قائم شهر

قبولی های کنکور سراسری سال 92 شهر قائم شهر

مختاري قادي

مختاري قادي

مهندسي كشاورزي -زراعت واصلاح نباتات -دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع طبيعي ساري-شبانه

8سال کانونی / 94 آزمون

تجربی
رستمي قادي فروغ

رستمي قادي فروغ

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي مازندران -ساري-روزانه

4سال کانونی / 80 آزمون

تجربی
اصغري جوجاده علي

اصغري جوجاده علي

مهندسي مواد-دانشگاه صنعتي اميركبير-تهران-روزانه

4سال کانونی / 77 آزمون

ریاضی
نژادنادري نگين

نژادنادري نگين

دامپزشكي -دانشگاه تهران-روزانه

6سال کانونی / 76 آزمون

تجربی
درويشي نيافندري مريم

درويشي نيافندري مريم

زيست شناسي -دانشگاه تهران-روزانه

4سال کانونی / 75 آزمون

تجربی
عبداله زاده سقا شايان

عبداله زاده سقا شايان

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي بابل-روزانه

4سال کانونی / 74 آزمون

تجربی
نوريان كفشكرى

نوريان كفشكرى

علوم اقتصادي -دانشگاه مازندران -بابلسر-روزانه

4سال کانونی / 73 آزمون

تجربی
مهدي زاده عليرضا

مهدي زاده عليرضا

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي ايران-روزانه

4سال کانونی / 72 آزمون

تجربی
رزاقي قاديكلايي محسن

رزاقي قاديكلايي محسن

مهندسي برق -دانشگاه صنعتي بابل-روزانه

4سال کانونی / 72 آزمون

ریاضی
اصغري واسكسي ارش

اصغري واسكسي ارش

مهندسي برق -دانشگاه صنعتي شريف -تهران-روزانه

4سال کانونی / 71 آزمون

ریاضی
محمدپور نگين

محمدپور نگين

دامپزشكي -دانشگاه اروميه-روزانه

4سال کانونی / 71 آزمون

تجربی
احمدي جنيدي امير

احمدي جنيدي امير

مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعتي بابل-شبانه

4سال کانونی / 68 آزمون

ریاضی
يوسفي اهنگركلايي سينا

يوسفي اهنگركلايي سينا

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي بقيه الله-روزانه

4سال کانونی / 64 آزمون

تجربی
كاظمي افراكتي سارا

كاظمي افراكتي سارا

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه-روزانه

3سال کانونی / 62 آزمون

تجربی
رضايي پيمان

رضايي پيمان

مهندسي برق -دانشگاه صنعتي بابل-روزانه

3سال کانونی / 62 آزمون

ریاضی
سليماني اسبوكلايي محمد

سليماني اسبوكلايي محمد

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي ايران-روزانه

3سال کانونی / 61 آزمون

تجربی
اسكندري خانقاهي اميرمحمد

اسكندري خانقاهي اميرمحمد

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي مازندران -ساري-روزانه

4سال کانونی / 60 آزمون

تجربی
اولادزاده عباس آبادى

اولادزاده عباس آبادى

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي بابل-روزانه

3سال کانونی / 57 آزمون

تجربی
مقيمى بايعكلايى

مقيمى بايعكلايى

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه مازندران -بابلسر-شبانه

3سال کانونی / 57 آزمون

ریاضی
كاظمى افراكتى

كاظمى افراكتى

مهندسي برق -دانشگاه غيرانتفاعي علوم وفنون مازندران -بابل-غيرانتفاعي

3سال کانونی / 56 آزمون

ریاضی
جعفري حليه

جعفري حليه

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي گلستان -گرگان-روزانه

3سال کانونی / 55 آزمون

تجربی
روحي زهرا

روحي زهرا

مهندسي برق -دانشگاه صنعتي بابل-روزانه

3سال کانونی / 55 آزمون

ریاضی
حاجي پور محمدامين

حاجي پور محمدامين

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي مازندران -ساري-روزانه

4سال کانونی / 55 آزمون

تجربی
طاهرپور امنه

طاهرپور امنه

مهندسي عمران -دانشگاه صنعتي بابل-شبانه

3سال کانونی / 54 آزمون

ریاضی
حسيني سيده منا

حسيني سيده منا

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي بابل-روزانه

5سال کانونی / 53 آزمون

تجربی
عبداله زاده سقاء

عبداله زاده سقاء

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه غيرانتفاعي علوم وفنون مازندران -بابل-غيرانتفاعي

3سال کانونی / 53 آزمون

ریاضی
كاكويي سعيده

كاكويي سعيده

فيزيوتراپي -دانشگاه علوم پزشكي بابل-روزانه

3سال کانونی / 51 آزمون

تجربی
ستايشي نامي

ستايشي نامي

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي مازندران -ساري-روزانه

3سال کانونی / 50 آزمون

تجربی
درزي بورخاني رسول

درزي بورخاني رسول

مهندسي مواد-دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران-روزانه

3سال کانونی / 50 آزمون

ریاضی
صبح خيزتلوكي ميلاد

صبح خيزتلوكي ميلاد

مهندسي برق -دانشگاه صنعتي بابل-روزانه

3سال کانونی / 50 آزمون

ریاضی
حسينى قاديكلايى

حسينى قاديكلايى

مهندسي بهداشت حرفه اي -دانشگاه علوم پزشكي البرز-كرج-روزانه

3سال کانونی / 50 آزمون

تجربی
وليان دوست رضا

وليان دوست رضا

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي مشهد-روزانه

3سال کانونی / 48 آزمون

تجربی
حسيني كردخيلي سيداميركيان

حسيني كردخيلي سيداميركيان

مهندسي برق -دانشگاه صنعتي بابل-شبانه

4سال کانونی / 47 آزمون

ریاضی
سيدپور

سيدپور

مهندسي شهرسازي -دانشگاه مازندران -بابلسر-شبانه

3سال کانونی / 47 آزمون

ریاضی
ذبيحي جمناني مريم

ذبيحي جمناني مريم

مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعتي اميركبير-تهران-روزانه

2سال کانونی / 46 آزمون

ریاضی
شيل چى

شيل چى

مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعتي بابل-شبانه

3سال کانونی / 46 آزمون

ریاضی
مشكى قادى ملائى

مشكى قادى ملائى

مهندسي شهرسازي -دانشگاه مازندران -بابلسر-شبانه

4سال کانونی / 46 آزمون

ریاضی
قربانى چمازكتى

قربانى چمازكتى

مهندسي كشاورزي -علوم دامي -دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع طبيعي ساري-روزانه

