بندر لنگه

قبولی های کنکور سراسری سال 92 شهر بندر لنگه

نصاري طاهره

نصاري طاهره

دبيري شيمي -پرديس فاطمه الزهرا/س /-يزد-تربيت معلم

2سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
زارعى

زارعى

مهندسي منابع طبيعي -شيلات -دانشگاه جيرفت-روزانه

2سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
جلالى

جلالى

مديريت صنعتي -دانشگاه هرمزگان -بندرعباس-روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
رحمانى

رحمانى

مهندسي منابع طبيعي -شيلات -دانشگاه خليج فارس -بوشهر-روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
حسن پور

حسن پور

كارشناسي تكنولوژي پرتوشناسي -دانشگاه علوم پزشكي بندرعباس-روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
منافى انور

منافى انور

مهندسي عمران -موسسه غيرانتفاعي عمران وتوسعه -همدان-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 34 آزمون

ریاضی
مولوى

مولوى

شيمي -دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز-مجازي و بين الملل

2سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
رشيدى

رشيدى

علوم تربيتي -پرديس فاطمه الزهرا/س /-بندرعباس-تربيت معلم

2سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
بينائى

بينائى

مهندسي عمران -موسسه غيرانتفاعي علوم وفنون خوارزمي -قشم-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 29 آزمون

ریاضی
رحيمى

رحيمى

مامايي -دانشگاه علوم پزشكي بندرعباس-روزانه

2سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
مولوى

مولوى

مهندسي برق -دانشگاه صنعتي سيرجان-روزانه

2سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
شريفيان روزبه

شريفيان روزبه

مهندسي برق -دانشگاه تهران-روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
خوش ابي ماهرخ

خوش ابي ماهرخ

مهندسي صنايع -دانشگاه هرمزگان -بندرعباس-روزانه

2سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
تشت اتش مهناز

تشت اتش مهناز

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي بندرعباس-روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
نعيم ابادي ماجد

نعيم ابادي ماجد

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي بندرعباس-روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
كريميان

كريميان

مهندسي عمران -موسسه غيرانتفاعي علوم وفنون خوارزمي -قشم-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
پيش خورد

پيش خورد

فيزيك -دانشگاه كردستان -سنندج-روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
پالزوان

پالزوان

شيمي -دانشگاه هرمزگان -بندرعباس-روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
فروهري محسن

فروهري محسن

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي بندرعباس-روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
حنايي عدنان

حنايي عدنان

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي بندرعباس-روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
راه نورد

راه نورد

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه هرمزگان -بندرعباس-روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
پورمحمد

پورمحمد

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي بندرعباس-روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
يوسف زاده

يوسف زاده

كارشناسي فناوري اطلاعات سلامت -دانشگاه علوم پزشكي بندرعباس-روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
بالود

بالود

شيمي -دانشگاه هرمزگان -بندرعباس-روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
شرفايي پريسا

شرفايي پريسا

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي بندرعباس-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
كوثري ياسر

كوثري ياسر

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي بندرعباس-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
علي پور عبدالقادر

علي پور عبدالقادر

مهندسي عمران -دانشگاه هرمزگان -بندرعباس-شبانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
محمدى

محمدى

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه هرمزگان -بندرعباس-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
دانشور

دانشور

علوم تربيتي -پرديس فاطمه الزهرا/س /-بندرعباس-تربيت معلم

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
طالبى

طالبى

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي بندرعباس-روزانه

2سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
رئيسى

رئيسى

كارشناسي بهداشت عمومي -دانشگاه علوم پزشكي بندرعباس-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
خدرى

خدرى

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي بندرعباس-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
يگانه

يگانه

كارشناسي بهداشت عمومي -دانشگاه علوم پزشكي بندرعباس-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
عبداللهى

عبداللهى

مهندسي منابع طبيعي -مرتع وابخيزداري -دانشگاه هرمزگان -بندرعباس-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
شرافت زاد فايقه

شرافت زاد فايقه

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي بندرعباس-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
محمودي امنه

محمودي امنه

فيزيك مهندسي -دانشگاه الزهرا/س /تهران-روزانه

2سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
نظام زاده معاذ

نظام زاده معاذ

دبيري زيست شناسي -پرديس دكترشريعتي -ساري-تربيت معلم

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
مربوطي رقيه

مربوطي رقيه

علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي بندرعباس-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
راستگو

