ايرانشهر

قبولی های کنکور سراسری سال 92 شهر ايرانشهر

قاسمزايى

قاسمزايى

علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي زابل-روزانه

3سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
ايرندگاني مهديه

ايرندگاني مهديه

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي زاهدان-روزانه

3سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
رسولى زاده

رسولى زاده

مامايي -دانشكده علوم پزشكي ايرانشهر-روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
دامنى

دامنى

زمين شناسي -دانشگاه ولايت -ايرانشهر-روزانه

4سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
پي خواسته فاطمه

پي خواسته فاطمه

دبيري زبان وادبيات عرب -پرديس رسالت -زاهدان-تربيت معلم

2سال کانونی / 32 آزمون

انسانی
دادگر

دادگر

مهندسي بهداشت محيط-دانشگاه علوم پزشكي زاهدان-روزانه

3سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
نارويي فاطمه

نارويي فاطمه

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي زاهدان-روزانه

2سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
دادكاني ساميه

دادكاني ساميه

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي كرمان-روزانه

2سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
بخشي فاطمه

بخشي فاطمه

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه الزهرا/س /تهران-روزانه

2سال کانونی / 26 آزمون

ریاضی
دست پاك ميثاق

دست پاك ميثاق

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي زاهدان-روزانه

3سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
قره كلى

قره كلى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي زاهدان-روزانه

2سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
مير

مير

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي زاهدان-روزانه

3سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
رييسي امين الله

رييسي امين الله

مهندسي برق -دانشگاه شهيدباهنر-كرمان-روزانه

3سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
دادكاني محمداحسان

دادكاني محمداحسان

دبيري رياضي -پرديس خواجه نصيرالدين طوسي -كرمان-تربيت معلم

2سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
خدايارى

خدايارى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي زاهدان-روزانه

2سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
ياراحمدزهى

ياراحمدزهى

علوم اقتصادي -دانشگاه دريانوردي وعلوم دريايي چابهار-روزانه

3سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
سالارزهى

سالارزهى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي زاهدان-روزانه

3سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
ايرندگانى

ايرندگانى

پرستاري -دانشكده علوم پزشكي ايرانشهر-روزانه

2سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
حملى

حملى

اتاق عمل -دانشكده علوم پزشكي ايرانشهر-روزانه

2سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
زين الدينى

زين الدينى

مهندسي كشاورزي -علوم باغباني -دانشگاه ولايت -ايرانشهر-روزانه

2سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
نارويي مهران

نارويي مهران

مترجمي زبان انگليسي -دانشگاه دريانوردي وعلوم دريايي چابهار-روزانه

3سال کانونی / 19 آزمون

زبان
آبو

آبو

علوم تربيتي -پرديس شهيدمطهري -زاهدان-تربيت معلم

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
بيابانى

بيابانى

علوم كامپيوتر-دانشگاه ولايت -ايرانشهر-روزانه

2سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
بلوچى

بلوچى

شيمي -دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
هوتي فريبا

هوتي فريبا

علوم تربيتي -پرديس رسالت -زاهدان-تربيت معلم

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
نارويى مقدم

نارويى مقدم

مديريت دولتي -دانشگاه ولايت -ايرانشهر-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
مرگاني فرشته

مرگاني فرشته

هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي خراسان شمالي -بجنورد-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
شيخ

شيخ

علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي زابل-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
موحد

موحد

هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي زاهدان-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
دامنى

دامنى

مهندسي منابع طبيعي -شيلات -دانشگاه دريانوردي وعلوم دريايي چابهار-روزانه

2سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
كياني تبغاب حسين

كياني تبغاب حسين

علوم قضايي -دانشگاه علوم قضايي وخدمات اداري وابسته به قوه قضاييه-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
پردستان ياسر

پردستان ياسر

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي زاهدان-روزانه

3سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
اربابى

اربابى

علوم تربيتي -پرديس شهيدمطهري -زاهدان-تربيت معلم

2سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
كريمى

كريمى

علوم تربيتي -دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان-روزانه

2سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
ميرى

ميرى

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي زاهدان-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
قائينى حصاروئيه

قائينى حصاروئيه

مهندسي مكانيك -دانشگاه ولايت -ايرانشهر-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
روشنگر

روشنگر

مامايي -دانشكده علوم پزشكي ايرانشهر-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
خاشى

خاشى

مديريت مالي -دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
بامرى

بامرى

مهندسي بهداشت محيط-دانشگاه علوم پزشكي زاهدان-روزانه

2سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
بيجارزهى

بيجارزهى

حسابداري -دانشگاه ولايت -ايرانشهر-شبانه

2سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
ايرندگاني زهرا

ايرندگاني زهرا

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي يزد-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
فولادي فاطمه

