بالاده كازرون

قبولی های کنکور سراسری سال 92 شهر بالاده كازرون

نوروزى

نوروزى

اتاق عمل -دانشكده علوم پزشكي لارستان-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
قاسمي مريم

قاسمي مريم

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي فسا-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
قاسمى

قاسمى

مهندسي برق -موسسه غيرانتفاعي ليان -بوشهر-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
محمدى

محمدى

پرستاري -دانشكده علوم پزشكي لارستان-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
نعمتي مريم

نعمتي مريم

مديريت بازرگاني -دانشگاه خليج فارس -بوشهر-روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

انسانی
غلامي مريم

غلامي مريم

مهندسي مكانيك -دانشگاه ياسوج-روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
عوضي قجرلو پريسا

عوضي قجرلو پريسا

علوم تربيتي -پرديس شهيدباهنر-شيراز-تربيت معلم

1سال کانونی / 13 آزمون

انسانی
مرادى

مرادى

مهندسي منابع طبيعي -جنگلداري -مركزاموزش عالي اقليد-روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
5/29/2023 1:54:45 AM
Menu