ساري

قبولی های کنکور سراسری سال 92 شهر ساري

حاجي رستمي زهرا

حاجي رستمي زهرا

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي تهران-روزانه

7سال کانونی / 120 آزمون

تجربی
خواجه محله معصومه

خواجه محله معصومه

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي بندرعباس-روزانه

7سال کانونی / 102 آزمون

تجربی
مدانلوفر كاوه

مدانلوفر كاوه

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شاهرود-روزانه

5سال کانونی / 86 آزمون

تجربی
قاسمي حامد

قاسمي حامد

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي مازندران -ساري-روزانه

5سال کانونی / 85 آزمون

تجربی
محمدي قاديكلايي سيده مهديس

محمدي قاديكلايي سيده مهديس

شنوايي شناسي -دانشگاه علوم پزشكي بابل-روزانه

5سال کانونی / 82 آزمون

تجربی
الياسي پاپشتي جواد

الياسي پاپشتي جواد

دبيري زيست شناسي -پرديس دكترشريعتي -ساري-تربيت معلم

4سال کانونی / 75 آزمون

تجربی
ميرابي رضا

ميرابي رضا

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي مازندران -ساري-روزانه

4سال کانونی / 74 آزمون

تجربی
عادل نيا فرناز

عادل نيا فرناز

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شاهرود-روزانه

4سال کانونی / 73 آزمون

تجربی
حسينى هولارى

حسينى هولارى

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي مازندران -ساري-روزانه

5سال کانونی / 73 آزمون

تجربی
عابدي سهيل

عابدي سهيل

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-روزانه

4سال کانونی / 69 آزمون

تجربی
جعفر زاده مشهد

جعفر زاده مشهد

كارشناسي تكنولوژي پرتوشناسي -دانشگاه علوم پزشكي بندرعباس-روزانه

4سال کانونی / 69 آزمون

تجربی
ربيعى ماچك پشتى

ربيعى ماچك پشتى

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي مازندران -ساري-روزانه

4سال کانونی / 69 آزمون

تجربی
ملكى

ملكى

زيست شناسي سلولي مولكولي -دانشگاه مازندران -بابلسر-شبانه

4سال کانونی / 68 آزمون

تجربی
پارسائى

پارسائى

زيست شناسي -دانشگاه مازندران -بابلسر-شبانه

5سال کانونی / 66 آزمون

تجربی
شريعت

شريعت

زيست شناسي سلولي مولكولي -موسسه غيرانتفاعي سنا-ساري-غيرانتفاعي

4سال کانونی / 65 آزمون

تجربی
طالبى

طالبى

علوم تربيتي -پرديس بنت الهدي صدر-قزوين-تربيت معلم

3سال کانونی / 64 آزمون

تجربی
عمادى

عمادى

علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي مازندران -ساري-روزانه

4سال کانونی / 63 آزمون

تجربی
حسين زاده پر كوهى

حسين زاده پر كوهى

اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي بابل-روزانه

3سال کانونی / 63 آزمون

تجربی
حقى تيلكى

حقى تيلكى

مديريت صنعتي -دانشگاه مازندران -بابلسر-شبانه

4سال کانونی / 62 آزمون

تجربی
نبى زاده كوهى خيلى

نبى زاده كوهى خيلى

علوم اقتصادي -دانشگاه مازندران -بابلسر-روزانه

4سال کانونی / 60 آزمون

تجربی
موسوى كياسرى

موسوى كياسرى

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي مازندران -ساري-روزانه

4سال کانونی / 57 آزمون

تجربی
رضايي كردخيلي ساناز

رضايي كردخيلي ساناز

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي گلستان -گرگان-روزانه

3سال کانونی / 56 آزمون

