استهبان

قبولی های کنکور سراسری سال 92 شهر استهبان

مروج

مروج

علوم تربيتي -پرديس شهيدباهنر-شيراز-تربيت معلم

5سال کانونی / 95 آزمون

ریاضی
جعفري فرد سيدرضا

جعفري فرد سيدرضا

مهندسي مكانيك -دانشگاه شيراز-روزانه

5سال کانونی / 94 آزمون

ریاضی
سريان بهرام

سريان بهرام

مهندسي دريا-دانشگاه صنعتي اميركبير-تهران-روزانه

5سال کانونی / 88 آزمون

ریاضی
مهرپرور حسين

مهرپرور حسين

مهندسي مكانيك -دانشگاه شيراز-روزانه

5سال کانونی / 71 آزمون

ریاضی
نيك منش نجمه

نيك منش نجمه

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-روزانه

4سال کانونی / 67 آزمون

تجربی
زادسيرجان محمدمهدي

زادسيرجان محمدمهدي

شنوايي شناسي -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان-روزانه

4سال کانونی / 64 آزمون

تجربی
كاظمى جامع بزرگى

كاظمى جامع بزرگى

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-روزانه

3سال کانونی / 63 آزمون

تجربی
جعفرپور ناعمه

جعفرپور ناعمه

دبيري زيست شناسي -پرديس امام سجاد/ع /-بيرجند-تربيت معلم

4سال کانونی / 62 آزمون

تجربی
رونده محمدمهدي

رونده محمدمهدي

مهندسي مكانيك -دانشگاه يزد-روزانه

3سال کانونی / 59 آزمون

ریاضی
رنجبر ميلاد

رنجبر ميلاد

دبيري رياضي -پرديس علامه طباطبايي -بوشهر-تربيت معلم

3سال کانونی / 54 آزمون

ریاضی
فقيهي زهرا

فقيهي زهرا

دبيري رياضي -پرديس رسالت -زاهدان-تربيت معلم

3سال کانونی / 51 آزمون

ریاضی
ميرى

ميرى

علوم ومهندسي اب -دانشگاه شيراز-روزانه

3سال کانونی / 45 آزمون

ریاضی
سميع پور

سميع پور

علوم تربيتي -پرديس شهيدرجايي -شيراز-تربيت معلم

4سال کانونی / 45 آزمون

تجربی
منوچهرى نسب

منوچهرى نسب

علوم تربيتي -پرديس شهيدباهنر-شيراز-تربيت معلم

3سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
خازن فرشيد

خازن فرشيد

علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-روزانه

3سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
ابراهيم پور مريم

ابراهيم پور مريم

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي قم-روزانه

2سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
اشنا پوريا

اشنا پوريا

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي يزد-روزانه

2سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
عالي منش نيلوفر

عالي منش نيلوفر

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي زاهدان-روزانه

2سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
تيرانداز رعنا

تيرانداز رعنا

تلويزيون وهنرهاي ديجيتالي -دانشگاه دامغان-روزانه

2سال کانونی / 38 آزمون

هنر
شيخى اصطهباناتى

شيخى اصطهباناتى

مهندسي مواد-دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان-روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

ریاضی
اشنا پريسا

اشنا پريسا

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي يزد-روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
الهي فرخنده

الهي فرخنده

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي رفسنجان-روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
غيبي راضيه

غيبي راضيه

علوم تربيتي -دانشگاه شيراز-روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

انسانی
گشتاسبى

گشتاسبى

علوم تربيتي -پرديس شهيدرجايي -شيراز-تربيت معلم

2سال کانونی / 35 آزمون

ریاضی
موسوى

موسوى

هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي شهركرد-روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
حليمى

حليمى

مهندسي ماشينهاي كشاورزي -مكانيزاسيون كشاورزي -دانشگاه شيراز-روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

ریاضی
فقيهي فرشته

فقيهي فرشته

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
فقيهى

فقيهى

مخابرات والكترونيك دريايي -دانشگاه علوم وفنون دريايي خرمشهر-روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

ریاضی
فرجي محمد

فرجي محمد

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي كرمان-روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
نظري خديجه

نظري خديجه

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي ياسوج-روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
صفرپور اميرحسين

صفرپور اميرحسين

مهندسي دريا-دانشگاه خليج فارس -بوشهر-روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

ریاضی
پراش

پراش

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه صنعتي سيرجان-روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

ریاضی
عابدي وحيد

عابدي وحيد

مهندسي مواد-دانشگاه شيراز-روزانه

2سال کانونی / 27 آزمون

ریاضی
نظري محدثه

نظري محدثه

دبيري زيست شناسي -پرديس امام سجاد/ع /-بيرجند-تربيت معلم

2سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
رستگارمند سعيد

رستگارمند سعيد

كارشناسي ساخت پروتزهاي دنداني -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان-روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
علوي دارابي سيدحسين

علوي دارابي سيدحسين

دبيري زبان وادبيات فارسي -پرديس شهيدايزدپناه -ياسوج-تربيت معلم

1سال کانونی / 23 آزمون

انسانی
فقيهى

فقيهى

حسابداري -موسسه غيرانتفاعي حافظ-شيراز-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
ساجدي فايزه

