قم

قبولی های کنکور سراسری سال 92 شهر قم

غروي متينه

غروي متينه

دندانپزشكي -دانشگاه شاهد-تهران-روزانه

7سال کانونی / 78 آزمون

تجربی
افرين زهرا

افرين زهرا

فيزيوتراپي -دانشگاه علوم پزشكي سمنان-روزانه

4سال کانونی / 78 آزمون

تجربی
پاك بين

پاك بين

علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي بقيه الله-روزانه

4سال کانونی / 73 آزمون

تجربی
جعفري منش سجاد

جعفري منش سجاد

علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي قم-روزانه

4سال کانونی / 66 آزمون

تجربی
آقابابائى راهجردى

آقابابائى راهجردى

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي قم-روزانه

4سال کانونی / 66 آزمون

تجربی
عطايي مجتبي

عطايي مجتبي

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي تهران-روزانه

3سال کانونی / 64 آزمون

تجربی
مهدوي مجتبي

مهدوي مجتبي

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي قم-روزانه

3سال کانونی / 64 آزمون

تجربی
صفري امير

صفري امير

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي قم-روزانه

3سال کانونی / 64 آزمون

تجربی
اسماعيلي محيا

اسماعيلي محيا

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شاهرود-روزانه

4سال کانونی / 64 آزمون

تجربی
گائينى

گائينى

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي قم-روزانه

3سال کانونی / 64 آزمون

تجربی
نيكوييان محمدي رسول

نيكوييان محمدي رسول

كارشناسي تكنولوژي پرتودرماني /راديوتراپي /-دانشگاه علوم پزشكي اراك-روزانه

3سال کانونی / 63 آزمون

تجربی
صفوي سهي هدي سادات

صفوي سهي هدي سادات

فيزيوتراپي -دانشگاه علوم پزشكي ايران-روزانه

3سال کانونی / 60 آزمون

تجربی
اسماعيلى جمكرانى

اسماعيلى جمكرانى

علوم تربيتي -پرديس حضرت معصومه (س )-قم-تربيت معلم

3سال کانونی / 59 آزمون

تجربی
انصارى نيا

انصارى نيا

دبيري زيست شناسي -پرديس شهيدچمران -تهران-تربيت معلم

4سال کانونی / 59 آزمون

تجربی
وفائى

وفائى

علوم تربيتي -پرديس حضرت معصومه (س )-قم-تربيت معلم

3سال کانونی / 58 آزمون

تجربی
نجفي حقي محمد

نجفي حقي محمد

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اراك-روزانه

3سال کانونی / 57 آزمون

تجربی
زهلي علي

زهلي علي

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اراك-روزانه

3سال کانونی / 57 آزمون

تجربی
حسيني ركن ابادي سيدعلي

حسيني ركن ابادي سيدعلي

علوم تغذيه -موسسه غيرانتفاعي علوم پزشكي وارستگان -مشهد-غيرانتفاعي

3سال کانونی / 57 آزمون

تجربی
سراجي نژاد محمدمهدي

سراجي نژاد محمدمهدي

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي قم-روزانه

3سال کانونی / 55 آزمون

تجربی
فرماني فرزانه

فرماني فرزانه

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اراك-روزانه

3سال کانونی / 55 آزمون

تجربی
نوري حسين

نوري حسين

علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي قم-روزانه

3سال کانونی / 55 آزمون

تجربی
كرمى

كرمى

علوم اقتصادي -دانشگاه غيرانتفاعي مفيد/ره /قم-غيرانتفاعي

3سال کانونی / 55 آزمون

تجربی
تركمني مجتبي

تركمني مجتبي

كارشناسي تكنولوژي پرتوشناسي -دانشگاه علوم پزشكي ايران-روزانه

3سال کانونی / 53 آزمون

تجربی
عليزاده كنارى

عليزاده كنارى

زيست شناسي -دانشگاه خوارزمي تهران-روزانه

3سال کانونی / 53 آزمون

تجربی
نيري نرگس

نيري نرگس

زيست شناسي سلولي مولكولي -دانشگاه الزهرا/س /تهران-روزانه

3سال کانونی / 52 آزمون

تجربی
بابكي زهرا

بابكي زهرا

اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي قم-روزانه

3سال کانونی / 52 آزمون

تجربی
اسماعيل نژاد

اسماعيل نژاد

اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي قم-روزانه

3سال کانونی / 52 آزمون

تجربی
بيگى بندرآبادى

بيگى بندرآبادى

مهندسي منابع طبيعي -جنگلداري -دانشگاه سمنان-روزانه

3سال کانونی / 52 آزمون

تجربی
سعادتي محمدرضا

سعادتي محمدرضا

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي قم-روزانه

3سال کانونی / 51 آزمون

تجربی
الوندي مهدي

الوندي مهدي

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي همدان-روزانه

3سال کانونی / 51 آزمون

تجربی
جوكار فاطمه

جوكار فاطمه

علوم تربيتي -پرديس حضرت معصومه (س )-قم-تربيت معلم

3سال کانونی / 51 آزمون

تجربی
مروج نيا مصطفي

مروج نيا مصطفي

فيزيوتراپي -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپوراهواز-روزانه

3سال کانونی / 49 آزمون

تجربی
محبى

محبى

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي قم-روزانه

3سال کانونی / 49 آزمون

تجربی
ساجدي داود

ساجدي داود

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي همدان-روزانه

2سال کانونی / 48 آزمون

تجربی
جودت

جودت

زيست شناسي سلولي مولكولي -موسسه غيرانتفاعي ربع رشيدي -تبريز-غيرانتفاعي

3سال کانونی / 48 آزمون

تجربی
بخشايشيان

بخشايشيان

علوم تربيتي -پرديس حضرت معصومه (س )-قم-تربيت معلم

4سال کانونی / 48 آزمون

تجربی
ياراحمدى

ياراحمدى

مهندسي بهداشت محيط-دانشگاه علوم پزشكي قم-روزانه

2سال کانونی / 48 آزمون

تجربی
فضل الهى

فضل الهى

مهندسي كشاورزي -زراعت واصلاح نباتات -دانشگاه گيلان -رشت-روزانه

3سال کانونی / 48 آزمون

تجربی
اسحق حسيني سيدسامان

اسحق حسيني سيدسامان