تجربی
قاسمي محمد

قاسمي محمد

دبيري شيمي -پرديس دكترشريعتي -ساري-تربيت معلم

3سال کانونی / 55 آزمون

تجربی
روحاني دوگاهه مناجات

روحاني دوگاهه مناجات

علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي مازندران -ساري-روزانه

4سال کانونی / 55 آزمون

تجربی
عباسيان تيركلايي مهسا

عباسيان تيركلايي مهسا

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي تهران-روزانه

3سال کانونی / 54 آزمون

تجربی
سليم بهرامي سيدمهرشاد

سليم بهرامي سيدمهرشاد

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شاهرود-روزانه

4سال کانونی / 53 آزمون

تجربی
مهدي پور سيدعليرضا

مهدي پور سيدعليرضا

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي مازندران -ساري-روزانه

3سال کانونی / 52 آزمون

تجربی
حسيني حاجي ابادي سيدعارف

حسيني حاجي ابادي سيدعارف

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي مازندران -ساري-روزانه

3سال کانونی / 52 آزمون

تجربی
نورى قارنسرائى

نورى قارنسرائى

گفتاردرماني -دانشگاه علوم پزشكي اراك-روزانه

3سال کانونی / 52 آزمون

تجربی
عرب خزايلي معراج

عرب خزايلي معراج

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي مازندران -ساري-روزانه

3سال کانونی / 50 آزمون

تجربی
حميدي امريي سيدحسين

حميدي امريي سيدحسين

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپوراهواز-روزانه

3سال کانونی / 48 آزمون

تجربی
يزداني چراتي زهره

يزداني چراتي زهره

بينايي سنجي -دانشگاه علوم پزشكي ايران-روزانه

3سال کانونی / 47 آزمون

تجربی
حسن پوردرواري فاطمه

حسن پوردرواري فاطمه

شيمي -دانشگاه مازندران -بابلسر-روزانه

4سال کانونی / 47 آزمون

تجربی
عابديني كردخيلي محمدعلي

عابديني كردخيلي محمدعلي

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي تهران-روزانه

3سال کانونی / 46 آزمون

تجربی
گوهردهي شيوا

گوهردهي شيوا

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي مازندران -ساري-روزانه

3سال کانونی / 46 آزمون

تجربی
خيرابادي معصومه

خيرابادي معصومه

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي مازندران -ساري-روزانه

2سال کانونی / 46 آزمون

تجربی
رزاقي رضا

رزاقي رضا

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي ايران-روزانه

3سال کانونی / 45 آزمون

تجربی
محمدي دامغاني كمال

محمدي دامغاني كمال

دامپزشكي -دانشگاه شيراز-روزانه

3سال کانونی / 45 آزمون

تجربی
رحمتى

رحمتى

شيمي -دانشگاه مازندران -بابلسر-روزانه

3سال کانونی / 45 آزمون

تجربی
صادقي طراوت

صادقي طراوت

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي مازندران -ساري-روزانه

2سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
جعفرى

جعفرى

اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي بابل-روزانه

4سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
اسدي شايان

اسدي شايان

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي بندرعباس-روزانه

3سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
ايري سارينا

ايري سارينا

مهندسي بهداشت محيط-دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي تهران-روزانه

3سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
افضلى

افضلى

بهداشت موادغذايي -دانشگاه تخصصي فناوريهاي نوين امل-روزانه

2سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
كريمي سيده مليكا

كريمي سيده مليكا

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي ايران-روزانه

2سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
قنبري امريي علي

قنبري امريي علي

پزشكي -دانشكده علوم پزشكي بم-روزانه

2سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
علي زاده حانيه

علي زاده حانيه

دامپزشكي -دانشگاه زابل-شبانه

4سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
مهاجردارابي زينب

مهاجردارابي زينب

علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي مازندران -ساري-روزانه

3سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
كولاييان سپهر

كولاييان سپهر

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-روزانه

3سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
درياني مريم

درياني مريم

دامپزشكي -دانشگاه فردوسي مشهد-روزانه

2سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
عسگري نيا محمد

عسگري نيا محمد

كارشناسي تكنولوژي پرتوشناسي -دانشگاه علوم پزشكي مازندران -ساري-روزانه

2سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
اييني مهسا

اييني مهسا

دامپزشكي -دانشگاه اروميه-روزانه

2سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
صادقيان كيادهى

صادقيان كيادهى

علوم تربيتي -پرديس فاطمه الزهرا/س /-ساري-تربيت معلم

3سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
سليم بهرامي سيدرضي

سليم بهرامي سيدرضي

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي مازندران -ساري-روزانه

2سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
توسلى

توسلى

علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي مازندران -ساري-روزانه

3سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
ملكى سوادكوهى

ملكى سوادكوهى

علوم تربيتي -پرديس فاطمه الزهرا/س /-ساري-تربيت معلم

2سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
مهاجر دارابى

مهاجر دارابى

علوم ازمايشگاهي دامپزشكي -دانشگاه تخصصي فناوريهاي نوين امل-روزانه

2سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
شفاف

شفاف

مامايي -دانشگاه علوم پزشكي مازندران -ساري-روزانه

2سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
گنجيان ابوخيلي منا

گنجيان ابوخيلي منا

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي زاهدان-روزانه

3سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
مفتاحي ياسمن

مفتاحي ياسمن

دامپزشكي -دانشگاه سمنان-روزانه

2سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
بياباني عليرضا

بياباني عليرضا

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي مشهد-روزانه

2سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
بريمانى

بريمانى

مهندسي بهداشت محيط-دانشگاه علوم پزشكي مازندران -ساري-روزانه

3سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
گاراژى

گاراژى

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي مازندران -ساري-روزانه

2سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
احمدى

احمدى

مهندسي كشاورزي -علوم وصنايع غذايي -دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع طبيعي ساري-روزانه

2سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
جانبازى مشك آبادى

جانبازى مشك آبادى

مهندسي بهداشت حرفه اي -دانشگاه علوم پزشكي مازندران -ساري-روزانه

2سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
عرفاني مصطفي

عرفاني مصطفي

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي مازندران -ساري-روزانه

3سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
رحيمي پطرودي فاطمه

رحيمي پطرودي فاطمه

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي مازندران -ساري-روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
خاكساريان زهرا

خاكساريان زهرا

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي گناباد-روزانه

3سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
معلمى ساروى

معلمى ساروى

علوم تربيتي -پرديس فاطمه الزهرا/س /-ساري-تربيت معلم

3سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
دهقان

دهقان

مديريت صنعتي -دانشگاه مازندران -بابلسر-شبانه

3سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
ابراهيمي مهسا

ابراهيمي مهسا

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي مازندران -ساري-روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
هاشمي سيده فاطمه

هاشمي سيده فاطمه

گفتاردرماني -دانشگاه علوم پزشكي تهران-روزانه

3سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
فولادي دامون

فولادي دامون

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
توكليان هخامنش

توكليان هخامنش

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي مازندران -ساري-روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
ولي اللهي علي

ولي اللهي علي

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي بيرجند-روزانه

3سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
خداميان

خداميان

هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي بابل-روزانه

3سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
ربيعى

ربيعى

مهندسي كشاورزي -علوم وصنايع غذايي -دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع طبيعي ساري-شبانه

2سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
قلى پور گله كلائى

قلى پور گله كلائى

زيست شناسي سلولي مولكولي -موسسه غيرانتفاعي سنا-ساري-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
صادقي پرچيكلايي سيده زهرا

صادقي پرچيكلايي سيده زهرا

علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي مازندران -ساري-روزانه

3سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
نجفى

نجفى

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي مازندران -ساري-روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
درسنه

درسنه

زيست شناسي -دانشگاه هرمزگان -بندرعباس-روزانه

3سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
موحد

موحد

بهداشت موادغذايي -دانشگاه تخصصي فناوريهاي نوين امل-شبانه

2سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
شكرى راد

شكرى راد

علوم ازمايشگاهي دامپزشكي -دانشگاه تخصصي فناوريهاي نوين امل-شبانه

3سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
فرجي كياسري نيما

فرجي كياسري نيما

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي گلستان -گرگان-روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
قاسميان سوربني ميلاد

قاسميان سوربني ميلاد

كارشناسي تكنولوژي پرتوشناسي -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي تهران-روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
افضليان اشكدرى

افضليان اشكدرى

مهندسي كشاورزي -علوم وصنايع غذايي -دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع طبيعي ساري-روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
فدايي جويباري فاطمه