راستگو

دبيري شيمي -پرديس شهيدرجايي -شيراز-تربيت معلم

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
فقيهى

فقيهى

علوم تربيتي -پرديس فاطمه الزهرا/س /-بندرعباس-تربيت معلم

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
محمودى

محمودى

علوم تربيتي -پرديس فاطمه الزهرا/س /-بندرعباس-تربيت معلم

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
نورى

نورى

هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي بندرعباس-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
نصر

نصر

مديريت صنعتي -دانشگاه هرمزگان -بندرعباس-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
ازدانش عبدالله

ازدانش عبدالله

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي بندرعباس-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
اسدى

اسدى

روانشناسي -دانشگاه هرمزگان -بندرعباس-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
حسين شاهى بندرى

حسين شاهى بندرى

مهندسي دريا-دانشگاه صنعتي اميركبير-تهران-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
زارع

زارع

زبان وادبيات فارسي -دانشگاه هرمزگان -بندرعباس-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
كنگى

كنگى

مهندسي كشاورزي -علوم باغباني -دانشگاه شيراز-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
كهتويي عيسي

كهتويي عيسي

حقوق -دانشگاه شيراز-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
دهتايي احمد

دهتايي احمد

زبان وادبيات انگليسي -دانشگاه شيراز-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

زبان
زرنگارى

زرنگارى

مهندسي كشاورزي -مكانيك ماشينهاي كشاورزي -دانشگاه شيراز-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
حسينى

حسينى

مديريت دولتي -دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
موسوى

موسوى

علوم تربيتي -پرديس فاطمه الزهرا/س /-بندرعباس-تربيت معلم

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
پرواك

پرواك

هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي بندرعباس-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
هاشمى

هاشمى

علوم تربيتي -پرديس فاطمه الزهرا/س /-بندرعباس-تربيت معلم

2سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
مهدى پور

مهدى پور

علوم مهندسي -دانشگاه سلمان فارسي -كازرون-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
حسن راشدى

حسن راشدى

مهندسي كشاورزي -علوم باغباني -دانشگاه هرمزگان -بندرعباس-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
قاسم زاده مهران

قاسم زاده مهران

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي بندرعباس-روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
پلوي زهرا

پلوي زهرا

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي بندرعباس-روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
رحمان شناس احمد

رحمان شناس احمد

مهندسي مكانيك -دانشگاه هرمزگان -بندرعباس-شبانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
حيدري مسعود

حيدري مسعود

علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي بندرعباس-روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
يوسفى

يوسفى

مهندسي معماري -موسسه غيرانتفاعي ارم -شيراز-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
نامى

نامى

اماروكاربردها-دانشگاه فسا-روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
زرنگارى

زرنگارى

مهندسي منابع طبيعي -مرتع وابخيزداري -دانشگاه شيراز-روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
رحمان پور فرزانه

رحمان پور فرزانه

علوم تربيتي -پرديس فاطمه الزهرا/س /-بندرعباس-تربيت معلم

1سال کانونی / 14 آزمون

انسانی
راهنورد

راهنورد

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان-روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
شبانى حوت

شبانى حوت

فيزيك -دانشگاه ولي عصر/عج /رفسنجان-شبانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
مرادى

مرادى

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي بندرعباس-روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
لشكرى

لشكرى

مهندسي فناوري اطلاعات -موسسه غيرانتفاعي پاسارگاد-شيراز-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
اسماعيلى

اسماعيلى

حسابداري -موسسه غيرانتفاعي زند-شيراز-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
ملك پور

ملك پور

حسابداري -موسسه غيرانتفاعي حافظ-شيراز-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
عسكرى

عسكرى

مهندسي معماري -موسسه غيرانتفاعي ارم -شيراز-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
زارعى

زارعى

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي بندرعباس-روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
رنجبر

رنجبر

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي بندرعباس-روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
حبيبى

حبيبى

حسابداري -دانشگاه خليج فارس -بوشهر-روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
كريمى

كريمى

علوم تربيتي -پرديس فاطمه الزهرا/س /-بندرعباس-تربيت معلم

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
عبداللهى

عبداللهى

مهندسي معدن -دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان-روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
تيمناك

تيمناك

مهندسي بهداشت محيط-دانشگاه علوم پزشكي بندرعباس-روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
ردكا

ردكا

مهندسي بهداشت محيط-دانشگاه علوم پزشكي بندرعباس-روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
قادرى