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه-روزانه

3سال کانونی / 47 آزمون

تجربی
حيدرى

حيدرى

علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي قم-روزانه

2سال کانونی / 47 آزمون

تجربی
محمدي پيام

محمدي پيام

فيزيوتراپي -دانشگاه علوم پزشكي مشهد-روزانه

2سال کانونی / 46 آزمون

تجربی
حسن زاده نويد

حسن زاده نويد

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي قم-روزانه

2سال کانونی / 45 آزمون

تجربی
اعظمي فريا

اعظمي فريا

دامپزشكي -دانشگاه تهران-روزانه

3سال کانونی / 45 آزمون

تجربی
زارعي رضايي زينب

زارعي رضايي زينب

علوم تغذيه -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان-روزانه

2سال کانونی / 45 آزمون

تجربی
موسوي صديقه

موسوي صديقه

مامايي -دانشگاه علوم پزشكي ايران-روزانه

2سال کانونی / 45 آزمون

تجربی
رشيدى فر

رشيدى فر

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي قم-روزانه

2سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
على مرادى

على مرادى

حسابداري -دانشگاه قم-روزانه

2سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
ابراهيم گل

ابراهيم گل

مديريت جهانگردي -دانشگاه مازندران -بابلسر-روزانه

3سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
حسيني پورسريزدي زهرا

حسيني پورسريزدي زهرا

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي تهران-روزانه

2سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
فهيمي سپيده

فهيمي سپيده

دامپزشكي -دانشگاه اروميه-شبانه

2سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
رمضاني هادي

رمضاني هادي

علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي قم-روزانه

3سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
كرم پور

كرم پور

مديريت بازرگاني -دانشگاه قم-روزانه

2سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
طرزآبادى

طرزآبادى

مديريت صنعتي -دانشگاه شاهرود-روزانه

2سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
عيد عليرضا

عيد عليرضا

فيزيوتراپي -دانشگاه علوم پزشكي تهران-روزانه

2سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
مدرس تبريزي مهدي

مدرس تبريزي مهدي

فيزيوتراپي -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي تهران-روزانه

2سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
مرادي دهنوي محمدامين

مرادي دهنوي محمدامين

فيزيوتراپي -دانشگاه علوم بهزيستي وتوانبخشي تهران-روزانه

2سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
حيدري روزبهاني محمدرضا

حيدري روزبهاني محمدرضا

علوم تغذيه -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان-روزانه

2سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
خواستار

خواستار

حسابداري -دانشگاه قم-روزانه

2سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
اصفهاني محمدرضا

اصفهاني محمدرضا

علوم تغذيه -دانشگاه علوم پزشكي كرمان-روزانه

3سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
ساداتى كردابى

ساداتى كردابى

علوم تربيتي -پرديس ايت اله طالقاني -قم-تربيت معلم

2سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
اكبرى اصفهانى

اكبرى اصفهانى

اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي قم-روزانه

2سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
احمدى نيا

احمدى نيا

اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي قم-روزانه

2سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
محبت دوست محمدامين

محبت دوست محمدامين

فيزيوتراپي -دانشگاه علوم پزشكي تهران-روزانه

2سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
لك زايي فاطمه

لك زايي فاطمه

روانشناسي -دانشگاه فردوسي مشهد-روزانه

2سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
بنايي محمودابادي فاطمه

بنايي محمودابادي فاطمه

مامايي -دانشگاه علوم پزشكي كاشان-روزانه

2سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
صحرايي سارا

صحرايي سارا

علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي قم-روزانه

2سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
حقگوى

حقگوى

زيست شناسي -دانشگاه قم-روزانه

2سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
زالى

زالى

هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي قم-روزانه

2سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
باقرى

باقرى

علوم تربيتي -پرديس حضرت معصومه (س )-قم-تربيت معلم

2سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
ذوالفقارى

ذوالفقارى

علوم اقتصادي -دانشگاه غيرانتفاعي مفيد/ره /قم-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
كلهر عليرضا

كلهر عليرضا

دامپزشكي -دانشگاه تهران-روزانه

2سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
داعى

داعى

اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي قم-روزانه

2سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
آشورى

آشورى

علوم تربيتي -پرديس حضرت معصومه (س )-قم-تربيت معلم

2سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
احمدى

احمدى

مهندسي كشاورزي -زراعت واصلاح نباتات -دانشگاه تهران-روزانه

3سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
غلامى

غلامى

زيست شناسي سلولي مولكولي -موسسه غيرانتفاعي نوردانش -ميمه-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
زهلى

زهلى

مهندسي كشاورزي -علوم خاك -دانشگاه مراغه-روزانه

2سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
كماليان مهديه

كماليان مهديه

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي قم-روزانه

2سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
اسلامي اردكاني سيدمجيد

اسلامي اردكاني سيدمجيد

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي تهران-روزانه

2سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
حميدي پارسا محمود

حميدي پارسا محمود

علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي قم-روزانه

2سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
يوسفى ده نوئى

يوسفى ده نوئى

هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي قم-روزانه

2سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
صالحى

صالحى

مهندسي كشاورزي -زراعت واصلاح نباتات -دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع طبيعي ساري-شبانه

2سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
همراه

همراه

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي قم-روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
قاسم زاده

قاسم زاده

مهندسي بهداشت محيط-دانشگاه علوم پزشكي قم-روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
احمدى

احمدى

علوم تربيتي -پرديس ايت اله طالقاني -قم-تربيت معلم

2سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
احرارى

احرارى

شيمي -دانشگاه دامغان-روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
ساده

ساده

حسابداري -موسسه غيرانتفاعي طلوع مهر-قم-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
سبزعلي زاده مريم

سبزعلي زاده مريم

علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي قم-روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
رشيدي محمد

رشيدي محمد

دامپزشكي -دانشگاه لرستان -خرم اباد-روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
رهبرنژاد

رهبرنژاد

علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي قم-روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
يوسفى

يوسفى

هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي قم-روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
حميديان

حميديان

حسابداري -دانشگاه دخترانه حضرت معصومه /ع /قم-روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
غفورى

غفورى

مهندسي بهداشت محيط-دانشگاه علوم پزشكي قم-روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
دهقان

دهقان

زيست شناسي -موسسه غيرانتفاعي مهرگان -محلات-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
احمدي صالح

احمدي صالح

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي تهران-روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
ايرانى

ايرانى

شيمي -دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل-روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
قربانزاده

قربانزاده

مهندسي كشاورزي -علوم وصنايع غذايي -دانشگاه زنجان-روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
نظري فاطمه

نظري فاطمه

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي ايران-روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
سعادتمندمجرد سميرا

سعادتمندمجرد سميرا

هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي قم-روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
تاره سپيده

تاره سپيده

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي شهركرد-روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
خرم

خرم

مديريت بازرگاني -دانشگاه تهران-روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
زلفى گل

زلفى گل

شيمي -دانشگاه قم-روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
پورقربان

پورقربان

زيست شناسي سلولي مولكولي -دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز-روزانه

3سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
شاه نظرى

شاه نظرى

زيست شناسي -دانشگاه قم-روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
زمانى پور

زمانى پور

روانشناسي -دانشگاه غيرانتفاعي علم وفرهنگ -تهران-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
ره آموز

ره آموز

اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي قم-روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
رضايي زهرا

رضايي زهرا

مامايي -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
نعيمى فرد

نعيمى فرد

هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي اراك-روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
ميرى

ميرى

علوم تربيتي -پرديس حضرت معصومه (س )-قم-تربيت معلم

2سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
مصباحى نيا

مصباحى نيا

زيست شناسي -دانشگاه قم-روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
نيكخواه محمدحسن