فدايي جويباري فاطمه

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي گلستان -گرگان-روزانه

3سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
بوداغي ارزو

بوداغي ارزو

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي سبزوار-روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
قديرى

قديرى

مديريت جهانگردي -دانشگاه مازندران -بابلسر-روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
آراسته كفشگرى

آراسته كفشگرى

دبيري شيمي -پرديس دكترشريعتي -ساري-تربيت معلم

2سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
احمد امير آقائى

احمد امير آقائى

اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي بابل-روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
قديرى

قديرى

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي مازندران -ساري-روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
ترچاني نارنج بن نبي اله

ترچاني نارنج بن نبي اله

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي مازندران -ساري-روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
صفاري اسماعيل

صفاري اسماعيل

هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي تهران-روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
صادقي فاطمه

صادقي فاطمه

دبيري شيمي -پرديس فاطمه الزهرا/س /-ساري-تربيت معلم

2سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
يساري ندا

يساري ندا

علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي بابل-روزانه

3سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
نادرى

نادرى

هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي مازندران -ساري-روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
ولى اللهى

ولى اللهى

علوم اقتصادي -دانشگاه مازندران -بابلسر-روزانه

3سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
دهقانژاد

دهقانژاد

مديريت بازرگاني -دانشگاه مازندران -بابلسر-شبانه

2سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
انگيزه

انگيزه

زيست شناسي سلولي مولكولي -موسسه غيرانتفاعي انديشه سازان -نكا-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
هامون سارينا

هامون سارينا

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي مازندران -ساري-روزانه

2سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
مشعلچيان

مشعلچيان

علوم اقتصادي -دانشگاه مازندران -بابلسر-شبانه

2سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
رياحى

رياحى

مهندسي كشاورزي -گياه پزشكي -دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع طبيعي -گرگان-روزانه

2سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
كريمي گودرزي گلاره

كريمي گودرزي گلاره

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شاهرود-روزانه

2سال کانونی / 28 آزمون

تجربی
مهدوي كيميا

مهدوي كيميا

دامپزشكي -دانشگاه تهران-روزانه

2سال کانونی / 28 آزمون

تجربی
رودسرابى

رودسرابى

علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي مازندران -ساري-روزانه

2سال کانونی / 28 آزمون

تجربی
ودادى

ودادى

علوم تربيتي -پرديس دكترشريعتي -ساري-تربيت معلم

2سال کانونی / 28 آزمون

تجربی
صبورى

صبورى

مهندسي كشاورزي -علوم دامي -دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع طبيعي ساري-روزانه

2سال کانونی / 28 آزمون

تجربی
مشهدى خلردى

مشهدى خلردى

زيست شناسي سلولي مولكولي -موسسه غيرانتفاعي انديشه سازان -نكا-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 28 آزمون

تجربی
بخشنده سحر

بخشنده سحر

علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي مازندران -ساري-روزانه

2سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
زادسر محمدصفا

زادسر محمدصفا

گفتاردرماني -دانشگاه علوم پزشكي بابل-روزانه

3سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
ابدي مهرنوش

ابدي مهرنوش

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي مازندران -ساري-روزانه

2سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
عظيمى امرئى

عظيمى امرئى

مهندسي بهداشت محيط-دانشگاه علوم پزشكي مازندران -ساري-روزانه

3سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
ربيع پور

ربيع پور

زيست شناسي -دانشگاه مازندران -بابلسر-شبانه

2سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
داداشي سلوكلايي فاطمه

داداشي سلوكلايي فاطمه

زيست شناسي سلولي مولكولي -دانشگاه الزهرا/س /تهران-روزانه

2سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
نادرى

نادرى

هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي مازندران -ساري-روزانه

2سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
جانباز

جانباز

مامايي -دانشگاه علوم پزشكي مازندران -ساري-روزانه

2سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
موسوى

موسوى

مهندسي كشاورزي -علوم دامي -دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع طبيعي ساري-روزانه

2سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
رسولي پايين رودپشتي ناهيد

رسولي پايين رودپشتي ناهيد

زيست شناسي -دانشگاه تهران-روزانه

2سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
ملائى

ملائى

روانشناسي -موسسه غيرانتفاعي رحمان -رامسر-غيرانتفاعي

3سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
احمدى وليك بن

احمدى وليك بن

مهندسي كشاورزي -علوم خاك -دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع طبيعي ساري-روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
مردانشاهي مريم

مردانشاهي مريم

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي مازندران -ساري-روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
اييني مهرافرين

اييني مهرافرين

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي مازندران -ساري-روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
ميري سيده فايزه

ميري سيده فايزه

شنوايي شناسي -دانشگاه علوم پزشكي بابل-روزانه

2سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
رعيت نيا سوگند

رعيت نيا سوگند

كارشناسي تكنولوژي پرتودرماني /راديوتراپي /-دانشگاه علوم پزشكي تهران-روزانه

4سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
رضائى سوچلمائى

رضائى سوچلمائى

هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي مازندران -ساري-روزانه

2سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
رضيان فاطمه

رضيان فاطمه

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي مازندران -ساري-روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
برنجي طهراني برديا

برنجي طهراني برديا

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي مازندران -ساري-روزانه

2سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
روى گر

روى گر

هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي مازندران -ساري-روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
حسينى دارابى

حسينى دارابى

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي بابل-روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
مهدوى همت آبادى

مهدوى همت آبادى

دبيري شيمي -پرديس دكترشريعتي -ساري-تربيت معلم

2سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
سلمان زاده دازميرى

سلمان زاده دازميرى

كارشناسي فناوري اطلاعات سلامت -دانشگاه علوم پزشكي مازندران -ساري-روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
طيبي ايدا

طيبي ايدا

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي مازندران -ساري-روزانه

2سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
گوهردهي كارين

گوهردهي كارين

دامپزشكي -دانشگاه لرستان -خرم اباد-روزانه

2سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
حسن زاده

حسن زاده

كارشناسي فناوري اطلاعات سلامت -دانشگاه علوم پزشكي مازندران -ساري-روزانه

2سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
اندرامى

اندرامى

مهندسي كشاورزي -گياه پزشكي -دانشگاه گيلان -رشت-روزانه

2سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
بخشي نازافرين

بخشي نازافرين

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي كردستان -سنندج-روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
اسدي نياك فايزه

اسدي نياك فايزه

فيزيوتراپي -دانشگاه علوم پزشكي سمنان-روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
توكلى حقيقى

توكلى حقيقى

روانشناسي -موسسه غيرانتفاعي رحمان -رامسر-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
حاجي الهه

حاجي الهه

كارشناسي تكنولوژي پرتوشناسي -دانشگاه علوم پزشكي مازندران -ساري-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
خليل نژاداواتي فاطمه

خليل نژاداواتي فاطمه

علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي مازندران -ساري-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
سمنانى رهبر

سمنانى رهبر

علوم اقتصادي -دانشگاه تهران-روزانه

2سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
غلام زاده جورجاده

غلام زاده جورجاده

كارشناسي فناوري اطلاعات سلامت -دانشگاه علوم پزشكي مازندران -ساري-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
كيانى

كيانى

مهندسي كشاورزي -علوم وصنايع غذايي -دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع طبيعي ساري-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
اميرى

اميرى

زيست شناسي سلولي مولكولي -دانشگاه مازندران -بابلسر-شبانه

2سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
تقيان جمال الدينكلايي شكوفه

تقيان جمال الدينكلايي شكوفه

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي مازندران -ساري-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
دارابي نيا محمدرضا

دارابي نيا محمدرضا

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي گيلان -رشت-روزانه

2سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
انصاري سكينه

انصاري سكينه

علوم تربيتي -پرديس فاطمه الزهرا/س /-ساري-تربيت معلم

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
چمني عليرضا

چمني عليرضا

دامپزشكي -دانشگاه تبريز-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
تركان متين

تركان متين

مهندسي منابع طبيعي -مهندسي چوب وكاغذ-دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي تهران-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
خندانى