ساجدي فايزه

دبيري فيزيك -پرديس نسيبه -تهران-تربيت معلم

1سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
پويان فر پگاه

پويان فر پگاه

تربيت دبيرزبان انگليسي -پرديس رسالت -زاهدان-تربيت معلم

1سال کانونی / 21 آزمون

زبان
علمايي زهرا

علمايي زهرا

علوم تربيتي -پرديس شهيدباهنر-شيراز-تربيت معلم

1سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
مومن زاده حقيقى

مومن زاده حقيقى

مامايي -دانشگاه علوم پزشكي زاهدان-روزانه

2سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
رفيعيان

رفيعيان

مهندسي مكانيك -دانشگاه زابل-شبانه

1سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
مرادى

مرادى

علوم كامپيوتر-دانشگاه سلمان فارسي -كازرون-روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
اردالى

اردالى

مهندسي صنايع -مجتمع اموزش عالي اسفراين-روزانه

2سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
رنجبر

رنجبر

مهندسي توليدات گياهي -گياهان دارويي ومعطر-مركزاموزش عالي گناباد-روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
نوشاد

نوشاد

اتاق عمل -دانشكده علوم پزشكي لارستان-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
رجب زاده

رجب زاده

مهندسي كشاورزي -علوم وصنايع غذايي -موسسه غيرانتفاعي خرد-بوشهر-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
فرازى

فرازى

مهندسي كشاورزي -علوم باغباني -دانشگاه شيراز-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
جاويدي مهدي

جاويدي مهدي

علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
كرمى

كرمى

علوم تربيتي -پرديس شهيدباهنر-شيراز-تربيت معلم

2سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
كيانى

كيانى

مهندسي كشاورزي -گياه پزشكي -دانشگاه شيراز-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
نجفي رضا

نجفي رضا

مهندسي نفت -دانشگاه صنعت نفت-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
عسكري عليرضا

عسكري عليرضا

مهندسي شيمي -دانشگاه سمنان-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
حسنى

حسنى

علوم تربيتي -پرديس شهيدرجايي -شيراز-تربيت معلم

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
دميري محمدامين

دميري محمدامين

كارشناسي تكنولوژي پرتوشناسي -دانشگاه علوم پزشكي كرمان-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
عابدي فرشته

عابدي فرشته

مهندسي مكانيك -دانشگاه شهيدچمران -اهواز-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
خرمي حامد

خرمي حامد

مهندسي عمران -دانشگاه لرستان -خرم اباد-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
بناكار

بناكار

مهندسي مواد-دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
قانع

قانع

مهندسي برق -دانشگاه لرستان -خرم اباد-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
تنها

تنها

رياضيات وكاربردها-دانشگاه جهرم-شبانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
الهى

الهى

فيزيك -دانشگاه جهرم-شبانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
رضايي بكتي سامان

رضايي بكتي سامان

مهندسي برق -دانشگاه شهيدباهنر-كرمان-روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
صادقيان

صادقيان

مهندسي كشاورزي -علوم وصنايع غذايي -دانشگاه فسا-شبانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
انصاري ابراهيم

انصاري ابراهيم

مهندسي برق -دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان-روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
كرمى

كرمى

مهندسي معدن -دانشگاه شهيدباهنر-كرمان-روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
پذيرش

پذيرش

مهندسي كشاورزي -مكانيك ماشينهاي كشاورزي -دانشگاه جهرم-روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
صفارى

صفارى

فيزيك -دانشگاه شيراز-روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
نصراله پور رونيزى

نصراله پور رونيزى

علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي ارتش جمهوري اسلامي ايران-روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
شجاعى

شجاعى

علوم تربيتي -پرديس شهيدباهنر-شيراز-تربيت معلم

2سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
صفرپور

صفرپور

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي فسا-روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
صادقى رونيزى

صادقى رونيزى

علوم اقتصادي -دانشگاه ولي عصر/عج /رفسنجان-روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
يارشناس

يارشناس

علوم تربيتي -پرديس شهيدرجايي -شيراز-تربيت معلم

1سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
نوبهار

نوبهار

زبان وادبيات عربي -دانشگاه شيراز-روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

انسانی
خواجه

خواجه

مهندسي شهرسازي -دانشگاه سلمان فارسي -كازرون-روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

ریاضی
خورده كار

خورده كار

مهندسي كشاورزي -اقتصادكشاورزي -دانشگاه شيراز-روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

ریاضی
صادقى

صادقى

علوم تربيتي -پرديس شهيدباهنر-شيراز-تربيت معلم

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
حسيني سيدبهبود

حسيني سيدبهبود

دبيري رياضي -پرديس علامه طباطبايي -بوشهر-تربيت معلم

1سال کانونی / 7 آزمون

ریاضی
آگنج

آگنج

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه جهرم-روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

ریاضی
زراعت پيشه

زراعت پيشه

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه صنعتي سيرجان-روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

ریاضی
ضميمه

ضميمه

علوم ومهندسي اب -دانشگاه فسا-روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

ریاضی
6/7/2023 10:12:07 AM
Menu