فولادي فاطمه

مهندسي برق -دانشگاه يزد-روزانه

2سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
ستوده

ستوده

مهندسي معماري -دانشگاه زابل-روزانه

2سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
منصورى پودينه

منصورى پودينه

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه ولايت -ايرانشهر-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
ريگى

ريگى

شيمي -دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
دكالي محمدصديق

دكالي محمدصديق

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي زاهدان-روزانه

3سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
نيرومند سيده فاطمه

نيرومند سيده فاطمه

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي زاهدان-روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
محمودزهى

محمودزهى

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي زاهدان-روزانه

3سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
ايراندوست

ايراندوست

مهندسي عمران -دانشگاه دريانوردي وعلوم دريايي چابهار-روزانه

3سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
حميدى

حميدى

هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي زاهدان-روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
بهادرى

بهادرى

مديريت خدمات بهداشتي درماني -دانشگاه علوم پزشكي زابل-روزانه

2سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
رنگيدن

رنگيدن

زيست شناسي -دانشگاه دريانوردي وعلوم دريايي چابهار-روزانه

2سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
بامري محدثه

بامري محدثه

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي كرمان-روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
سياه خانى

سياه خانى

تاريخ -دانشگاه ولايت -ايرانشهر-شبانه

1سال کانونی / 14 آزمون

انسانی
ريگى كوته

ريگى كوته

رياضيات وكاربردها-دانشگاه ولايت -ايرانشهر-روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
سابكي فرزاد

سابكي فرزاد

زبان وادبيات انگليسي -دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان-روزانه

2سال کانونی / 13 آزمون

زبان
ريگى

ريگى

هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي زاهدان-روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
پيشوا

پيشوا

مامايي -دانشگاه علوم پزشكي زاهدان-روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
عمرزهى

عمرزهى

علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي زابل-روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
يارمحمدزهي گرنچي حفيظ اله

يارمحمدزهي گرنچي حفيظ اله

علوم تربيتي -پرديس شهيدمطهري -زاهدان-تربيت معلم

1سال کانونی / 12 آزمون

انسانی
داودى

داودى

زبان وادبيات فارسي -دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان-روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

انسانی
بيابانى

بيابانى

رياضيات وكاربردها-دانشگاه مهندسي فناوريهاي نوين قوچان-شبانه

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
ميربلوچ زهى

ميربلوچ زهى

مديريت كسب وكارهاي كوچك -دانشگاه ولايت -ايرانشهر-روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
بلوچى

بلوچى

شيمي -دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان-روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
بهلولي رامين

بهلولي رامين

مهندسي عمران -دانشگاه بجنورد-روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
عبدالهى

عبدالهى

تاريخ -دانشگاه ولايت -ايرانشهر-شبانه

1سال کانونی / 11 آزمون

انسانی
رييسي ادريس

رييسي ادريس

مهندسي برق -دانشگاه بوعلي سيناهمدان-روزانه

2سال کانونی / 10 آزمون

ریاضی
مرادى

مرادى

علوم اجتماعي -دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان-روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

انسانی
بستانى گزمه

بستانى گزمه

اماروكاربردها-دانشگاه زابل-شبانه

1سال کانونی / 10 آزمون

ریاضی
سجادى فرد

سجادى فرد

مهندسي كشاورزي -علوم باغباني -دانشگاه ولايت -ايرانشهر-شبانه

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
عبدالهي زيور

عبدالهي زيور

تاريخ -دانشگاه ولايت -ايرانشهر-روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

انسانی
كردي تودزيل سميه

كردي تودزيل سميه

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي زاهدان-روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
خمر معصومه

خمر معصومه

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي زابل-روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
عبدالهى

عبدالهى

مديريت دولتي -دانشگاه ولايت -ايرانشهر-روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

انسانی
رحيمى

رحيمى

مهندسي برق -دانشگاه ولايت -ايرانشهر-روزانه

2سال کانونی / 9 آزمون

ریاضی
عبدالهى

عبدالهى

اب وهواشناسي -دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان-شبانه

2سال کانونی / 9 آزمون

انسانی
بلوچ لاشارى

بلوچ لاشارى

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه ولايت -ايرانشهر-شبانه

2سال کانونی / 9 آزمون

ریاضی
ريگى

ريگى

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي زاهدان-روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
ابركار