3سال کانونی / 46 آزمون

تجربی
شيرزاد محمد

شيرزاد محمد

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي بابل-روزانه

3سال کانونی / 45 آزمون

تجربی
قهارى آهنگركلائى

قهارى آهنگركلائى

مهندسي معدن -دانشگاه شاهرود-روزانه

2سال کانونی / 45 آزمون

ریاضی
محمدي پژمان

محمدي پژمان

مهندسي معماري -دانشگاه مازندران -بابلسر-شبانه

3سال کانونی / 44 آزمون

ریاضی
زارع بشلي فاطمه

زارع بشلي فاطمه

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي مشهد-روزانه

2سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
صابرايمچه رضا

صابرايمچه رضا

مهندسي عمران -دانشگاه صنعتي بابل-روزانه

2سال کانونی / 42 آزمون

ریاضی
اصغري تيلمي فاطمه

اصغري تيلمي فاطمه

علوم تربيتي -پرديس فاطمه الزهرا/س /-ساري-تربيت معلم

3سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
سليمي وسطي كلايي فاطمه

سليمي وسطي كلايي فاطمه

اعضاي مصنوعي ووسايل كمكي -دانشگاه علوم بهزيستي وتوانبخشي تهران-روزانه

3سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
نجارزاده

نجارزاده

حسابداري -دانشگاه مازندران -بابلسر-روزانه

3سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
اصغرى اسكندركلائى

اصغرى اسكندركلائى

مديريت صنعتي -دانشگاه مازندران -بابلسر-شبانه

2سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
اشورپوري تهمينه

اشورپوري تهمينه

حقوق -دانشگاه مازندران -بابلسر-روزانه

2سال کانونی / 40 آزمون

انسانی
حسيني سيدعلي

حسيني سيدعلي

مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعتي بابل-روزانه

2سال کانونی / 40 آزمون

ریاضی
جمشيدى كمرودى

جمشيدى كمرودى

علوم تربيتي -پرديس دكترشريعتي -ساري-تربيت معلم

2سال کانونی / 40 آزمون

انسانی
حجازى راد

حجازى راد

مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعتي بيرجند-روزانه

2سال کانونی / 40 آزمون

ریاضی
يحيى پور

يحيى پور

مهندسي فناوري اطلاعات -دانشگاه غيرانتفاعي علوم وفنون مازندران -بابل-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 40 آزمون

ریاضی
اميني زينب

اميني زينب

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه صنعتي شريف -تهران-روزانه

2سال کانونی / 39 آزمون

ریاضی
فرهي ميلاد

فرهي ميلاد

مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي -تهران-روزانه

3سال کانونی / 39 آزمون

ریاضی
حبيبي يوسف

حبيبي يوسف

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه شهيدبهشتي -تهران-روزانه

2سال کانونی / 39 آزمون

ریاضی
قاسم پورريكنديي صابر

قاسم پورريكنديي صابر

مهندسي مكانيك -دانشگاه مازندران -بابلسر-روزانه

2سال کانونی / 39 آزمون

ریاضی
معصومي نجاركلايي پرستو

معصومي نجاركلايي پرستو

فيزيوتراپي -دانشگاه علوم پزشكي تهران-روزانه

2سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
محمدي بورخاني علي

محمدي بورخاني علي

مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعتي بابل-شبانه

2سال کانونی / 38 آزمون

ریاضی
قرباني چمازكتي زهرا

قرباني چمازكتي زهرا

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه صنعتي بابل-روزانه

2سال کانونی / 38 آزمون

ریاضی
طاعتي سيده نرگس

طاعتي سيده نرگس

مهندسي صنايع -دانشگاه صنعتي بابل-شبانه

2سال کانونی / 38 آزمون

ریاضی
اكبرى كوچكسرائى

اكبرى كوچكسرائى

مهندسي عمران -موسسه غيرانتفاعي صنعتي مازندران -بابل-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 38 آزمون

ریاضی
كامل شهرودي ارزو

كامل شهرودي ارزو

مهندسي شيمي -دانشگاه صنعتي اميركبير-تهران-روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

ریاضی
ميرزايي چمازكتي عارفه

ميرزايي چمازكتي عارفه

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي بابل-روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
فرزانه فروز

فرزانه فروز

مهندسي معماري -دانشگاه مازندران -بابلسر-روزانه

3سال کانونی / 37 آزمون

ریاضی
شايسته

شايسته

مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعتي بابل-روزانه

3سال کانونی / 37 آزمون

ریاضی
احمدى

احمدى

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه غيرانتفاعي علوم وفنون مازندران -بابل-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 37 آزمون

ریاضی
واحدي گشنياني رضا

واحدي گشنياني رضا

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي تهران-روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
سالاريه الهه

سالاريه الهه

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي مازندران -ساري-روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
عابدي فيروزجايي رضا

عابدي فيروزجايي رضا

دبيري فيزيك -پرديس دكترشريعتي -ساري-تربيت معلم

2سال کانونی / 36 آزمون

ریاضی
هاشمى كوچكسرايى

هاشمى كوچكسرايى

مهندسي برق -دانشگاه غيرانتفاعي علوم وفنون مازندران -بابل-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 36 آزمون

ریاضی
رضانوازقشلاق سرور

رضانوازقشلاق سرور

مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعتي بابل-روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

ریاضی
رسولي ركابداركلايي محمدرضا

رسولي ركابداركلايي محمدرضا

مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعتي بابل-شبانه

2سال کانونی / 35 آزمون

ریاضی
رضايي ماليدره معصومه

رضايي ماليدره معصومه

مهندسي برق -دانشگاه صنعتي بابل-شبانه

2سال کانونی / 35 آزمون

ریاضی
زارعي قادي كلايي شيدا

زارعي قادي كلايي شيدا

دبيري فيزيك -پرديس نسيبه -تهران-تربيت معلم

3سال کانونی / 35 آزمون

ریاضی
هادى زاده مياركلائى

هادى زاده مياركلائى

علوم اقتصادي -دانشگاه مازندران -بابلسر-شبانه

2سال کانونی / 35 آزمون

ریاضی
احمدي پور نرگس

احمدي پور نرگس

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي مازندران -ساري-روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
كريميان شاهي اميرحسين

كريميان شاهي اميرحسين

دامپزشكي -دانشگاه فردوسي مشهد-روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
حسن پورقاديكلايي محمود