نيكخواه محمدحسن

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي قم-روزانه

3سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
گرشاسبى

گرشاسبى

مديريت مالي -دانشگاه علوم اقتصادي-روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
معبر

معبر

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي قم-روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
كردى

كردى

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي قم-روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
بيكدلو

بيكدلو

مهندسي بهداشت حرفه اي -دانشگاه علوم پزشكي شاهرود-روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
محمودى

محمودى

زيست شناسي -دانشگاه قم-روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
پيروزمند

پيروزمند

مهندسي كشاورزي -علوم وصنايع غذايي -دانشكده كشاورزي ودامپروري تربت جام-شبانه

2سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
تلخابي زهرا

تلخابي زهرا

شنوايي شناسي -دانشگاه علوم پزشكي ايران-روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
بني حسن سجاد

بني حسن سجاد

فيزيوتراپي -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان-روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
امره

امره

علوم اقتصادي -دانشگاه تهران-روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
اصلانى

اصلانى

مامايي -دانشگاه علوم پزشكي ايلام-روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
عظيمى

عظيمى

زيست شناسي -دانشگاه اصفهان-روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
ميرقاسمي سيداحسان

ميرقاسمي سيداحسان

دامپزشكي -دانشگاه سمنان-روزانه

2سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
سحاب صادق

سحاب صادق

مهندسي كشاورزي -گياه پزشكي -دانشگاه مراغه-روزانه

2سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
فيض آبادى

فيض آبادى

زيست شناسي -موسسه غيرانتفاعي مهرگان -محلات-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
زمانى سيفى كار

زمانى سيفى كار

شيمي -دانشگاه قم-روزانه

2سال کانونی / 28 آزمون

تجربی
آقازاده

آقازاده

حسابداري -موسسه غيرانتفاعي بصير-ابيك-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 28 آزمون

تجربی
كاظمي دهبنه زهرا

كاظمي دهبنه زهرا

علوم تربيتي -پرديس حضرت معصومه (س )-قم-تربيت معلم

2سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
زندى

زندى

مديريت جهانگردي -دانشگاه علامه طباطبايي -تهران-روزانه

2سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
شكرى

شكرى

مهندسي كشاورزي -علوم باغباني -دانشگاه تهران-روزانه

2سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
چراغى

چراغى

علوم اقتصادي -دانشگاه غيرانتفاعي مفيد/ره /قم-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
نريمانى

نريمانى

علم اطلاعات ودانش شناسي -دانشگاه قم-روزانه

2سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
كامراني يگانه مهدي

كامراني يگانه مهدي

كارشناسي تكنولوژي پرتوشناسي -دانشگاه علوم پزشكي كاشان-روزانه

1سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
همايون

همايون

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي قم-روزانه

2سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
محمدرضايى

محمدرضايى

علوم تربيتي -پرديس ايت اله طالقاني -قم-تربيت معلم

1سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
شجاعى مطلوب

شجاعى مطلوب

مديريت صنعتي -دانشگاه يزد-روزانه

2سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
مولوى

مولوى

علوم اقتصادي -دانشگاه غيرانتفاعي مفيد/ره /قم-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
بردبار

بردبار

زيست شناسي -دانشگاه قم-روزانه

3سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
نادري اميرحسين

نادري اميرحسين

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي قم-روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
زهلي سميه

زهلي سميه

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي قم-روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
مهريان پارسا رضا

مهريان پارسا رضا

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي تهران-روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
بهروزي راد مجتبي

بهروزي راد مجتبي

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اراك-روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
پورجعفري فهيمه

پورجعفري فهيمه

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي قم-روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
اكبري داود

اكبري داود

كاردرماني -دانشگاه علوم پزشكي اراك-روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
كشاورزيان

كشاورزيان

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي قم-روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
رضايى

رضايى

علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي قم-روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
صدرائى طباطبائى

صدرائى طباطبائى

كاردرماني -دانشگاه علوم پزشكي همدان-روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
اعتقادى پور

اعتقادى پور

علوم تربيتي -پرديس حضرت معصومه (س )-قم-تربيت معلم

1سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
قويمى پور

قويمى پور

مديريت دولتي -دانشگاه شهيدبهشتي -تهران-روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
درامامى

درامامى

مهندسي بهداشت حرفه اي -دانشگاه علوم پزشكي قم-روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
زند

زند

شيمي -دانشگاه قم-روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
يوسف پورمحمدى

يوسف پورمحمدى

حسابداري -موسسه عالي اموزش بانكداري ايران-روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
رفيعى

رفيعى

مهندسي كشاورزي -علوم وصنايع غذايي -دانشگاه بوعلي سيناهمدان-روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
سام