خندانى

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي مازندران -ساري-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
محمدنژاد

محمدنژاد

علوم تربيتي -پرديس فاطمه الزهرا/س /-ساري-تربيت معلم

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
صفاپور تلوكلائى

صفاپور تلوكلائى

شيمي -دانشگاه مازندران -بابلسر-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
فضلى ابوخيلى

فضلى ابوخيلى

تفسيرقران مجيد-دانشگاه علوم ومعارف قران كريم وابسته به سازمان اوقاف وامورخيريه قم-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
شكرى كوهى خيلى

شكرى كوهى خيلى

مهندسي كشاورزي -گياه پزشكي -دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع طبيعي ساري-شبانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
عبدى

عبدى

مهندسي منابع طبيعي -شيلات -دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع طبيعي ساري-شبانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
شاكري فاطمه

شاكري فاطمه

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي گلستان -گرگان-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
حسيني گله كلايي اكرم السادات

حسيني گله كلايي اكرم السادات

علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي مازندران -ساري-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
درواري مليحه

درواري مليحه

هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي مازندران -ساري-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
فلاح سوركى

فلاح سوركى

زيست شناسي -دانشگاه تخصصي فناوريهاي نوين امل-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
نجف زاده دون

نجف زاده دون

مهندسي بهداشت محيط-دانشگاه علوم پزشكي مازندران -ساري-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
افروسه

افروسه

مهندسي بهداشت محيط-دانشگاه علوم پزشكي مازندران -ساري-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
دوستعلى

دوستعلى

علوم اقتصادي -دانشگاه مازندران -بابلسر-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
حسينى مقدم

حسينى مقدم

مهندسي كشاورزي -علوم خاك -دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع طبيعي ساري-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
محسنى فرح آبادى

محسنى فرح آبادى

زيست شناسي سلولي مولكولي -موسسه غيرانتفاعي سنا-ساري-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
رشيدى

رشيدى

زيست شناسي سلولي مولكولي -موسسه غيرانتفاعي سنا-ساري-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
حسين زاده

حسين زاده

شيمي -دانشگاه مازندران -بابلسر-شبانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
مير شفيعى لنگرى

مير شفيعى لنگرى

مهندسي منابع طبيعي -مرتع وابخيزداري -دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع طبيعي ساري-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
ملكى

ملكى

مديريت جهانگردي -دانشگاه مازندران -بابلسر-شبانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
احمديان محدثه

احمديان محدثه

دبيري شيمي -پرديس فاطمه الزهرا/س /-ساري-تربيت معلم

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
ابوذري پاشاكلايي فاطمه

ابوذري پاشاكلايي فاطمه

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي بندرعباس-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
حسيني فاطمه

حسيني فاطمه

كارشناسي تكنولوژي پرتوشناسي -دانشگاه علوم پزشكي مازندران -ساري-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
غفارى گرزينى

غفارى گرزينى

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي مازندران -ساري-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
سرمدى كيا

سرمدى كيا

مامايي -دانشگاه علوم پزشكي مازندران -ساري-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
موسوى مهر

موسوى مهر

گفتاردرماني -دانشگاه علوم پزشكي اراك-روزانه

2سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
خزايي اميرحسين

خزايي اميرحسين

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي مازندران -ساري-روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
اسماعيلى

اسماعيلى

شيمي -دانشگاه مازندران -بابلسر-روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
بالوئى

بالوئى

اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي مازندران -ساري-روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
روان سوز

روان سوز

مهندسي كشاورزي -گياه پزشكي -دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع طبيعي ساري-شبانه

2سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
اكبرى واسوكلائى

اكبرى واسوكلائى

مهندسي بهداشت محيط-دانشگاه علوم پزشكي مازندران -ساري-روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
سبحانى چولائى

سبحانى چولائى

مهندسي كشاورزي -گياه پزشكي -موسسه غيرانتفاعي ديلمان -لاهيجان-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
مرادى

مرادى

مهندسي كشاورزي -علوم دامي -دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع طبيعي ساري-شبانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
اكبرنژاد پروريجى

