سرابله

قبولی های کنکور سراسری سال 92 شهر سرابله

اميدى

اميدى

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه-روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
ياري سيروس

ياري سيروس

دبيري جغرافيا-پرديس حكيم ابوالقاسم فردوسي -كرج-تربيت معلم

2سال کانونی / 29 آزمون

انسانی
سارابيگي مجيد

سارابيگي مجيد

مهندسي برق -دانشگاه رازي -كرمانشاه-روزانه

2سال کانونی / 28 آزمون

ریاضی
ابراهيمى

ابراهيمى

هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي ايلام-روزانه

2سال کانونی / 28 آزمون

تجربی
محمدي احسان

محمدي احسان

مهندسي برق -دانشگاه كاشان-روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
حيدري احسان

حيدري احسان

مهندسي مكانيك -دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي تهران-روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
نوروزى

نوروزى

علوم تربيتي -پرديس شهيدمدرس -ايلام-تربيت معلم

1سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
ولى نژاد

ولى نژاد

مهندسي معماري -دانشگاه ايلام-روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
بابايي احسان

بابايي احسان

مهندسي برق -دانشگاه شهيدچمران -اهواز-روزانه

2سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
قيصرنوه مهتاب

قيصرنوه مهتاب

دبيري رياضي -پرديس زينبيه -پيشوا-تربيت معلم

2سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
عربى

عربى

علوم اجتماعي -دانشگاه ايلام-شبانه

1سال کانونی / 23 آزمون

انسانی
ربيع بيگي پريسا

ربيع بيگي پريسا

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي ايلام-روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
اركوازى

اركوازى

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه ايلام-روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
رستمى مهر

رستمى مهر

بهداشت موادغذايي -دانشگاه ايلام-شبانه

2سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
مرادى

مرادى

مهندسي شيمي -دانشگاه ايلام-روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
ابراهيمى

ابراهيمى

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه-روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
باباخانيان زاده سامان

باباخانيان زاده سامان

مهندسي برق -دانشگاه شهيدچمران -اهواز-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
ولي نژاد الهه

ولي نژاد الهه

شنوايي شناسي -دانشگاه علوم پزشكي اراك-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
صادقي زاده محمدجواد

صادقي زاده محمدجواد

دبيري رياضي -پرديس حكيم ابوالقاسم فردوسي -كرج-تربيت معلم

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
محمديان

محمديان

هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي ايلام-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
اميدي سعيد

اميدي سعيد

مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعتي كرمانشاه-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
ياري زاده احسان

ياري زاده احسان

دبيري رياضي -پرديس حكيم ابوالقاسم فردوسي -كرج-تربيت معلم

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
صيد بافرى

صيد بافرى

علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي ايلام-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
عزيزخانيان

عزيزخانيان

مهندسي عمران -دانشگاه ايلام-روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
سليمان دوست

سليمان دوست

مديريت خدمات بهداشتي درماني -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپوراهواز-روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
قيصريان

قيصريان

رياضيات وكاربردها-دانشگاه ايلام-شبانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
قاسم نژاديان ميلاد

قاسم نژاديان ميلاد

مهندسي برق -دانشگاه ايلام-روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
جليليان

جليليان

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه ايلام-روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
وطن دوست

وطن دوست

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه ايلام-شبانه

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
محمدنياكان مهتاب

محمدنياكان مهتاب

علوم تغذيه -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپوراهواز-روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
رستمى مهر

رستمى مهر

مهندسي عمران -دانشگاه ايلام-شبانه

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
ابراهيميان

ابراهيميان

مهندسي بهداشت محيط-دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپوراهواز-روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
جهان فر علي

جهان فر علي

مهندسي برق -دانشگاه اراك-روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

ریاضی
جليليان

جليليان

اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي ايلام-روزانه

2سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
آذيش

آذيش

علوم تربيتي -پرديس شهيدمدرس -ايلام-تربيت معلم

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
دارابخانى

دارابخانى

مهندسي برق -موسسه غيرانتفاعي زاگرس -كرمانشاه-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 9 آزمون

ریاضی
سلطانبيگي يوسف

سلطانبيگي يوسف

مهندسي شيمي -دانشگاه كردستان -سنندج-روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

ریاضی
باقريان

باقريان

زمين شناسي -دانشگاه اصفهان-روزانه

1سال کانونی / 5 آزمون

تجربی
رستمى

رستمى

مهندسي بهداشت محيط-دانشگاه علوم پزشكي ايلام-روزانه

1سال کانونی / 5 آزمون

تجربی
6/4/2023 9:09:40 PM
Menu