خشت

قبولی های کنکور سراسری سال 92 شهر خشت

نيكنام

نيكنام

كارشناسي بهداشت عمومي -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
بازدار

بازدار

مهندسي كشاورزي -زراعت واصلاح نباتات -دانشگاه خليج فارس -بوشهر-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
اميراحمدى

اميراحمدى

مهندسي مكانيك -موسسه غيرانتفاعي علوم وفنون خوارزمي -قشم-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
يزدانى

يزدانى

مديريت گمركي -دانشگاه هرمزگان -بندرعباس-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
انصارى فرد

انصارى فرد

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه ولايت -ايرانشهر-روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
حاجيان

حاجيان

شيمي -موسسه غيرانتفاعي خرد-بوشهر-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
6/7/2023 5:57:24 AM
Menu