اكبرنژاد پروريجى

مهندسي كشاورزي -علوم خاك -دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع طبيعي ساري-شبانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
داداشى سلوكلائى

داداشى سلوكلائى

كارشناسي فناوري اطلاعات سلامت -دانشگاه علوم پزشكي مازندران -ساري-روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
مصطفى زاده

مصطفى زاده

شيمي -دانشگاه مازندران -بابلسر-روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
مرتضوى

مرتضوى

مهندسي منابع طبيعي -مهندسي چوب وكاغذ-دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع طبيعي ساري-شبانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
عرب خزائلى

عرب خزائلى

مهندسي منابع طبيعي -مهندسي چوب وكاغذ-دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع طبيعي ساري-روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
ميرانى

ميرانى

زيست شناسي سلولي مولكولي -موسسه غيرانتفاعي انديشه سازان -نكا-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
يدالهي كبريا پويا

يدالهي كبريا پويا

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
تيرگرفاخري سپهر

تيرگرفاخري سپهر

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي مازندران -ساري-روزانه

2سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
رستمكلايي سيدارين

رستمكلايي سيدارين

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شاهرود-روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
قصابيان همايون

قصابيان همايون

روانشناسي -دانشگاه خوارزمي تهران-روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
سمسكنده سوگل

سمسكنده سوگل

مهندسي منابع طبيعي -محيطزيست -دانشگاه كردستان -سنندج-روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
معارفى

معارفى

شيمي -دانشگاه مازندران -بابلسر-شبانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
صادقى

صادقى

زيست شناسي سلولي مولكولي -دانشگاه مازندران -بابلسر-شبانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
على محمدى

على محمدى

زيست شناسي -دانشگاه شهيدبهشتي -تهران-روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
كوثرى لنگرى

كوثرى لنگرى

مهندسي بهداشت محيط-دانشگاه علوم پزشكي مازندران -ساري-روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
احمدى خلردى

احمدى خلردى

شيمي -دانشگاه مازندران -بابلسر-شبانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
صالحى ملك آبادى

صالحى ملك آبادى

مهندسي كشاورزي -علوم باغباني -دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع طبيعي ساري-روزانه

2سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
خادميان آق مشهدى

خادميان آق مشهدى

زيست شناسي -دانشگاه تخصصي فناوريهاي نوين امل-شبانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
عمارتي سيدجمال الدين

عمارتي سيدجمال الدين

شنوايي شناسي -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي تهران-روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
فلاح شرفداركلائى

فلاح شرفداركلائى

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي مازندران -ساري-روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
دهپورى

دهپورى

شيمي -دانشگاه گلستان -گرگان-روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
شريفى قاسم خيلى

شريفى قاسم خيلى

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي مازندران -ساري-روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
حسينى كوه خيلى

حسينى كوه خيلى

علوم ازمايشگاهي دامپزشكي -دانشگاه تخصصي فناوريهاي نوين امل-روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
اعتصامى

اعتصامى

حسابداري -دانشگاه مازندران -بابلسر-شبانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
جمالى جمال الدين كلا

جمالى جمال الدين كلا

مهندسي كشاورزي -زراعت واصلاح نباتات -دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع طبيعي ساري-شبانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
باراني ساغر

باراني ساغر

فيزيوتراپي -دانشگاه علوم پزشكي بابل-روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
حسين نژادسيدمحله سمانه

حسين نژادسيدمحله سمانه

اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي مازندران -ساري-روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
خسروى

خسروى

مهندسي كشاورزي -علوم وصنايع غذايي -دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع طبيعي ساري-شبانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
ابراهيمى ششكى

ابراهيمى ششكى

زيست شناسي سلولي مولكولي -دانشگاه گنبد-روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
حسين پور ولاشدى

حسين پور ولاشدى

مهندسي بهداشت محيط-دانشگاه علوم پزشكي بابل-روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
حسينى

حسينى

زيست شناسي سلولي مولكولي -موسسه غيرانتفاعي سنا-ساري-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
رمضانى