حسن پورقاديكلايي محمود

مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعتي بابل-شبانه

2سال کانونی / 34 آزمون

ریاضی
روشن پورعباس آبادى

روشن پورعباس آبادى

مهندسي شهرسازي -دانشگاه مازندران -بابلسر-شبانه

2سال کانونی / 34 آزمون

ریاضی
ابراهيم نژاد

ابراهيم نژاد

مهندسي شيمي -دانشگاه صنعتي بابل-شبانه

2سال کانونی / 34 آزمون

ریاضی
اصغرى ماهفروجكى

اصغرى ماهفروجكى

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه صنعتي بابل-شبانه

3سال کانونی / 34 آزمون

ریاضی
قربان پور

قربان پور

مهندسي فناوري اطلاعات -دانشگاه غيرانتفاعي علوم وفنون مازندران -بابل-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 34 آزمون

ریاضی
فلاح قادي كلايي علي

فلاح قادي كلايي علي

مهندسي برق -دانشگاه صنعتي بابل-روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

ریاضی
احمدي ركابداركلايي پوريا

احمدي ركابداركلايي پوريا

زيست شناسي سلولي مولكولي -دانشگاه مازندران -بابلسر-شبانه

2سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
خدير احسان

خدير احسان

مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعتي بابل-روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

ریاضی
اميني فاطمه

اميني فاطمه

دبيري فيزيك -پرديس نسيبه -تهران-تربيت معلم

2سال کانونی / 33 آزمون

ریاضی
حسيني علي ماني سيده مايده

حسيني علي ماني سيده مايده

الهيات ومعارف اسلامي -فقه ومباني حقوق اسلامي -دانشگاه سمنان-روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

انسانی
قاضي زاده طبري محمد

قاضي زاده طبري محمد

علوم تغذيه -دانشگاه علوم پزشكي كاشان-روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
هاشمى

هاشمى

مامايي -دانشگاه علوم پزشكي بابل-روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
احمدى

احمدى

حسابداري -دانشگاه مازندران -بابلسر-روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

ریاضی
على پور

على پور

زبان وادبيات عربي -دانشگاه مازندران -بابلسر-شبانه

2سال کانونی / 33 آزمون

انسانی
جوان

جوان

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه صنعتي بابل-شبانه

2سال کانونی / 33 آزمون

ریاضی
اسكندرى بنافتى

اسكندرى بنافتى

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي بابل-روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
الياسى

الياسى

مديريت صنعتي -دانشگاه مازندران -بابلسر-روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

ریاضی
اصغري محمدجواد

اصغري محمدجواد

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي مشهد-روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
اميدي سيامك

اميدي سيامك

مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي -تهران-روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

ریاضی
قبادي ساروكلايي ونوشه

قبادي ساروكلايي ونوشه

مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعتي بابل-روزانه

3سال کانونی / 32 آزمون

ریاضی
جعفري رضوانه

جعفري رضوانه

مهندسي معماري -دانشگاه مازندران -بابلسر-روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

ریاضی
متاني بورخيلي نعيم

متاني بورخيلي نعيم

حسابداري -دانشگاه بوعلي سيناهمدان-روزانه

3سال کانونی / 32 آزمون

انسانی
نوربخش سيدحسين

نوربخش سيدحسين

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه صنعتي بابل-روزانه

3سال کانونی / 32 آزمون

ریاضی
هادوي دانيال

هادوي دانيال

حسابداري -دانشگاه مازندران -بابلسر-شبانه

2سال کانونی / 32 آزمون

انسانی
خسروى زيو لايى

خسروى زيو لايى

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه مازندران -بابلسر-شبانه

2سال کانونی / 32 آزمون

ریاضی
سرابى

سرابى

علوم اقتصادي -دانشگاه مازندران -بابلسر-شبانه

3سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
فرج نژاد

فرج نژاد

مهندسي كشاورزي -زراعت واصلاح نباتات -دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع طبيعي ساري-شبانه

2سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
سلماني سنگتابي هادي

سلماني سنگتابي هادي

مهندسي برق -دانشگاه صنعتي بابل-روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

ریاضی
پدرام نيا زهره

پدرام نيا زهره

مديريت مالي -دانشگاه شهيدبهشتي -تهران-روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
گرزين مطاعى

گرزين مطاعى

مهندسي پليمر-دانشگاه گلستان -گرگان-روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

ریاضی
علينژادبشلى

علينژادبشلى

مهندسي برق -دانشگاه صنعتي بابل-شبانه

2سال کانونی / 31 آزمون

ریاضی
مرادى

مرادى

مهندسي مكانيك -دانشگاه غيرانتفاعي علوم وفنون مازندران -بابل-غيرانتفاعي

3سال کانونی / 31 آزمون

ریاضی
على زادگان شاهرودى

على زادگان شاهرودى

مهندسي فناوري اطلاعات -دانشگاه غيرانتفاعي علوم وفنون مازندران -بابل-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 31 آزمون

ریاضی
احمدي قاديكلايي مرتضي

احمدي قاديكلايي مرتضي

فيزيوتراپي -دانشگاه علوم پزشكي سمنان-روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
كجوري نفت چالي مصطفي

كجوري نفت چالي مصطفي

مهندسي برق -دانشگاه صنعتي بابل-روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

ریاضی
ميراني سيده افروز

ميراني سيده افروز

مهندسي برق -دانشگاه صنعتي بابل-روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

ریاضی
دهقان پژو نرگس

دهقان پژو نرگس

كارشناسي تكنولوژي پرتوشناسي -دانشگاه علوم پزشكي بابل-روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
ميرمحمدي بريجستان فاطمه السادات

ميرمحمدي بريجستان فاطمه السادات

دامپزشكي -دانشگاه زابل-شبانه

2سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
حميدى نفت چالى

حميدى نفت چالى

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي بابل-روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
دهقان

دهقان

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه صنعتي بابل-شبانه

2سال کانونی / 30 آزمون

ریاضی
فلاح

فلاح

مهندسي صنايع -دانشگاه تربت حيدريه-روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

ریاضی
جاني مريم

جاني مريم

مهندسي صنايع -دانشگاه صنعتي بابل-روزانه

2سال کانونی / 29 آزمون

ریاضی
مرادى كروائى

مرادى كروائى

مهندسي صنايع -دانشگاه غيرانتفاعي علوم وفنون مازندران -بابل-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 29 آزمون

