خدابنده

قبولی های کنکور سراسری سال 92 شهر خدابنده

صالحي احسان

صالحي احسان

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي تهران-روزانه

5سال کانونی / 85 آزمون

تجربی
محمدي قيداري مهتاب

محمدي قيداري مهتاب

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي زنجان-روزانه

5سال کانونی / 85 آزمون

تجربی
افشارى

افشارى

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي زنجان-روزانه

4سال کانونی / 68 آزمون

تجربی
ميرزايي مهدي

ميرزايي مهدي

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي تهران-روزانه

4سال کانونی / 62 آزمون

تجربی
خلجى

خلجى

علوم تربيتي -پرديس شهيدبهشتي -زنجان-تربيت معلم

3سال کانونی / 52 آزمون

ریاضی
ناجى

ناجى

شيمي -دانشگاه زنجان-روزانه

3سال کانونی / 49 آزمون

تجربی
سجاسي قيداري فاطمه

سجاسي قيداري فاطمه

علوم تربيتي -پرديس الزهرا/س /-زنجان-تربيت معلم

2سال کانونی / 45 آزمون

ریاضی
احمدي پسكوهاني مجتبي

احمدي پسكوهاني مجتبي

علوم تربيتي -پرديس شهيدبهشتي -زنجان-تربيت معلم

3سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
نظرى

نظرى

مهندسي معماري -دانشگاه زنجان-شبانه

3سال کانونی / 44 آزمون

ریاضی
قهرماني بهزاد

قهرماني بهزاد

مهندسي عمران -دانشگاه صنعتي شريف -تهران-روزانه

3سال کانونی / 42 آزمون

ریاضی
طاهري حسين

طاهري حسين

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي زنجان-روزانه

2سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
نجفي ده جلالي سعيد

نجفي ده جلالي سعيد

علوم قضايي -دانشگاه علوم قضايي وخدمات اداري وابسته به قوه قضاييه-روزانه

3سال کانونی / 37 آزمون

ریاضی
طاهري محمد

طاهري محمد

اعضاي مصنوعي ووسايل كمكي -دانشگاه علوم پزشكي ايران-روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
گنج خانلو محمدتقي

گنج خانلو محمدتقي

زيست شناسي سلولي مولكولي -دانشگاه تهران-روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
موسوي زواجري سيده فاطمه

موسوي زواجري سيده فاطمه

مهندسي مكانيك -دانشگاه تهران-روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

ریاضی
كاظمي ميثم

كاظمي ميثم

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي زنجان-روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
رستمخانى

رستمخانى

علوم تربيتي -پرديس الزهرا/س /-زنجان-تربيت معلم

2سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
حسنخاني امير

حسنخاني امير

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي تهران-روزانه

2سال کانونی / 28 آزمون

تجربی
قاسمي نگين

قاسمي نگين

علوم تربيتي -پرديس الزهرا/س /-زنجان-تربيت معلم

2سال کانونی / 28 آزمون

ریاضی
فردى

فردى

علوم تربيتي -پرديس شهيدبهشتي -زنجان-تربيت معلم

2سال کانونی / 28 آزمون

تجربی
مرادي اينچه يي خليل

مرادي اينچه يي خليل

مهندسي برق -دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران-روزانه

2سال کانونی / 27 آزمون

ریاضی
تركلو مهدي

تركلو مهدي

علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي بقيه الله-روزانه

2سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
بيگدلو

بيگدلو

علوم تربيتي -پرديس الزهرا/س /-زنجان-تربيت معلم

2سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
اله مرادى

اله مرادى

علوم تربيتي -پرديس الزهرا/س /-زنجان-تربيت معلم

2سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
اكبري دوتپه سفلي ليلا

اكبري دوتپه سفلي ليلا

دبيري شيمي -پرديس نسيبه -تهران-تربيت معلم

2سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
شهبازي فرشته

شهبازي فرشته

مهندسي مواد-دانشگاه زنجان-روزانه

2سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
غفارى

غفارى

مهندسي كشاورزي -مكانيك ماشينهاي كشاورزي -دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل-روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
قراجلي فاطمه

