بابل

قبولی های کنکور سراسری سال 92 شهر بابل

اكبرپور الهه

اكبرپور الهه

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي مازندران -ساري-روزانه

4سال کانونی / 85 آزمون

تجربی
منصوري زندي مهرانه

منصوري زندي مهرانه

علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي بابل-روزانه

4سال کانونی / 81 آزمون

تجربی
عزيزى كلهودشتى

عزيزى كلهودشتى

مهندسي كشاورزي -زراعت واصلاح نباتات -دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع طبيعي ساري-روزانه

4سال کانونی / 77 آزمون

تجربی
احمدزاده رودى

احمدزاده رودى

دبيري شيمي -پرديس فاطمه الزهرا/س /-ساري-تربيت معلم

4سال کانونی / 70 آزمون

تجربی
احمدزاده رودى

احمدزاده رودى

علوم تربيتي -پرديس فاطمه الزهرا/س /-ساري-تربيت معلم

4سال کانونی / 70 آزمون

تجربی
عظيمى

عظيمى

زيست شناسي سلولي مولكولي -موسسه غيرانتفاعي سنا-ساري-غيرانتفاعي

4سال کانونی / 70 آزمون

تجربی
بهراميان ساجده

بهراميان ساجده

علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي مازندران -ساري-روزانه

4سال کانونی / 69 آزمون

تجربی
حسن نيا كلاگر

حسن نيا كلاگر

علوم اقتصادي -دانشگاه مازندران -بابلسر-شبانه

4سال کانونی / 67 آزمون

تجربی
جعفريان جلودار علي

جعفريان جلودار علي

دامپزشكي -دانشگاه فردوسي مشهد-روزانه

3سال کانونی / 66 آزمون

تجربی
ميلادى

ميلادى

مهندسي كشاورزي -علوم وصنايع غذايي -دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع طبيعي ساري-شبانه

4سال کانونی / 66 آزمون

تجربی
نجاريان درزي مهيار

نجاريان درزي مهيار

پزشكي -دانشكده علوم پزشكي دزفول-روزانه

3سال کانونی / 64 آزمون

تجربی
حاجى آقاپور كله بستى

حاجى آقاپور كله بستى

مهندسي منابع طبيعي -جنگلداري -دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع طبيعي ساري-روزانه

3سال کانونی / 64 آزمون

تجربی
احساني مصطفي

احساني مصطفي

روانشناسي -دانشگاه سمنان-روزانه

3سال کانونی / 62 آزمون

تجربی
بهمني عارفه

بهمني عارفه

زيست شناسي سلولي مولكولي -دانشگاه الزهرا/س /تهران-روزانه

3سال کانونی / 60 آزمون

تجربی
ابراهيم زاده نگين

ابراهيم زاده نگين

دامپزشكي -دانشگاه تهران-شبانه

4سال کانونی / 59 آزمون

تجربی
حسيني سيدمصطفي

حسيني سيدمصطفي

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي تهران-روزانه

3سال کانونی / 58 آزمون

تجربی
رمضانى

رمضانى

بهداشت موادغذايي -دانشگاه تخصصي فناوريهاي نوين امل-شبانه

3سال کانونی / 58 آزمون

تجربی
شياردرونكلايي عارف

شياردرونكلايي عارف

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي بابل-روزانه

3سال کانونی / 57 آزمون

تجربی
غلامحسين نياولوكلائى

غلامحسين نياولوكلائى

شيمي -دانشگاه مازندران -بابلسر-شبانه

3سال کانونی / 57 آزمون

تجربی
گل سرخ تبار فاطمه

گل سرخ تبار فاطمه

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي بابل-روزانه

3سال کانونی / 55 آزمون

تجربی
عسكري رضا

عسكري رضا

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي ايران-روزانه

3سال کانونی / 54 آزمون

تجربی
ميرزازاده فاطمه

ميرزازاده فاطمه

كارشناسي تكنولوژي پرتودرماني /راديوتراپي /-دانشگاه علوم پزشكي بابل-روزانه

3سال کانونی / 54 آزمون

تجربی
عارفى

عارفى

مهندسي كشاورزي -گياه پزشكي -موسسه غيرانتفاعي ديلمان -لاهيجان-غيرانتفاعي

4سال کانونی / 51 آزمون

تجربی
نيازي راد نازنين

نيازي راد نازنين

كارشناسي ساخت پروتزهاي دنداني -دانشگاه علوم پزشكي تهران-روزانه

4سال کانونی / 50 آزمون

تجربی
واعدي ناسك مژده

واعدي ناسك مژده

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي بابل-روزانه

3سال کانونی / 50 آزمون

تجربی
باباجان زاده طلوتى

باباجان زاده طلوتى

گفتاردرماني -دانشگاه علوم پزشكي سمنان-روزانه

4سال کانونی / 50 آزمون

تجربی
يعقوبى

يعقوبى

كارشناسي تكنولوژي پرتوشناسي -دانشگاه علوم پزشكي مازندران -ساري-روزانه

3سال کانونی / 50 آزمون

تجربی
فكاهى

فكاهى

مهندسي كشاورزي -اقتصادكشاورزي -دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع طبيعي ساري-شبانه