قادرى

علوم تربيتي -پرديس شهيدبهشتي -بندرعباس-تربيت معلم

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
اميرى

اميرى

حسابداري -موسسه غيرانتفاعي حافظ-شيراز-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
محبي عاطفه

محبي عاطفه

مهندسي فناوري اطلاعات -دانشگاه جهرم-روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
رحيمى

رحيمى

مهندسي برق -دانشگاه مهندسي فناوريهاي نوين قوچان-روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
خليلى

خليلى

رياضيات وكاربردها-دانشگاه هرمزگان -بندرعباس-روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
افراز

افراز

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي بندرعباس-روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
سجادى

سجادى

رياضيات وكاربردها-دانشگاه هرمزگان -بندرعباس-شبانه

1سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
كهن خانكهدانى

كهن خانكهدانى

رياضيات وكاربردها-دانشگاه ولايت -ايرانشهر-شبانه

1سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
مهركانى

مهركانى

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي بندرعباس-روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
صدفى

صدفى

مهندسي فناوري اطلاعات -موسسه غيرانتفاعي پاسارگاد-شيراز-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
رحيمي چاهويي عبدالكريم

رحيمي چاهويي عبدالكريم

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي بندرعباس-روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
هادى نژاد

هادى نژاد

علوم تربيتي -دانشگاه شيراز-روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

انسانی
پژواك

پژواك

مهندسي ماشينهاي كشاورزي -مكانيزاسيون كشاورزي -دانشگاه شيراز-روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

ریاضی
محبى

محبى

مهندسي برق -موسسه غيرانتفاعي پاسارگاد-شيراز-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 10 آزمون

ریاضی
كرامتى

كرامتى

مهندسي عمران -موسسه غيرانتفاعي ليان -بوشهر-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 10 آزمون

ریاضی
كشاورز

كشاورز

مهندسي دريا-دانشگاه صنعتي اميركبير-تهران-روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

ریاضی
محمدى

محمدى

علوم تربيتي -پرديس شهيدبهشتي -بندرعباس-تربيت معلم

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
سالارى

سالارى

رياضيات وكاربردها-دانشگاه ولي عصر/عج /رفسنجان-شبانه

1سال کانونی / 9 آزمون

ریاضی
پورمحمد

پورمحمد

مهندسي منابع طبيعي -مرتع وابخيزداري -دانشگاه هرمزگان -بندرعباس-روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
بهزاد بهنام

بهزاد بهنام

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي بندرعباس-روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
كمالى

كمالى

علوم تربيتي -پرديس فاطمه الزهرا/س /-بندرعباس-تربيت معلم

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
رضوانى

رضوانى

علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي بندرعباس-روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

تجربی
پژواك

پژواك

مهندسي كشاورزي -گياه پزشكي -دانشگاه شيراز-روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

تجربی
فرجمندى

فرجمندى

مهندسي معماري -موسسه غيرانتفاعي اپادانا-شيراز-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 6 آزمون

ریاضی
عباس نيا

عباس نيا

مهندسي عمران -موسسه غيرانتفاعي علوم وفنون خوارزمي -قشم-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 6 آزمون

ریاضی
مسعودى

مسعودى

مهندسي كشاورزي -علوم دامي -دانشگاه شيراز-روزانه

1سال کانونی / 6 آزمون

تجربی
نامي فاطمه

نامي فاطمه

فيزيك -دانشگاه شيراز-روزانه

1سال کانونی / 5 آزمون

ریاضی
نصارى

نصارى

علوم تربيتي -پرديس فاطمه الزهرا/س /-بندرعباس-تربيت معلم

1سال کانونی / 5 آزمون

تجربی
كداب

كداب

روانشناسي -دانشگاه هرمزگان -بندرعباس-شبانه

1سال کانونی / 5 آزمون

انسانی
غواصى گافرغان

غواصى گافرغان

فيزيك -دانشگاه هرمزگان -بندرعباس-روزانه

1سال کانونی / 5 آزمون

ریاضی
دهشت

دهشت

مامايي -دانشگاه علوم پزشكي بندرعباس-روزانه

1سال کانونی / 5 آزمون

تجربی
موسوى

موسوى

مديريت بازرگاني -موسسه غيرانتفاعي زند-شيراز-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 5 آزمون

ریاضی
5/29/2023 4:25:08 PM
Menu