قراجلي فاطمه

علوم تربيتي -پرديس الزهرا/س /-زنجان-تربيت معلم

1سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
بيگدلو شبنم

بيگدلو شبنم

علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي زنجان-روزانه

2سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
عبدي محمد

عبدي محمد

راهنمايي ومشاوره -پرديس شهيدچمران -تهران-تربيت معلم

2سال کانونی / 23 آزمون

انسانی
يوسف خانى

يوسف خانى

زيست شناسي -دانشگاه زنجان-شبانه

1سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
نصيري زرندي زينب

نصيري زرندي زينب

علوم تربيتي -پرديس الزهرا/س /-زنجان-تربيت معلم

1سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
بيكدلو مرتضي

بيكدلو مرتضي

علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي زنجان-روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
شمس

شمس

علوم تربيتي -پرديس شهيدبهشتي -زنجان-تربيت معلم

3سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
گچلو ابوالفضل

گچلو ابوالفضل

راهنمايي ومشاوره -پرديس شهيدچمران -تهران-تربيت معلم

1سال کانونی / 21 آزمون

انسانی
بيگدلي حسين

بيگدلي حسين

علوم تربيتي -پرديس شهيدبهشتي -زنجان-تربيت معلم

1سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
منصورى

منصورى

مهندسي عمران -موسسه غيرانتفاعي صائب -ابهر-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
محمدى

محمدى

مهندسي كشاورزي -علوم دامي -دانشگاه زنجان-روزانه

2سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
سلطانى

سلطانى

كارشناسي چندرسانه اي -دانشگاه هنراسلامي تبريز-روزانه

2سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
شفيعى اينچه

شفيعى اينچه

علوم تربيتي -پرديس الزهرا/س /-زنجان-تربيت معلم

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
عطاخانى

عطاخانى

رياضيات وكاربردها-دانشگاه زنجان-روزانه

2سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
شيرى

شيرى

علوم تربيتي -پرديس شهيدرجايي -قزوين-تربيت معلم

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
رجبى

رجبى

مهندسي كشاورزي -علوم خاك -دانشگاه زنجان-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
صفرخانلو

صفرخانلو

مهندسي توليدات گياهي -گياهان دارويي ومعطر-دانشگاه بين المللي امام خميني /ره /قزوين-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
محمدى

محمدى

مهندسي كشاورزي -علوم خاك -دانشگاه زنجان-شبانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
احمدي ناهيد

احمدي ناهيد

علوم اجتماعي -دانشگاه الزهرا/س /تهران-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
محمدي سعيده

محمدي سعيده

دبيري الهيات ومعارف اسلامي -پرديس الزهرا/س /-زنجان-تربيت معلم

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
بختيارى

بختيارى

علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي زنجان-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
كبودخانى

كبودخانى

هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي زنجان-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
يوزباشى

يوزباشى

جغرافياي طبيعي -دانشگاه زنجان-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
بياتى قيدارى

بياتى قيدارى

علوم تربيتي -پرديس الزهرا/س /-زنجان-تربيت معلم

2سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
خانى

خانى

كارشناسي بهداشت عمومي -دانشگاه علوم پزشكي زنجان-روزانه

2سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
موسوى

موسوى

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي زنجان-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
مرادى

مرادى

علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي زنجان-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
منصورى

منصورى

علوم تربيتي -پرديس الزهرا/س /-زنجان-تربيت معلم

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
بيگدلو

بيگدلو

علوم تربيتي -پرديس الزهرا/س /-زنجان-تربيت معلم

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
دشتكى

دشتكى

علوم مهندسي -دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
نظرى

نظرى

علوم تربيتي -پرديس شهيدبهشتي -زنجان-تربيت معلم

2سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
محمدى

محمدى

مهندسي كشاورزي -زراعت واصلاح نباتات -دانشگاه زنجان-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
ولي دوتپه سفلي سعيد

ولي دوتپه سفلي سعيد

اعضاي مصنوعي ووسايل كمكي -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
شاكرى

شاكرى

علوم اقتصادي -دانشگاه رازي -كرمانشاه-روزانه

2سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
يوسفخانى

يوسفخانى

علوم تربيتي -پرديس شهيدبهشتي -زنجان-تربيت معلم

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
مرادى

مرادى

علم اطلاعات ودانش شناسي -دانشگاه قم-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
مرتضوي ابوالفضل

مرتضوي ابوالفضل

فقه وحقوق اسلامي -دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز-روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

انسانی
شهيدى ارقينى

شهيدى ارقينى

مهندسي معماري -دانشگاه زنجان-شبانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
عباسى