3سال کانونی / 50 آزمون

تجربی
طالشى

طالشى

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي مازندران -ساري-روزانه

3سال کانونی / 49 آزمون

تجربی
بخشى نيا گلوگاه

بخشى نيا گلوگاه

علوم تربيتي -پرديس دكترشريعتي -ساري-تربيت معلم

3سال کانونی / 49 آزمون

تجربی
افغاني ارغوان

افغاني ارغوان

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي بابل-روزانه

3سال کانونی / 47 آزمون

تجربی
قايمي اميري فاطمه

قايمي اميري فاطمه

دبيري زيست شناسي -پرديس فاطمه الزهرا/س /-ساري-تربيت معلم

4سال کانونی / 47 آزمون

تجربی
بازيارى دلاور

بازيارى دلاور

زيست شناسي سلولي مولكولي -دانشگاه مازندران -بابلسر-روزانه

3سال کانونی / 46 آزمون

تجربی
ذبيح زاده روشن

ذبيح زاده روشن

زيست شناسي -دانشگاه مازندران -بابلسر-روزانه

2سال کانونی / 45 آزمون

تجربی
خليلي فومشي محسن

خليلي فومشي محسن

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي بابل-روزانه

2سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
حسين زاده رويا

حسين زاده رويا

كارشناسي تكنولوژي پرتوشناسي -دانشگاه علوم پزشكي بابل-روزانه

3سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
علي نتاج منصور مبين

علي نتاج منصور مبين

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي گلستان -گرگان-روزانه

3سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
رسول پورروشن حميرا

رسول پورروشن حميرا

مامايي -دانشگاه علوم پزشكي كردستان -سنندج-روزانه

2سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
اميردهى

اميردهى

علوم تربيتي -پرديس فاطمه الزهرا/س /-ساري-تربيت معلم

3سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
شيرافكن پرديس

شيرافكن پرديس

دامپزشكي -دانشگاه سمنان-شبانه

2سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
چمن آرا

چمن آرا

هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي مازندران -ساري-روزانه

2سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
عباس تبار گازا

عباس تبار گازا

شيمي -دانشگاه مازندران -بابلسر-شبانه

3سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
اكبرنتاج شوب كسري

اكبرنتاج شوب كسري

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي بابل-روزانه

2سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
ابوطالب زاده اهنگر مژگان

ابوطالب زاده اهنگر مژگان

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي ايلام-روزانه

2سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
كريمى

كريمى

شيمي -دانشگاه مازندران -بابلسر-روزانه

3سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
پور تقى

پور تقى

مهندسي كشاورزي -گياه پزشكي -دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع طبيعي ساري-روزانه

2سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
سيفي سروين

سيفي سروين

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي ايران-روزانه

2سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
صالحيان متي كلايي سارا

صالحيان متي كلايي سارا

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي بابل-روزانه

2سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
مغفوري حمزه

مغفوري حمزه

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي مازندران -ساري-روزانه

2سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
رسولي اميري فاطمه

رسولي اميري فاطمه

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي بابل-روزانه

2سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
صادق شش پلي مانا

صادق شش پلي مانا

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي گلستان -گرگان-روزانه

3سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
اميرى پيچاكلائى

اميرى پيچاكلائى

علوم تربيتي -پرديس فاطمه الزهرا/س /-ساري-تربيت معلم

2سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
ولي پورارمكي سيدارمين

ولي پورارمكي سيدارمين

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي تهران-روزانه

2سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
عباسي گلمايي محمد

عباسي گلمايي محمد

دامپزشكي -دانشگاه زابل-روزانه

2سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
احمدپورتركى

احمدپورتركى

مامايي -دانشگاه علوم پزشكي بابل-روزانه

2سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
غلامى نتاج ساسى

غلامى نتاج ساسى

زيست شناسي -دانشگاه مازندران -بابلسر-شبانه

3سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
ميري ديوكلايي سيدعلي

ميري ديوكلايي سيدعلي

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي بابل-روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
اميرنياشوبي حديثه