ریاضی
حسينى

حسينى

علوم تربيتي -پرديس دكترشريعتي -ساري-تربيت معلم

2سال کانونی / 29 آزمون

ریاضی
تقى پور

تقى پور

مهندسي بهداشت حرفه اي -دانشگاه علوم پزشكي مازندران -ساري-روزانه

2سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
چالاكي ميلاد

چالاكي ميلاد

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اردبيل-روزانه

2سال کانونی / 28 آزمون

تجربی
قريشي سيده بهاره

قريشي سيده بهاره

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي مازندران -ساري-روزانه

2سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
بخشى

بخشى

مديريت صنعتي -دانشگاه مازندران -بابلسر-روزانه

2سال کانونی / 27 آزمون

ریاضی
رامشكر

رامشكر

مهندسي عمران -دانشگاه غيرانتفاعي شمال -امل-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 27 آزمون

ریاضی
كردي شايان

كردي شايان

مهندسي برق -دانشگاه صنعتي اميركبير-تهران-روزانه

1سال کانونی / 26 آزمون

ریاضی
افرا

افرا

مهندسي عمران -دانشگاه صنعتي بابل-شبانه

2سال کانونی / 26 آزمون

ریاضی
محمودى عالمى

محمودى عالمى

علوم اقتصادي -دانشگاه مازندران -بابلسر-روزانه

2سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
خنكدارطارسى

خنكدارطارسى

مهندسي معماري -موسسه غيرانتفاعي روزبهان -ساري-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 26 آزمون

ریاضی
اهنگري اهنگركلايي امير

اهنگري اهنگركلايي امير

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي -تهران-روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
نوروزي كوچكسرايي فاطمه

نوروزي كوچكسرايي فاطمه

دبيري الهيات ومعارف اسلامي -پرديس فاطمه الزهرا/س /-ساري-تربيت معلم

1سال کانونی / 25 آزمون

انسانی
بابانسب عمران نسيم

بابانسب عمران نسيم

علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي مازندران -ساري-روزانه

2سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
يوسفيان سنگتابى

يوسفيان سنگتابى

مهندسي صنايع -دانشگاه غيرانتفاعي علوم وفنون مازندران -بابل-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
راضى قره بلاغ

راضى قره بلاغ

مهندسي صنايع -موسسه غيرانتفاعي روزبهان -ساري-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
تقوي مهدي

تقوي مهدي

مهندسي برق -دانشگاه صنعتي بابل-روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
باهوطرودى

باهوطرودى

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي مازندران -ساري-روزانه

2سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
آهنگرى آهنگركلائى

آهنگرى آهنگركلائى

علوم تربيتي -پرديس فاطمه الزهرا/س /-ساري-تربيت معلم

1سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
احمدي مصطفي

احمدي مصطفي

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي بابل-روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
رستمي خانقاهي هستي

رستمي خانقاهي هستي

مهندسي برق -دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي -تهران-روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
رستمي مصطفي

رستمي مصطفي

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي مازندران -ساري-روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
درويش نيا مهرشاد

درويش نيا مهرشاد

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي ايلام-روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
ساجدي رييسي فاطمه

ساجدي رييسي فاطمه

دبيري الهيات ومعارف اسلامي -پرديس فاطمه الزهرا/س /-ساري-تربيت معلم

1سال کانونی / 23 آزمون

انسانی
شيرخاني كمرودي سحر

شيرخاني كمرودي سحر

الهيات ومعارف اسلامي -فقه ومباني حقوق اسلامي -دانشگاه مازندران -بابلسر-روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

انسانی
صادقي ايورقي شبنم

صادقي ايورقي شبنم

كارشناسي تكنولوژي پرتوشناسي -دانشگاه علوم پزشكي بابل-روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
فرج پوركرداسيابي سارا

فرج پوركرداسيابي سارا

علوم تربيتي -پرديس فاطمه الزهرا/س /-ساري-تربيت معلم

2سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
جوانمرد

جوانمرد

هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي تهران-روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
متوليان

متوليان

مهندسي عمران -دانشگاه علم وفناوري مازندران-شبانه

2سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
اسمعيلى لهمالى

اسمعيلى لهمالى

مهندسي برق -دانشگاه صنعتي بابل-شبانه

2سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
عموئى

عموئى

علوم تربيتي -پرديس فاطمه الزهرا/س /-ساري-تربيت معلم

1سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
رحيمى

رحيمى

مهندسي كشاورزي -علوم وصنايع غذايي -دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع طبيعي ساري-شبانه

2سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
عباس تبار فيروز جاه

عباس تبار فيروز جاه

علوم اقتصادي -دانشگاه مازندران -بابلسر-شبانه

1سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
جواديان كوتنائى

جواديان كوتنائى

مديريت صنعتي -دانشگاه مازندران -بابلسر-روزانه

2سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
رضايي محمدجواد

رضايي محمدجواد

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي تهران-روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
اردشيري لاجيمي فاطمه

اردشيري لاجيمي فاطمه

مهندسي پزشكي -دانشگاه صنعتي اميركبير-تهران-روزانه

2سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
محمدي اميرمحمد

محمدي اميرمحمد

حقوق -دانشگاه سمنان-روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

انسانی
حق پناه جوجاده مجيد

حق پناه جوجاده مجيد

مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعتي بابل-روزانه

2سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
بوداغي سارا

بوداغي سارا

مهندسي معماري -دانشگاه مازندران -بابلسر-شبانه

1سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
اهنگري اهنگركلايي مباركه

اهنگري اهنگركلايي مباركه

علوم تربيتي -پرديس فاطمه الزهرا/س /-ساري-تربيت معلم

1سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
الياسى

الياسى

مهندسي عمران -دانشگاه بناب-روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
احمدى وزملائى

احمدى وزملائى

مهندسي عمران -دانشگاه علم وفناوري مازندران-شبانه

1سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
سليمانى

سليمانى

هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي بابل-روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
بابازاده

بابازاده

مهندسي فناوري اطلاعات -دانشگاه مازندران -بابلسر-شبانه

2سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
وليپور سيف كتى

وليپور سيف كتى

مهندسي مكانيك -دانشگاه مهندسي فناوريهاي نوين قوچان-روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
كريمى سرخكلايى

كريمى سرخكلايى

مهندسي برق -دانشگاه علم وفناوري مازندران-شبانه

1سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
موسوى رستم

موسوى رستم

مهندسي مكانيك -دانشگاه غيرانتفاعي علوم وفنون مازندران -بابل-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
ربيعى سنگلجى

ربيعى سنگلجى

مهندسي برق -دانشگاه علم وفناوري مازندران-شبانه

1سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
شاهمرادى

شاهمرادى

مهندسي منابع طبيعي -شيلات -دانشگاه علوم وفنون دريايي خرمشهر-روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
يزدانى شكتائى

يزدانى شكتائى

اماروكاربردها-دانشگاه گلستان -گرگان-روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
فقانى