سام

مهندسي كشاورزي -علوم دامي -دانشگاه بوعلي سيناهمدان-شبانه

1سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
آزادوار

آزادوار

مهندسي كشاورزي -علوم دامي -موسسه غيرانتفاعي تجن -قائمشهر-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
نيكوحرفيان

نيكوحرفيان

علوم اقتصادي -دانشگاه غيرانتفاعي مفيد/ره /قم-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
ناصر صدرالدين

ناصر صدرالدين

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي ايران-روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
عزيزي سهيلا

عزيزي سهيلا

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-روزانه

2سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
اشعري زهرا

اشعري زهرا

فيزيوتراپي -دانشگاه علوم پزشكي تهران-روزانه

2سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
طلوعي دورباش معصومه

طلوعي دورباش معصومه

كارشناسي تكنولوژي پرتوشناسي -دانشگاه علوم پزشكي ايران-روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
مرادى زاده

مرادى زاده

مديريت صنعتي -دانشگاه قم-روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
عزيزى توفيق

عزيزى توفيق

مديريت بازرگاني -دانشگاه تهران-روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
اكبرى

اكبرى

مديريت دولتي -دانشگاه تهران-روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
بلوچى

بلوچى

علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي قم-روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
رضايى

رضايى

شيمي -دانشگاه قم-روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
گلپررابوكى

گلپررابوكى

زيست شناسي سلولي مولكولي -دانشگاه دامغان-روزانه

2سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
ميرعالى

ميرعالى

كارشناسي بهداشت عمومي -دانشگاه علوم پزشكي كاشان-روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
نجيبى

نجيبى

تفسيرقران مجيد-دانشگاه علوم ومعارف قران كريم وابسته به سازمان اوقاف وامورخيريه قم-روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
فرجى

فرجى

مهندسي بهداشت حرفه اي -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي تهران-روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
بلند نظر

بلند نظر

شيمي -دانشگاه قم-روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
ترابيان

ترابيان

زيست شناسي -دانشگاه اراك-روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
باريكلو

باريكلو

علوم اقتصادي -دانشگاه قم-روزانه

2سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
طليمى

طليمى

علوم تربيتي -پرديس ايت اله طالقاني -قم-تربيت معلم

1سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
ايمانى

ايمانى

زيست شناسي -دانشگاه قم-روزانه

2سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
گاييني مهفام

گاييني مهفام

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي ايران-روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
عربي هما

عربي هما

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي البرز-كرج-روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
شبان نياركن ابادي عليرضا

شبان نياركن ابادي عليرضا

پزشكي -دانشگاه شاهد-تهران-روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
فرجي فاطمه

فرجي فاطمه

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اراك-روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
ارجمند زهرا

ارجمند زهرا

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي همدان-روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
اقاجاني قبادبزني فهيمه

اقاجاني قبادبزني فهيمه

علوم تربيتي -پرديس حضرت معصومه (س )-قم-تربيت معلم

1سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
عرب مه آبادى

عرب مه آبادى

اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي قم-روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
اميرى مهرا

اميرى مهرا

اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي قم-روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
عزت اللهى

عزت اللهى

اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي قم-روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
غفارى

غفارى

دبيري شيمي -پرديس شهيدچمران -تهران-تربيت معلم

1سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
جوان بخت

جوان بخت

اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي قم-روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
ولمزيار

ولمزيار

كارشناسي بهداشت عمومي -دانشگاه علوم پزشكي زنجان-روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
نوپوش

نوپوش

زيست شناسي -دانشگاه قم-روزانه

2سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
عطائى مقدم

عطائى مقدم

زيست شناسي -دانشگاه قم-روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
رضايى

رضايى

علوم تربيتي -پرديس ايت اله طالقاني -قم-تربيت معلم

1سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
قدسى

قدسى

علوم تربيتي -پرديس ايت اله طالقاني -قم-تربيت معلم

1سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
حسيني فاطمه السادات

حسيني فاطمه السادات

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
بيان معمار فرزاد

بيان معمار فرزاد

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي قم-روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
خان بابايي سارا

خان بابايي سارا

كارشناسي تكنولوژي پرتوشناسي -دانشگاه علوم پزشكي كاشان-روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
سعادت كيا زهرا

سعادت كيا زهرا

هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي قم-روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
مباركى

مباركى

حسابداري -دانشگاه علامه طباطبايي -تهران-روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
براتى

براتى

هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي قم-روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
حيدر بيگى

حيدر بيگى

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي قم-روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
سامانى

سامانى

زيست شناسي -دانشگاه اراك-شبانه

2سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
ميرابيان

ميرابيان

زمين شناسي -دانشگاه شاهرود-روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
عباس زاده سارا

عباس زاده سارا

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اراك-روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
هاشم پور فايزه