اميرنياشوبي حديثه

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي بوشهر-روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
صادقي راد حميد

صادقي راد حميد

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي گلستان -گرگان-روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
شفيع زاده سارا

شفيع زاده سارا

دامپزشكي -دانشگاه تهران-روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
يعقوبى ملكشاه

يعقوبى ملكشاه

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي بابل-روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
بابانژاد سرحمامى

بابانژاد سرحمامى

مامايي -دانشگاه علوم پزشكي بابل-روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
فيروزمندى

فيروزمندى

علوم تربيتي -پرديس دكترشريعتي -ساري-تربيت معلم

2سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
شيرزادكبريا

شيرزادكبريا

زيست شناسي سلولي مولكولي -دانشگاه مازندران -بابلسر-شبانه

3سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
ابراهيم نژاددرزى

ابراهيم نژاددرزى

شيمي -دانشگاه مازندران -بابلسر-شبانه

2سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
قبادى فومشى

قبادى فومشى

شيمي -دانشگاه مازندران -بابلسر-روزانه

3سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
شعبان نيا كاسه گرى

شعبان نيا كاسه گرى

مهندسي منابع طبيعي -شيلات -دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع طبيعي ساري-شبانه

2سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
رستمى اصانلو

رستمى اصانلو

زيست شناسي -موسسه غيرانتفاعي سنا-ساري-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
محبوبي سيدمحمدجواد

محبوبي سيدمحمدجواد

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي لرستان -خرم اباد-روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
بسمل زهرا

بسمل زهرا

دامپزشكي -دانشگاه سمنان-روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
كاظمي حاجي الهام

كاظمي حاجي الهام

علوم تغذيه -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپوراهواز-روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
كريمي راد محمد

كريمي راد محمد

شيمي -دانشگاه شهيدبهشتي -تهران-روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
حسن پور هتكه پشتى

حسن پور هتكه پشتى

مامايي -دانشگاه علوم پزشكي بابل-روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
ولى زاده

ولى زاده

شيمي -دانشگاه مازندران -بابلسر-شبانه

2سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
توكلي امير

توكلي امير

فيزيوتراپي -دانشگاه علوم پزشكي بابل-روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
بنارى

بنارى

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي مازندران -ساري-روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
گلى

گلى

مهندسي كشاورزي -علوم وصنايع غذايي -موسسه غيرانتفاعي تجن -قائمشهر-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
ادبى فيروزجائى

ادبى فيروزجائى

علوم اقتصادي -دانشگاه مازندران -بابلسر-شبانه

2سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
گلى

گلى

مهندسي كشاورزي -علوم وصنايع غذايي -موسسه غيرانتفاعي تجن -قائمشهر-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
احمديان ديوا

احمديان ديوا

حسابداري -دانشگاه مازندران -بابلسر-شبانه

2سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
ذكريائى

ذكريائى

زيست شناسي سلولي مولكولي -دانشگاه مازندران -بابلسر-شبانه

2سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
ميرتبار درزى

ميرتبار درزى

مهندسي بهداشت محيط-دانشگاه علوم پزشكي بابل-روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
قدم پور مقدم

قدم پور مقدم

مهندسي كشاورزي -علوم وصنايع غذايي -موسسه غيرانتفاعي خزر-محموداباد-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
برادران مريم

برادران مريم

دامپزشكي -دانشگاه فردوسي مشهد-روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
جعفرى

جعفرى

علوم تربيتي -پرديس فاطمه الزهرا/س /-ساري-تربيت معلم

2سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
روح الامينى

روح الامينى

علوم تربيتي -پرديس دكترشريعتي -ساري-تربيت معلم

2سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
عبداله زاده دلاور

عبداله زاده دلاور

مهندسي بهداشت محيط-دانشگاه علوم پزشكي بابل-روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
على اكبرزاده كلائى

على اكبرزاده كلائى

حسابداري -دانشگاه مازندران -بابلسر-شبانه

2سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
اسماعيل پور لنگورى

اسماعيل پور لنگورى

مهندسي كشاورزي -علوم دامي -موسسه غيرانتفاعي پيوند-قائمشهر-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
فرهاديان عزيزي ياسمن

فرهاديان عزيزي ياسمن

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي مشهد-روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
رجبعلي زاده محمدرضا

رجبعلي زاده محمدرضا

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي بابل-روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
موقرنژاد سارگل

موقرنژاد سارگل

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي بابل-روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
خان بابايي مقري عذرا