فقانى

مديريت بازرگاني -دانشگاه مازندران -بابلسر-شبانه

1سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
ورنيا

ورنيا

زيست شناسي -موسسه غيرانتفاعي سنا-ساري-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
اولادى بشلى

اولادى بشلى

زيست شناسي سلولي مولكولي -موسسه غيرانتفاعي انديشه سازان -نكا-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
قنبري كوچكسرايي مصطفي

قنبري كوچكسرايي مصطفي

مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعتي بابل-روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
خليلي تيلمي محمد

خليلي تيلمي محمد

كارشناسي تكنولوژي پرتوشناسي -دانشگاه علوم پزشكي بابل-روزانه

2سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
خاقانى قاديكلائى

خاقانى قاديكلائى

هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي بابل-روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
طيبي سودكلايي زهره

طيبي سودكلايي زهره

مهندسي فناوري اطلاعات -دانشگاه مازندران -بابلسر-روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
اكبري تالارپشتي محمد

اكبري تالارپشتي محمد

مهندسي شيمي -دانشگاه صنعتي بابل-شبانه

1سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
حاجى حاجيكلائى

حاجى حاجيكلائى

اماروكاربردها-دانشگاه مازندران -بابلسر-روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
جعفرى

جعفرى

علوم كامپيوتر-دانشگاه علم وفناوري مازندران-شبانه

1سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
طاهرى خنكدارى

طاهرى خنكدارى

علوم اقتصادي -دانشگاه مازندران -بابلسر-شبانه

2سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
دهقانى كاسگرى

دهقانى كاسگرى

مهندسي صنايع -موسسه غيرانتفاعي روزبهان -ساري-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
قلى نژاد

قلى نژاد

مهندسي معماري -موسسه غيرانتفاعي صنعتي مازندران -بابل-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
فضلى

فضلى

مهندسي مكانيك -دانشگاه غيرانتفاعي علوم وفنون مازندران -بابل-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
هدايتى

هدايتى

مهندسي برق -موسسه غيرانتفاعي صنعتي مازندران -بابل-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
باباپورگل افشاني مايده

باباپورگل افشاني مايده

علوم تغذيه -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان-روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
محمودي زهرا

محمودي زهرا

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي تهران-روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
گرجي نژاد محمد

گرجي نژاد محمد

زيست شناسي سلولي مولكولي -دانشگاه اصفهان-روزانه

2سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
قرباني وليك چالي فاطمه

قرباني وليك چالي فاطمه

مهندسي شيمي -دانشگاه مازندران -بابلسر-روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
طور

طور

علوم كامپيوتر-دانشگاه مازندران -بابلسر-روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
جعفرى

جعفرى

علوم تربيتي -پرديس فاطمه الزهرا/س /-ساري-تربيت معلم

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
نادعلى زاده

نادعلى زاده

كارشناسي تكنولوژي پرتوشناسي -دانشگاه علوم پزشكي مازندران -ساري-روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
اشرفى

اشرفى

مهندسي برق -دانشگاه علم وفناوري مازندران-شبانه

1سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
محسنى توكلى

محسنى توكلى

هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي مازندران -ساري-روزانه

2سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
زيادلو

زيادلو

مهندسي بهداشت حرفه اي -دانشگاه علوم پزشكي مازندران -ساري-روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
مبرهن

مبرهن

زيست شناسي سلولي مولكولي -دانشگاه مازندران -بابلسر-شبانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
حسين پور آبدانسرى

حسين پور آبدانسرى

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه علم وفناوري مازندران-شبانه

1سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
اميرى

اميرى

زيست شناسي سلولي مولكولي -موسسه غيرانتفاعي سنا-ساري-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
خسرويان قاديكلائى

خسرويان قاديكلائى

مهندسي برق -دانشگاه غيرانتفاعي شمال -امل-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
خنارى نژاد

خنارى نژاد

كارشناسي فناوري اطلاعات سلامت -دانشگاه علوم پزشكي مازندران -ساري-روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
شريفى اسدى ملفه

شريفى اسدى ملفه

مهندسي برق -موسسه غيرانتفاعي روزبهان -ساري-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
داوري عرفان

داوري عرفان

مهندسي شيمي -دانشگاه تهران-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
حسينقلي نژاد محمد

حسينقلي نژاد محمد

كارشناسي ساخت پروتزهاي دنداني -دانشگاه علوم پزشكي گلستان -گرگان-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
اسدي عاطفه

اسدي عاطفه

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه صنعتي بابل-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
موسوي قراخيلي سيدمحمد

موسوي قراخيلي سيدمحمد

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي ايران-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
فقاني مبينا

فقاني مبينا

مهندسي عمران -دانشگاه صنعتي بابل-شبانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
رشيدي علي

رشيدي علي

مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعتي بابل-شبانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
باوندسوادكوهي ارش

باوندسوادكوهي ارش

زبان وادبيات انگليسي -دانشگاه مازندران -بابلسر-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

زبان
صالحي سيده خديجه

صالحي سيده خديجه

علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي مازندران -ساري-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
جعفرى

جعفرى

مهندسي شهرسازي -دانشگاه مازندران -بابلسر-روزانه

2سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
صادقى سروكلايى

صادقى سروكلايى

مهندسي مواد-دانشگاه صنعتي بابل-شبانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
حمزه نژاد قادى

حمزه نژاد قادى

مهندسي صنايع -دانشگاه بجنورد-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
رجب پور

رجب پور

اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي مازندران -ساري-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
گوران

گوران

زيست شناسي سلولي مولكولي -موسسه غيرانتفاعي سنا-ساري-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
جورسرائى

جورسرائى

مهندسي كشاورزي -گياه پزشكي -دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع طبيعي ساري-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
باقر ى على زاده

باقر ى على زاده

فيزيك -دانشگاه مازندران -بابلسر-شبانه

2سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
نيازى

نيازى

مهندسي برق -موسسه غيرانتفاعي صنعتي مازندران -بابل-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
نوذزى ميرزاكلائى

نوذزى ميرزاكلائى

مهندسي منابع طبيعي -شيلات -دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع طبيعي ساري-شبانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
اراسته مهديس

اراسته مهديس

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شاهرود-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
رضايي حسام

رضايي حسام

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اراك-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
سيفي احسان

سيفي احسان

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي مازندران -ساري-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
احمدى

احمدى

مهندسي عمران -دانشگاه صنعتي بابل-شبانه

2سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
حسيني كبريا سيدايمان

حسيني كبريا سيدايمان

علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي بابل-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
فرخى كجور

