گلوگاه

قبولی های کنکور سراسری سال 92 شهر گلوگاه

اوان پور گلوگاهى

اوان پور گلوگاهى

مهندسي مكانيك -دانشگاه غيرانتفاعي علوم وفنون مازندران -بابل-غيرانتفاعي

5سال کانونی / 95 آزمون

ریاضی
كلبا دى نژاد

كلبا دى نژاد

مهندسي عمران -دانشگاه غيرانتفاعي شمال -امل-غيرانتفاعي

5سال کانونی / 82 آزمون

ریاضی
سينه سپهر

سينه سپهر

مهندسي عمران -موسسه غيرانتفاعي توحيدگلوگاه-غيرانتفاعي

4سال کانونی / 62 آزمون

ریاضی
مجريان

مجريان

هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي بابل-روزانه

3سال کانونی / 56 آزمون

تجربی
قلي پورشموشكي حبيب اله

قلي پورشموشكي حبيب اله

علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي مازندران -ساري-روزانه

3سال کانونی / 50 آزمون

تجربی
فضلعلى

فضلعلى

مهندسي كشاورزي -اقتصادكشاورزي -دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع طبيعي ساري-روزانه

3سال کانونی / 50 آزمون

تجربی
نظام محله

نظام محله

هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي مازندران -ساري-روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
ملك محمودى

ملك محمودى

مهندسي پزشكي -موسسه غيرانتفاعي روزبهان -ساري-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 36 آزمون

ریاضی
امير خانلو

امير خانلو

مهندسي كشاورزي -علوم وصنايع غذايي -موسسه غيرانتفاعي تجن -قائمشهر-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
صيدانلو

صيدانلو

مهندسي صنايع -دانشگاه صنعتي بابل-شبانه

3سال کانونی / 27 آزمون

ریاضی
اميرخانلو

اميرخانلو

مهندسي موادوطراحي صنايع غذايي -دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع طبيعي -گرگان-روزانه

2سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
ستارى

ستارى

مهندسي معماري -موسسه غيرانتفاعي استراباد-گرگان-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
اميرخانلو

اميرخانلو

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي بابل-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
عسگرى

عسگرى

مهندسي فناوري اطلاعات -دانشگاه مهندسي فناوريهاي نوين قوچان-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
كلبادى نژاد

كلبادى نژاد

مهندسي شهرسازي -موسسه غيرانتفاعي مازيار-رويان -نور-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
احمدى

احمدى

اماروكاربردها-دانشگاه فردوسي مشهد-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
رضايى نصرتى

رضايى نصرتى

رياضيات وكاربردها-دانشگاه علم وفناوري مازندران-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
رحيمي مهوش

رحيمي مهوش

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي مازندران -ساري-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
احمدي تپه راضيه

احمدي تپه راضيه

علوم تربيتي -دانشگاه مازندران -بابلسر-روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

انسانی
نادرى تيرتاشى

نادرى تيرتاشى

مهندسي عمران -موسسه غيرانتفاعي تميشان -بهشهر-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
گلخواه باقرى

گلخواه باقرى

مهندسي شهرسازي -موسسه غيرانتفاعي طبري -بابل-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
موجرلو

موجرلو

مهندسي منابع طبيعي -علوم وصنايع چوب وكاغذ-دانشگاه سمنان-روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
محموديان

محموديان

مهندسي عمران -موسسه غيرانتفاعي سارويه -ساري-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
6/2/2023 3:30:15 PM
Menu