خان بابايي مقري عذرا

علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي بابل-روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
اصغري محسن

اصغري محسن

گفتاردرماني -دانشگاه علوم پزشكي بابل-روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
آقايى حاجى

آقايى حاجى

مهندسي كشاورزي -گياه پزشكي -دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع طبيعي ساري-شبانه

2سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
على زاده مرزناكى

على زاده مرزناكى

علوم اقتصادي -دانشگاه مازندران -بابلسر-روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
حسيني ايمني سيدمرتضي

حسيني ايمني سيدمرتضي

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي تهران-روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
حسن زاده كوچو

حسن زاده كوچو

اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي بابل-روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
غفورى هشتجين

غفورى هشتجين

كارشناسي فناوري اطلاعات سلامت -دانشگاه علوم پزشكي ايران-روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
پور آقا جان

پور آقا جان

زيست شناسي سلولي مولكولي -دانشگاه مازندران -بابلسر-شبانه

2سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
حسينى تالارى

حسينى تالارى

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي مازندران -ساري-روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
سلطانى راد

سلطانى راد

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي مازندران -ساري-روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
حاجى پور

حاجى پور

مديريت جهانگردي -دانشگاه مازندران -بابلسر-شبانه

2سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
قلى پور آهنگرى

قلى پور آهنگرى

مهندسي كشاورزي -علوم دامي -موسسه غيرانتفاعي تجن -قائمشهر-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
فهيمي بندپي نگار

فهيمي بندپي نگار

كارشناسي تكنولوژي پزشكي هسته اي -دانشگاه علوم پزشكي بابل-روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
فتحي شوب نيلوفر

فتحي شوب نيلوفر

علوم تربيتي -پرديس فاطمه الزهرا/س /-ساري-تربيت معلم

2سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
عبادى اميرى

عبادى اميرى

اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي بابل-روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
تاج فيروز

تاج فيروز

علوم اقتصادي -دانشگاه مازندران -بابلسر-روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
عزيزنژاد مرزونى

عزيزنژاد مرزونى

مهندسي بهداشت محيط-دانشگاه علوم پزشكي بابل-روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
ابراهيم تباربورا فروغ

ابراهيم تباربورا فروغ

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي مازندران -ساري-روزانه

3سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
كاظميان علي

كاظميان علي

شيمي -دانشگاه مازندران -بابلسر-شبانه

2سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
فلاح ديوكلايى

فلاح ديوكلايى

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-روزانه

2سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
جهانيان

جهانيان

زيست شناسي سلولي مولكولي -دانشگاه دامغان-روزانه

2سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
ولى زاده

ولى زاده

شيمي -دانشگاه مازندران -بابلسر-شبانه

2سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
ذوالفقار پورطلوتى

ذوالفقار پورطلوتى

علوم اقتصادي -دانشگاه مازندران -بابلسر-شبانه

2سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
يوسف پورشيرسوار

يوسف پورشيرسوار

مهندسي كشاورزي -علوم وصنايع غذايي -موسسه غيرانتفاعي تجن -قائمشهر-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
موعودي مروا

