بندپي

قبولی های کنکور سراسری سال 92 شهر بندپي

موسوى انيجدان

موسوى انيجدان

علوم تربيتي -پرديس دكترشريعتي -ساري-تربيت معلم

3سال کانونی / 57 آزمون

انسانی
سماگوش گلوگاه سيمن فر

سماگوش گلوگاه سيمن فر

مهندسي برق -دانشگاه صنعتي اميركبير-تهران-روزانه

4سال کانونی / 53 آزمون

ریاضی
اكبرزاده تهمتن مسيح

اكبرزاده تهمتن مسيح

علوم تربيتي -پرديس دكترشريعتي -ساري-تربيت معلم

3سال کانونی / 53 آزمون

ریاضی
آقاجانپور رودبارى

آقاجانپور رودبارى

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي بابل-روزانه

3سال کانونی / 53 آزمون

تجربی
حيدرى فيروزجائى

حيدرى فيروزجائى

علوم تربيتي -پرديس فاطمه الزهرا/س /-ساري-تربيت معلم

3سال کانونی / 47 آزمون

ریاضی
خطيبيان

خطيبيان

مهندسي كشاورزي -گياه پزشكي -دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع طبيعي -گرگان-روزانه

3سال کانونی / 45 آزمون

تجربی
حسينعلى زاده فيروزجاه

حسينعلى زاده فيروزجاه

مهندسي عمران -دانشگاه علم وفناوري مازندران-شبانه

3سال کانونی / 43 آزمون

ریاضی
روستاصورتي فاطمه

روستاصورتي فاطمه

راهنمايي ومشاوره -پرديس امام خميني /ره /-گرگان-تربيت معلم

2سال کانونی / 40 آزمون

انسانی
جاش علي

جاش علي

مهندسي مكانيك -دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي تهران-روزانه

2سال کانونی / 39 آزمون

ریاضی
ره انجام

ره انجام

اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي بابل-روزانه

2سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
گرى زادفيروزجا

گرى زادفيروزجا

علوم تربيتي -پرديس دكترشريعتي -ساري-تربيت معلم

3سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
طالب زاده بائى

طالب زاده بائى

علوم اقتصادي -دانشگاه مازندران -بابلسر-شبانه

2سال کانونی / 38 آزمون

انسانی
ميري فيروزجايي نبي اله

ميري فيروزجايي نبي اله

راهنمايي ومشاوره -پرديس دكترشريعتي -ساري-تربيت معلم

2سال کانونی / 37 آزمون

انسانی
داغمه چي فيروزجايي فاطمه

داغمه چي فيروزجايي فاطمه

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي مازندران -ساري-روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
حاجي زاده فيروزجايي مريم

حاجي زاده فيروزجايي مريم

دبيري الهيات ومعارف اسلامي -پرديس فاطمه الزهرا/س /-ساري-تربيت معلم

2سال کانونی / 35 آزمون

انسانی
يوسفي تبارفيروزجاه مريم

يوسفي تبارفيروزجاه مريم

دبيري رياضي -پرديس فاطمه الزهرا/س /-ساري-تربيت معلم

2سال کانونی / 35 آزمون

ریاضی
قلي زاده پاشا زينب

قلي زاده پاشا زينب

مهندسي برق -دانشگاه صنعتي شريف -تهران-روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

ریاضی
باقرنياجلودار مهسا

باقرنياجلودار مهسا

حقوق -دانشگاه غيرانتفاعي شمال -امل-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 34 آزمون

انسانی
عسكرى فيروزجائى

عسكرى فيروزجائى

علوم اقتصادي -دانشگاه مازندران -بابلسر-روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

ریاضی
لطفى نيا فيروز جايى

لطفى نيا فيروز جايى

علوم اقتصادي -دانشگاه مازندران -بابلسر-روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
حسن زاده مقيمي فرزاد

حسن زاده مقيمي فرزاد

مهندسي برق -دانشگاه صنعتي بابل-روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

ریاضی
تقي پوركران ميثم

تقي پوركران ميثم

مديريت بازرگاني -دانشگاه مازندران -بابلسر-روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

انسانی
شاكرى زوار دهى

شاكرى زوار دهى

مهندسي مكانيك -دانشگاه غيرانتفاعي علوم وفنون مازندران -بابل-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 33 آزمون

ریاضی
گلچوب فيروزجايي هانيه

گلچوب فيروزجايي هانيه

دبيري رياضي -پرديس فاطمه الزهرا/س /-ساري-تربيت معلم

2سال کانونی / 32 آزمون

ریاضی
عمونيا

عمونيا

حسابداري -دانشگاه گنبد-روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

ریاضی
على جان زاده

على جان زاده

مهندسي مكانيك -دانشگاه غيرانتفاعي علوم وفنون مازندران -بابل-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 30 آزمون

