قشم

قبولی های کنکور سراسری سال 92 شهر قشم

اكبري مقدم سعيد

اكبري مقدم سعيد

مهندسي عمران -دانشگاه هرمزگان -بندرعباس-روزانه

5سال کانونی / 66 آزمون

ریاضی
محمودزاده

محمودزاده

مهندسي برق -موسسه غيرانتفاعي پاسارگاد-شيراز-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 28 آزمون

ریاضی
مشتاقى

مشتاقى

مهندسي كشاورزي -علوم دامي -دانشگاه شيراز-روزانه

2سال کانونی / 28 آزمون

تجربی
اسلامى دولابى

اسلامى دولابى

علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي بندرعباس-روزانه

2سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
رحيمي هلري محمد

رحيمي هلري محمد

تربيت دبيرزبان انگليسي -پرديس خواجه نصيرالدين طوسي -كرمان-تربيت معلم

1سال کانونی / 26 آزمون

زبان
اسلامي چاهويي لطيفه

اسلامي چاهويي لطيفه

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي بندرعباس-روزانه

2سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
اسلامى چاهويى

اسلامى چاهويى

علوم تربيتي -پرديس فاطمه الزهرا/س /-بندرعباس-تربيت معلم

2سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
دريانورد

دريانورد

مهندسي عمران -موسسه غيرانتفاعي اپادانا-شيراز-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
كرمى

كرمى

هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي بندرعباس-روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
ابراهيمي گوراني مريم

ابراهيمي گوراني مريم

شيمي -دانشگاه هرمزگان -بندرعباس-روزانه

2سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
حسينى

حسينى

مهندسي معماري -موسسه غيرانتفاعي روزبهان -ساري-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
لافتي طبلي محمد

لافتي طبلي محمد

دبيري علوم اجتماعي -پرديس علامه طباطبايي -بوشهر-تربيت معلم

1سال کانونی / 20 آزمون

انسانی
رحيمي اسماعيل

رحيمي اسماعيل

مهندسي رباتيك -دانشگاه شاهرود-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
رحيمي هلري كيوان

رحيمي هلري كيوان

علوم تغذيه -دانشگاه علوم پزشكي زاهدان-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
رحيمى هلرى

رحيمى هلرى

مامايي -دانشگاه علوم پزشكي بندرعباس-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
زردآلويى

زردآلويى

دبيري زبان وادبيات فارسي -پرديس علامه طباطبايي -بوشهر-تربيت معلم

1سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
صحرايى

صحرايى

شيمي -دانشگاه هرمزگان -بندرعباس-شبانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
زارعي سيده سميه

زارعي سيده سميه

اموزش زبان انگليسي -دانشگاه هرمزگان -بندرعباس-روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

زبان
اسلامى دولابى

اسلامى دولابى

تاريخ -دانشگاه بيرجند-روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

انسانی
پوازى

پوازى

مهندسي بهداشت حرفه اي -دانشگاه علوم پزشكي بندرعباس-روزانه

2سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
نيك بخت امير آباد

نيك بخت امير آباد

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي ياسوج-روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
آزاد دولابى

آزاد دولابى

زبان وادبيات فارسي -دانشگاه هرمزگان -بندرعباس-روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

انسانی
عبدى زاده

عبدى زاده

كارشناسي فناوري اطلاعات سلامت -دانشگاه علوم پزشكي بندرعباس-روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
دريانورد

دريانورد

زمين شناسي -دانشگاه هرمزگان -بندرعباس-روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
حكيمي خميري سيده نادره

حكيمي خميري سيده نادره

مهندسي شيمي -دانشگاه گيلان -رشت-روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
كريم نژاد

كريم نژاد

مهندسي مكانيك -موسسه غيرانتفاعي علوم وفنون خوارزمي -قشم-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 9 آزمون

ریاضی
گردشاسان

گردشاسان

علوم تربيتي -پرديس فاطمه الزهرا/س /-بندرعباس-تربيت معلم

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
معلم طبلى

معلم طبلى

علوم اجتماعي -دانشگاه هرمزگان -بندرعباس-شبانه

1سال کانونی / 6 آزمون

انسانی
گورانى طبلى

گورانى طبلى

علوم تربيتي -پرديس فاطمه الزهرا/س /-بندرعباس-تربيت معلم

1سال کانونی / 5 آزمون

ریاضی
6/2/2023 2:42:43 PM
Menu