هاشم پور فايزه

علوم تربيتي -پرديس حضرت معصومه (س )-قم-تربيت معلم

1سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
زاهدين لباف

زاهدين لباف

مديريت بازرگاني -دانشگاه شهيدبهشتي -تهران-روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
بيگدلو

بيگدلو

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي قم-روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
فرهادى پور

فرهادى پور

علوم تربيتي -پرديس حضرت معصومه (س )-قم-تربيت معلم

2سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
حاجى بگى

حاجى بگى

شيمي -دانشگاه قم-روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
رضا زاده جودى

رضا زاده جودى

زيست شناسي سلولي مولكولي -دانشگاه غيرانتفاعي علم وهنر-يزد-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
مصدق

مصدق

علوم اقتصادي -دانشگاه غيرانتفاعي مفيد/ره /قم-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
ساريجلو

ساريجلو

مهندسي منابع طبيعي -جنگلداري -دانشگاه تهران-روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
اشوري فرشته

اشوري فرشته

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي مازندران -ساري-روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
كريمي فاطمه

كريمي فاطمه

فيزيوتراپي -دانشگاه علوم بهزيستي وتوانبخشي تهران-روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
باراني بيرانوند حسين

باراني بيرانوند حسين

علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي قم-روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
شفيعي سورك فاطمه

شفيعي سورك فاطمه

كارشناسي تكنولوژي پرتوشناسي -دانشگاه علوم پزشكي كاشان-روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
جعفرى

جعفرى

علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي قم-روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
وفايى

وفايى

هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي قم-روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
ميرقهارى

ميرقهارى

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي قم-روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
گنجى

گنجى

اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي قم-روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
طاهرى فر

طاهرى فر

اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي قم-روزانه

2سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
ابراهيمى

ابراهيمى

شيمي -دانشگاه يزد-روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
متقى

متقى

مديريت دولتي -دانشگاه تهران-روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
باقرى

باقرى

علوم تربيتي -پرديس حضرت معصومه (س )-قم-تربيت معلم

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
وفايى

وفايى

اتاق عمل -دانشكده علوم پزشكي ساوه-روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
بهادرى

بهادرى

مديريت صنعتي -دانشگاه شاهرود-روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
طباطبايى

طباطبايى

مهندسي توليدات گياهي -گياهان دارويي ومعطر-دانشگاه سيدجمال الدين اسدابادي -اسدابادهمدان-شبانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
ديده بان

ديده بان

مهندسي كشاورزي -علوم دامي -دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع طبيعي ساري-روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
ابراهيمي فرد محسن

ابراهيمي فرد محسن

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
حسين زاده ابوالفضل

حسين زاده ابوالفضل

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي زنجان-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
تيرناز محمدحسن

تيرناز محمدحسن

روانشناسي -دانشگاه تهران-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
وارثي زرنقي محجوبه

وارثي زرنقي محجوبه

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي ايلام-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
والي ازاده

والي ازاده

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي همدان-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
پورمرادي محمدحسين

پورمرادي محمدحسين

علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي تهران-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
رهبري زينب

رهبري زينب

كارشناسي تكنولوژي پرتوشناسي -دانشگاه علوم پزشكي تهران-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
مرتضوي زاده ريحانه سادات

مرتضوي زاده ريحانه سادات

كارشناسي تكنولوژي پرتوشناسي -دانشگاه علوم پزشكي زنجان-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
خليلي علي

خليلي علي

كاردرماني -دانشگاه علوم پزشكي ايران-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
حاجي اسماعيلي شيوا

حاجي اسماعيلي شيوا

كارشناسي تكنولوژي پرتوشناسي -دانشگاه علوم پزشكي كاشان-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
ستاري پور مجتبي

ستاري پور مجتبي

هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي قم-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
حاجي لو ارزو

حاجي لو ارزو

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي قم-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
فاضل

فاضل

شيمي -اموزشكده محيطزيست -وابسته به سازمان حفاظت محيطكرج-شبانه

2سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
پوريعقوبى

پوريعقوبى

علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي قم-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
مسچى

مسچى

مديريت بازرگاني -دانشگاه علامه طباطبايي -تهران-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
خسروى

خسروى

هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي قم-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
حمزه اى

حمزه اى

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي قم-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
حسين زاده

حسين زاده

شيمي -دانشگاه قم-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
جروند

جروند

اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي قم-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
قنبرى

قنبرى

علوم تربيتي -پرديس حضرت معصومه (س )-قم-تربيت معلم

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
براتى نصرت

براتى نصرت

علوم تربيتي -پرديس ايت اله طالقاني -قم-تربيت معلم

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
جلالى نسب

جلالى نسب

اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي بقيه الله-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
جروند