ریاضی
شكارتبارفيروزجايي زهرا

شكارتبارفيروزجايي زهرا

دبيري الهيات ومعارف اسلامي -پرديس فاطمه الزهرا/س /-ساري-تربيت معلم

2سال کانونی / 29 آزمون

انسانی
قلي زاده ارايي زهرا

قلي زاده ارايي زهرا

دبيري الهيات ومعارف اسلامي -پرديس فاطمه الزهرا/س /-ساري-تربيت معلم

2سال کانونی / 29 آزمون

انسانی
گرگاني فيروزجاه احمد

گرگاني فيروزجاه احمد

دبيري فيزيك -پرديس دكترشريعتي -ساري-تربيت معلم

3سال کانونی / 29 آزمون

ریاضی
اسدي نگار

اسدي نگار

علوم تربيتي -پرديس فاطمه الزهرا/س /-ساري-تربيت معلم

2سال کانونی / 29 آزمون

ریاضی
تقوى جلو دار

تقوى جلو دار

گفتاردرماني -دانشگاه علوم پزشكي همدان-روزانه

2سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
فلاح تورى

فلاح تورى

حسابداري -دانشگاه مازندران -بابلسر-شبانه

2سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
ادبي سيار عاليه

ادبي سيار عاليه

علوم تربيتي -پرديس فاطمه الزهرا/س /-ساري-تربيت معلم

2سال کانونی / 28 آزمون

ریاضی
عمونيا سماكوش

عمونيا سماكوش

علوم تربيتي -پرديس فاطمه الزهرا/س /-ساري-تربيت معلم

2سال کانونی / 28 آزمون

تجربی
عرب فيروزجايى

عرب فيروزجايى

رياضيات وكاربردها-دانشگاه مازندران -بابلسر-روزانه

2سال کانونی / 28 آزمون

ریاضی
شعباني حاجي فاطمه

شعباني حاجي فاطمه

علوم تربيتي -پرديس فاطمه الزهرا/س /-ساري-تربيت معلم

2سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
رحمانى فيروزجائى

رحمانى فيروزجائى

مهندسي توليدات گياهي -گياهان دارويي ومعطر-دانشگاه تخصصي فناوريهاي نوين امل-روزانه

2سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
ابراهيم تبارگردرودباري زهرا

ابراهيم تبارگردرودباري زهرا

مديريت بازرگاني -دانشگاه مازندران -بابلسر-شبانه

2سال کانونی / 26 آزمون

انسانی
ربيع نژاد گنجى

ربيع نژاد گنجى

مهندسي فناوري اطلاعات -دانشگاه غيرانتفاعي علوم وفنون مازندران -بابل-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
محمد زاده تهمتن

محمد زاده تهمتن

حسابداري -دانشگاه غيرانتفاعي شمال -امل-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
ياورزاده فروغ

ياورزاده فروغ

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي بابل-روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
سفيد گربائى

سفيد گربائى

حسابداري -دانشگاه مازندران -بابلسر-شبانه

2سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
رضا تبار سنگرودى

رضا تبار سنگرودى

حسابداري -دانشگاه مازندران -بابلسر-شبانه

2سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
ولى زاده پاشا

ولى زاده پاشا

علوم اقتصادي -دانشگاه مازندران -بابلسر-روزانه

2سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
طهماسب نژادادملايي علي اصغر

طهماسب نژادادملايي علي اصغر

علوم قضايي -دانشگاه علوم قضايي وخدمات اداري وابسته به قوه قضاييه-روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

انسانی
غلامعلى تبار فيروزجائى

غلامعلى تبار فيروزجائى

علوم تربيتي -پرديس دكترشريعتي -ساري-تربيت معلم

1سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
ببوزاده فيروزجاه مجيد

ببوزاده فيروزجاه مجيد

كارشناسي ارشدعلوم قضايي -دانشگاه علوم قضايي وخدمات اداري وابسته به قوه قضاييه-روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

انسانی
مهرعلي تبارفيروزجاه علي

مهرعلي تبارفيروزجاه علي

راهنمايي ومشاوره -پرديس دكترشريعتي -ساري-تربيت معلم

1سال کانونی / 21 آزمون

انسانی
قاسم نيا شوبى

قاسم نيا شوبى

مهندسي برق -موسسه غيرانتفاعي پرديسان -فريدونكنار-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
مهرعلي تبارفيروزجايي احمد

مهرعلي تبارفيروزجايي احمد

دبيري زبان وادبيات عرب -پرديس دكترشريعتي -ساري-تربيت معلم

1سال کانونی / 20 آزمون

انسانی
زارع اطاقسرايي سعيده

زارع اطاقسرايي سعيده

دبيري زبان وادبيات عرب -پرديس فاطمه الزهرا/س /-ساري-تربيت معلم

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
اكبرى رحمن

اكبرى رحمن

مامايي -دانشگاه علوم پزشكي بابل-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
قلى زاده پاشا

قلى زاده پاشا

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه علم وفناوري مازندران-شبانه

2سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
برومندراد محمد

برومندراد محمد

مهندسي عمران -دانشگاه علم وفناوري مازندران-روزانه

2سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
حسين زاده فيروزجاه

حسين زاده فيروزجاه

دبيري الهيات ومعارف اسلامي -پرديس دكترشريعتي -ساري-تربيت معلم

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
عباس تبار فيروزجاه

عباس تبار فيروزجاه

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي بابل-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
آقاگل نژادگردرودبارى