موعودي مروا

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي بابل-روزانه

2سال کانونی / 28 آزمون

تجربی
طاهري اطاقسرا سيده سحر

طاهري اطاقسرا سيده سحر

دامپزشكي -دانشگاه لرستان -خرم اباد-روزانه

2سال کانونی / 28 آزمون

تجربی
اعظمى كرج

اعظمى كرج

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي بابل-روزانه

2سال کانونی / 28 آزمون

تجربی
آملى

آملى

هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي بابل-روزانه

2سال کانونی / 28 آزمون

تجربی
گرجى زاده اطاقسرا

گرجى زاده اطاقسرا

حسابداري -دانشگاه مازندران -بابلسر-شبانه

2سال کانونی / 28 آزمون

تجربی
على اكبرى روشن

على اكبرى روشن

زيست شناسي سلولي مولكولي -دانشگاه مازندران -بابلسر-شبانه

2سال کانونی / 28 آزمون

تجربی
فلاح پوراميرى

فلاح پوراميرى

علوم اقتصادي -دانشگاه مازندران -بابلسر-روزانه

2سال کانونی / 28 آزمون

تجربی
كمالي مژده

كمالي مژده

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي بابل-روزانه

2سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
حاجى محمدى اميرى

حاجى محمدى اميرى

زيست شناسي سلولي مولكولي -دانشگاه مازندران -بابلسر-روزانه

2سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
عباسعلى پور

عباسعلى پور

زيست شناسي -دانشگاه مازندران -بابلسر-روزانه

2سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
نصراله پورنيازى

نصراله پورنيازى

مديريت صنعتي -دانشگاه مازندران -بابلسر-شبانه

2سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
نعمتي كشتلي محبوبه

نعمتي كشتلي محبوبه

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي بابل-روزانه

1سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
ميرزازاده علي

ميرزازاده علي

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي مازندران -ساري-روزانه

2سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
خليليان پيروز

خليليان پيروز

روانشناسي -دانشگاه شهيدچمران -اهواز-شبانه

2سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
هادى تبار

هادى تبار

زيست شناسي سلولي مولكولي -دانشگاه مازندران -بابلسر-روزانه

2سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
باباجان زاده صورتى

باباجان زاده صورتى

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي بابل-روزانه

1سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
قاسميان

قاسميان

مهندسي كشاورزي -علوم دامي -دانشگاه گنبد-روزانه

1سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
حق شناس گتابى

حق شناس گتابى

مهندسي كشاورزي -علوم دامي -دانشگاه تهران-روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
غلامى سوخت آبندانى

غلامى سوخت آبندانى

مديريت صنعتي -دانشگاه مازندران -بابلسر-شبانه

1سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
غلامى نتاج ساسى

غلامى نتاج ساسى

علوم اقتصادي -دانشگاه مازندران -بابلسر-شبانه

1سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
اكبرى گودرزى

اكبرى گودرزى

مهندسي منابع طبيعي -محيطزيست -دانشگاه غيرانتفاعي شمال -امل-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
منادي طاها

منادي طاها

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي مازندران -ساري-روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
حميدي سيده انيتا

حميدي سيده انيتا

مهندسي بهداشت محيط-دانشگاه علوم پزشكي زنجان-روزانه

2سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
عزتى رمى

عزتى رمى

كارشناسي تكنولوژي پرتوشناسي -دانشگاه علوم پزشكي بابل-روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
احمدنژاد بارفروشى

احمدنژاد بارفروشى

اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي بابل-روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
محمدپورمير

محمدپورمير

حسابداري -دانشگاه مازندران -بابلسر-شبانه

1سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
يوسف تبار عزيزى

يوسف تبار عزيزى

مهندسي كشاورزي -اقتصادكشاورزي -دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع طبيعي ساري-شبانه

1سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
بازيارى دلاور

بازيارى دلاور

زيست شناسي سلولي مولكولي -موسسه غيرانتفاعي سنا-ساري-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
قاسمي شوب سميرا

قاسمي شوب سميرا

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي مازندران -ساري-روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
لاسمي ايمني علي

لاسمي ايمني علي

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اردبيل-روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
رجبعلى پور موزيرجى

رجبعلى پور موزيرجى

زيست شناسي سلولي مولكولي -دانشگاه مازندران -بابلسر-شبانه

2سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
عابدى فيروزجائى

عابدى فيروزجائى

مهندسي كشاورزي -زراعت واصلاح نباتات -دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع طبيعي ساري-روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
شاهسوارى آهنگر

شاهسوارى آهنگر

مهندسي كشاورزي -گياه پزشكي -دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع طبيعي ساري-روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
يوسف نيا پاشا

يوسف نيا پاشا

علوم اقتصادي -دانشگاه مازندران -بابلسر-روزانه

2سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
رامبد

رامبد

زيست شناسي -دانشگاه مازندران -بابلسر-روزانه

2سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
ميرزاباباپور اميرى

ميرزاباباپور اميرى

مهندسي كشاورزي -زراعت واصلاح نباتات -دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع طبيعي ساري-روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
محسنى

محسنى

مهندسي كشاورزي -علوم وصنايع غذايي -موسسه غيرانتفاعي خزر-محموداباد-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
ذوالفعلى پورآقاملكى

ذوالفعلى پورآقاملكى

مهندسي منابع طبيعي -شيلات -موسسه غيرانتفاعي خزر-محموداباد-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
اقاجاني مير سيده مهسا

اقاجاني مير سيده مهسا

علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي بابل-روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
حبيب زاده عمران

حبيب زاده عمران

اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي بابل-روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
يدالهى

يدالهى

علوم تربيتي -پرديس دكترشريعتي -ساري-تربيت معلم

1سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
احمدى اصل

احمدى اصل

علوم اقتصادي -دانشگاه مازندران -بابلسر-روزانه

2سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
قلى پورفيروزجائى

قلى پورفيروزجائى

مديريت بازرگاني -دانشگاه مازندران -بابلسر-روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
آقا جان زاده گودرزى