عباسى

مهندسي برق -موسسه غيرانتفاعي البرز-قزوين-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
وفايى مهر

وفايى مهر

مهندسي صنايع -موسسه غيرانتفاعي سراج -تبريز-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
محمدى

محمدى

مهندسي كشاورزي -ترويج واموزش كشاورزي -دانشگاه زنجان-روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
تكشر

تكشر

مهندسي كشاورزي -علوم باغباني -دانشگاه گيلان -رشت-روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
بابايى

بابايى

مامايي -دانشگاه علوم پزشكي زنجان-روزانه

2سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
خلجى زواجرى

خلجى زواجرى

تاريخ اسلام -دانشگاه مذاهب اسلامي-روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
محمدى

محمدى

مديريت صنعتي -دانشگاه زنجان-روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
مرادى

مرادى

علوم تربيتي -پرديس شهيدبهشتي -زنجان-تربيت معلم

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
حاجيلو

حاجيلو

مهندسي كشاورزي -گياه پزشكي -دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل-روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
زنگيني زهرا

زنگيني زهرا

شنوايي شناسي -دانشگاه علوم پزشكي ايران-روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
بيگدلو

بيگدلو

رياضيات وكاربردها-دانشگاه يزد-روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
رضايى

رضايى

تربيت معلم قران مجيد-دانشگاه علوم ومعارف قران كريم وابسته به سازمان اوقاف وامورخيريه قم-روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
شاهسوارى

شاهسوارى

مهندسي كشاورزي -زراعت واصلاح نباتات -دانشگاه گيلان -رشت-روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
نصيرى

نصيرى

هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي زنجان-روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
قهرمانى

قهرمانى

مهندسي فضاي سبز-موسسه غيرانتفاعي مهرگان -محلات-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
فيلو محمد

فيلو محمد

مهندسي مكانيك -دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي تهران-روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
خاني اسيه

خاني اسيه

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي زنجان-روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
رفيعى

رفيعى

دبيري زبان وادبيات عرب -پرديس شهيدرجايي -قزوين-تربيت معلم

1سال کانونی / 11 آزمون

انسانی
قهرمانى

قهرمانى

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي زنجان-روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
رجبلو

رجبلو

علوم تربيتي -پرديس شهيدبهشتي -زنجان-تربيت معلم

1سال کانونی / 10 آزمون

انسانی
قنبرى

قنبرى

اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي زنجان-روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
بهرامى

بهرامى

مهندسي كشاورزي -زراعت واصلاح نباتات -دانشگاه زنجان-روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
عادلي فاطمه

عادلي فاطمه

دبيري تاريخ -پرديس زينب كبري /س /-اراك-تربيت معلم

1سال کانونی / 9 آزمون

انسانی
بيگدلو مسعود

بيگدلو مسعود

دبيري شيمي -پرديس شهيدچمران -تهران-تربيت معلم

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
صالحى

صالحى

علوم تربيتي -پرديس شهيدبهشتي -زنجان-تربيت معلم

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
بيگدلو

بيگدلو

علوم تربيتي -پرديس شهيدرجايي -قزوين-تربيت معلم

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
كماسي عباس

كماسي عباس

علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي زنجان-روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
احمدى پسكوهانى

احمدى پسكوهانى

اب وهواشناسي -دانشگاه تهران-روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

انسانی
مرادى

مرادى

اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي زنجان-روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
خداوردى

خداوردى

زيست شناسي -دانشگاه زنجان-روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
افشار

افشار

الهيات ومعارف اسلامي -تاريخ فرهنگ وتمدن ملل اسلامي -دانشگاه زنجان-شبانه

1سال کانونی / 8 آزمون

انسانی
اصانلو سميه

اصانلو سميه

علوم تربيتي -پرديس الزهرا/س /-زنجان-تربيت معلم

1سال کانونی / 5 آزمون

انسانی
گنج خانلو مهدي

گنج خانلو مهدي

علوم تربيتي -پرديس شهيدبهشتي -زنجان-تربيت معلم

1سال کانونی / 5 آزمون

تجربی
بيگدلى

بيگدلى

علوم تربيتي -پرديس شهيدبهشتي -زنجان-تربيت معلم

1سال کانونی / 5 آزمون

تجربی
5/30/2023 8:41:36 AM
Menu