فرخى كجور

مهندسي مكانيك -دانشگاه مازندران -بابلسر-شبانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
داداشى قاديكلائى

داداشى قاديكلائى

زيست شناسي سلولي مولكولي -دانشگاه مازندران -بابلسر-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
بسيم

بسيم

مهندسي برق -دانشگاه علم وفناوري مازندران-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
خانلرى كل بن

خانلرى كل بن

مهندسي صنايع -موسسه غيرانتفاعي صنعتي مازندران -بابل-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
ابراهيم زاده حسن ابادي مهران

ابراهيم زاده حسن ابادي مهران

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي مازندران -ساري-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
عليجان پور كيانا

عليجان پور كيانا

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي گلستان -گرگان-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
حاجيان مهشاد

حاجيان مهشاد

فيزيك -دانشگاه شهيدبهشتي -تهران-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
مرزبان سهيل

مرزبان سهيل

دامپزشكي -دانشگاه شهيدچمران -اهواز-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
مرادي كوچكسرايي دانيال

مرادي كوچكسرايي دانيال

مهندسي برق -دانشگاه صنعتي بابل-شبانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
اميدگلو شبنم

اميدگلو شبنم

علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي مازندران -ساري-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
نامدار

نامدار

علوم تربيتي -پرديس فاطمه الزهرا/س /-ساري-تربيت معلم

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
رضايى شورابى

رضايى شورابى

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه مازندران -بابلسر-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
كمالى كارسالارى

كمالى كارسالارى

مهندسي صنايع -دانشگاه علم وفناوري مازندران-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
بايرامى اردى

بايرامى اردى

مهندسي مواد-دانشگاه صنعتي بابل-شبانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
حسين نيا

حسين نيا

مهندسي مكانيك -دانشگاه مازندران -بابلسر-شبانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
حسنى بيزكى

حسنى بيزكى

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه مازندران -بابلسر-شبانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
اسمعيلى

اسمعيلى

مهندسي مواد-دانشگاه صنعتي بابل-شبانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
محسنى كفشگرى

محسنى كفشگرى

زيست شناسي سلولي مولكولي -دانشگاه مازندران -بابلسر-شبانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
خليل زاده كوچكسرائى

خليل زاده كوچكسرائى

مهندسي برق -دانشگاه غيرانتفاعي علوم وفنون مازندران -بابل-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
گنجيان

گنجيان

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه غيرانتفاعي علوم وفنون مازندران -بابل-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
موذن

موذن

زبان وادبيات فارسي -دانشگاه سمنان-شبانه

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
كاون فومشى

كاون فومشى

زيست شناسي سلولي مولكولي -موسسه غيرانتفاعي سنا-ساري-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
اسمعيلى

اسمعيلى

مهندسي مكانيك -دانشگاه غيرانتفاعي علوم وفنون مازندران -بابل-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
عباسپور

عباسپور

مهندسي صنايع -موسسه غيرانتفاعي روزبهان -ساري-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
مسلمي عادل

مسلمي عادل

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي تهران-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
دل افكار ميلاد

دل افكار ميلاد

مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعتي بابل-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
رضايي نماور سهيلا

رضايي نماور سهيلا

علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي بابل-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
كاظم نژاد كوكنده

كاظم نژاد كوكنده

مهندسي كشاورزي -مكانيك ماشينهاي كشاورزي -دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع طبيعي ساري-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
نورى

نورى

علوم سياسي -دانشگاه مازندران -بابلسر-شبانه

1سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
غفورى قاديكلايى

غفورى قاديكلايى

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي مازندران -ساري-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
رضى پرچيكلائى

رضى پرچيكلائى

حسابداري -دانشگاه علوم اقتصادي-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
قادرى چاشمى

قادرى چاشمى

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه صنعتي بابل-شبانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
وليان

وليان

دبيري شيمي -پرديس دكترشريعتي -ساري-تربيت معلم

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
الياسى گالشى

الياسى گالشى

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي مازندران -ساري-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
حيدرى قرا

حيدرى قرا

مهندسي معماري -موسسه غيرانتفاعي طبري -بابل-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
نادى خرمائى

نادى خرمائى

فيزيك -دانشگاه مازندران -بابلسر-شبانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
فلاح رستمكلائى

فلاح رستمكلائى

مهندسي برق -دانشگاه غيرانتفاعي شمال -امل-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
محمد عليزاده

محمد عليزاده

شيمي -دانشگاه مازندران -بابلسر-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
شهنازى

شهنازى

مهندسي معماري -موسسه غيرانتفاعي روزبهان -ساري-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
ادبى فيروزجانى

ادبى فيروزجانى

شيمي -دانشگاه مازندران -بابلسر-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
كوپائى

كوپائى

حسابداري -دانشگاه غيرانتفاعي شمال -امل-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
ذبيح پور ابجدى

ذبيح پور ابجدى

مهندسي كشاورزي -علوم دامي -موسسه غيرانتفاعي پيوند-قائمشهر-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
علي پورنخي فاطمه

علي پورنخي فاطمه

كارشناسي تكنولوژي پزشكي هسته اي -دانشگاه علوم پزشكي بابل-روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
ميرزايي كوتنايي سامان

ميرزايي كوتنايي سامان

علوم تربيتي -پرديس دكترشريعتي -ساري-تربيت معلم

1سال کانونی / 15 آزمون

انسانی
يعقوبى

يعقوبى

حقوق -موسسه غيرانتفاعي طبرستان -چالوس-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 15 آزمون

انسانی
رزاقى وندى

رزاقى وندى

مهندسي معماري -دانشگاه غيرانتفاعي شمال -امل-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
نظرى آهنگركلائى

نظرى آهنگركلائى

اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي مازندران -ساري-روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
ذبيح پور نماور

ذبيح پور نماور

مهندسي صنايع -دانشگاه غيرانتفاعي علوم وفنون مازندران -بابل-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
خورشيدى پاجى

خورشيدى پاجى

زيست شناسي سلولي مولكولي -دانشگاه گنبد-روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
ذبيحى تالارپشتى

ذبيحى تالارپشتى

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي بابل-روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
حاجيان برنجستانكى

حاجيان برنجستانكى

مهندسي برق -دانشگاه غيرانتفاعي شمال -امل-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
برزوئى كوتنائى

برزوئى كوتنائى

مهندسي برق -دانشگاه غيرانتفاعي شمال -امل-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
شكرى ديوكلايى

شكرى ديوكلايى

مهندسي عمران -موسسه غيرانتفاعي روزبهان -ساري-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
چاوله