آقا جان زاده گودرزى

مهندسي كشاورزي -گياه پزشكي -دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع طبيعي ساري-شبانه

1سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
ابراهيم زاده ميدانى

ابراهيم زاده ميدانى

مهندسي كشاورزي -علوم وصنايع غذايي -موسسه غيرانتفاعي خزر-محموداباد-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
ملك پور امير

ملك پور امير

كارشناسي ساخت پروتزهاي دنداني -دانشگاه علوم پزشكي گلستان -گرگان-روزانه

2سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
كريمى فيروزجائى

كريمى فيروزجائى

اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي مازندران -ساري-روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
اسدپور كردى

اسدپور كردى

علوم اقتصادي -دانشگاه مازندران -بابلسر-شبانه

2سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
سعيدى زند

سعيدى زند

مهندسي منابع طبيعي -محيطزيست -دانشگاه غيرانتفاعي شمال -امل-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
ابراهيمي سحر

ابراهيمي سحر

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي گلستان -گرگان-روزانه

3سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
موسوي كاني سيده زهرا

موسوي كاني سيده زهرا

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي ايلام-روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
قوجق مايده

قوجق مايده

دامپزشكي -دانشگاه سمنان-روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
باباجانيان بيشه حانيه

باباجانيان بيشه حانيه

علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي بابل-روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
حسين نژاد بائى

حسين نژاد بائى

علوم تربيتي -پرديس فاطمه الزهرا/س /-ساري-تربيت معلم

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
بزرگ پور

بزرگ پور

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي مازندران -ساري-روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
عرب فيروزجايى

عرب فيروزجايى

مامايي -دانشگاه علوم پزشكي بابل-روزانه

2سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
رضائى

رضائى

زيست شناسي سلولي مولكولي -دانشگاه مازندران -بابلسر-روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
تبريزيان

تبريزيان

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي مازندران -ساري-روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
روحى زاده آهنگر

روحى زاده آهنگر

بهداشت موادغذايي -دانشگاه تخصصي فناوريهاي نوين امل-شبانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
موسوى كانى

موسوى كانى

مديريت جهانگردي -دانشگاه مازندران -بابلسر-روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
شاكر زواردهى

شاكر زواردهى

حسابداري -دانشگاه مازندران -بابلسر-شبانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
برزگران

برزگران

زيست شناسي -دانشگاه تخصصي فناوريهاي نوين امل-شبانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
رمضانيان مقرى

رمضانيان مقرى

مهندسي منابع طبيعي -شيلات -دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع طبيعي ساري-شبانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
انيسيان ديانا

انيسيان ديانا

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي بابل-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
اكبرنژادبصرا زهرا

اكبرنژادبصرا زهرا

فيزيوتراپي -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي تهران-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
حسين جان زاده چاري گلنار

حسين جان زاده چاري گلنار

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي تهران-روزانه

2سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
قربان پورولوكلاي زهرا

قربان پورولوكلاي زهرا

علوم تربيتي -پرديس فاطمه الزهرا/س /-ساري-تربيت معلم

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
رئيسى جلودار

رئيسى جلودار

علوم ازمايشگاهي دامپزشكي -دانشگاه تخصصي فناوريهاي نوين امل-شبانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
جلاليان هاشمى

جلاليان هاشمى

مهندسي كشاورزي -گياه پزشكي -دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع طبيعي ساري-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
احمد پور تركى

احمد پور تركى

زيست شناسي سلولي مولكولي -موسسه غيرانتفاعي سنا-ساري-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
هاشمى شيادهى

هاشمى شيادهى

مديريت بازرگاني -دانشگاه مازندران -بابلسر-شبانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
تقوى جلودار

تقوى جلودار

زيست شناسي -دانشگاه زابل-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
سجادى كبودى

سجادى كبودى

مديريت بازرگاني -دانشگاه مازندران -بابلسر-شبانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
رضائى راد

رضائى راد

مهندسي منابع طبيعي -محيطزيست -دانشگاه غيرانتفاعي شمال -امل-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
حبيب نيارمي فاطمه

حبيب نيارمي فاطمه

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي بابل-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
عظيمي بهنميري فاطمه

عظيمي بهنميري فاطمه

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي مازندران -ساري-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
ميرزااقاييان اميري سيده انديا