رمضانى

مهندسي كشاورزي -گياه پزشكي -دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع طبيعي ساري-شبانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
محمدى

محمدى

علوم اقتصادي -دانشگاه مازندران -بابلسر-شبانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
كريمى

كريمى

مهندسي كشاورزي -علوم وصنايع غذايي -موسسه غيرانتفاعي تجن -قائمشهر-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
جعفرى

جعفرى

زيست شناسي -موسسه غيرانتفاعي سنا-ساري-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
سياوشي فاطمه

سياوشي فاطمه

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
مظلومي كياپي سيدمحمدعلي

مظلومي كياپي سيدمحمدعلي

پزشكي -دانشكده علوم پزشكي بم-روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
طالبى

طالبى

زيست شناسي سلولي مولكولي -موسسه غيرانتفاعي سنا-ساري-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
يزدانى

يزدانى

حسابداري -دانشگاه مازندران -بابلسر-روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
قبادى

قبادى

مهندسي كشاورزي -علوم وصنايع غذايي -موسسه غيرانتفاعي تجن -قائمشهر-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
طهماسبى قصابسرائى

طهماسبى قصابسرائى

علوم اقتصادي -دانشگاه مازندران -بابلسر-شبانه

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
كفاشيان قاضى

كفاشيان قاضى

مهندسي كشاورزي -زراعت واصلاح نباتات -دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع طبيعي ساري-روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
كرمى

كرمى

مهندسي كشاورزي -علوم وصنايع غذايي -دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع طبيعي ساري-روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
احمدى حاجيكلائى

احمدى حاجيكلائى

زيست شناسي سلولي مولكولي -مركزاموزش عالي استهبان-روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
خراسانى

خراسانى

شيمي -دانشگاه مازندران -بابلسر-شبانه

2سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
عرب

عرب

مهندسي كشاورزي -علوم وصنايع غذايي -موسسه غيرانتفاعي تجن -قائمشهر-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
رضاپوردروپي پريسا

رضاپوردروپي پريسا

كارشناسي تكنولوژي پرتوشناسي -دانشگاه علوم پزشكي بابل-روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

تجربی
احمدى

احمدى

مهندسي كشاورزي -گياه پزشكي -دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع طبيعي ساري-روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

تجربی
رسولى نژاد

رسولى نژاد

حسابداري -دانشگاه مازندران -بابلسر-شبانه

1سال کانونی / 7 آزمون

تجربی
نجف پور

نجف پور

زيست شناسي سلولي مولكولي -موسسه غيرانتفاعي انديشه سازان -نكا-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 7 آزمون

تجربی
كريمى كسوتى

كريمى كسوتى

مهندسي كشاورزي -علوم وصنايع غذايي -موسسه غيرانتفاعي تجن -قائمشهر-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 7 آزمون

تجربی
محمدحسيني عليرضا

محمدحسيني عليرضا

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي تهران-روزانه

1سال کانونی / 6 آزمون

تجربی
صالحى

صالحى

كارشناسي بهداشت عمومي -دانشگاه علوم پزشكي مازندران -ساري-روزانه

1سال کانونی / 6 آزمون

تجربی
آذرى

آذرى

زيست شناسي سلولي مولكولي -موسسه غيرانتفاعي سنا-ساري-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 6 آزمون

تجربی
عمرانى فر

عمرانى فر

مهندسي بهداشت محيط-دانشگاه علوم پزشكي مازندران -ساري-روزانه

1سال کانونی / 6 آزمون

تجربی
نيكوكار فاطمه

نيكوكار فاطمه

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان-روزانه

1سال کانونی / 5 آزمون

تجربی
نورى درزيكلائى

نورى درزيكلائى

شيمي -دانشگاه مازندران -بابلسر-شبانه

1سال کانونی / 5 آزمون

تجربی
حسينى كردخيلى

حسينى كردخيلى

مهندسي منابع طبيعي -مهندسي چوب وكاغذ-دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع طبيعي ساري-روزانه

1سال کانونی / 5 آزمون

تجربی
6/1/2023 10:07:13 AM
Menu