چاوله

علوم اقتصادي -دانشگاه مازندران -بابلسر-شبانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
احمدزاده وسطى كلائى

احمدزاده وسطى كلائى

مهندسي عمران -موسسه غيرانتفاعي روزبهان -ساري-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
صادقى آهنگر كلايى

صادقى آهنگر كلايى

مهندسي شهرسازي -موسسه غيرانتفاعي طبري -بابل-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
ملازاده نوران

ملازاده نوران

مهندسي كشاورزي -علوم دامي -موسسه غيرانتفاعي پيوند-قائمشهر-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
مرادي كلاريجاني ارمين

مرادي كلاريجاني ارمين

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي مازندران -ساري-روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
احمديان عاطفه

احمديان عاطفه

دبيري الهيات ومعارف اسلامي -پرديس فاطمه الزهرا/س /-ساري-تربيت معلم

1سال کانونی / 14 آزمون

انسانی
پورصادق حميدرضا

پورصادق حميدرضا

مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعتي بابل-شبانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
عنايتي قاديكلايي حسام الدين

عنايتي قاديكلايي حسام الدين

مهندسي عمران -دانشگاه صنعتي بابل-شبانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
مسافرفولادكلايي مهرشاد

مسافرفولادكلايي مهرشاد

اموزش زبان انگليسي -دانشگاه مازندران -بابلسر-روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

زبان
شوش پاشا مهسا

شوش پاشا مهسا

مهندسي شهرسازي -دانشگاه مازندران -بابلسر-روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
عسگري فايزه

عسگري فايزه

زبان وادبيات عربي -دانشگاه مازندران -بابلسر-روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

انسانی
اميني سحر

اميني سحر

مهندسي صنايع -دانشگاه صنعتي بابل-شبانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
حيدري فاطمه

حيدري فاطمه

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه صنعتي بابل-روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
نجار هادي

نجار هادي

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه علم وفناوري مازندران-روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
اميرى

اميرى

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي مازندران -ساري-روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
تقوى گرجى

تقوى گرجى

مهندسي شيمي -دانشگاه مازندران -بابلسر-شبانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
اسلامى كليجى

اسلامى كليجى

مهندسي عمران -دانشگاه بجنورد-روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
رضوانى

رضوانى

مهندسي عمران -دانشگاه غيرانتفاعي شمال -امل-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
صداقتى

صداقتى

مهندسي مكانيك -دانشگاه غيرانتفاعي علوم وفنون مازندران -بابل-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
اسكندرى

اسكندرى

مهندسي مواد-دانشگاه صنعتي بابل-شبانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
افضلى

افضلى

زيست شناسي -دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل-روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
جعفرزاده مجاورى

جعفرزاده مجاورى

مهندسي كامپيوتر-موسسه غيرانتفاعي صنعتي مازندران -بابل-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
بصيرى

بصيرى

معماري داخلي -موسسه غيرانتفاعي طبري -بابل-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
اصغري ريكنديي سهيل

اصغري ريكنديي سهيل

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي مازندران -ساري-روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
هاشم زاده كوثر

هاشم زاده كوثر

دبيري زبان وادبيات فارسي -پرديس فاطمه الزهرا/س /-ساري-تربيت معلم

1سال کانونی / 13 آزمون

انسانی
محسني فريبا

محسني فريبا

فيزيوتراپي -دانشگاه علوم پزشكي بابل-روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
حسين پورميدانسر عليرضا

حسين پورميدانسر عليرضا

فيزيوتراپي -دانشگاه علوم پزشكي ايران-روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
علي زاده حسن ابادي تانيا

علي زاده حسن ابادي تانيا

مهندسي عمران -دانشگاه مازندران -بابلسر-روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
جمشيدي قاديكلايي فاطمه

جمشيدي قاديكلايي فاطمه

علوم سياسي -دانشگاه مازندران -بابلسر-روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

انسانی
نوربخش

نوربخش

اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي مازندران -ساري-روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
محمدى

محمدى

مهندسي معماري -دانشگاه غيرانتفاعي شمال -امل-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
پارياب

پارياب

علوم اقتصادي -دانشگاه فردوسي مشهد-روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
سلمانى مجاورى

سلمانى مجاورى

مهندسي فناوري اطلاعات -دانشگاه تخصصي فناوريهاي نوين امل-شبانه

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
احمدى وسطى كلائى

احمدى وسطى كلائى

مهندسي منابع طبيعي -شيلات -دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع طبيعي -گرگان-روزانه

2سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
اسدى ركابداركلايى

اسدى ركابداركلايى

مهندسي برق -موسسه غيرانتفاعي صنعتي مازندران -بابل-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
رمضانى ملك كلايى

رمضانى ملك كلايى

مهندسي كشاورزي -علوم وصنايع غذايي -موسسه غيرانتفاعي تجن -قائمشهر-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
حسين زاده

حسين زاده

مهندسي پزشكي -موسسه غيرانتفاعي مازيار-رويان -نور-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
قدمي سوخت ابنداني سلمان

قدمي سوخت ابنداني سلمان

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه صنعتي اميركبير-تهران-روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
ذاكري معصومه

ذاكري معصومه

روانشناسي -دانشگاه خوارزمي تهران-روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
جوادي تپه سري محمدجواد

جوادي تپه سري محمدجواد

علوم قضايي -دانشگاه علوم قضايي وخدمات اداري وابسته به قوه قضاييه-روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
بزرگى

بزرگى

مهندسي شيمي -دانشگاه صنعتي بابل-شبانه

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
اسمعيلى سراجى

اسمعيلى سراجى

كارشناسي تكنولوژي پرتوشناسي -دانشگاه علوم پزشكي بابل-روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
آقانيا گاوانكلا

آقانيا گاوانكلا

مهندسي شيمي -دانشگاه علم وفناوري مازندران-شبانه

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
آذرشب

آذرشب

فيزيك -دانشگاه مازندران -بابلسر-شبانه

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
عنايتى قاديكلائى

عنايتى قاديكلائى

مديريت صنعتي -دانشگاه مازندران -بابلسر-روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
برزگر مجيد

برزگر مجيد

مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعتي بابل-شبانه

1سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
غفاري گل افشاني ميلاد

غفاري گل افشاني ميلاد

دبيري فيزيك -پرديس دكترشريعتي -ساري-تربيت معلم

1سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
عبديان واسكسي زينب

عبديان واسكسي زينب

مديريت بازرگاني -دانشگاه مازندران -بابلسر-شبانه

1سال کانونی / 11 آزمون

انسانی
رجبي اهنگري مرتضي

رجبي اهنگري مرتضي

مهندسي برق -دانشگاه صنعتي بابل-روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
اميري حانيه