ميرزااقاييان اميري سيده انديا

علوم تربيتي -پرديس فاطمه الزهرا/س /-ساري-تربيت معلم

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
نعمت زاده سوته

نعمت زاده سوته

علوم تربيتي -پرديس فاطمه الزهرا/س /-ساري-تربيت معلم

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
حسن زاده

حسن زاده

علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي مازندران -ساري-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
ارشادى

ارشادى

مهندسي بهداشت محيط-دانشگاه علوم پزشكي بابل-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
تيما

تيما

زيست شناسي -دانشگاه مازندران -بابلسر-شبانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
اصفهانيان

اصفهانيان

مهندسي توليدات گياهي -گياهان دارويي ومعطر-دانشگاه تخصصي فناوريهاي نوين امل-شبانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
بهزاد رضائى

بهزاد رضائى

مهندسي كشاورزي -علوم دامي -دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع طبيعي ساري-شبانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
جعفرى گاوزن

جعفرى گاوزن

مهندسي كشاورزي -علوم وصنايع غذايي -موسسه غيرانتفاعي تجن -قائمشهر-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
نيازي راد نرگس

نيازي راد نرگس

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي مشهد-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
اسماعيلي جلودار نجيبه

اسماعيلي جلودار نجيبه

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي مازندران -ساري-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
الهقلي پورفلاح سيده زهرا

الهقلي پورفلاح سيده زهرا

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي مازندران -ساري-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
هاشمي سيده فاطمه

هاشمي سيده فاطمه

كارشناسي ساخت پروتزهاي دنداني -دانشگاه علوم پزشكي تهران-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
خسروي مايده

خسروي مايده

علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي بابل-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
بهمنش سرمه

بهمنش سرمه

دامپزشكي -دانشگاه تبريز-روزانه

2سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
اصغري روشن الهه

اصغري روشن الهه

علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي مازندران -ساري-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
محمدباقري حسين

محمدباقري حسين

علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي بابل-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
ملاتبارلهي زينب

ملاتبارلهي زينب

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي بابل-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
محمدعلى زاده اميرى

محمدعلى زاده اميرى

مامايي -دانشگاه علوم پزشكي بابل-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
فاطمى فر

فاطمى فر

مامايي -دانشگاه علوم پزشكي مازندران -ساري-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
ميدانسرى گاوزن

ميدانسرى گاوزن

علوم اقتصادي -دانشگاه مازندران -بابلسر-شبانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
لطيفي ارمان

لطيفي ارمان

پزشكي -دانشكده علوم پزشكي ابادان-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
حسيني زكيه سادات

حسيني زكيه سادات

زيست شناسي سلولي مولكولي -دانشگاه اصفهان-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
جهانتيغ

جهانتيغ

مامايي -دانشگاه علوم پزشكي گلستان -گرگان-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
سلطان زاده بالى

سلطان زاده بالى

اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي بابل-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
رزقى اسبو

رزقى اسبو

مهندسي كشاورزي -علوم وصنايع غذايي -موسسه غيرانتفاعي خزر-محموداباد-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
حليمي جلودار محمدامين

حليمي جلودار محمدامين

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي مشهد-روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
قنبرى كشتلى

قنبرى كشتلى

علوم تربيتي -پرديس فاطمه الزهرا/س /-ساري-تربيت معلم

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
مهرى فيروزجائى

مهرى فيروزجائى

مديريت بازرگاني -دانشگاه مازندران -بابلسر-روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
عيسى پور تارى

عيسى پور تارى

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي مازندران -ساري-روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
حسامى اشرفى

حسامى اشرفى

علوم اقتصادي -دانشگاه شهيدبهشتي -تهران-روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
صادق نيا

صادق نيا

كارشناسي فناوري اطلاعات سلامت -دانشگاه علوم پزشكي مازندران -ساري-روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
ابراهيم پور درازكلا

ابراهيم پور درازكلا

زيست شناسي -دانشگاه مازندران -بابلسر-شبانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
جهرمى

جهرمى

حسابداري -دانشگاه مازندران -بابلسر-شبانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
دهواري شاهين

دهواري شاهين

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي زاهدان-روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
علي زاده تهران بنفشه

علي زاده تهران بنفشه

زيست شناسي سلولي مولكولي -دانشگاه الزهرا/س /تهران-روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
عابدي فيروزجايي فاطمه

عابدي فيروزجايي فاطمه

روانشناسي -دانشگاه الزهرا/س /تهران-روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
ساروي نيلوفر

ساروي نيلوفر

دامپزشكي -دانشگاه اروميه-روزانه

2سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
براريان مرزونى

براريان مرزونى

دبيري زيست شناسي -پرديس فاطمه الزهرا/س /-ساري-تربيت معلم

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
اكبرنيا كلاگر

اكبرنيا كلاگر

شيمي -دانشگاه فردوسي مشهد-روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
حسن زاده كلاريكلا