جروند

زيست شناسي -دانشگاه قم-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
عبدى

عبدى

كارشناسي فناوري اطلاعات سلامت -دانشگاه علوم پزشكي كاشان-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
رحيمى

رحيمى

مديريت صنعتي -دانشگاه قم-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
داودى

داودى

مهندسي كشاورزي -علوم دامي -دانشگاه بوعلي سيناهمدان-شبانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
ابوالمعالي ميثم

ابوالمعالي ميثم

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي ايران-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
سنگي پريسا

سنگي پريسا

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي قم-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
بلاغي عرفان

بلاغي عرفان

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
مهدوي فاطمه

مهدوي فاطمه

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اراك-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
گمار محمدحسين

گمار محمدحسين

دامپزشكي -دانشگاه رازي -كرمانشاه-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
ساجدى

ساجدى

علوم تربيتي -پرديس حضرت معصومه (س )-قم-تربيت معلم

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
حاجيلو

حاجيلو

زيست شناسي -دانشگاه قم-روزانه

2سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
علوى راد

علوى راد

اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي قم-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
ظاهرى عبده وند

ظاهرى عبده وند

مديريت دولتي -دانشگاه تهران-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
تقوى نيا

تقوى نيا

كارشناسي بهداشت عمومي -دانشگاه علوم پزشكي اراك-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
احمدى

احمدى

كارشناسي بهداشت عمومي -دانشگاه علوم پزشكي قم-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
ده كار

ده كار

زيست شناسي -دانشگاه قم-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
آزادميوه

آزادميوه

مهندسي بهداشت محيط-دانشكده علوم پزشكي ساوه-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
سعيدى فر

سعيدى فر

مهندسي كشاورزي -زراعت واصلاح نباتات -دانشگاه شهيدچمران -اهواز-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
جعفر عليزاده

جعفر عليزاده

مهندسي فضاي سبز-موسسه غيرانتفاعي مهرگان -محلات-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
عربى احمر

عربى احمر

علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي قم-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
اقبالى

اقبالى

مهندسي بهداشت حرفه اي -دانشگاه علوم پزشكي قم-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
نظيفى

نظيفى

علوم تربيتي -پرديس حضرت معصومه (س )-قم-تربيت معلم

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
آقابابايى

آقابابايى

زيست شناسي سلولي مولكولي -دانشگاه دامغان-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
رمضانى

رمضانى

مديريت بازرگاني -دانشگاه تهران-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
مجاب

مجاب

شيمي -دانشگاه قم-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
حاتمى

حاتمى

علوم تربيتي -پرديس ايت اله طالقاني -قم-تربيت معلم

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
كاشى

كاشى

شيمي -دانشگاه قم-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
حسينى

حسينى

حسابداري -دانشگاه رازي -كرمانشاه-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
كنعانى

كنعانى

علوم اقتصادي -دانشگاه غيرانتفاعي مفيد/ره /قم-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
شيرى

شيرى

زيست شناسي -دانشگاه قم-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
ابراهيم پور

ابراهيم پور

زيست شناسي -دانشگاه يزد-شبانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
كدخدازاده

كدخدازاده

مهندسي منابع طبيعي -شيلات -دانشگاه صنعتي اصفهان-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
شيروئى

شيروئى

زيست شناسي -دانشگاه قم-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
فعلى

فعلى

علوم تربيتي -پرديس حضرت معصومه (س )-قم-تربيت معلم

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
محمديارى

محمديارى

علوم تربيتي -پرديس ايت اله طالقاني -قم-تربيت معلم

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
كريمى منزه

كريمى منزه

علوم تربيتي -پرديس ايت اله طالقاني -قم-تربيت معلم

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
مرادى

مرادى

مهندسي بهداشت محيط-دانشگاه علوم پزشكي قم-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
موسوى قمى

موسوى قمى

اتاق عمل -دانشكده علوم پزشكي ساوه-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
خدابنده لو

خدابنده لو

علم اطلاعات ودانش شناسي -دانشگاه قم-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
مرادى

مرادى

شيمي -دانشگاه زنجان-شبانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
ناطق نيا

ناطق نيا

زيست شناسي -موسسه غيرانتفاعي مهرگان -محلات-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
حيدري زهرا

حيدري زهرا

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي همدان-روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
زارعي فاطمه

زارعي فاطمه

زيست شناسي سلولي مولكولي -دانشگاه الزهرا/س /تهران-روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
زفرقندى

زفرقندى

دبيري زيست شناسي -پرديس شهيدچمران -تهران-تربيت معلم

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
آريان

آريان

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي قم-روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
جعفرى

جعفرى

زيست شناسي سلولي مولكولي -دانشگاه گنبد-روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
بختيارى