اميري حانيه

مهندسي شيمي -دانشگاه صنعتي بابل-روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
محمدى ليندى

محمدى ليندى

مهندسي شيمي -دانشگاه صنعتي بابل-شبانه

1سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
كلانى ساروكلائى

كلانى ساروكلائى

مهندسي عمران -موسسه غيرانتفاعي روزبهان -ساري-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
خالقى عباس آبادى

خالقى عباس آبادى

زيست شناسي سلولي مولكولي -دانشگاه گنبد-روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
نصراللهى ارات بنى

نصراللهى ارات بنى

مهندسي صنايع -دانشگاه غيرانتفاعي علوم وفنون مازندران -بابل-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
على خانى

على خانى

مهندسي مكانيك -دانشگاه غيرانتفاعي علوم وفنون مازندران -بابل-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
مرزبان

مرزبان

مديريت بازرگاني -دانشگاه مازندران -بابلسر-شبانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
تقوى كتى سرى

تقوى كتى سرى

زيست شناسي -موسسه غيرانتفاعي سنا-ساري-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
عيسى ئى

عيسى ئى

حسابداري -دانشگاه مازندران -بابلسر-روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

ریاضی
مرادى

مرادى

مهندسي برق -دانشگاه غيرانتفاعي شمال -امل-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 10 آزمون

ریاضی
سلمانى قاديكلايى

سلمانى قاديكلايى

مهندسي شهرسازي -موسسه غيرانتفاعي طبري -بابل-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 10 آزمون

ریاضی
قاسمي پاشاكلايي محمدرضا

قاسمي پاشاكلايي محمدرضا

حقوق -دانشگاه مازندران -بابلسر-شبانه

1سال کانونی / 9 آزمون

انسانی
هاشم زاده اتويي اميرحسين

هاشم زاده اتويي اميرحسين

كارشناسي ساخت پروتزهاي دنداني -دانشگاه علوم پزشكي تهران-روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
گرگاني فيروزجاه محمدحسين

گرگاني فيروزجاه محمدحسين

مهندسي شيمي -دانشگاه صنعتي بابل-روزانه

2سال کانونی / 9 آزمون

ریاضی
نوروزى

نوروزى

مهندسي نفت -دانشكده فني ومهندسي گرمسار-روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

ریاضی
آتش فراز

آتش فراز

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي مازندران -ساري-روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
فرهاد پور

فرهاد پور

رياضيات وكاربردها-دانشگاه صنعتي خاتم الانبيا/ص /بهبهان-شبانه

1سال کانونی / 9 آزمون

ریاضی
بهرامى

بهرامى

مهندسي صنايع -موسسه غيرانتفاعي روزبهان -ساري-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 9 آزمون

ریاضی
يحيوى كوچكسرائى

يحيوى كوچكسرائى

كارشناسي تكنولوژي پرتوشناسي -دانشگاه علوم پزشكي مازندران -ساري-روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
آقارضايى

آقارضايى

حقوق -موسسه غيرانتفاعي علامه محدث نوري -نور-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 8 آزمون

انسانی
سورچى جويبارى

سورچى جويبارى

مهندسي عمران -دانشگاه غيرانتفاعي شمال -امل-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 8 آزمون

ریاضی
على نژاد

على نژاد

مهندسي فناوري اطلاعات -دانشگاه غيرانتفاعي علوم وفنون مازندران -بابل-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 8 آزمون

ریاضی
نجفى

نجفى

مهندسي مكانيك -دانشگاه غيرانتفاعي علوم وفنون مازندران -بابل-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 8 آزمون

ریاضی
بائوديزآبادى

بائوديزآبادى

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه غيرانتفاعي علوم وفنون مازندران -بابل-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 8 آزمون

ریاضی
مراديان

مراديان

زيست شناسي -موسسه غيرانتفاعي سنا-ساري-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
سليماني تپه سري اميرمحمد

سليماني تپه سري اميرمحمد

مهندسي برق -دانشگاه صنعتي بابل-روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

ریاضی
خليلى آلاشتى

خليلى آلاشتى

زيست شناسي سلولي مولكولي -دانشگاه ملاير-شبانه

2سال کانونی / 7 آزمون

تجربی
نيك ذات واسكسى

نيك ذات واسكسى

حسابداري -دانشگاه مازندران -بابلسر-شبانه

2سال کانونی / 7 آزمون

تجربی
شهابي نيلوفر

شهابي نيلوفر

صنايع دستي -دانشگاه مازندران -بابلسر-شبانه

1سال کانونی / 6 آزمون

هنر
سعيدي لفوركي امير

سعيدي لفوركي امير

مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعتي بابل-روزانه

1سال کانونی / 6 آزمون

ریاضی
صابري كمرپشتي رضا

صابري كمرپشتي رضا

مهندسي مكانيك -دانشگاه مازندران -بابلسر-روزانه

1سال کانونی / 6 آزمون

ریاضی
اصغريان

اصغريان

اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي مازندران -ساري-روزانه

1سال کانونی / 6 آزمون

تجربی
واحدى

واحدى

مهندسي منابع طبيعي -محيطزيست -دانشگاه غيرانتفاعي شمال -امل-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 6 آزمون

تجربی
صباغ زاده مرتضي

صباغ زاده مرتضي

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي بابل-روزانه

1سال کانونی / 5 آزمون

تجربی
حسيني سيدمحمدباقر

حسيني سيدمحمدباقر

موزه داري -دانشگاه هنراصفهان-روزانه

1سال کانونی / 5 آزمون

هنر
آقاجان زاده قراء

آقاجان زاده قراء

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي مازندران -ساري-روزانه

1سال کانونی / 5 آزمون

تجربی
رستمى

رستمى

علوم كامپيوتر-دانشگاه مازندران -بابلسر-روزانه

1سال کانونی / 5 آزمون

ریاضی
ذكريايى كوچكسرايى

ذكريايى كوچكسرايى

مهندسي مكانيك -دانشگاه غيرانتفاعي علوم وفنون مازندران -بابل-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 5 آزمون

ریاضی
اباذرى فيروجاه

اباذرى فيروجاه

مهندسي پزشكي -موسسه غيرانتفاعي روزبهان -ساري-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 5 آزمون

ریاضی
ملك پور

ملك پور

زيست شناسي -موسسه غيرانتفاعي سنا-ساري-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 5 آزمون

تجربی
6/7/2023 5:18:25 AM
Menu