حسن زاده كلاريكلا

مهندسي كشاورزي -علوم وصنايع غذايي -موسسه غيرانتفاعي تجن -قائمشهر-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
قاسم پور خردونى

قاسم پور خردونى

مهندسي كشاورزي -علوم وصنايع غذايي -دانشگاه گيلان -رشت-روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
بلاش

بلاش

زيست شناسي سلولي مولكولي -موسسه غيرانتفاعي سنا-ساري-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
موسوي سيدعلي

موسوي سيدعلي

كارشناسي ساخت پروتزهاي دنداني -دانشگاه علوم پزشكي سبزوار-روزانه

2سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
نيك بين ارزو

نيك بين ارزو

كارشناسي تكنولوژي پرتوشناسي -دانشگاه علوم پزشكي بابل-روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
جانعلي زاده چوبستي محمد

جانعلي زاده چوبستي محمد

دبيري شيمي -پرديس دكترشريعتي -ساري-تربيت معلم

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
ملك پورمتى كلائى

ملك پورمتى كلائى

شيمي -دانشگاه شاهرود-روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
نوروزى

نوروزى

مهندسي كشاورزي -اقتصادكشاورزي -دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع طبيعي ساري-شبانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
كفشگر جلودار

كفشگر جلودار

مديريت جهانگردي -دانشگاه مازندران -بابلسر-شبانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
مهديان

مهديان

مهندسي منابع طبيعي -محيطزيست -موسسه غيرانتفاعي علامه محدث نوري -نور-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
روح اله پوراهنگر سعيد

روح اله پوراهنگر سعيد

فيزيوتراپي -دانشگاه علوم پزشكي سمنان-روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
ولي زاده مرزوني حامد

ولي زاده مرزوني حامد

دبيري شيمي -پرديس دكترشريعتي -ساري-تربيت معلم

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
فروتن رمى

فروتن رمى

مهندسي كشاورزي -علوم وصنايع غذايي -دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع طبيعي ساري-روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
صداقت

صداقت

كارشناسي بهداشت عمومي -دانشگاه علوم پزشكي خراسان شمالي -بجنورد-روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
ابراهيم نسب عمران پريسا

ابراهيم نسب عمران پريسا

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي مازندران -ساري-روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
گل محمدى تركى

گل محمدى تركى

زيست شناسي -دانشگاه مازندران -بابلسر-روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
مير نيازى

مير نيازى

مهندسي منابع طبيعي -مديريت مناطق خشك وبيابان -دانشگاه سمنان-روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
خاكستريان هومن

خاكستريان هومن

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي بابل-روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
حيدرقلي زاده بايي مجتبي

حيدرقلي زاده بايي مجتبي

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي گلستان -گرگان-روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
حسينى بيجيكلا

حسينى بيجيكلا

دبيري شيمي -پرديس دكترشريعتي -ساري-تربيت معلم

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
طالب زاده حسنكلا

طالب زاده حسنكلا

مهندسي كشاورزي -اقتصادكشاورزي -دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع طبيعي ساري-روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
جعفرنژاد موزيرجى

جعفرنژاد موزيرجى

زيست شناسي سلولي مولكولي -موسسه غيرانتفاعي سنا-ساري-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
بابائى آهنگرى

بابائى آهنگرى

علوم اقتصادي -دانشگاه مازندران -بابلسر-شبانه

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
اكبرى لنگورى

اكبرى لنگورى

علوم تربيتي -پرديس دكترشريعتي -ساري-تربيت معلم

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
اكباتانى اميرى

اكباتانى اميرى

زيست شناسي سلولي مولكولي -دانشگاه مازندران -بابلسر-روزانه

1سال کانونی / 6 آزمون

تجربی
رستم تبار ديوكلائى

رستم تبار ديوكلائى

زيست شناسي -دانشگاه مازندران -بابلسر-شبانه

1سال کانونی / 6 آزمون

تجربی
يعقوب زاده قمى

يعقوب زاده قمى

مهندسي منابع طبيعي -محيطزيست -دانشگاه غيرانتفاعي شمال -امل-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 6 آزمون

تجربی
مولائى

مولائى

مهندسي كشاورزي -علوم وصنايع غذايي -دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع طبيعي ساري-روزانه

1سال کانونی / 5 آزمون

تجربی
6/2/2023 3:55:55 PM
Menu