بندر خمير

قبولی های کنکور سراسری سال 92 شهر بندر خمير

درج در ميثم

درج در ميثم

مهندسي مكانيك -دانشگاه شهيدباهنر-كرمان-روزانه

3سال کانونی / 50 آزمون

ریاضی
قنبرى

قنبرى

علوم تربيتي -پرديس فاطمه الزهرا/س /-بندرعباس-تربيت معلم

2سال کانونی / 37 آزمون

انسانی
قتالى

قتالى

مهندسي فناوري اطلاعات -دانشگاه شيراز-مجازي و بين الملل

2سال کانونی / 30 آزمون

ریاضی
برترانگ

برترانگ

مهندسي مكانيك -دانشگاه ولايت -ايرانشهر-روزانه

2سال کانونی / 29 آزمون

ریاضی
پرده ياقوت

پرده ياقوت

رياضيات وكاربردها-دانشگاه هرمزگان -بندرعباس-روزانه

2سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
كلهر

كلهر

اماروكاربردها-دانشگاه شهيدباهنر-كرمان-روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
شكراللهى

شكراللهى

مديريت گمركي -دانشگاه هرمزگان -بندرعباس-روزانه

2سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
برزكار همايون

برزكار همايون

مهندسي مكانيك -دانشگاه هرمزگان -بندرعباس-روزانه

2سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
دست دار

دست دار

مهندسي كشاورزي -زراعت واصلاح نباتات -دانشگاه هرمزگان -بندرعباس-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
ملايي نيمه كار محبوبه

ملايي نيمه كار محبوبه

دبيري زبان وادبيات فارسي -پرديس فاطمه الزهرا/س /-بندرعباس-تربيت معلم

1سال کانونی / 15 آزمون

انسانی
بهادران

بهادران

شيمي -دانشگاه هرمزگان -بندرعباس-روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
بوبر

بوبر

علوم تربيتي -پرديس فاطمه الزهرا/س /-بندرعباس-تربيت معلم

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
حاجى زاده

حاجى زاده

مهندسي معدن -مجتمع اموزش عالي زرند-شبانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
صادقى

صادقى

مهندسي مكانيك -مركزاموزش عالي گناباد-شبانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
ملايى

ملايى

الهيات ومعارف اسلامي -فلسفه وكلام اسلامي -دانشگاه هرمزگان -بندرعباس-روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

انسانی
فاضلى

فاضلى

مهندسي معماري -دانشگاه زابل-روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
معتمد

معتمد

مهندسي كامپيوتر-موسسه غيرانتفاعي خاوران -مشهد-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
ساحلى زادگان

ساحلى زادگان

مهندسي صنايع -دانشگاه هرمزگان -بندرعباس-شبانه

1سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
احمدزاده

احمدزاده

اماروكاربردها-دانشگاه بوعلي سيناهمدان-روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
داوري زاده محسن

داوري زاده محسن

مهندسي مكانيك -دانشگاه هرمزگان -بندرعباس-شبانه

1سال کانونی / 8 آزمون

ریاضی
5/29/2023 3:33:12 AM
Menu