كيش

قبولی های کنکور سراسری سال 92 شهر كيش

فياضي سجاد

فياضي سجاد

حقوق -دانشگاه علامه طباطبايي -تهران-شبانه

3سال کانونی / 42 آزمون

انسانی
ايزك گلى

ايزك گلى

مهندسي معماري -موسسه غيرانتفاعي پويندگان دانش -چالوس-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 27 آزمون

ریاضی
شقاقي پوريا

شقاقي پوريا

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه قم-روزانه

2سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
استجابي پيروز

استجابي پيروز

روانشناسي -دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل-روزانه

2سال کانونی / 22 آزمون

انسانی
مقدسي زهره

مقدسي زهره

فيزيك مهندسي -دانشگاه تهران-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
خدايي پگاه

خدايي پگاه

علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي اردبيل-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
حيدرى

حيدرى

مهندسي معماري -موسسه غيرانتفاعي شهاب دانش -قم-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
كاظمي طامه محسن

كاظمي طامه محسن

مديريت صنعتي -دانشگاه شهيدبهشتي -تهران-روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

ریاضی
عامري امنيه رضا

عامري امنيه رضا

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه اصفهان-روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

ریاضی
نامور رضا

نامور رضا

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه هرمزگان -بندرعباس-روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

ریاضی
ساعي محمدرضا

ساعي محمدرضا

مكاترونيك -دانشگاه شاهرود-روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

ریاضی
محمدبور

محمدبور

مهندسي صنايع -مركزاموزش عالي فيروزاباد-روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

ریاضی
سليمانى فرد

سليمانى فرد

مهندسي صنايع -موسسه غيرانتفاعي مازيار-رويان -نور-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 10 آزمون

ریاضی
نقوي تبسم

نقوي تبسم

مهندسي صنايع -دانشگاه صنعتي شيراز-روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

ریاضی
زارع زاده

زارع زاده

مهندسي معماري -موسسه غيرانتفاعي حافظ-شيراز-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 9 آزمون

ریاضی
صيادطلايى

صيادطلايى

مهندسي دريا-دانشگاه صنعتي اميركبير-تهران-روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

ریاضی
زرين جويى

زرين جويى

مهندسي معماري -موسسه غيرانتفاعي توس -مشهد-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 9 آزمون

ریاضی
زاهدى

زاهدى

زيست شناسي سلولي مولكولي -دانشگاه شيراز-روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
احمدعليزاده امين

احمدعليزاده امين

مهندسي عمران -دانشكده فني ومهندسي گرمسار-روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

ریاضی
ارجمند مليكا

ارجمند مليكا

معماري داخلي -موسسه غيرانتفاعي رسام -كرج-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 8 آزمون

ریاضی
طاهرى

طاهرى

علوم اقتصادي -دانشگاه شهيدچمران -اهواز-روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

ریاضی
سالك قهرمانى

سالك قهرمانى

مديريت مالي -موسسه غيرانتفاعي ايوانكي-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
طبيب نيا

طبيب نيا

مهندسي عمران -موسسه غيرانتفاعي دانش پژوهان -اصفهان-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 7 آزمون

ریاضی
خداداديان

خداداديان

رياضيات وكاربردها-دانشگاه رازي -كرمانشاه-روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

ریاضی
موسوى

موسوى

مهندسي معماري -موسسه غيرانتفاعي حافظ-شيراز-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 7 آزمون

ریاضی
مقصودى

مقصودى

مهندسي كشاورزي -علوم خاك -دانشگاه تبريز-شبانه

1سال کانونی / 7 آزمون

تجربی
6/4/2023 11:08:01 AM
Menu