آقاگل نژادگردرودبارى

حسابداري -دانشگاه مازندران -بابلسر-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
كاظمى حاجى

كاظمى حاجى

مهندسي كشاورزي -زراعت واصلاح نباتات -دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع طبيعي ساري-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
عليجان زاده فيروزي سميرا

عليجان زاده فيروزي سميرا

مديريت صنعتي -دانشگاه مازندران -بابلسر-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
جانباباپورگاوزن محمدكاظم

جانباباپورگاوزن محمدكاظم

دبيري زبان وادبيات فارسي -پرديس دكترشريعتي -ساري-تربيت معلم

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
يوسف نژاد ساجده

يوسف نژاد ساجده

علوم تربيتي -پرديس فاطمه الزهرا/س /-ساري-تربيت معلم

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
گرگاني فيروزجايي الهه

گرگاني فيروزجايي الهه

كارشناسي تكنولوژي پزشكي هسته اي -دانشگاه علوم پزشكي بابل-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
اسمعيل زاده مقرى

اسمعيل زاده مقرى

مهندسي مكانيك -دانشگاه غيرانتفاعي علوم وفنون مازندران -بابل-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
يداله نيا گاوزن

يداله نيا گاوزن

مهندسي كشاورزي -علوم خاك -دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع طبيعي ساري-روزانه

2سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
موسى زاده موسوى

موسى زاده موسوى

حسابداري -دانشگاه مازندران -بابلسر-شبانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
رحمانى فيروزجا

رحمانى فيروزجا

مهندسي كشاورزي -علوم دامي -دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع طبيعي ساري-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
قلى پور سماكوش

قلى پور سماكوش

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه غيرانتفاعي علوم وفنون مازندران -بابل-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
عرب فيروزجائى

عرب فيروزجائى

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه غيرانتفاعي علوم وفنون مازندران -بابل-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
عسكري سيار فرزاد

عسكري سيار فرزاد

علوم قضايي -دانشگاه علوم قضايي وخدمات اداري وابسته به قوه قضاييه-روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

انسانی
بابازاده درويش اميرحسين

بابازاده درويش اميرحسين

دبيري جغرافيا-پرديس دكترشريعتي -ساري-تربيت معلم

1سال کانونی / 15 آزمون

انسانی
غلامعلي زاده كجو اسماعيل

غلامعلي زاده كجو اسماعيل

دبيري زبان وادبيات عرب -پرديس دكترشريعتي -ساري-تربيت معلم

1سال کانونی / 15 آزمون

انسانی
عباسي مهدي

عباسي مهدي

دبيري تاريخ -پرديس شهيدرجايي -قزوين-تربيت معلم

1سال کانونی / 15 آزمون

انسانی
ادبى فيروزجائى

ادبى فيروزجائى

مهندسي برق -دانشگاه مهندسي فناوريهاي نوين قوچان-روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
مرادي فيروزجايي صابر

مرادي فيروزجايي صابر

مهندسي برق -دانشگاه صنعتي بابل-روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
كريم سماكوش شهرام

كريم سماكوش شهرام

دبيري زبان وادبيات عرب -پرديس دكترشريعتي -ساري-تربيت معلم

1سال کانونی / 13 آزمون

انسانی
ادبى فيروزجاه

ادبى فيروزجاه

علوم تربيتي -پرديس بنت الهدي صدر-قزوين-تربيت معلم

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
اله وردى زاده لدارى

اله وردى زاده لدارى

مديريت صنعتي -دانشگاه مازندران -بابلسر-روزانه

2سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
فيروزجا

فيروزجا

مهندسي برق -دانشگاه علم وفناوري مازندران-شبانه

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
ملاتبارفيروزجايي هادي

ملاتبارفيروزجايي هادي

دبيري فيزيك -پرديس دكترشريعتي -ساري-تربيت معلم

2سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
مرعشي سرايي سيدابوالفضل

مرعشي سرايي سيدابوالفضل

دبيري زبان وادبيات عرب -پرديس دكترشريعتي -ساري-تربيت معلم

1سال کانونی / 11 آزمون

انسانی
شيرنيا پاريجانى

شيرنيا پاريجانى

مهندسي عمران -دانشگاه صنعتي بابل-شبانه

1سال کانونی / 10 آزمون

ریاضی
فيروزجاه ثريا

فيروزجاه ثريا

علوم تربيتي -پرديس فاطمه الزهرا/س /-ساري-تربيت معلم

1سال کانونی / 9 آزمون

انسانی
ذاكرزاده خوشرودي عاطفه

ذاكرزاده خوشرودي عاطفه

علوم تربيتي -پرديس فاطمه الزهرا/س /-ساري-تربيت معلم

1سال کانونی / 7 آزمون

تجربی
رضاپور

رضاپور

رياضيات وكاربردها-دانشگاه مازندران -بابلسر-شبانه

1سال کانونی / 7 آزمون

ریاضی
بيك نژادپته رودى

بيك نژادپته رودى

مهندسي برق -دانشگاه غيرانتفاعي علوم وفنون مازندران -بابل-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 5 آزمون

ریاضی
6/7/2023 5:25:13 AM
Menu