بختيارى

شيمي -دانشگاه اراك-شبانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
گائينى

گائينى

مديريت بازرگاني -دانشگاه دخترانه حضرت معصومه /ع /قم-روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
خليفه نجف

خليفه نجف

مهندسي بهداشت محيط-دانشگاه علوم پزشكي قم-روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
ذاكرى معين آباد

ذاكرى معين آباد

مديريت جهانگردي -دانشگاه سمنان-روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
مختارى

مختارى

مهندسي كشاورزي -گياه پزشكي -دانشگاه شاهرود-روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
توكلى

توكلى

مهندسي كشاورزي -گياه پزشكي -موسسه غيرانتفاعي مهرگان -محلات-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
خان احمدي نرگس

خان احمدي نرگس

زيست شناسي سلولي مولكولي -موسسه غيرانتفاعي سنا-ساري-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
رخشنده

رخشنده

هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي قم-روزانه

2سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
شكارى

شكارى

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي قم-روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
آقاجانى

آقاجانى

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي گيلان -رشت-روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
يعقوبى

يعقوبى

مهندسي كشاورزي -زراعت واصلاح نباتات -دانشگاه لرستان -خرم اباد-روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
موسوى

موسوى

مهندسي كشاورزي -علوم دامي -دانشگاه بوعلي سيناهمدان-شبانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
كيانپورقهفرخي فاطمه

كيانپورقهفرخي فاطمه

دبيري زيست شناسي -پرديس حضرت معصومه (س )-قم-تربيت معلم

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
وزيري حرمي سحرناز

وزيري حرمي سحرناز

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي ايلام-روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
الله ياري عليرضا

الله ياري عليرضا

اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان-روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
محلاتيان

محلاتيان

هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي قم-روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
دواتگران

دواتگران

شيمي -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار-شبانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
رجبيه

رجبيه

مديريت كسب وكارهاي كوچك -دانشگاه تهران-روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
جدى

جدى

كتابداري درشاخه پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي همدان-روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
حاجى جعفرى

حاجى جعفرى

مهندسي كشاورزي -زراعت واصلاح نباتات -دانشگاه تهران-روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
محمدى زاده

محمدى زاده

مهندسي كشاورزي -گياه پزشكي -موسسه غيرانتفاعي مهرگان -محلات-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
اجلى

اجلى

علوم اقتصادي -دانشگاه غيرانتفاعي مفيد/ره /قم-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
ذاكرى

ذاكرى

مهندسي كشاورزي -زراعت واصلاح نباتات -دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل-روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
قنبرى

قنبرى

زيست شناسي -دانشگاه قم-روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
اكبرى

اكبرى

اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي قم-روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
نوروزى

نوروزى

مديريت صنعتي -دانشگاه قم-روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
اژير

اژير

علوم تربيتي -پرديس شهيدباهنر-اراك-تربيت معلم

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
كريم تبار

كريم تبار

علوم تربيتي -پرديس ايت اله طالقاني -قم-تربيت معلم

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
آذرى

آذرى

زيست شناسي -دانشگاه شهيدباهنر-كرمان-شبانه

2سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
حاج اسماعيلى

حاج اسماعيلى

مهندسي كشاورزي -علوم باغباني -دانشگاه تهران-روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
ثابتى مطلق

ثابتى مطلق

علوم اقتصادي -دانشگاه غيرانتفاعي مفيد/ره /قم-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
اسود

اسود

شيمي -دانشگاه گلستان -گرگان-روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
كاشانى

كاشانى

اتاق عمل -دانشكده علوم پزشكي ساوه-روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
خوش نژاد

خوش نژاد

مديريت بازرگاني -دانشگاه دخترانه حضرت معصومه /ع /قم-روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
خانى نيا

خانى نيا

علوم اقتصادي -دانشگاه غيرانتفاعي مفيد/ره /قم-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
قانون شناس

قانون شناس

حسابداري -موسسه غيرانتفاعي طلوع مهر-قم-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
شريعتي فر محمدعلي

شريعتي فر محمدعلي

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي قم-روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
عشرتى

عشرتى

زيست شناسي سلولي مولكولي -دانشگاه شهيدچمران -اهواز-روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
حمزه

حمزه

علوم تربيتي -پرديس حضرت معصومه (س )-قم-تربيت معلم

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
پارسانيك

پارسانيك

مديريت بازرگاني -دانشگاه قم-روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
ملاحسينى

ملاحسينى

علوم تربيتي -پرديس ايت اله طالقاني -قم-تربيت معلم

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
شعبانى

شعبانى

شيمي -دانشگاه اراك-شبانه

1سال کانونی / 6 آزمون

تجربی
5/30/2023 7:47:19 AM
Menu