كاوسي بهنام

كاوسي بهنام

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
داودي سيمين

داودي سيمين

صنايع دستي -دانشگاه سمنان-روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

هنر
مومني بيدزرد شادي

مومني بيدزرد شادي

مهندسي عمران -دانشگاه شهيدچمران -اهواز-روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
كاوسي رحيم

كاوسي رحيم

مهندسي برق -دانشگاه لرستان -خرم اباد-روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
لجم اورك عليزاده

لجم اورك عليزاده

جغرافياوبرنامه ريزي شهري -دانشگاه شهيدچمران -اهواز-روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

انسانی
خواجوى

خواجوى

مهندسي فناوري اطلاعات -دانشگاه لرستان -خرم اباد-روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
احمدى

احمدى

كارشناسي بهداشت عمومي -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپوراهواز-روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
اسماعيل وند

اسماعيل وند

مهندسي شهرسازي -موسسه غيرانتفاعي علوم وفناوري سپاهان -اصفهان-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
چيگوئى

چيگوئى

مهندسي فناوري اطلاعات -موسسه غيرانتفاعي كارون -اهواز-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 10 آزمون

ریاضی
بداغى گله

بداغى گله

مهندسي معماري -موسسه غيرانتفاعي پيام -گلپايگان-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 10 آزمون

ریاضی
عالي محمدي پيرانشاهي هادي

عالي محمدي پيرانشاهي هادي

دبيري زبان وادبيات فارسي -پرديس حضرت رسول اكرم /ص /-اهواز-تربيت معلم

1سال کانونی / 9 آزمون

انسانی
شهولي كوه شور طيبه

شهولي كوه شور طيبه

جغرافياوبرنامه ريزي شهري -دانشگاه شهيدچمران -اهواز-روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

انسانی
خدابخشي شيوا

خدابخشي شيوا

كارشناسي تكنولوژي پرتوشناسي -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپوراهواز-روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
طاهرى

طاهرى

مهندسي منابع طبيعي -محيطزيست -دانشگاه علوم وفنون دريايي خرمشهر-روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
كيانى موردى

كيانى موردى

مهندسي بهداشت حرفه اي -دانشگاه علوم پزشكي كاشان-روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

تجربی
خواجه كولكى

خواجه كولكى

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپوراهواز-روزانه

1سال کانونی / 5 آزمون

تجربی
سعيدى سر قلعه

سعيدى سر قلعه

دبيري تاريخ -پرديس علامه طباطبايي -بوشهر-تربيت معلم

1سال کانونی / 5 آزمون

انسانی
موسوى صالحى

موسوى صالحى

زيست شناسي سلولي مولكولي -دانشگاه شهيدچمران -اهواز-روزانه

1سال کانونی / 5 آزمون

تجربی
احمدى مقدم

احمدى مقدم

جغرافياي طبيعي -دانشگاه زنجان-شبانه

1سال کانونی / 5 آزمون

انسانی
آبين

آبين

مهندسي كشاورزي -زراعت واصلاح نباتات -دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع طبيعي رامين -اهواز-روزانه

1سال کانونی / 5 آزمون

تجربی
كى شمس

كى شمس

مهندسي منابع طبيعي -شيلات -دانشگاه صنعتي خاتم الانبيا/ص /بهبهان-روزانه

1سال کانونی / 5 آزمون

تجربی
كوروند

كوروند

مهندسي منابع طبيعي -جنگلداري -دانشگاه صنعتي خاتم الانبيا/ص /بهبهان-روزانه

1سال کانونی / 5 آزمون

تجربی
6/3/2023 5:55:21 PM
Menu