ابركار

فيزيك -دانشگاه زابل-شبانه

1سال کانونی / 9 آزمون

ریاضی
بلوچ لاشاري ابراهيم

بلوچ لاشاري ابراهيم

دبيري جغرافيا-پرديس شهيدباهنر-بيرجند-تربيت معلم

1سال کانونی / 8 آزمون

انسانی
كلكلى

كلكلى

زبان وادبيات عربي -دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان-روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

انسانی
بلوچى جان

بلوچى جان

مهندسي برق -دانشگاه ولايت -ايرانشهر-روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

ریاضی
بامرى

بامرى

تاريخ -دانشگاه ولايت -ايرانشهر-روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

انسانی
ريگى

ريگى

رياضيات وكاربردها-دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان-روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

ریاضی
رئيسى

رئيسى

رياضيات وكاربردها-دانشگاه ولايت -ايرانشهر-روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

ریاضی
نارويى

نارويى

مهندسي فضاي سبز-دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان-روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
دادكاني سامان

دادكاني سامان

مهندسي پليمر-دانشگاه صنعتي اميركبير-تهران-روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

ریاضی
بلوچ لاشارى

بلوچ لاشارى

مهندسي فناوري اطلاعات -دانشگاه زابل-شبانه

1سال کانونی / 7 آزمون

ریاضی
قلندرزهى يوسف آبادى

قلندرزهى يوسف آبادى

رياضيات وكاربردها-دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان-روزانه

2سال کانونی / 7 آزمون

ریاضی
قاسمى

قاسمى

مهندسي صنايع -دانشگاه ولايت -ايرانشهر-شبانه

2سال کانونی / 7 آزمون

ریاضی
ايرندگانى

ايرندگانى

مهندسي منابع طبيعي -شيلات -دانشگاه دريانوردي وعلوم دريايي چابهار-روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

تجربی
شالى گر

شالى گر

الهيات ومعارف اسلامي -فلسفه وحكمت اسلامي -دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز-شبانه

1سال کانونی / 7 آزمون

انسانی
دامنى

دامنى

تاريخ -دانشگاه ولايت -ايرانشهر-روزانه

1سال کانونی / 6 آزمون

انسانی
فولادى گل

فولادى گل

علوم اجتماعي -دانشگاه شهيدباهنر-كرمان-شبانه

1سال کانونی / 6 آزمون

انسانی
بامرى

بامرى

مهندسي صنايع -دانشگاه ولايت -ايرانشهر-روزانه

1سال کانونی / 6 آزمون

ریاضی
بارانى

بارانى

تاريخ -دانشگاه ولايت -ايرانشهر-شبانه

1سال کانونی / 6 آزمون

انسانی
دوستكام

دوستكام

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي زاهدان-روزانه

1سال کانونی / 6 آزمون

تجربی
ريگى

ريگى

فيزيك -دانشگاه زابل-روزانه

1سال کانونی / 6 آزمون

ریاضی
ايرندگاني زهرا

ايرندگاني زهرا

مهندسي عمران -دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي -تهران-روزانه

1سال کانونی / 5 آزمون

ریاضی
لكزايى

لكزايى

مديريت دولتي -دانشگاه ولايت -ايرانشهر-روزانه

1سال کانونی / 5 آزمون

ریاضی
كلكلى

كلكلى

تاريخ -دانشگاه ولايت -ايرانشهر-شبانه

1سال کانونی / 5 آزمون

انسانی
داورى فرد

داورى فرد

فيزيك -دانشگاه زابل-روزانه

1سال کانونی / 5 آزمون

ریاضی
بلوچ لاشارى

بلوچ لاشارى

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه ولايت -ايرانشهر-شبانه

1سال کانونی / 5 آزمون

ریاضی
نارويى

نارويى

علوم تربيتي -پرديس شهيدمطهري -زاهدان-تربيت معلم

1سال کانونی / 5 آزمون

تجربی
محمدى

محمدى

شيمي -دانشگاه زابل-شبانه

1سال کانونی / 5 آزمون

ریاضی
ريگى

ريگى

علوم تربيتي -پرديس شهيدپاك نژاد-يزد-تربيت معلم

1سال کانونی / 5 آزمون

تجربی
سهراب زهى

سهراب زهى

رياضيات وكاربردها-دانشگاه ولايت -ايرانشهر-روزانه

1سال کانونی / 5 آزمون

ریاضی
جهانگيرى

جهانگيرى

مهندسي منابع طبيعي -محيطزيست -دانشگاه ولايت -ايرانشهر-روزانه

1سال کانونی / 5 آزمون

تجربی
بهرامى

بهرامى

مهندسي منابع طبيعي -شيلات -دانشگاه دريانوردي وعلوم دريايي چابهار-روزانه

1سال کانونی / 5 آزمون

تجربی
6/7/2023 6:55:47 AM
Menu